POSTED IN Coronavaksiner, Helse

En toksikologi ekspert advarer:

Covid-vaksinene medfører risiko for sterilitet.

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Toksikologiekspert: Covid-19-vaksinar kjem til å sterilisere ein heil generasjon

Av Ramon Tomey, Natural News. Omsett av og henta frå saksyndig.

Ein ekspert i toksikologi og molekylærbiologi åtvara om at Wuhan koronavirus (Covid-19)-vaksinar kjem til å «sterilisere ein heil generasjon».

Dr. Janci Lindsay kom med denne åtvaringa under ein rundbordsdiskusjon 7.desember der senator Ron Johnson (republikanar, delstaten Wisconsin) var vert. Ho sa at mRNA Covid-19-sprøytene hadde «potensiale til å sterilisere ein heil generasjon» eller «bli overført til dei neste generasjonane som utilsikta genoverføring».

«[Det er] fullstendig uansvarleg å halde fram med nokon av desse sprøytene [for barn og dei i fruktbar alder] utan å etterforske dette. Vi kan på ingen måte seie på dette tidspunktet at [mRNA-vaksinane] er trygge og effektive,» sa Lindsay.

Ho peikte òg på påstandar om at Pfizer og Moderna sine Covid-19-vaksinar held seg på injeksjonsstaden, som sidan har blitt avkrefta sidan mRNA reiser gjennom heile kroppen.

Fra konferansen

«Vi vart fyrst fortalt at det ville halde seg i armen, men det gjer det ikkje. Det endar opp med å bli distribuert i heile kroppen for både Moderna og Pfizer,» sa Lindsay. Toksikologieksperten med over 30 års vitskapleg erfaring la til at Moderna-vaksinane sitt mRNA-innhald ikkje har blitt oppdaga i nyrene.

«No, kva er dei fibera? Hjernen, milten, hormonkjertlane, beinmergen, blodet, eggstokkane og testiklane. No, kva skjer når genterapiane kjem til eggstokkane og testiklane? Vel, vi veit det rett og slett ikkje fordi det uheldigvis ikkje har blitt tilstrekkjeleg testa.»

Lindsay åtvara om at mRNA-vaksinane har potensial til å forårsake massiv reproduktiv skade og sterilisere ein heil generasjon. «Dette har ikkje blitt undersøkt, og det må gjerast,» sa ho. «Eg krev no at dette blir undersøkt.»

mRNA-sprøyter kan skade det menneskelege genomet i fleire generasjonar framover

Tilbake i november republiserte mRNA-vaksineteknologi-oppfinnar dr. Robert Malone på sin Substack ein meiningsartikkel skriven av den sertifiserte obstetrikklegen og gynekologen dr. James Thorp. Malone var òg tilstade på rundbordsmøtet 7.desember.

«Denne eksperimentelle terapien kan ha permanent skadelege effektar på det menneskelege genomet fleire generasjonar framover eller for alltid,» skreiv Thorp. «Dei involverte burde ha utelukka langtidseffektar før dei byrja å rulle ut denne nye eksperimentelle genterapien. Den gylne regelen som har blitt praktisert i alle år når det gjeld graviditet, er å aldri late ukjende substansar bli brukte i graviditet.»

Thorp siterte studiar av Pfizer mRNA-vaksinen gjort av det japanske Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, som han fekk via ein Freedom of Information Act (FOIA)-førespurnad.

Resultatet av studiane bekrefta at mRNA-sprøyta straks vart absorbert inn i blodstraumen innan 48 timar. I tillegg la mRNA-et seg i lag av lipid-nanopartiklar (LNP) konsentrert i eggstokkane 118-faldig i løpet av den same perioden.

Fra konferansen

«Ikkje berre dokumenterer biodistribusjonsstudiane den katastrofale konsentrasjonen av LNP i eggstokkane nær dei livsviktige og avgrensa eggcellene – livet til alle våre framtidige generasjonar – men det konsentrerer seg òg i briset fosterlivet, noko som potensielt gjer permanent skade på ‘frøet til immunfunksjonen for livet’,» sa Thorp.

Thorp peikte òg på at den britiske regjeringa frårår å injisere gravide og ammande med covid-19-vaksinen, og har ikkje rikka seg frå den ståstaden. Derimot nemnde han at Storbritannia si offisielle nettside «på listig vis grov denne tilrådinga djupt ned i ein sjø av ubrukeleg informasjon».

Dette, ifølgje Thorp, var ein «briljant strategi» sidan den offisielle nettsida dermed kan sikre seg mot framtidige søksmål ved å seie at informasjonen jo var der.

Han sa til slutt: «Den fagfellevurderte publiseringane av Covid-19-vaksine-«biverknader» i løpet av berre 18 månader er langt fleire enn dei som er publiserte frå alle andre vaksinasjonar over heile verda i løpet av hundre år.»

Dr. Janci Lindsay si åtvaring kan sjåast her.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Hvis vi konsentrerer oss om (gjennomvaksinerte) Norge, så burde antall graviditeter og aborter vise seg innen neste år.
  Hysteri uten forankring i virkeligheten har vi hatt nok av fra myndigheter og FHI i to år.
  Men vi bør selvfølgelig følge med når idioter har fått makt til å styre vår folkehelse.

  Svar
  • Fødselsratene har allerede sunket betraktelig mens antall spontanaborter og dødfødsler har eksplodert i hele den vaksinerte verden. Jo høyere vaksinasjonsgrad jo verre er tallene.

   Svar
   • Ja, vi bør følge med. Myndighetene gjør det ikke. Det er for mye som er på spill. Det er for mange maktpersoner som bør straffeforfølges , eventuelt.

 • En Sædbank for ikke-gemanipulerte kunne være en ide for å redde menneskearten som nå står overfor en flaskehals hvis skadeverket får fortsette.
  Min mistanke er at det er gærningenes drøm å ha eierrettighetene til hvem som får leve eller dø, altså: hvem som får prøverørs-hjelp avgjøres ut fra sosialkredittsystemet.
  Canada går foran som skrekkeksempel, og åpner for assistert selvmord for alle som ønsker det.

  Svar
 • «Nå hevder verdens første «Artficial Womb Facility» at den kan dyrke 30 000 babyer pr år i en kunstig livmor.»
  armstrongeconomics.com
  Hva slags skapninger blir det? 30 000 supersoldater for eksempel? 30 000 sexslaver? Har du penger kan du kjøpe en hær eller et harem av patenterte, programmerbare produkter. For riktige mennesker er de ikke, så de kan ikke forlange menneskerettigheter, for de er bare en ting. Mennesker blir født ut av mors liv, ikke fra en «kunstig livmors-fasilitet».

  Svar
 • Her er utviklinga i antal brå og uventa dødsfall i Tyskland 2018-2022.

  Opp frå ca 1800 / mnd til ca 8000 /mnd.

  Heilt tilfeldig, sjølvsagt..

  !DOCTYPE html>

  HTML Image

  Svar
 • Re «Robert Malone»

  Malone (like Dr. Desmet etc) is controlled opposition, everyone can see that readily just read this https://archive.ph/or6e2 and this https://archive.vn/BJlNd and this https://archive.vn/eisHt. He like Desmet are propagandizing distorted narratives of the whole truth — falsehoods and lies, essentially. Malone has been serving the criminal medical establishment for decades promoting their sick and destructive interests and agendas.

  Eg, Malone is a co-developer of a toxic covid vaccine that «resulted in ACUTE LUNG INJURY in animal studies and introduce Aluminum (neurotoxin) directly into human cells” (https://archive.ph/5M2kn). Now, suddenly, he wants you to believe he’s a saint, and on your side. NOT unlike Bill Gates, the psychopathic entrepreneur with huge vaccine business interests, who has been elevated, and propagandized, by «the science» leaders of the world to the status of «world’s top medical doctor» who’s fully entitled to tell everyone to get toxic Covid «vaccines» during the onset of this scamdemic. That last fact alone should totally convince you that the world is controlled by psychopaths instead of sane people.

  «All experts serve the state and the media and only in that way do they achieve their status. Every expert follows his master, for all former possibilities for independence have been gradually reduced to nil by present society’s mode of organization. The most useful expert, of course, is the one who can lie. With their different motives, those who need experts are falsifiers and fools. Whenever individuals lose the capacity to see things for themselves, the expert is there to offer an absolute reassurance.» —Guy Debord

  In one of this «expert’s» articles («Groupthink: we are all victims») his public misdirection, his disinformation is already evident in the title. His dissemination of the total lie of the public as «innocent victims» appeals of course to the public and their general dishonesty but it is a complete distortion of reality:

  Who do you think goes to war and does the killing (mindless immoral NON-innocent soldiers)?

  Who do you think murders and maims a massive amount of people with toxic Covid shots (mindless immoral NON-innocent doctors and nurses)?

  Who do you think has been working on the destructive technology behind the toxic Covid shots (mindless immoral NON-innocent «experts» like Malone)?

  Who do you think wears useless Covid masks (or puts them on their kids) (mindless immoral NON-innocent people)?

  Who do you think trusts, follows, obeys, votes for, and does the dirty work for the governing authorities (mindless immoral NON-innocent people)?

  And on and on…

  Yes, the ruling authorities control brainwash you. BUT … YOU do their bidding DESPITE that you know politicians lie to you all the time. There are TWO pink elephants in the room … and they are MARRIED and NEITHER is innocent at all …. https://www.rolf-hefti.com/covid-19-coronavirus.html

  If you’re in the US and your employer mandates the toxic/lethal COVID jabs, register to receive a free «Medical Exemption Certificate» at https://drgastonmedicalexemption.com or https://lc.org/exempt

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kruttønnen Balkan:

Har Nato/EU begynt å fingre med fyrstikkene i Kosovo?

Forrige innlegg

Russisk leder:

Vesten står overfor et eksistensielt valg.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.