POSTED IN Israel

En trussel mot Israel.

Den jødiske fundamentalismen.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Israelsk turbulens

Av Jan Hårstad

Forskjellige folk som gamle Mossad-sjef Efraim Halevy og Israel Shahak har jo gjort oppmerksom på at jødisk ortodoks fundamentalisme utgjør en stor trussel mot den israelske staten. De er mye verre enn trusselen fra iranerne,meldte Halevy i 2011.

Det som har skjedd siden er at velgerantallet til Haredim har kommet opp i en halv million som igjen utgjør 14 seter i Knesset, ledet av herrene Smotrich og Ben-Gvir som er ideologiske elever av Meir Kahane.

Går vi enda lenger tilbake i tid, på 1930-tallet finner vi et fryktelig hat mellom Labour Zionism (Ben-Gurion) og Revisjonistisk Zionisme (Jabotinsky). Ben-Gurion-fraksjonen omtalte Jabotinsky som «Hitler Jabotinsky» og det var bare delvis sant fordi modellen til Revisjonistene var Mussolinis Italia hvor de fikk satt opp en maritim base. Ledende personer rundt Jabotinsky skrøt hemningsløst av at de var fascister og skjelte ut Ben-Gurion for å være en «rød assimilist» som ville bryte ned det unike ved jødedommen. Og her siktes det til lovene som er nedfelt i Babylonske Talmud, Halacha, som bare de aller færreste norske har lest noen gang.

Jeg som ferdes på Document ser jo at folk der er flinke til å finne fæle sitater fra Koranen, men ikke et menneske påpeker at mentaliteten av avstandtagen og eksklusivitet er så godt som identisk med Talmud. Noen ganger også verre der.

Naturligvis er det slik at Gazakrigen gjenføder de latente motsetningene som har preget Israels historie. 

En av grunnene til at Rabin ble drept var at han ved å tildele palestinerne et jødisk settlement på Gaza, hadde  overtrådt Halacha-lover og derved opptrådt som en slags forræder- Amalek. Som kunne likvideres.

Da krigen om Gaza kom godt i gang og Israel så ut som seierherre, rykket de ortodokse inn i en storsal og danset gladelig for nå så det ut som om Gaza var klar for en re-kolonisering, et komplett jødisk territorium.

Nå viser det seg at krigen slett ikke utvikler seg som Haredim hadde trodd, men visjonen om «Eretz Israel» er en bestemmelse fra Gud og da nytter det ikke å blande realistiske vurderinger inn. 

Den allmene norske feilvurderingen går ut på at Israel bekjempet en liten «terrorgruppe» Hamas som naturligvis ville forsvinne med ekstrembomber fra USA, Bunker Busters og lignende. Det en ikke tok med var at Alle de sentrale palestinske partiene har deltatt i denne krigen, også utbrytere fra Fatah hvis ledelse ikke kan fordra Hamas. Det er en total palestinsk krig.

Til sin forskrekkelse opplever befolkningen i de israelske byene Sderot og Ashkelon nå at bombene fra Gaza fortsetter å falle, at Israel så langt har mistet 273 soldater der – for ikke å snakke om NordIsrael i kamp mot Hizballah.

Benny Gantz er en israelsk generalløytnant og politiker. Fra 2011 til 2015 var han den 20. forsvarssjefen og fra 2005 til 2007 var han øverstkommanderende for den israelske hæren. (Fra Wikipedia)

Da deler det israelske etablissementet seg i to hoveddeler: den realistisk-pragmatiske fraksjonen ledet av forsvarsminister Gallant, Benny Gantz og Lapid. De to første er yrkesmilitære.

Mot seg har de da alliansen Netanyahu og hans åndsbrødre Ben-Gvir og Smotrich som lar seg enten veilede av et rasende hat eller av religiøse trossetninger. 

Netanyahu får anfall ved enhver realistisk løsning: «Jeg er ikke villig til å erstatte Hamasstan med Fatahstan.»(PA)  Det er dette den arabiske Liga jobber for men det teller ikke for dette miljøet.

Realist Gallant sier: «En israelsk militær og sivil regjering av Gaza er et dårlig alternativ som er farlig for Israel.»

Dette får Haredim-folket til å eksplodere. «Gallant må sparkes fra sin stilling som forsvarsminister umiddelbart!» sier Smotrich.

Det neste store problemet som staten Israel står overfor er rett og slett en politisk kløyving av den typen som hersket på 1930-40 tallet. Den gang var den også voldelig og sånn ligger det an også nå.

Forsidebilde: Dave Herring

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • » ..motsetningene som har preget Israels historie. »

  Motsetninger?

  ‘ Kraftige kamper i flyktningleir nord på Gazastripen
  Israelske styrker kjemper mot Hamas i bakgatene i Gazas største flyktningleir. Samtidig melder sivile om at hus og butikker meies ned.
  Stridsvogner og fly utsletter boligområder, markeder, butikker, restauranter, alt sammen. …..
  Folkevandringen av flyktninger har fortsatt sørover, men nå pågår det angrep på den sørligste byen Rafah, som var deres siste trygge tilfluktssted.
  Flere hundre tusen forsøker derfor å flykte nordover igjen. ‘
  https://www.nrk.no/urix/kraftige-kamper-i-flyktningleir-nord-pa-gazastripen-1.16888360

  Dette er jo ikke kamper.
  Dette er jødisk kultur.
  Les Talmud.

  ‘Vår rase er Mesterens rase. Vi er guddommelige guder på denne planeten. Vi er like forskjellige fra de underordnede rasene som de er fra insekter. Faktisk, i forhold til vår rase, er andre raser dyr, i beste fall kuer.
  Andre raser bør anses som menneskelig ekskrementer. Vår skjebne er å herske over de underordnede rasene. Vårt jordiske rike vil bli styrt av vår leder med et våpen av jern.
  Massene vil slikke våre føtter og tjene oss som våre slaver.’
  (Menachem Begin – Israeli Prime Minister 1977-1983)

  Begin hadde vært involvert i terrorhandlinger i Palestina på 1940-tallet som leder av Irgun. Han hadde organisert bombingen av King David Hotel i 1946 og massakren på hele landsbyen Deir Yassin i 1948. Menachem Begin er den mest beryktede terroristen i israelsk historie og grunnleggeren av det politiske partiet som styrer Israel i dag, Likud.

  Nå er det jo skrevet så mye løgn om både 1 og 2 verdenskrig, og Gazakrigen, at det er vanskelig å holde tunga rett i munnen .

  Skjønt slik historie kommer sjelden fram:

  ‘Tomrommene som fortsatt preger bybildet i den tyske hovedstaden, oppstod da byen ble jevnet med jorda av amerikanske og britiske bombefly. Under bombetoktet 3. februar 1945 ble 2000 tonn sprengbomber og nesten 250 tonn brannbomber ble sluppet over Berlin, de fleste over Kreuzberg. 
  Amerikanske anslag kalkulerte med opptil 20 000 døde og like mange skadede. Da krigen var over noen måneder senere, var 42 prosent av alle bygninger i Kreuzberg jevnet med jorda,’
  forskersonen.no/berlin-europa-holocaust/berlin-er-fylt-av-tomrom-etter-byens-voldsomme-historie/2281993

  ‘Fleire stod i kø for å få hjelp ved ein lastebil i Gaza by torsdag, melder AFP. Ifølge Al Jazeera venta dei på å få utdelt mat.
  Då skaut israelske styrker mot dei.
  104 menneske blei drepne og minst 760 såra, ifølgje helsestyresmaktene. Av dei er fleire kvinner og born, stadfestar Amjad Aliwa, som er tilsett ved al-Shifa sjukehuset.
  Vidare skriv Al Jazeera at både levande og døde blei køyrt over.’
  nrk.no/urix/barn-skal-ha-doydd-av-svolt-og-dehydrering-i-gaza-1.16782810

  ‘Jeg ser det hos palestineren som blir kastet opp mot veggen i Jerusalems gamleby og kroppsvisitert tilsynelatende uten grunn. Jeg ser det hos dem som samler seg et lite stykke unna og lar skjellsordene hagle mot soldatene. Jeg ser det i skoleeleven som kommer i klammeri med soldater på gaten og slippes etter en runde med dytting og trusler.’
  aftenposten.no/meninger/kommentarer/Palestinernes-haploshet-verre-na-enn-under-den-andre-intifadaen–John-Hultgren-8215277.html

  Og:

  ‘Totalt døde det i løpet av de to første etterkrigsårene 13 492 tyske flyktninger i Danmark. – Av dem var 7000 barn under fem år – og av disse var 3000 spedbarn.
  Dette er altså de offisielle tallene. Totale og barneandelen var vesentlig større ifølge dem jeg snakket med i Danmark i 1999 da jeg var der og gravde fram saken. Men, pytt. Det viktigste er at PK-media begynner å spre et mere balansert bilde av historien. ‘

  Svar
 • Og var det Tyskland som ville ha en 2. verdenskrig?

  ‘ ”Vi benekter ikke og er ikke redde for å innrømme at denne krigen er vår krig og er utkjempet for å befri Jødedommen… Sterkere enn alle fronter til sammen er vår front, den jødiske. Vi gir ikke denne krigen bare økonomisk støtte som hele krigsproduksjonen er basert på, vi gir ikke bare vår fulle propagandamakt som utgjør den moralske energi som får denne krigen til å fortsette. Garanti for seier er basert på en svekkelse av de fiendtlige styrkene, å ødelegge dem i sine egne land, innen motstanden. Og vi er den Trojanske hest innenfor fiendens forlegninger.
  …og bringe det tyske folk til fornuft gjennom å ødelegge deres eksporthandel, en eksporthandel som er deres eksistensgrunnlag.” – Samuel Untermeyer i en radiosending på WABC i New York, 6 august 1933. Gjengitt i New York Times, 7 august 1933.
  Sammen med Samuel Untermeyer i agitasjonen for krig mot Tyskland, talte Bernard Baruch samtidig for forberedelser for denne krigen. ”Jeg understreket at et nederlag for Tyskland og Japan og deres påfølgende utestengelse fra verdenshandelen ville gi Storbritannia en fantastisk mulighet til å øke sin utenlandshandel BÅDE i volum og profitt.” ‘

  Svar
 • ‘ Dette lille stakkars lille uskyldig forfulgte folket. ‘ 😉

  Svar
 • ‘Rundt 800.000 har flyktet fra Rafah de siste ukene
  Lørdag var det nye harde kamper og intens bombardement av byen fra israelske styrker.
  – Nesten halvparten av innbyggerne i Rafah, om lag 800.000 mennesker, er igjen på veien etter å ha blitt tvunget på flukt siden israelske styrker startet sin militæroperasjon mot området 6. mai, skriver sjefen for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.
  Israel har allerede inntatt de østlige delene av Rafah og rykket denne uken inn i flere boligområder, ..’
  nrk.no/nyheter/den-israelsk-palestinske-konflikten-1.11060771#1.16888660.1.16888660

  Men husk de 100 gisene som Hamas tok . 😉 ( Hvorav halvparten å er drept av israels bomeangrep.)

  Og at det i Norge var det 500 jøder som ble sendt til en RødeKors-kontrollert oppbevaringsleir . 😉

  (- Og 5000 norske kvinner, m. små barn, som ble sendt til en oppbevaringsleir på Hovedøya. – Før de ble sendt til et jødisk gjennombombet Tyskland, der sovjetiske soldathorder voldtok kvinne og barn til døde, etter Stalins velsignelse. )

  Svar
 • Men:
  WE WILL BE VICTORIOUS .
  ‘ feels like this song was written for the future, and this future is now… ‘

  https://www.youtube.com/watch?v=w8KQmps-Sog

  Svar
 • ‘ Minst 106 palestinarar er drepne i israelske angrep på Gazastripa det siste døgnet, ifølge helsestyresmaktene i Gaza.
  Til saman er minst 35.563 palestinarar drepne sidan krigen mellom Hamas og Israel starta 7. oktober i fjor.
  I tillegg er minst 79.652 menneske i Gaza såra i den over sju månader lange krigen.’
  nrk.no/nyheter/den-israelsk-palestinske-konflikten-1.11060771

  Slipp fri de 50 resterende gislene fri ( 50 er jo drept av israelsk militære.)
  Så vi kan få en slutt på dette folkemordet ,
  – som visstnok pågår fortsatt, – for ‘å befri de 100/50 gislene.’ 😉

  Eller bedre:
  Hent de til opphold hos/i ‘fredsprisutdeleren’ Norge.

  Men intervju alle gislene fritt på Tv så de kan fortelle om ‘forferdelige Hamas’. ( Dette blir jo nå hindret av israelske myndigheter, som som alltid frykter sannheter. )

  Og intervju samtidig de mange tusen palestinske ungdommene i israelske fengsler.
  Full åpenhet nå.
  Ikke flere løgner.

  Svar
 • «… Israel tysdag kutta live-overføringa til det amerikanske nyheitsbyrået AP frå Gaza, melder AFP.
  … vi vil sjå på det, sa pressesekretær Karine Jean-Pierre til reporterar som reiste med president Joe Biden til New Hampshire.
  Ho seier Det kvite hus meiner journalistar både har evner og fridom til å gjere jobben sin.
  Israel tok tysdag beslag i utstyret til AP, og stansa overføringa fordi dei meinte det var i strid med ei lov som blei vedteke i samband med at den qatarske nyheitskanalen Al Jazeera blei forbode i Israel.’
  nrk.no/nyheter/usa-1.12873918

  Dette stakkars lille uskyldige folket.
  Er det på tide å gå ‘brennoffer’-historiene fra 1943- 47 etter i sømmene ? – Selv om det er forbudt.

  Og se om det bare var/er en gammel jødisk myte som ble hentet fram , – for at jødene skulle få røvetil seg Palestina?
  ( Hvem bombet tilførselsveiene til oppbevaringsleirene i Tyskland i 1943/44, f.eks, så Tyfus fikk bre seg; – fordi mange måtte dø først ? )

  Derfor måtte krigs-‘historien’ ,og krigsovergrep fra ‘de allierte’ /jødestyrte, lyves om, holdes skjult og redigeres.
  I 80 år nå.
  – Før de nå avslører litt av sin kultur. Les Talmud.
  – Av dette samme ‘ lille uskyldige folket.’ Med sitt edderkoppnett w.w.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Journalistikk handler om opplysning:

På tvers av den rådende maktens interesser.

Forrige innlegg

Lærebok i hvordan et intervju ikke skal gjøres.

To britiske journalister viser hvordan en ødelegger en samtale.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.