POSTED IN Israel, Krig-fred, Palestina

En vurdering av bakgrunnen for Gaza-krigen.

Hva skjedde den 7. oktober i Israel og hvorfor?

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Israelsk militær sensur skjuler sannheten

av Thierry Meyssan

Dette var den viktigste informasjonen om Operasjon Al-Aqsa Flood, men den nådde ikke frem til oss. Angrepet på Israel ble ikke utført av Hamas-jihadister, men av fire forente væpnede grupper. Dette er første gang på femti år at Gazas palestinere har forent seg.


Lik det eller ei, de lange årene med Vestlig likegyldighet overfor palestinernes skjebne tar slutt. Fra nå av vil vi måtte begynne å bruke Folkeretten.

VOLTAIRE NETWORK | PARIS (FRANKRIKE) | 1. NOVEMBER 2023

Denne artikkelen følger:

• «Paradigmeskifte i Palestina«, 10. oktober.

I motsetning til det jeg skrev forrige uke, basert på meldinger fra vestlige og arabiske nyhetsbyråer filtrert av israelsk militærsensur, ble ikke angrepet i Israel den 7. oktober 2023 (operasjon «Al-Aqsa Flood») utført av Hamas alene. Det var et forent operasjonskammer for hele den palestinske motstanden som bestemte at angrepet skulle startes. Hamas, som er den klart viktigste komponenten, bidro med flertallet av troppene, men tre andre grupper deltok:

Islamsk Jihad (sunni og khomeinistisk),

Folkefronten for Palestinas frigjøring (marxistisk)

og Folkefronten for Palestinas frigjørings Generalkommando (PFLP-CG).

Den vestlige pressen rapporterte om de barbariske forbrytelsene begått av noen av angriperne, men ikke om respekten som andre utviste. Etter overprøving viste det seg at anklagene om voldtekt og halshogging av babyer [1] var krigspropaganda. Denne typen enøyd og løgnaktig journalistikken burde ikke lenger overraske oss.

Mahmoud Abbas

Denne avklaringen endrer tolkningen av hendelsene. Dette er ikke lenger den jihadistiske operasjonen til Det muslimske brorskap, men et angrep fra alle palestinere i Gaza. Bare Fatah på Vestbredden, som skiller seg fra de nevnte gruppene og hvis president, Mahmoud Abbas, er alvorlig syk, deltok ikke.

Målet med denne operasjonen var ikke å «drepe jøder», selv om noen Hamas-jihadister gjorde det (israelerne teller totalt 2700 døde), men å ta fanger, både sivile og soldater, for å bytte dem mot arabiske fanger i israelske høysikkerhetsfengsler [2]. Disse er ikke nødvendigvis stridende, men også sivile. Fangene ble tatt bort uten mulighet til å skifte klær, som en påminnelse om hvordan den israelske hæren behandlet egyptiske fanger etter Seksdagerskrigen.

La oss huske at konflikten mellom Israel og Palestina ikke handler om to stater (Israel har fremdeles ingen grenser og Palestina er ennå ikke anerkjent), men om to befolkninger. Dette er en spesiell situasjon: palestinerne er ikke representert av en stat, og israelerne har ekstra ansvar som okkupasjonsmakt.

Disse hendelsene kommer samtidig som Gulf Cooperation Council, Group of 77, League of Arab States, Organization of Islamic Cooperation og Kina den 15. mai 2023 ba om at Israel skulle suspenderes fra FN fordi Tel Aviv ikke respekterer sine egne forpliktelser [3].

1. OVERRASKET OPERASJONEN «AL-AQSA FLOOD» ISRAEL?

I motsetning til det Benjamin Netanyahus koalisjonsregjering hevdet, overrasket ikke «Al-Aqsa Flood» Israel. Dette angrepet hadde vært planlagt siden sammenstøtene i mai 2021.

Ifølge CNN trente Hamas sine krigere for denne operasjonen i halvannet år [4]. De bygde seks treningsleirer i Gaza og lagde promoteringfilmer der. Videoer av denne treningen ble sluppet uker før angrepet [5].

Hamas i Moskva, mars 2023

I mars 2023 sendte Hamas en sterk delegasjon til Russland. I den anledning advarte de den russiske utenriksministeren Sergey Lavrov om at deres tålmodighet var i ferd med å ta slutt og at sinnet deres var økende.

I 2023 arrangerte Iran samtaler mellom regionens ulike pro-uavhengighetskrefter, Hizbollah, Islamsk Jihad og Hamas. De ble holdt i Beirut (Libanon) under ledelse av general Ismaïl Qaani, kommandør for al-Quds-brigadene til den iranske revolusjonsgarden. Målet deres var å forsone disse aktørene som hadde kjempet en voldsom krig i Gaza, deretter i Syria. Disse møtene ble offentliggjort i mai 2023. I den anledning diskuterte den libanesiske pressen forberedelsen til den enhetlige operasjonen som ble gjennomført 7. oktober. Iran har derfor æren for å forsone de palestinske fraksjonene.

Den egyptiske etterretningssjefen Kamel Abbas ringte 30. september til den israelske statsministeren for å advare ham om en stor Hamas-operasjon mot Israel [5]. Egypt, som kjemper mot Det muslimske brorskapet, var bekymret for at Israel skulle tillate at det utvidet seg ytterligere.

Den 5. oktober advarte CIA Mossad om en stor operasjon fra Den forente palestinske motstanden. USA var bekymret for omfanget av den. Imidlertid nevnte ikke CIA-rapportene (28. september og 5. oktober), som fortsatt er gradert, den palestinske motstandens bruk av nye kampmetoder. Israels etterretningstjenester holdt deretter et møte for å vurdere trusselen. Shin Bet (kontraspionasje) og Amman (militær etterretning) deltok.

Statsminister Benjamin Netanyahu og hans kontor løy derfor for sine borgere da de hevdet at de ble overrasket av Hamas.

2. HVORFOR TILLOT ISRAEL AT DERES EGNE BLE DREPT?

Flere hypoteser er mulige. Her er fire:

Bosettere som bor ulovlig på Vestbredden, er alltid tilstede i den israelske koalisjonsregjeringen. De var døve og blinde for det som skjedde i Gaza.

Benjamin Netanyahu, som gjenoppliver ideologien til sin far Benzion Netanyahu og hans mentor, ukraineren Vladimir Jabotinsky, ønsket å avslutte den palestinske tilstedeværelsen både i Gaza og på Vestbredden. Det var han som beskrev geografiske Palestina som «Et land uten folk, for et folk uten land».

Benjamin Netanyahu, som gjenopplivet et gammelt prosjekt, ønsket å skape et påskudd for å rettferdiggjøre en krig mot Iran og utvide Israels innflytelse i Midtøsten.

De amerikanske tilhengerne av den tyske fascisten Leo Strauss ønsket å skape et påskudd for å rettferdiggjøre en bredere krig mot Russland, slik de allerede gjør i Ukraina.

Disse fire hypotesene er hverken gjensidig utelukkende eller uttømmende.

3. PARALLELLEN TIL 11. SEPTEMBER

Israelske ledere har trukket en parallell mellom den offisielle versjonen av Hamas-angrepet og den offisielle versjonen av angrepene 11. september 2001 i USA. For dem handler det om å understreke motstanderens barbari og hvordan det godes leir ble overrumplet, og dermed rettferdiggjøre de følgende krigene.

Sayyid Qutb

Denne parallellen er næret av det faktum at Hamas hevder å være den palestinske grenen av Det muslimske brorskapet, mens Osama bin Laden ble trent av Mohammad Qutb, blodsbroren til brorskapstenkeren Sayyid Qutb.

Denne parallellen holder ikke: det er umulig at 11. september-angrepene ble utført av al-Qaida. USAs myndigheter har aldri vært i stand til å svare på mine innvendinger [6] mot deres versjon. I tillegg har det siden disse hendelsene kommet til syne nye elementer som motsier administrasjonen til president George W. Bush. I dag tror 54% av amerikanerne ikke på versjonen til granskingskommisjonen, Presidential Commission of Inquiry.

Men selv om det fortsatt er uklart nøyaktig hvem som organiserte angrepene 11. september, har vi identifisert en gruppe som var involvert: Project for a New American Century. En av dens viktigste medlemmer, Elliott Abrams, var organisatoren av regimeskiftet som Benjamin Netanyahu gjennomførte i Israel og som sistnevntes opposisjon beskrev som et «kupp» [7]. Men med tanke på denne mannens alvorlig kriminelle fortid (han var spesielt involvert i folkemordet på mayaene organisert av den israelske terroristen Yitzhak Shamir og den guatemalanske generalen Efraín Ríos Montt [8]. Han ble dømt i USA for sine løgner [9] og for sin rolle i Iran-Contras-affæren), kan vi rimeligvis stille spørsmål ved hans mulige rolle i Israels passivitet overfor forberedelsen av Hamas-angrepet.

I juli utnevnte president Joe Biden denne kontroversielle republikaneren til den tverrpolitiske United States Advisory Commission on Public Diplomacy, det vil si tilsynet med USAs propaganda rundt om i verden.

4. HVEM BEVÆPNET HAMAS?

En så sofistikert operasjon krever ressurser og informasjon som bare en stat kan ha. Våpnene som ble brukt var fra USA, Sovjetunionen og Nord-Korea. De sirkulerer i Libanon og Palestina.

Tre hypoteser ble formulert:

• Hypotesen om iransk ansvar må avvises på grunn av avtalen inngått mellom Hassan el-Banna, grunnleggeren av Muslimbrødrene, og Rouhollah Khomeini, grunnleggeren av Den islamske republikken Iran. Videre har Iran allerede kraftig benektet ethvert ansvar overfor De forente nasjoner (FN). Imidlertid er dette teorien som forsvares av Elliott Abrams [10]. Iran er ikke ansvarlig for «Al-Aqsa-flommen», men for forsoningen mellom palestinske fraksjoner.

• Hypotesen om russisk ansvar er ikke basert på noen bevis. Vi kan høyst merke oss at konflikten i Palestina vil absorbere vestlige ressurser og dermed redusere deres press mot Russland i Ukraina. På samme måte kan vi forvente en økning i hydrokarbonpriser, gunstig for Moskva. Imidlertid har ikke Russland midlene til å starte en ny front mens de kjemper i Ukraina. I tillegg har Moskva fortsatt å kjempe mot milits fra Muslimbrødrene siden opprettelsen av Den russiske føderasjonen. Dette er likevel teorien som den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky støttet foran de 31 NATO-forsvarsministrene i Brussel den 11. oktober [11]. Den israelske forsvarsministeren, Yoav Galant, snakket via video under dette møtet, i samme ånd [12].

• Hypotesen om tyrkisk ansvar holder imidlertid fortsatt. I tillegg til at president Recep Tayyip Erdoğan organiserte den siste Hamas-kongressen i Istanbul, bor nå de viktigste lederne for Hamas i Tyrkia, mens Muslimbrødrenes er delt opp, som en internasjonal enhet, mellom Storbritannia, Qatar og Tyrkia.

Da USAs utenriksminister Antony Blinken visste at CIA fulgte med på forberedelsen av Hamas-operasjonen, ringte han sin tyrkiske motpart og tidligere sjef for etterretningstjenesten, Hakan Fidan, natten 6. til 7. oktober [13], det vil si på samme tidspunkt som Hamas startet angrepet sitt, og til og med før den israelske hæren hadde våknet opp. Senere ringte Antony Blinken sine kolleger i Israel og Palestina, deretter igjen [14] og enda en gang [15] dem i Tyrkia.

Til slutt avslørte sekretær Loyd Austin under toppmøtet for forsvarsministre i NATO at USA hadde bedt Tyrkia om å gripe inn for å frigjøre de amerikanske gislene. Imidlertid spesifiserte han ikke om denne beslutningen ble tatt før eller etter utsendelsen av USS Gerald Ford-marinegruppen.

5. HVA SIER FOLKERETTEN OM DEN ISRAELSK-PALESTINSKE KONFLIKTEN?

Ifølge FN har palestinerne rett til en suveren stat innenfor grensene fra 1967, med Øst-Jerusalem som hovedstad. Dette innebærer at:

• Staten Palestina har rett til å ha sin egen hær (noe Israel urokkelig motsetter seg);

• Alle jødiske bosetninger etter 1967 pluss Øst-Jerusalem må returneres til Staten Palestina.

• Hver palestiner eller rettighetshaver vil ha rett til å returnere til Israel og bosette seg i sitt hjem (rett til retur). Israel vil måtte kompensere dem som fikk sin eiendom «resirkulert» eller ødelagt.

Ifølge FN har israelerne rett til en suveren stat innenfor grensene fra 1967 med Vest-Jerusalem som hovedstad. Dette innebærer at:

• Israel har rett til å ha sin egen hær (som de allerede har)

• Alle jødiske bosetninger etter 1967 og Øst-Jerusalem må returneres til Staten Palestina. Det er ikke umulig for israelere å fortsette å bo der, men det vil i så fall være som utlendinger.

• Israel må gi retten til opphold til hver palestiner eller etterkommer av palestinere som ble utvist i 1948 og som ber om det. Israel må returnere deres eiendom eller kompensere dem (rett til retur).

I utgangspunktet skulle disse to statene (Palestina og Israel) være fødererte innen en binasjonal, overnasjonal stat der hver borger ville ha en lik stemmerett. Dette er klart umulig for øyeblikket. Vi kan forestille oss en internasjonal fredsbevarende styrke som kommer for å intervenere mellom de to statene Palestina og Israel. Igjen virker dette vanskelig. På den ene siden fordi ingen vil være en del av det, og på den andre siden fordi dette ikke er det som FN opprinnelig planla. De tenkte seg fredsbevarende observatører, ikke en militær intervensjonsstyrke. Til slutt kan vi vurdere å demilitarisere de to statene og gi dem garantier for ikke-aggresjon fra nabolandene.

Alle forstår at folkeretten pålegger betydelige tap av territorium og eiendom for Israel, mens den bare innebærer oppgivelse av krav for Palestina. Men det er prisen for rettferdighet og fred.

6. HVA ER ISRAELS REAKSJON?

Benjamin Netanyahus koalisjon, som inkluderer jødiske suprematister som kan sammenlignes med de muslimske suprematistene i Hamas, endret de grunnleggende lovene i Israel, i en stat uten Grunnlov, i august. Ifølge observatører, spesielt den amerikanske pressen, gjennomførte regjeringen et «kupp», da de undertrykte rettsvesenets uavhengighet. Massive demonstrasjoner har rystet Israel i flere måneder.

Itamar Ben-Gvir

Konfrontert med angrepet de nå gjennomgår, kan Israel bare overleve ved å gå med på å forene sin herskende klasse. Tidligere statsminister Yair Lapid krever at jødiske supremacistiske ministre går av slik at han kan delta i en nasjonal enhetsregjering. Itamar Ben-Gvir (innenriksminister) og Bezalel Smotrich (finansminister) har støttet, siden de kom i regjering, tre anti-arabiske pogromer, spesielt den i Huwarrah [16]. Imidlertid satte tidligere forsvarsminister General Benny Ganz ikke samme betingelse. Til slutt bestemte den nåværende statsministeren seg for å inkludere begge i regjeringen sin, uten å avsette de jødiske supremacistene. Men han opprettet et krigsråd, der jødiske suprematister er utelatt.

På dette tidspunktet ble militær sensur satt inn. Den var så sterk at informasjonsminister Distel Atbaryan trakk seg midt i krigen.

Det er ikke mulig å kjenne den eksakte sammensetningen av krigsrådet, hvis drøftelser var veldig stormfulle. Vi vet bare at forsvarsminister general Yoav Gallant på ingen måte er på samme bølgelengde som sin forgjenger, general Benny Ganz. Statsministeren oppfordret den tidligere sjefen for generalstaben, general Gadi Eisenkot, en talsmann for massiv bombing av sivile, til å delta i rådets drøftelser som observatør. Under ingen omstendigheter skal israelere og resten av verden få vite hvordan noen av dem reagerte på Benjamin Netanyahus passivitet under forberedelsen av operasjon «Al-Aqsa Flood» og under de første timene av dens gjennomføring. På samme måte vet ingen hva krigsrådet besluttet. President Isaac Herzog selv ble holdt utenfor drøftingene.

Det virker som om de under debattene overveide utvisning til Egypt og massakre på de to millioner innbyggerne i Gaza. Derfor reiste USAs utenriksminister Antony Blinken til Tel Aviv for å oppfordre til ro.

7. HVORDAN KAN TING FORANDRES?

Internasjonal lov (Folkeretten) gir Israel retten til å forsvare seg mot angrepet de gjennomgår. Dette er hva de gjorde i fem dager mens de jaget angriperne som hadde kommet inn på deres territorium. Etterpå begynte Israel beleiringen av Gaza, mens den israelske hæren bombet Gaza by (men ikke den sørlige Gaza-stripen). Denne operasjonen bryter igjen internasjonal lov. Man kan kanskje akseptere at Israel har rett til å forfølge palestinske krigere i Gaza, men beleiringen av Gaza-stripen og bombingen av sivile bygninger er krigsforbrytelser. Under en pressekonferanse kom det fram at Israels president, Isaac Herzog, ikke vet hva hæren hans planlegger.

Med henvisning til Den arabiske ligaens standpunkt siden Seksdagerskrigen, stengte Egypt grensen sin til Gaza. Ligaen har til hensikt å støtte de palestinske kravene og avviser derfor enhver overføring av befolkning og enhver naturalisering. Videre har ikke Kairo til hensikt å ta ansvar for 2 millioner innvandrere og spesielt ikke fra Hamas, hvis morselskap, Det muslimske brorskapet, er forbudt i Egypt.

Den israelske hæren står klar til å gjenokkupere Gaza-stripen. De samler sine tropper overalt. Okkupasjonen av Gaza vil utgjøre en overtredelse av internasjonal lov, mens en anti-opprørskrig i seg selv vil være en krigsforbrytelse.

USA har sendt våpen og ammunisjon til Israel. De utplasserte en maritim gruppe utenfor kysten av Gaza (hangarskipet USS Gerald Ford, den krysserakettbærende USS Normandy og de fire missil-bærende jagerne USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney og USS Roosevelt), deretter en maritim gruppe nummer to (hangarskipet USS Eisenhower, missil-krysseren USS Philippine Sea og de tre missil-jagerne USS Laboon, USS Mason og USS Gravely). Imidlertid oppfordret de Israel til å utvise tilbakeholdenhet.

Det virker umulig at Israel kan gjennomføre Vladimir Jabotinskys prosjekt og tvinge ut av Gaza-stripen dens to millioner innbyggere uten internasjonal intervensjon, til å begynne med fra Hizbollah. En tilbaketrekning av hæren er mer sannsynlig.

Thierry Meyssan

Oversettelse

Monica Sortland

[1] «Source of dubious ‘beheaded babies’ claim is Israeli settler leader who incited riots to ‘wipe out’ Palestinian village», Max Blumenthal & Alexander Rubinstein, The Gray Zone, Octobrer 11, 2023.

[2] «’Top secret’ Hamas documents show that terrorists intentionally targeted elementary schools and a youth center», Anna Schecter, NBC, October 13, 2023.

[3] «Israel’s participation in the UN could be suspended for non-compliance with its commitments», Voltaire, International Newsletter – N°41 – 19 May 2023.

[4] «Hamas militants trained for its deadly attack in plain sight and less than a mile from Israel’s heavily fortified border» by Paul P. Murphy, Tara John, Brent Swails & Oren Liebermann, CNN, October 12, 2023. « Hamas propaganda videos reveal stunning details leading up to attack on Israel », Anderson Cooper 360, CNN, october 13, 2023.

[5] «Egyptian General Intelligence Director supposedly warned Netanyahu about ’something fierce from Gaza’», Smadar Perry, YNetNews, October 10, 2023. «What went wrong? Questions emerge over Israel’s intelligence prowess after Hamas attack», Tia Goldenberg, Associated Press, October 9, 2023.

[6L’Effroyable imposture suivi du Pentagate, Thierry Meyssan, Demi-Lune (2002).

[7] « The U.S. Right-wing Group Behind a Conservative Legal Revolution in Israel », Nettanel Slyomovics, Ha’arets, January 30, 2023. “The coup d’état of the Straussians in Israel”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 7 March 2023.

[8] «Israeli Connection Not Just Guns for Guatemala», George Black, NACLA Report on the Americas, 17:3, pp. 43-45, DOI: 10.1080/10714839.1983.11723592

[9The El Mozote Massacre : Human Rights And Global Implications, Leigh Binford, University of Arizona Press, 2016.

[10] «The Hamas Attack on Israel Couldn’t Have Happened Without Iran», Elliott Abrams, Newsweek, October 12, 2023.

[11] «In Brussels, Volodymyr Zelenskyy called on world leaders to support the people of Israel», Presidency of Ukraine, October 11, 2023.

[12] «NATO Secretary General: “Israel does not stand alone”», NATO, October 12, 2023.

[13] «Secretary Blinken’s Call with Turkish Foreign Minister Fidan», Department of State, October 6, 2023. NB : Il y a sept heures de décalage entre Israël et Washington. Vu des États-Unis l’opération du Hamas a débuté le 6 octobre vers 23 h.

[14] «Secretary Blinken’s Call with Turkish Foreign Minister Fidan», Department of State, October 7, 2023.

[15] «Secretary Blinken’s Call with Turkish Foreign Minister Fidan», Department of State, October 8, 2023.

[16] «400 Israeli settlers destroy a Palestinian village», Voltaire International Newsletter – N°30 – 3 March 2023

https://www.voltairenet.org/article219959.html

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • » Det er vesentlig at jødenes lidelser blir verre. Dette vil hjelpe virkeliggjøringen av våre planer. Jeg har en utmerket plan. Jeg skal forlede antisemitter til å tilintetgjøre jødisk rikdom. Antisemitter vil bistå oss ved å styrke forfølgelsen og undertrykkelsen av jøder. Antisemitter skal være våre beste venner.»
  Theodor Herzl

  «Det er israelske lederes plikt å forklare folket, med klarhet og mot, en del fakta som er glemt med tiden. Det første er at der er ingen zionisme, kolonialisering eller jødisk stat uten å fordrive araberne og beslaglegge deres land.»
  Ariel Sharon

  «Min mening om kristne zionister? De er avskum. Men ikke fortell dem det. Vi trenger så mange nyttige idioter vi kan få akkurat nå.»
  Benjamin Netanyahu

  Min oversettelse

  Svar
 • Her har vi det israelske militæret som er et av verdens mest effektive militære styrker, og de klarer altså ikke å forsvare den meget overvåkede og godt beskyttede grensen mellom Gaza og Israel mot en angrep fra Hamas-krigere 7. oktober. Det er mildest talt merkelig og mistenkelig.
  Netanyahu har etter det jeg vet en del rettsaker mot seg for korrupsjon som er satt på vent så lenge han er statsminister. Kanskje han ønsker å komme unna dette ved å starte en krig. Og den ekstremistiske fløyen i dagens israelske regjering er tilhengere av en slik krig.
  Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen kommenterte krigen i DN her om dagen og sa at Netanyahu var i ferd med å føre sitt land utenfor stupet og bla også av slike private hensyn. Men også fordi krigen mangler et klart mål som er oppnåelig å gjennomføre.
  Og hva ønsker så USA egentlig når det gjelder krigføring i Midt-Østen, er det full krig med Iran for å svekke Russland og Kina? (Dette kan i praksis bety WW3).
  Et demokrati kan vanskelig starte en ren angrepskrig, men et demokrati kan mye lettere starte en angrepskrig som er forårsaket av et forutgående angrep mot landet (dette for å ha befolkningens støtte).

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Krig i Gaza:

Hva er Israels plan?

Forrige innlegg

Verden er forandret:

Russland og Iran har militære våpenteknologiske fordeler sammenlignet med USA og Israel.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.