POSTED IN Russland, Virkelighetsforståelse

En røverhistorie:

Navalnyjs vannflaske forgiftet.

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Novitsjok i Navalnyjs vassflaske?

av Stephen Lendman

Steven Lendman er skribent (utgitt bøker) og radiovert. I 2007 begynte han med egne radioprogrammer.Lendman fik den mexikanske presseklubbens internasjonale pris for undersøkende journalistikk i 2011.

Global Research, September 18, 2020

«Rarare og rarare» – Alice sin kommentar i Lewis Carrolls ‘Alice i eventyrland’ passar godt på dei tvilsame vendingane i skrøna om Navalnyj og Novitsjok-forgiftinga.

Ingen bevis eller motiv knyter Russland til det som hende han.

Var hendinga den 20. august i Tomsk i Russland made-in-the-USA?

Vart Tyskland pressa, trua eller muta til å spele med – på bekostning av sine eigne interesser?

Sjølvsagt veit Angela Merkel, andre tyske statstenestemenn, deira vestlege motpartar og etablissementsmedia at påstanden om at Navalnyj blei forgifta med Novitsjok er ei kolossal skrøne.

Dei veit at ein som blir utsett for gifta, verdas dødelegaste, vil vere daud innan få minutt.

Det same gjeld for andre i nærleiken av det eksponerte individet.

Dreier Navalny-saken seg egentlig om North Stream 2.

Navalnyj er i live og på god betring, nesten ein månad etter at han vart sjuk.

Ingen han kom i kontakt med utvikla symptom på Novitsjok-forgifting.

Russiske legar som behandla han med det beste av utstyr og testar fann ingen gifter av noko slag i kroppen hans.

Dei redda livet hans og stabiliserte tilstanden hans, og gjorde han i stand til å reise til Berlin for vidare behandling.

Dersom Kreml hadde ønska han daud, så hadde dei latt han døy ubehandla i Russland.

Han er på betringsveg på grunn av russiske legars heroiske behandling.

På torsdag endra visse element nær Navalnyj den falske nyheitshistoria om Novitsjok-forgifting frå te han hadde drukke på flyplassen i Tomsk til at den dødelege nervegifta var i ei vassflaske på hotellrommet hans.

Kjem det fleire versjonar om kva som skjedde med han?

Påstanden om at spor av Novitsjok var funne i ei hotell-vassflaske han drakk av stryk på luktetesten.

Den dødelege substansen i ei opna hotellromsflaske ville sannsynlegvis ha smitta og drepe alle i nærleiken av den.

Dersom Navalnyj verkeleg hadde blitt forgifta av Novitsjok på hotellrommet den natta, så hadde han døydd på få minutt, og det veit vi jo han ikkje gjorde.

Scenariet med Novitsjok i ei hotellromsflaske er openbert usannsynleg.

Om medlemmar av teamet hans, slik dei hevda, hadde gått inn på hotellrommet hans etter at dei høyrde han var blitt sjuk, fann rommet urydda, og undersøkte alt som potensielt kunne brukast i ei etterforsking – «registrerte, beskreiv og pakka» alt – ville det ha eksponert dei for Novitsjok, om det fanst der, når dei tok på den påståtte flaska med gifta.

Kva som enn skjedde med Navalnyj, så kom det ikkje av Novitsjok-forgifting frå ei flaske eller noka anna kjelde.

Marija Zakharova

På torsdag sa Maria Zakharova, talskvinne for Russlands utanriksdepartement, at Moskva sin representant i OPWC (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen), Alexander Sjulgin, hadde bede om å få utlevert kopiar av filene om Navalnyj sin tilstand som organisasjonen hadde fått frå Tyskland, men han hadde ikkje fått noko svar. Ho la til:

«I følge våre data … kultiverer Tyskland og mange andre (vestlege) land OPWC» når det gjeld Navalnyj-saka.

Sidan han kom til Berlin for behandling for over tre veker sidan, har Merkel-regjeringa blokkert for samarbeid med Russland ved å nekte å vise fram bevisa dei hevdar dei har om Novitsjok-forgifting, fordi der ikkje finst bevis.

På torsdag sa Putins talsmann Dimitrij Peskov at «det er altfor mykje absurditet i heile denne situasjonen til at vi kan stole på kva som blir sagt, så vi kjem ikkje til å ta nokon på ordet,» og la til:

«Situasjonen er som følgande: Det tekniske sekretariatet til OPWC seier ‘vi veit ingenting. Snakk med tyskarane,’ og tyskarane seier ‘vi veit ingenting. Snakk med OPWC.’»

Talsmann for det russiske underhuset i stats-Dumaen Vjatsjeslav Volodin har føreslått at utanlandsk etterretning kan ha ansvaret for det som har skjedd med Navalnyj.

Europaparlamentet opptrer som en saueflokk og fordeler skyld uten bevis.

På torsdag vedtok den russofobe majoriteten i Europaparlamentet (EP) ein resolusjon som bad om ein «snarleg oppstart av ei upartisk internasjonal gransking» (sic) av Navalnyj-saka, utført av EU, deira allierte, FN, Det europeiske rådet og OPWC – for å inkriminere Russland for det som skjedde med Navalnyj.

Resolusjonen ber også (urettvist og urettsleg) om sanksjonar mot Russland og at konstruksjonen av Nord Stream 2 skal suspenderast.

EP-resolusjonar er ikkje-bindande. EP, Ministerrådet, Det europeiske rådet og Europa-kommisjonen opererer uavhengig av dei individuelle medlemsstatane.

Gong på gong har dei i maskepi med USA kome med uansvarlege angrep på Russland i form av ikkje-bindande resolusjonar.

I følge før nemnde Zakharova er anti-russisk propaganda basert på «paranoia … fobiar, innbilte bodskap (og) mytar.»

Sergej Viktorovitsj Lavrov, født 21. mars 1950 i Moskva, er en russisk diplomat og utenriksminister i Russland fra 2004. 

I eit intervju med Radio Sputnik i Moskva sa (utanriksminister) Sergej Lavrov at vestlege styresmakter vil at Russland skal bli «straffa både for det som skjer i Kviterussland og for Navalnij-saka», og:

Dei nektar å oppfylle pliktene dei har under Den europeiske lova om rettshjelp (European Convention on Legal Aid) når dei ikkje svarar på det russiske statsadvokatkontoret si etterlysing av dokumentert informasjon om Navalnyj sin tilstand.

«Tyskland seier dei ikkje kan fortelle oss nokon ting. Dei seier ‘gå til Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen’ (OPCW).»

«Vi gjekk dit fleire gongar. Dei sa ‘gå til Berlin’.»

«Dei erklærer høglydt at forgifting har blitt etablert som faktum. ‘Utanom Russland er det ingen som kan ha gjort det. Innrøm det.’»

«Alt dette har hendt før med» dei falske nyheitene om Skripal si Novitsjok-forgifting.

Russland er ein verdsett alliert med alle verdssamfunns-land.

I staden for å hegne om og nære kooperative relasjonar med Moskva, risikerer handlemåtane til Tyskland og andre EU-land at dei brest.

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde v/Nadine Shaabana

Originalen kan lesast på engelsk her: https://www.globalresearch.ca/novichok-navalny-water-bottle/5724282

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Reidar Kaarbø
  21 september 2020 14:46

  For et par dager siden viste NRK film (angivelig!) fra hotellrommet tatt før rommet ble rengjort, vi fikk blant annet se vannflaskene som forgiftet ham som etterpå ble beslaglagt som bevismateriale.

  Opptakene har altså skjedd før rommet ble klargjort og må ha skjedd før hotellet ble kjent med at han var blitt syk mange timer etterpå. De som filmet må enten ha vært klarsynte eller ha handlet på oppdrag fra noen …

  Heldigvis har ikke NRK spurt HVEM som filmet, NÅR det ble filmet eller HVORFOR det ble filmet. Det som er helt sikkert, er at det ikke er vanlig å filme et hotellrom før det blir klargjort.

  Selvfølgelig, at giften ikke tok livet av ham (og omkringstående) øyeblikkelig, gir enda en grunn til å anta at «forsøket» var gjennomført av noen som IKKE ønsket ta livet av ham men skape uvilje mot Russland f.eks. for å få stoppet Nord Stream 2. Det sier seg selv hvem som står bak hendelsen.

  Svar
  • «De som filmet må enten ha vært klarsynte eller ha handlet på oppdrag fra noen …»

   Ja, dette likner jo litt på tårnet på 9/11 som falt før det falt. ;-)
   Men statskanalen Nrk. stiller ikke slike spørsmål tydligvis, når de skal være objektive ( » » ) i forhold til Russland.
   Men man bør/burde spørre, som i alle kriminalsaker, HVEM har nytte av en slik historie; – før man trekker en konklusjon.

   Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  21 september 2020 21:47

  Så har laboratorier i Sverige og Frankrike også bekreftet funn av Novitskjok, og dermed er den ballen død.

  «Russiske legar som behandla han med det beste av utstyr og testar fann ingen gifter av noko slag i kroppen hans»

  I virkeligheten har vanlige sykehus ingen utstyr eller kompetanse for å kunne påvise militære nervegifter. Det er kun spesialiserte laboratorier som har slike kapasiteter.

  «Påstanden om at spor av Novitsjok var funne i ei hotell-vassflaske han drakk av stryk på luktetesten.»

  Det pussige er at Novitskjok er en luktfri substans.

  «Den dødelege substansen i ei opna hotellromsflaske ville sannsynlegvis ha smitta og drepe alle i nærleiken av den.»
  Dersom Navalnyj verkeleg hadde blitt forgifta av Novitsjok på hotellrommet den natta, så hadde han døydd på få minutt, og det veit vi jo han ikkje gjorde.

  Lendman spekulerer og overforenkler. Effekten til giften avgjøres av en mengde faktorer og er prisgitt tilfeldige omstendigheter. Blant annet hvilken type Novitsjok det handler om, hvordan prekursorerene (forstadiene) blandes sammen, hvor uttynnet preparatet er, eksponeringsflate, eksponeringstid osv.

  Om prekursorerene ikke blandes riktig, kan det redusere effekten:
  «This has the disadvantage that careless preparation may produce a non-optimal agent»
  https://en.wikipedia.org/wiki/Novichok_agent#Description_of_Novichok_agents

  At det er mulig å overleve akutt forgiftning vet man blant annet fra en episode i 1987 hvor Andrei Zheleznyakov, en av forskerne som utviklet Novitsjok, og labaratorieassistentene overlevde en ulykke i labotariet. Zheleznyakov døde likevel fem år senere av ettervirkingene:

  https://www.theguardian.com/world/2018/mar/22/andrei-zheleznyakov-soviet-scientist-poisoned-novichok

  Listen over likvideringer av russiske politiske motstandere og andre er lang, en politikk som har røtter i Sovjetttiden. Det er flere eksempler på bruk av ulike giftmetoder av KGB og andre sikkerhetsorganer under den Kalde Krigen, f.eks. Lev Rebet i 1957, Stepan Bandera i 1959 og det famøse «paraplydrapet» på den bulgarske journalisten og dissidenten Georgi Markov på Waterloobroen i London i 1978.

  I 1979 forsøkte KBG minst tre ganger å forgifte den Afghanske presidenten Hafizullah Amin, og drepte han til slutt under det sovjetiske attentatet på presidentpalasset den 27. desember. Et svært publiset kjent eksempel er drapet på Alexander Litvinenko i 2006.

  Og Novitsjok har blitt benyttet før. Foruten Novitsjok og Skripal-sakene, er det drapene av Ivan Kivelidi og Zara Ismailova i 1995 og våpenforhandleren Emilian Gebrev i 2015.

  Det er imidlertid bare sakene man kjenner til. Etter all sannsynlighet er det mørketall ettersom det er uhyre vanskelig å mistenke, påvise og etterforske bruk av militære nervegifter, hvis kjemiske signatur ofte ikke er kjent og dermed er nærmest umulig å avsløre.

  Svar
  • «ettersom det er uhyre vanskelig å mistenke, påvise og etterforske bruk av militære nervegifter, hvis kjemiske signatur ofte ikke er kjent og dermed er nærmest umulig å avsløre.»

   Ikke hvis man blander inn politikk og energi-gass, og en «fri» presse ;-)

   Svar
  • Blir du ikke lei av å kverulere? Hvis du prinsipielt er uenig i alt som skrives på domenet, finnes det noen trillioner andre der ute. Men du har kanskje lite å ta deg til…

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    22 september 2020 22:36

    Så vidt jeg vet er dette et åpent diskusjonsforum – ikke en lukket gruppe for likesinnede – og jeg vil tro at noe av poenget med bloggen er at man skal stille kritiske spørsmål og ikke godta alt som blir skrevet. I stedet for å servere ufinheter, burde du heller engasjere deg i diskusjonen og komme med konstruktive innspill, hvis du er uenig.

   • Ikke glem at det finnes en betalt «opinion» der ute …

   • … den var til Petter

 • Reidar Kaarbø
  22 september 2020 8:29

  NRK har argumentert med at det var russerne fordi det skjedde i Sibir. Har ikke USA agenter i Sibir ???

  NRK har videre argumentert med at det var russerne, fordi Storbritannia og USA ikke har oppgitt at de har Novitsjok. Finnes det våpen Russland har som USA ikke har tilgang til ???

  Vi VET, og har sett tydelig, at også USA har motiv, mulighet og midler til å iscenesette en slik forgiftning for å forsure den internasjonale opinionen for å få stoppet Nord Stream 2.

  En film NRK viste fra hotellrommet, er så tvilsom at den bygger opp under mistanke om sabotasje fra USA.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg
Regjeringen vil forlenge koronafullmakter: Hastehøring med tre dagers varsel
Forrige innlegg

Vinner Trump risikerer landet statskupp.

Trump skal kastes uansett.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.