POSTED IN Norsk politikk

EØS-avtalen:

Et blylodd rundt Norges hals.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Må EØS-avtalen bergast for einkvar pris?

av Gunnar Sortland

Hva mener Gunnar Sortland (Rødt)?

I dag, torsdag 6. oktober, er straumprisane i sør-Noreg 23 øre/kWt. I dei siste månadane har prisen vore nær 2 kroner, og av og til over. Dette har naturleg nok ført til voldsame protestar frå mange ulike hald. Kravet har frå fleire parti og organisasjonar vore innføring av makspris. Dei fleste har kravd 50 øre. Kravet har og vore at staten må ta tilbake den politiske kontrollen med straumforsyning og prisfastsetjing. Med andre ord må Noreg gå vekk ifrå ei marknadsstyring med børsnoterte prisar på straum. Etter dei to siste straumkablane til Tyskland og England var ferdige og tatt i bruk, skaut prisane i veret i sør-Noreg. Vi fekk rett og slett prisar som låg på EU-nivå.

Det blei åtvara frå mange hald, særleg frå fagrørsla og den politiske venstresida, om at straumprisane ville kome opp på EU-nivå med desse straumkablane. Statnett og Solberg-regjeringa nekta for at dette ville skje. Olje- og energiminister Søviknes hevda i eit debattprogram i NRK at prisveksten kun ville bli på 2-3 øre.

Kravet om politisk styring vil innebere eit brot med Acer og EØS-avtalen. Dette vil høgrekreftene i Noreg, med bl.a. Støre og Erna, hindre, då det ville kunne stogge glideflukta inn i EU. Difor har det frå desse vore hevda at dei høge straumprisane først og fremst skuldast Putin si krigføring mot Ukraina. Det har óg vore trekt fram at det har regna for lite, slik at vassmagasina var i ferd med å tørke ut. Dette er jo det reine nonsens, då verstatistikk syner at sommaren har vore svært så fuktig.

I går og i dag har nedbørsmengda vore kolossal, og samstundes har prisane sunke som stein i vatn. 23 øre i sør-Noreg. Og sjølvsagt blir dette prisfallet forklart med god fylling av magasina.

Men ser vi på straumprisen i EU, så ligg den på nærare 2 kr i dag. At skilnaden på norske prisar kontra EU-prisar er så stor, har sjølvsagt ikkje med den store nedbøren å gjere. Alt tyder på at regjeringa i den djupaste løynd har tatt ein midlertidig kontroll med straumprisen, så ho har instruert kraftselskapa i Noreg om å senke prisen kraftig og seie at dette hende fordi det kom så mykje regn. Eit slikt tiltak er sjølvsagt klarert med EU, som jo er svært interessert i at EØS-avtalen ikkje blir truga.

Vå felles nasjonal-arv.

Men berre vent: Seinare i haust vil prisen igjen ligge på EU-nivå. Og det kjem ganske sikkert i løpet av vinteren til å bli skyhøgt. Dette vil naturlegvis få grufulle konsekvensar både i EU og Noreg. Allereie no er det ei konkursbølgje i gang i Tyskland og andre EU-land. Også her i landet merkar vi dette. Berre i tredje kvartal i år gjekk nær 700 bedrifter konkurs her i landet. I statsbudsjettet som vart lagt fram i dag, spår regjeringa at arbeidsløysa vil ligge på 1,7% neste år, altså det same som i år.

Dette er ønsketenking i høgste potens. Skyhøge straumprisar, auka renter og prisstigning på alle andre område vil garantert føre til at små og mellomstore verksemder vil bukke under.

Viss ikkje folket i store hopetal reiser seg i kraftige protestar mot ei slik destruktiv utvikling, så kan arbeidsløysa utover vinteren kome opp i 5-10%.

Kravet er enkelt: Nei til børs – Ja til politisk kontroll!

Forsidebilde: Liam Martens1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 593 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  9 oktober 2022 18:52

  «Det blei åtvara frå mange hald, særleg frå fagrørsla og den politiske venstresida, om at straumprisane ville kome opp på EU-nivå med desse straumkablane. Statnett og Solberg-regjeringa nekta for at dette ville skje».

  Statnett og Solberg-regimet nektet for at det ville skje, men de visste utmerket godt hva ACER-avtalen innebar, nemlig at norsk industri, næringsliv, jord- og havbruk og husholdninger må betale EUs markeds-priser, hva nå det innebar, og nå vet nordmenn smertelig godt hva det vil si.

  Høyre og Frp stemte for utenlandskablene og ACER, og vil også oppheve hjemfallsretten, som betyr at norske vannkraftverk blir omgjort til aksjeselskap, og kjøpt opp av storkapitalen. Til tross for dette får Høyre nå større oppslutning i meningsmålinger enn AP og SP til sammen. Høyre vil også privatisere drikkevannsforsyningen etter samme modell som strømforsyningen:
  «Hva skjer med vannforsyningen i Norge? Går det med den, som med strømmen? Vil vi få ett selskap for renseanlegget og et annet for levering av vann? Og vil offentlige eller private aktører kunne håve inn fortjeneste på drikkevannet, slik de gjør på kraftverkene og strømnettet?

  Erna Solberg rakk å gjøre svært mange forberedelser til en kommersialisering av drikkevanns-forsyningen, mens hun var kommunalminister under Bondevik. For å ta det siste hun gjorde først: Hun ba SINTEF utrede en organisering av vannforsyningen, som tilsvarer den vi har for strømmen. Det vil si at vannverket blir delt i to: Renseanlegget skal være ett selskap, mens et annet skal stå for levering av vannet». Kilde; Monsanto no, artikkel: Går drikkevannet samme vei som strømmen?

  Kommer Høyre kommet i regjering, vil de også «selge seg ned» i Equinor, fra 70% til 50%. Mange er intetanende om at det norske folk nå bare eier 70 % av oljen, takket være hovedstrømsmedia som holder det unna nyhetsbildet, og som er eiet og kontrollert av den samme storkapitalen som Høyre, AP og de andre borgerlige partiene vil selge oljen til.

  Nordmenn må begynne å lese partiprogrammene til de politiske partiene som ikke er en del av Stortingspartiet. Det er bare råderett og suverenitet over egen naturressurser, som kan hindre at den samme elendigheten som globalismen og nyliberal markedsøkonomi leder til i andre land, kommer hit.

  Norske politikere utfører oppdraget for den globale storkapitalen de tjener, ved å selge ut Norges aktiva; eiendom, olje, gass, vannkraften og fiskeressursene bak ryggen på det norske folk, mens presse og media avleder oppmerksomheten med sport og underholdning.

  Vannkraften og strømnettet som oldeforeldre og besteforeldrene våre har bygget og nedbetalt, er forutsetningen for at Norge kan ha industri, næringsliv, jordbruk og et land bosatt fra sør til nord. Klarer vi ikke å oppheve ACER og EØS, avfolkes Norge. Fra EUs ståsted, holder det med at det bare blir igjen de som er nødvendige for å få råvarene oljen, gassen vannkraften og fisken ut til Europas markeder, det eneste som storkapitalen er interessert i her i landet.

  Svar
 • Godt sagt, Gunnar! Nei til børs- Ja til politisk kontroll!
  Men Erna og Støre (med flere) tør vel knapt å tråkke makten og EØS-monsteret på tærne. De representerer og jobber selvfølgelig for noen helt andre enn det norske folk.
  Interessant Northern Light! Forresten, vet du hvem som formelt sett eier de 30 prosentene som du nevner her?

  Svar
 • >Høyre og Frp stemte for utenlandskablene og ACER, og vil også oppheve hjemfallsretten, som betyr at norske vannkraftverk blir omgjort til aksjeselskap, og kjøpt opp av storkapitalen. Til tross for dette får Høyre nå større oppslutning i meningsmålinger enn AP og SP til sammen. Høyre vil også privatisere drikkevannsforsyningen etter samme modell som strømforsyningen

  Ja, man kan undre på hva som rører seg oppe i hodene på norsken. Tror svaret er ganske enkelt: Ola og Kari er blant verdens teiteste folkeslag. Helt håpløse. Intelligens på nivå med hunder? Dessverre har dette teite og naive folket vunnet i Lotto gang på gang: Den ene naturrikdommen etter den andre har de fått helt ufortjent.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Endelig er russerne begynt å skjønne tegningen.

Vesten er ikke interessert i dem som partner men som byttedyr.

Previous Post

En fortelling fra et land (USA) i oppløsning:

Et mirakel hvis det ikke smeller!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.