POSTED IN Krig-fred

Endelig er russerne begynt å skjønne tegningen.

Vesten er ikke interessert i dem som partner men som byttedyr.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

USA bør vakne opp og innsjå at russarane er genuint forbanna

Av Larry Johnson

Larry Johnson er x-CIA-analytiker

For ein skilnad eit tiår gjer. Det var ei tid då USA kunne samtale med Russland med i det minste påtatt respekt. Hugsar du denne utvekslinga mellom Russlands president Dmitry Medvedev og USAs Barack Obama?

Det var den gong. Pipa til herr Medvedev har no fått ny låt. Han kom i går med denne offentlege kunngjeringa:

«Det er unødvendig og til inga nytte å appellere til klokskap hos våre fiendar i Vesten; fiendane må tvingast til å be om nåde i den tapte økonomiske kampen, og ende kampen ved å overgi seg totalt og vilkårslaust.

https://t.me/intelslava/38460

Eg trur ikkje at Dimitry Medvedev var verken full eller galen då han uttalte dette. Eg trur han er seriøs og gjenspeglar eit synspunkt som store delar av den russiske leiarskapen deler. Dei siste sju månadane har vore ein augeopnar for Medvedev og kollegaane hans. Dei har oppdaga at USA og Europa ser på Russland som eit stykke kjøt som skal malast opp og fortærast. Det finst ikkje noka løysing basert på kompromiss eller forhandling med Vesten. Medvedev la det fram kraftig og konsist — «total og vilkårslaus overgiving».

Eg har sett null mediedekning av dette. Det er alarmerande. Folket i USA lyt forstå at Russland ikkje leikar, og at dei ikkje kjem til å legge seg på rygg og underkaste seg som ein slagen hund, berre fordi USA insisterer på å halde fram med å sluse våpen og pengar inn i Ukraina.

Ta på deg skoa til Russlands leiarar og folk. Dette er det dei har sett gjennom dei siste 8 åra, etter at den demokratisk valde presidenten av Ukraina vart styrta i eit Vest-støtta kupp:

 • Samstundes som dei påberopte seg eit djupt engasjement for demokratiet, ignorerte USA og Europa veljarane i Ukraina og hjelpte til med å organisere den illegale fjerninga av president Viktor Fedorovitsj Janukovitsj den 22. februar 2014.
 • I etterdønningane av dette kuppet, starta den nyinstallerte ukrainske regjeringa ein krig mot russiskspråklege ukrainarar. Ukraina drap sivile hemningslaust, og Vesten sa ikkje eit ord.
 • Trass gjentatte åtvaringar frå Russland om at dei ikkje ville tolerere Vestlege forsøk på å få Ukraina inn i NATO, leidde USA og Europa årlege militærøvingar med Ukraina, og forsynte landet med militær trening og assistanse.
 • Russland sitt forsøk på å forhandle med USA om Ukraina sin status, i desember 2021, vart avvist.
 • Som svar på Russlands spesielle militæroperasjon, innførte USA og Europa drakoniske sanksjonar og inngav seg i eit fullskala-forsøk på å straffe ikkje berre dei politiske leiarane i Russland, men alle russarar, inkludert ei fordømming av Russlands rike kulturarv.
 • USA og Europa held fram med å forsyne Ukraina med våpen og ammunisjon [samtidig som dei deler ut Nobels fredspris til ein russofob trio, mrk.] som blir brukt til å drepe dei nye statsborgarane av Russland som bur i Donbas, Kherson og Zaporhyzhia.
 • Russlands forsøk på å forhandle fram fred med Ukraina vart stoppa av Storbritannias statsminister Boris Johnson.
 • Storbritannia, Polen og Ukraina annonserte ei trilateral pakt for promotering av Ukrainas forsvar og uavhengigheit i februar 2022.
 •  Kommisjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa (CSCE) og leiande tenestemenn i USA snakkar om å «dekolonisere Russland» – dvs. bryte Russland opp i geografiske regionar.
 • Russlands Nordstream-gassrøyrleidningar vart saboterte.

No er det noko som er endå meir illevarslande. Ukraina og Polen raslar med sine kjernefysiske sablar. La oss starte med Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som bad om at det internasjonale samfunnet skulle ta «preventiv aksjon» for å avskrekke Russland frå ein potensiell bruk av atomvåpen i krigen i Ukraina ved å angripe Russland: 

ein tale til Lowy Institute, ei upartisk internasjonal tankesmie i  Australia, understreka Zelensky viktigheita av «preventive angrep, preventiv aksjon», slik at Russland kan få eit betre bilete av dei potensielle konsekvensane viss dei skulle ta til atomvåpen.

Vladimir Putins presseskretær Dmitry Peskov reagerte fast, med ei ytring som tydeleg gjenspegla president Putin si haldning til Zelensky sine toskete kommentarar:

USA, Storbritannia de facto leier Kiev sine aktivitetar, og derfor bør dei stå ansvarlege for Zelenskys ytringar

Polen gjorde vondt verre då dei denne veka hevda dei hadde spurt USA om å lagre atomvåpen i Polen. Den polske presidenten, Duda, fortalde til Bloomberg News:

«Problemet er framfor alt at vi ikkje har atomvåpen,» sa Duda i eit intervju som avisa Gazeta Polska publiserte på onsdag. «Det finst alltid ein potensiell sjanse til å delta i kjernefysisk deling.» … 

I april fortalde Jaroslaw Kaczynski, Polens de-facto sjef som leiar for det regjerande Lov og rettferd-partiet, til den tyske avisa Welt am Sonntag at landet hans var «ope for» å vere vertsland for US-amerikanske atomvåpen.

«Vi har diskutert med leiarar i USA om USA kan tenke seg eit slikt alternativ», at Polen skulle dele desse våpena, sa Duda til avisa. «Emnet er ope.»

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-05/poland-is-in-talks-with-us-about-nuclear-weapons-president-says

Eg var unggut den gongen den kubanske missil-krisa bragte verda til randa av atomkrig mellom USA og Sovjetunionen. Sovjetarane reagerte på at USA plasserte atom-missilar i Tyrkia, og bestemte seg for å gi USA ein smak av eigen medisin. USA var skrekkslagen over utsiktene til å få sovjetiske missilar 15 mil unna kystlinja si, og reagerte kraftig. Heldigvis sigra dei sindige, og det kom i stand ein avtale som forplikta sovjetarane til å fjerne atomvåpena frå Cuba, følgd av at USA fjerna sine atomvåpen frå Tyrkia. Korfor skulle nokon ved sine fulle fem tru at Vesten skulle kunne plassere atomvåpen nesten på grensa til Russland, og at Russland ikkje skulle bry seg eller reagere? Det er galskap.

Vladmir Putin er ikkje nokon verkelegheitsfjern paranoid person. Han tar Vesten på ordet og godtar det faktum at USA og Europa ønsker å øydelegge Russland. Putin er innstilt på å hindre dette, og det er no klart at medlemmane av regjeringa hans og folket i Russland har vakna og skjønt denne trusselen. Om du var i Putins sko, kva ville du gjere? Korleis ville du ha reagert?

Fritt omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Amanda Lim1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 827 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Takk, Monika!
  Musk, som Kissinger og enhver med forslag til løsning, de havner lett på Ukraina/CIA/NATO sin fatwah liste; Musk, tidligere ukrainsk folkehelt, foreslår:

  – garanterte vannforsyninger til Krim
  – nye folkeavstemninger i 4 østregioner i FNs regi
  – forbli nøytral, glem NATO-medlemskap

  Starlink er viktig i Ukraina, så å holde seg inne med multimilliardæren ville være taktisk, og ikke komme med blodige fornærmelser, men hva tvitrer Zelensky: «Hvilken Musk liker du? Han som støtter Ukraina? Eller han som støtter Russland?», mens en ukrainsk ambassadør gir Musk et «diplomatisk f@ck off»,
  høye på sentralstimulerende eller høye på sitt oppblåste selv eller helst begge deler.
  Samme hvor sinte og selvrettferdige de er: internet-blackout kunne gi pipen en annen lyd.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  9 oktober 2022 10:09

  Stor takk til redaktør og omsetjar for premieartikkel som fortener å nå svært mange lesarar.

  Støre og Solberg vil neppe få noko særleg ut av artikkelen, men folk i Noreg med hovudet på venstresida, kan her få hjelp til å stå imot massiv norsk propaganda og laust prat om Ukraina.

  Hugs boikott av fredsprisutdelinga 10. desember. «Folkefesten» er lite anna enn ei framsyning av kor lite sjølvinnsikt me har. Eigentleg gratulerer me fyrst og fremst oss sjølve og fortel andre land at vondskapen høyrer Russland og Kviterussland til.

  NRK likar å gjenta at fredsprisen er den mest prestisjefylde prisen i verda. I so fall er «verda» det same som visse avgrensa medie- og overklasemiljø i Oslo. På Voss er prestisjen i fritt fall.

  Svar
 • Den frimureretablerte løgn, rans og morderstaten USA har nå 100 år siden sist, «circled back» til sitt mest lønnsomme bytte, Russland. Kina er på vent, når tiden er inne får også de «russisk behandling». USA vil følger den gamle oppskrift med å støtte «folkebevegelser» i plyndringsmodne land. Om nødvendig etablerer USA slike «folkebevegelser» vi så i f.eks i Ukraina og Iran. Alt handler om å få kontroll på Russland og særlig deres olje og gass. Da blir Europa et maktesløst slavemarked hvor USA sitter med full kontroll på energiforsyning og kan levere energi/olje- gass til Europa over sjø og land til priser de bestemmer. USA har siden tilkomst vist at de uten å nøle dreper alle som hindrer eller forsinker deres finanselites og bankers berikelse. Ideologi/religionen bak frimureriet ser på andre mennesker som verdiløse kreatur som kun har verdi som slaver. Dessverre er nesten alle medlemmene av den kristne anti-krist foreningen under grad 23, da det er fra denne graden en blir gitt innsikt å får vite sannheten om organisasjonen og dets formål. Over 99% av medlemmene er rundlurte idioter som gjennom sitt medlemskap tror de dyrker godhet, sannhet og humanisme! Den reelle betydningen av geitebukken foran dronning Elisabeths kiste vites ikke før.

  Svar
  • Den mørke innvielses-seremonien til frimureriet burde få en sann kristen til å se hva de går inn i. «Samfunnets støtter» som ser «den sterkestes rett» som rimelig og velfortjent, det er sorten menn som tiltrekkes av en sånn fritidssyssel. Min far var en av dem, så jeg har vært nysgjerrig på den ekslusive klubben, og jeg har kjent til hans «losjebrødre», stort sett ganske ufyselige. Noen kanskje naive og idealistiske? Mulig. En mafia av maktmennesker, lette å korrumpere, sorten som vil stige i rang, for sin egen del. Moralfaktoren er bare for show.

   Svar
 • Naive mennesker tror at vestmaktene bare reagerte da Russland gikk til militært angrep på Ukraina 24. februar i år. «En fem minutters samtale med en gjennomsnittsvelger er nok til å overbevise en om det nyttesløse i demokrati» sa Winston Churchill, og han hadde rett. Demokrati er en drøm som aldri blir virkelig, for bak demokratiske kulisser kontrollerer kapitalens tjenerskap den reelle maktutøvelsen og manipulerer massene. Kulissene er ikke engang vanskelige å gjennomskue. Man skal bare bli kjent med den analytisk kalkulerende tankegangen for siden å kunne «kjenne lusa på gangen».

  Den amerikanske tenketanken Rand Corporation tiltrakk seg nylig en viss oppmerksomhet da en lekket rapport derfra poengterte hvor viktig det fortsatt er for USA å holde Tyskland nede, og at det høveligste middelet til det i dag er å strype energitilgangen fra Russland. Det behøves knapt noen lekkasje til for å se hvor godt det passer i en situasjon der USA opplever stagnasjon og nedgang. Tyskland må ikke få anledningen til å bli mer selvstendig enn godt er for dem som ennå trekker profitten av seieren i forrige verdenskrig!

  At dette er en flere år gammel plan er like selvsagt, og på nytt har Rand Corporation vist seg hjelpsom i å forklare rasjonaliteten i å angripe Russland, som man skriver «på ikke-voldelig vis» flere år før det virkelig skjedde. Dokumentet «Overextending and Unbalancing Russia» ble utgitt i 2019 og andre nettsteders artikler som søker å forklare innholdet virker nå å være under angrep, men selve dokumentet ligger enn så lenge på RCs nettside: https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html

  Forfatterlisten er verd å betrakte. Den synes påfallende khazarsk sammen med at verket er karakteristisk grundig og smart -eller slu. Kløktig analyserer forfatterne Russlands svake punkter og ser til hvordan man økonomisk, geopolitisk, ideologisk, informasjonsmessig (desinformativt – propagandamessig) samt militært kan tippe balansen i Russlands disfavør uten at det skal koste USA mer enn det smaker. Forfatterne har gjort en utmerket om enn sjelløs jobb, og så dyktige har de vært at verket er en temmelig god arbeidsbeskrivelse for situasjonen som «tilfeldigvis» har oppstått med krig og sanksjonsregime. Jeg skal ikke gå dypere inn enn som så; det ville vært som smør på flesk, men heller overlate vurderingen til den intelligente leser. Ikke minst tror jeg at man vil finne den bakenforliggende tankegangen svært nyttig både å kjenne til og forstå.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Vesten ønsker ikke avspenning

USA innrømmer at våpen levert til Kiev kan nå russisk territorium

Previous Post

Desperasjonen rår i vest:

Planlegges nye sanksjoner som vil slå tilbake på en selv?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.