POSTED IN Midt-Østen

En ny allianse i Libya?

Nato, Tyrkia og … Iran.

0
Print Friendly, PDF & Email

Vi har en tendens til å oppfatte stabile situasjoner som uforanderlige. Men slik er det ikke. I alle samfunn er det ulike grupper som kjemper om makten ut fra sine interesser. Ofte under overflaten slik at det blir vanskelig for utenforstående å vite om det. 

Slik er det i Norge, USA, Russland og … Iran. Artikkelen under forteller om dette. Selv om det kan være gode prinsipielle grunner til å støtte Iran overfor USA betyr ikke det at landet ikke syder av indre konflikter og spenninger. 

En sørge-seremoni etter drapet på Soleimani. I denne forsamlingen sørget sikker ikke alle like mye.

Iran er ikke bare en stat, en blokk av enighet, men en stor samling av mennesker innenfor en statsgrensene hvor mange trekker i ulik retning. Jeg regner med at det var grupper i Iran som så på drapet av Suleimani tidligere i vinter som en fordel, men jeg vet alt for lite til å si om disse hadde noe samarbeid med USA. Naturligvis stod de ikke frem da. Det ville vært politisk selvmord.

Men det kan godt være at USA visste om disse gruppene og derfor også spilte på dem da de fikk den mektige lederen for den iranske revolusjonsgarden drept.

For når en godtar at en stat ikke er en monolitt av enighet, men består av ulike grupper og mennesker som kjemper om makten, da er ikke meldingen under noen overraskelse. Iran er en regional stormakt som de siste årene har styrket posisjonen sin i Midt-Østen parallelt med at USAs posisjon er svekket. Men landet er ingen idealstat av den grunn. Kanskje tvert imot.

Det er et prestestyre med svært autoritære trekk, slik en del iranere i Norge kan fortelle. Det er ingen grunn til å idyllisere ledelsen i landet. Og nå spiller de sitt eget spill i Midt-Østen – denne gangen med Nato og Tyrkia.

Sic transit gloria mundi! Slik forgår verdens storhet! Idyllisering ender alltid med skuffelser.

Knut Lindtner

Iran støtter NATO åpent i Libya.

Fra Voltaire Network

Den 16. juni 2020 annonserte den iranske regjeringen at de militært støtter president al-Sarraj fra Det Muslimske Brorskap i Libya.

Her er to av lederne: Ayatollah Ali Khameni  (t.v.) og Irans president Hassan Rouhani

Vi må minne om at president al-Sarraj ble plassert ved makten av anglo-sakserne, og senere anerkjent av FN som så på det som en måte å eleminere Det Muslimske Brorskap i Libya. 

Han ble derfor i realiteten den eneste lovlige autoriteten. Det var bare senere at han avslørte sine bånd til Brorskapet.

Det Muslimske Brorskap er en hemmelig politisk organisasjon som er skapt av Hassan el-Banna i Egypt. Det er spesiell slags form for Islam, funnet opp av britene for å kunne erobre Sudan . De sto i ledtog med det egyptiske militæret og al-Azhar-universitetet. 

Denne delen av Brorskapet ble omorganisert av anglo-sakserne etter den andre verdenskrigen etter modell av vestlige frimurere. De kunne da bruke dem i mange andre land for å drive på med sine imperialistiske agenda. 

Den anglo-saksiske planen bak «Den Arabiske Våren» gikk ut på å få Det Muslmske Brorskapet ved makten overalt  i Det Større Midt-Østen.

De spilte også en rolle for å få styrtet den arabisk-libyske Jamahiriya  (Ghaddafi, overs.) sammen med NATO.

Sjah Reza Pahlevi

Ved å manifistere sin støtte til Det Muslimske Brorskp vender Iran tilbake til politikken til den før-islamske revolusjonen, den gangen Sjah Reza Pahlevi var «De Forente Staters politimann i Midt-østen»,  og også til sin politikk på 1990-tallet. 

Det var da de sendte Revolusjonsgarden for å kjempe sammen med saudierne i Bosnia og Herzegovina under NATO-kommando. 

Iranske styrker vil nå kjempe igjen, denne gangen sammen med tyrkerne, på NATOs side.

Vestlig opinion, som ha vært hjernevasket etter år med propaganda, har ikke oppfattet Irans mange snuoperasjoner i de siste førti årene. 

Så det er helt feil å tro at dette landet er uforanderlig.

Oversatt av Ingunn Kvil Gamst

https://www.voltairenet.org/article210253.html

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

«Landgrabbing»:

Tyrkia forsyner seg av Syria.

Forrige innlegg

Varme og kuldeperioder etter siste istid:

Samsvarer lite med CO2.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.