POSTED IN Klima, Kronikk

Det ‘grønne sluket’ utarmer oss:

En ode til livsgassen CO2.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Erik Bye

Det grønne skiftet, også omtalt som Det grønne sluket, suger all kraft og kronasje ut av Norge, til ingen nytte.

Dette er rett og slett en endring fra et olje- og gassbasert samfunn, til et samfunn med en helt annen energiproduksjon og således helt andre energibærere.

Energiformer
Kort fortalt snakker vi om:

– solenergi
– hav- og landvind
– vannkraft
– grønt hydrogen
– ammoniakk
– atomkraft

Det siste om Norge tør!

Ola Borten Moe
Men denne overgangen skjer ikke uten advarsler, innen det politiske miljøet. Først og kraftigst ut gikk Ola Borten Moe, etter at han gikk av som statsråd, ved å melde: «Galskap satt i system»

Sylvi Listhaug
Senere har Sylvi Listhaug forsterket det vanvittige i hele grønnvaskingen, med utsagnet: «Selvplaging på høyt nivå».

Verden rundt

Det mest bemerkelsesverdige her er at dette skjer over hele kloden, nær 200 medlemsland i FN slutter seg til det falske narrativet som IPCC har signalisert siden 1990.

Det vanvittige i elektrifisering av sokkelen og reduksjon av utslipp av CO2, er at det beviselig ikke har eller kan ha noen merkbar effekt på den globale temperaturen.

Mer CO2 er bra og lurt

Kampen for mer CO2 i atmosfæren ikke mindre, kampen for et rikt liv på jorda, som gjøres med mer og ikke midre CO2. Her virker det som om kunnskapen om fotosyntesen er mangelvare, og at menneskenes utpust av CO2 er en del av naturens CO2_syklus, virker hekt ujent for våre beslutningstakere,
Her hjelper det ikke at klimapanelet utformet Policy for .. makers noe,. Disse delrapporten virker nærmest stikk motsatt, den faglige delen i innholdet i hovedrapporter Tones ned, smøres utover eller fjernes, for å vedtak som politikerne kan ta tak i.

Men, når utgangspunktet er som galest, blir resultatet tett som rarest. Men, dette er den teksten en hel FN-verden følger i blinde.

Opprørssangen

Som en opprørssang i denne kampen for å beholde eller øke innholdet av CO2 i atmosfæren, har følgende ode blitt skrevet av meg, til ære for matgassen CO2 og kampen for å bevare den edle vare:

1.
Kunnskap om klima og CO2,
«det ska me verkeleg sjå på no».
Alle skal med,
bonde og smed.
Kunnskap gir mat,
i boller og fat.
Tenk på fremtiden din,
den er også min!

2.
Grønnrenteskatt for C og OTO,
futen kjem før å flå døkk no.
Alle ska’ med, døkk skal bøyes ned,
vi ska’ sørg for å få døkk i kne.
Men, aldri glem gassen og sola,
sammen gir de næring til Dagros og Fola.
Med kunnskap skal alt gro og vokse,
for livet på jorda er det verdt å bokse!

3.
EU har lagt fram en plan,
og hva sa’n:
Klima var ikke nevnt med et ord,
blir dette en sak uten et eneste spor?
Da kan vi brette opp ermet,
prøv å ta tak i det nærme.
Dieser’n må tankes før neste tur,
livet tar form med en spøk på lur.

4.
Vi har vinni, seiern er vår.
Naturen tok kaka, med hud og hår.
Panelet ble nedkjempet med et brak,
FN tok kvelden, med en dårlig sak.
Guterres han meldte, vår tid er forbi.
Kloden så nytten, ved hans sorti.
Nå skal vi feire, vi vant til slutt.
Vitenskapen kan avfyre sin salutt.


5.
Nå skal det feires, seiern er vår.
Tanken er flott når du går der og sår.
Ministerne sukker, dette er flaut,
nå må vi slutte å høre på raut.
Jonas og Bart’n fikk svi så det passet,
Mange på tinget var for å bli gasset.
Haltbrekken står der med krisa til livet,
kunnskapen ble som et pust i sivet

6.
Astrup og Erna var ikke nok,
når resten av gjengen går i flokk.
Det ble nok litt pinlig for representanten Lan Berg,
Klima tok knekken på alt som vart sverg’
Elvestuen prata seg vekk i fra saken,
Venstre bomma på alt, han var naken.
Pinlig for alle som måtte gå planken,
Tanken var tom, ser ut som i banken.

7.
Regjering og Storting må ta på seg skylda,
mange ville nok lagt det på hylla.
Hva var det vi sa, er det mange som tenker,
verst blir det når stillhet seg senker.
Da vil de gå der til spott og spe,
ingen kan hindre at noen vil le.
Hva kan de lære av denne miseren?
ikke bruk troen, la kunnskap få æren.

8.
Når leder’n er opptatt av ideologi,
da bør han tenke på hva det vil si.
Kunnskapen skrantet, da gikk det jo galt.
Folket fikk lide, det slo ut på alt.
Dette må unngås neste gang.
La klimasaken bi en svanesang.
Det er aldri for sent å beklage,
det neste vi gjør skal alle behage.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «– solenergi
  – hav- og landvind
  – vannkraft
  – grønt hydrogen
  – ammoniakk
  – atomkraft »

  Alt dette er greit; CO2 eller ikke.
  Og kanskje viktige faktorer når det dreier seg om (fornybar) energiproduksjon.
  For energi er viktig. Også når olje/gass en gang tar slutt.
  ( Hvis det kommer fra tidligere tiders biomasse, og ikke kontinuerlig produseres i jordens indre. )

  Men man kan jo ikke stenge ned eksisterende energiproduksjon før alternativene er oppe & går!
  Bare underlige, infantile, maktmennesker med en egen agenda vil gjøre slikt.
  Enten slikt gjøres privat eller politisk og globalt.

  HVIS dette haster. HVIS CO2 er årsaken til en (for sterk?) økende varme på jorda, da bør det vel legges fram bevis for at det er slik. – Mer en hypoteser og matematiske modeller.
  Som bør ettergås og diskuteres.

  Nå ser det ut til å dreie seg om tro, en religion.
  – Og da, som tidligere i historien, er jo frykt og frustrasjon en viktig del av denne maktutøvelsen.

  Religion, frykt og overgrep har blitt slått tilbake tidligere i historien. Presteskapet mistet sin makt.
  Og latin ble avløst av et språk folk kunne forstå slik at makt-utøverne kunne bli avslørt i sitt babbel.
  (Selv om noen gærninger holder på enda, og snakker om helvete. )

  Prestene vi har nå bør sitte like uttrygt.

  Svar
 • Northern Light.
  7 juli 2024 14:26

  «Det mest bemerkelsesverdige her er at dette skjer over hele kloden, nær 200 medlemsland i FN slutter seg til det falske narrativet som IPCC har signalisert siden 1990».

  Det vil si at 193 FN-land skal tilsammen gi tusener av milliarder til selskapene med den «grønne teknologien», som har BlackRock, Statestreet og Vanguard som finansielle eiere. Det er en av måtene som finanskapitalen får nasjonene til å tømme statskassene inn på deres konti. At World Economic Forum, som er partnere med de nevnte kapitalforvaltningsselskapene, inngikk et partnerskap med FN for noen år siden, må være WEFs største kupp.

  Generalsekretæren i FN skrev under med WEF uten å ta noen av medlemslandene med på råd, og WEF har også som finansiør av FN kontroll på FNs klimapanel IPCC, et politisert organ som kjøper alarmerende klimastudier av universiteter og forskningsinstitutter, hvor finansfolket sitter i styret etter å ha gitt dem betydelige pengedonasjoner og forskningsmidler.

  FN var korrupt før, og etter det ble partner med WEF, er FN/WEF nå gjennomkorrupt, med makt over alle medlemslandene. De må gjennomføre FN/WEFs pålegg som tjener herskerklassen, eller melde seg ut av FN, noe som er vanskelig for mange land som er underlagt FN/WEFs hjelpeprogram for mat og landbruk.

  IPCC sprer klima-fryktpropagandaen, og får førstesideplass i vestlig presse og media, som er eid av den samme finanskapitalen. BlackRock, Statestreet og Vanguard eier over 90 prosent av MSM. Klimaskremte befolkninger i landene protesterer derfor ikke på at finanskapitalens politikere bevilger mange milliarder, selv fra de mindre bemidlede landene, til «grønn energi».

  Befolkningene vet ikke at verdensledende forskere har beregnet at selv om all den planlagte grønne energien blir brukt, vil ikke temperaturen gå ned med mer enn 0,07 grader i 2050, som knapt er målbart. De får ikke vite det, for de mange forskerne som går i mot klimanarrativet, får ikke taletid i finanskapitalens MSM, det får bare klimaalearmister.

  Klimanarrativet er bare en av flere løp finanskapitalen kjører for å tømme statskassene, og forgjelde landene til statsgjelden blir ubetalbar, og finanskapitalen kan ta over landene, globalismen fullendt. Klimasvindelen brukes også for at storkapitalen skal få 100 prosent eierskap til mye av verdens matproduksjon. Det tradisjonelle landbruket er utropt til klimaversting, og når MSM har fått folk til å tro på det, kan storkapitalens politikere pålegge bøndene avgifter for CO2 og metan, og andre pålegg som å legge dyrket mark brakk. Dette for å redusere utslipp av CO2 som er plantenæring, og metan som det er så lite av i atmosfæren at det måles i milliarddeler.

  Verdens matproduksjon er under angrep, politisk som nevnt over, og på andre måter, som når millioner av fjørfe destrueres etter «funn av virus» med den falske pcr-testen. Befolkningene skal tvinges til å spise Gates’ og agrobusiness-selskapenes GMO-mat, insektbasert mat og kunstig kjøtt, ultraprosessert og helseskadelig, «for å redde klimaet». En tvers igjennom ondsinnet strategi fra herskerfolket, de får full kontroll over befolkningene, og mange milliarder inn på sine konti.

  Det er ikke uten grunn at finansfolket regner presse og media som den viktigste makten. Med full kontroll på ordet, enten det er på trykk eller på en skjerm, og bestemmer hvem som skal få ordet, kan herskerklassen omgi en vestlig person i all dens våkne tid med deres indoktrinerende propaganda forkledd som vitenskapelig informasjon, og styre hva folk skal tro, mene og stemme.

  Svar
 • Arno Mong Daastøl
  7 juli 2024 19:45

  Noen forkortelser bør forklares: MSM (Main Street Media) = «dagspressa» og TV (nrk-tv2), GMO (Gen Modifisert Mat), IPCC – FNs såkalte vitenskapelig gruppe om klima ( Intergovernmental Panel on Climate Change).
  For øvrig betyr snobbe-ordet ‘narrativ’ ganske enkelt- fortelling.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Mye blir nå sensurert for at folk ikke skal forstå det som skjer.

Israel har store militære problemer.

Forrige innlegg

Dommen mot islamisten Matapour.

Var den rettferdig?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.