POSTED IN Norge, Økonomi

Det er enorme mineralforekomster på norsk sokkel.

Vil dette komme Norge eller Wall Street til gode?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Northern Light

«Torsdag 15. juni kommer en bombe som jeg har til gode å se behandlet i norsk presse. EU og USA har nedsatt en ny felles Kommisjon som heter CRITICAL MINERALS AGREEMENT. (CMA) som skal jage globalt etter kobolt, nikkel, litium og kopper. Og allerede er det arktiske Norge utpekt som et område for undervanns gruvedrift.»

Sitat av Jan Hårstad, hentet fra artikkelen Norge har fått marsjordre og vi lystrer villig.

Norge eller Wall Street?

Vil de enorme mineralforekomstene på norsk sokkel komme Norge eller Wall Street til gode?
Regjeringen vil åpne for kommersiell «havbunnmineralvirksomhet», og har sendt ut et høringsforslag om en konsekvensutredning. Den 20. juni ble stortingsmeldingen lagt frem, men regjeringen trenger godkjenning fra Stortinget før gruvedriften på havbunnen starter på norsk kontinentalsokkel. Det vil dreie seg om å åpne for gruvedrift på 281.200 km2 i Norskehavet og Grønlandshavet i første omgang.

Geologene mener det er mineraler for over 1.000 milliarder, og det bare for det som er oppdaget hittil. Dette er bly, sink, kobber, gull, sølv, mangan, jern, titan, kobolt, nikkel, cerium, zirkonium, litium, scandium og andre sjeldne jordarter.

Geologene tror det er minst 38 millioner tonn kobber og 45 millioner tonn sink i og på havbunnen, og det er bare for det som er funnet frem til nå. Til overmål er innholdet av metaller i sulfider og manganskorper fra norsk sokkel er dessuten høyere enn det som er tilfelle i prøver fra andre steder i verden. Funnene er så store, at det potensielt kan bli et like stort eller større eventyr for Norge enn funnet av oljen som startet i 1966 på Balderfeltet.

Akkurat som at den globale storkapitalen ikke vet om dette! Dette vil Wall Street ha, og selge metallene på børsene for metaller, som på London Metal Exchange.

Det meste av inntektene fra oljeeventyret er gått til oljefondet, som er administrert av Wall Street og som har plassert dem i aksjer som binder dem til dollar-masten, og ikke til investeringer i Norge til fordel for det norske folk og land, som i infrastruktur og selvforsyning av mat i den grad det er mulig bare for å nevne noe.

Et spørsmål som regjeringen bør få, hvis Stortinget sier ja til utvinning (de vil gjøre det, for USA vil det), er om de nye enorme inntektene fra dette skal kanaliseres til norske statseide (folkets eiendom) selskaper, hvor pengene skal investeres i Norge, eller skal pengene gå inn i Oljefondet, og brukes slik Wall Street vil?

Vi vet nok svaret på det, for storkapitalens politikere gjør som en kan forvente seg av dem, og sender inntektene fra den nye gullgruven til Wall Street via Oljefondet eller et tilsvarende fond som opprettes. Vil det få navnet Mineralfondet? Eller at de nyopprettede selskapene som skal stå for utvinningen, etableres som aksjeselskaper, og EU/EØS regler gjør at storkapitalen kan kjøpe dem, og det meste av inntektene går ut av Norge og ikke til det norske folk.

Jeg husker at på 70-tallet vi ble fortalt at pengene fra oljen ikke kunne brukes i Norge, fordi det ville føre til stor prisstigning. I stedet for å bygge ut Norges infrastruktur og industri, bygget de ut en enorm stat-fylke-og kommuneadministrasjon, den passive delen av økonomien, og ikke den produktive. Blir svaret det samme nå hvis de blir spurt?

Er handlingsregelen egentlig det Wall Street tillater at Norge bruker fra Oljefondet? Hva vil Wall Street gjøre hvis Norge fikk en regjering med politikere som representer det norske folk og lands interesser, og vil bruke Oljefondet i Norge og ikke til det Wall Street vil? Da vil vi fort finne ut hvem som egentlig styrer det nordmenn tror er vårt. Hvis nordmenn overlater til politikerne hva som skal skje med inntektene fra mineralforekomstene våre på Norsk kontinentalsokkel, forsvinner de til Wall Street også.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • «..vi ble fortalt at pengene fra oljen ikke kunne brukes i Norge, fordi det ville føre til stor prisstigning. I stedet for å bygge ut Norges infrastruktur og industri, bygget de ut en enorm stat-fylke-og kommuneadministrasjon, den passive delen av økonomien, og ikke den produktive….»

  Trengs det penger for å bygge velstand, boliger og veier og mat i Norge?
  Nei det trengs arbeidskrefter og god langsiktig politikk.
  Og et penge-økonomisk system som ikke lager ‘kriser’ med jevne mellomrom ved å manipulere renter og valuta.

  Svar
  • Hva er det som ødelegger velstanden i Norge nå?
   Jo politikere som setter opp strømprisen selv om produksjonsprisen er den samme og vi har nok elektrisk vannkraft. Og som bruker dette som begrunnelse for å sette opp renta, som FED og IMF vil.
   Så folk må fryse og boligbyggingen stopper opp så boligmangelen/etterspørselen øker prisene på de vi har. Og innbyggerne blir urolig for framtiden.

   Svar
  • Dette er en villet konstruksjon, hvor et destruktivt embedsverk kan ødelegge ethvert menneske som påpeker korrupsjonen og galskapen i samfunnet!
   Alle disse totalt unødvendige «liksomjobbene» har blitt konstruert for å lage et overvåkingssamfunn og et «mentalt fengsel» som passifiserer alle med en sunn holdning for et samfunn som «burde vært», istedenfor dagens psykopatiske samfunnsmodell!

   Svar
 • ‘ Hele poenget med rentesjokket, er å gi oss dårligere råd.
  Vipps er vi i så fall oppe på et styringsrentenivå på 2,75 prosent før vi skriver 2023 i kalenderen. ‘ ( Og nå altså allerede forbigått.)
  ‘ Det vil merkes, kanskje spesielt for de flere hundre tusen nye boligeierne som har kommet inn på markedet i det ekstreme lavrenteregimet gjennom og etter pandemien – men også for de som allerede nå merker at de har lite å knipe igjen på.’
  nrk.no/ytring/hele-poenget-med-rentesjokket_-er-a-gi-oss-darligere-rad-1.16072263

  Selvfølgelig bruker befolkningen mindre penger når myndighetene tar fra innbyggerne pengene. Dette er altså penge-økonomi til glede /nytte for befolkningen!
  Og kalles ‘penge-politikk.’
  Lav norsk valuta gjør at varene/produktene vi selger til andre land gjør Norge mer ‘konkurransedyktig’ , men det burde spille mindre rolle. ( Også utenlandsturisme selvfølgelig. – Men nå har jo de fleste uansett ikke økonomi til å reise. )
  Og varene/produktene gjør import penge-dyrere, men det burde også spille mindre rolle , og utjevnes noe av større penge-inntjening på eksporterte varer. Og det burde kun føre til at innenlands produksjon, også til eget bruk, vil bli mer konkurransedyktig i Norge.
  Det er uansett produserte varer i eget næringsliv i Norge som betyr noe for innbyggernes velstand og trygghet over tid.

  Svar
 • ‘ Høyere rente kan være bra for et lands valuta, fordi det er mer attraktivt for markedsaktører å eie valuta i land med høye renter.
  ….Uro i finansmarkedene kan gjøre at markedsaktører plasserer penger i havner som regnes å være tryggere…’
  e24.no/boers-og-finans/i/dwajOw/kronestyrkelsen-etter-rentemoetet-er-borte

  Huffda. ;-)
  Så dette er et spill for de som lever av penge-plasseringer w.w.
  Men det er alltid innbyggernes (eget) arbeid som skaper velstand og trygghet i en nasjon.
  Vet ‘Arbeider’-partiet dette?

  Svar
 • Alt dette skal resultere i. «You should own nothing and be happy». (Innen 2030) Våre politikere vet hva de gjør, (de er kanskje dumme???) men de handler i tillegg kun etter direktiv fra sine «overordnede»

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Om afrikanske ledere i Kiev og Moskva og en motoffensiv som ikke finnes.

Kiev vil ikke ha fredsmegling.

Forrige innlegg

Tidligere Pfizer-sjef:

Alt som ble fortalt om Covid var feil.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.