POSTED IN Coronavaksiner

En lite omtalt katastrofe

En overdødelighet på en million i USA blant de over 65-år etter FDA «godkjente» covid-vaksinen

10 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av The Exposé.

Sjokkerende statistikk, i det stille publisert av US Centers for Disease Control (CDC), avslører at over en overdødelighet* på én million har blitt registrert blant personer over 65 år, helt siden Food and Drug Administration (FDA) ga nødbruksautorisasjon (EUA) for covid-vaksiner.

FDA ga Emergency Use Authorization (EUA, nødbruksgodkjenning) for Pfizer-BioNTech covid-vaksinen 11 desember 2020, noe som gjør den til den første covid-vaksinen som fikk slik autorisasjon i USA. Etter det fikk Moderna covid-vaksinen EUA 18 desember 2020, og Janssen (Johnson & Johnson) covid-vaksinen fikk EUA 27 februar 2021.

De eldre ble gitt covid-vaksinen først, og overdødeligheten som ble registrert var forbløffende. I løpet av de første 20 ukene av 2021 ble det registrert 150 085 flere dødsfall blant personer over 65 år sammenlignet med femårsgjennomsnittet for 2015 til 2019.

Fra uke 21 til uke 40 i 2021 ble det registrert hele 165 387 flere dødsfall blant personer i alderen 65 år og over. Dette brakte det totale antallet overdødsfall fra uke 1 til uke 40 i 2021 til 315 472 blant de eldre som mest sannsynlig får covid-vaksinen. Resten av 2021 ble registrert 133 268 overdødsfall. Det bringer det totale antallet overdødsfall for året til 448 740 blant de over 65 år.

Dette betyr at nesten en halv million flere mennesker døde enn forventet som var 65 år eller eldre, i en periode hvor overdødeligheten skulle reduseres dramatisk, fordi en tilsynelatende sikker og effektiv vaksine ble gitt for å stoppe en bølge av dødsfall, som angivelig var forårsaket av en dødelig pandemi.

Året 2022 forbedret tallene seg litt, men det var fortsatt en sjokkerende overdødelighet med 371 466 registrert blant de over 65 år. Og i år 2023 ble det registrert 257 415 overdødsfall blant de 65 år og eldre, med de siste tallene utgitt av CDC, som bekrefter at 5482 overdødsfall ble registrert i uke 1 i 2024.

Dette betyr at det totalt ble registrert 1 069 943 flere dødsfall blant personer over 65 år fra første gang de ble gitt covid-vaksinen til uke 1 i 2024. Dette er en sjokkerende overdødelighet sammenlignet med 2015-2019, et fem års gjennomsnitt. Covid-vaksinene skulle redusere antallet mennesker som dør, ikke øke det.

Den svimlende overdødeligheten som når over én million på tre år, er mer enn nok bevis på at covid-vaksinene er langt fra trygge og effektive. De i det stille publiserte tallene beviser at de er ekstremt farlige. I USA har personer over 65 år blitt gitt flere covid-vaksiner under Emergency Use Authorization (EUA).

Disse vaksinene ble opprinnelig prioritert for eldre, blant annet på grunn av deres påståtte høyere risiko for alvorlig sykdom fra «covid-19». Over tid har boosterdoser også blitt anbefalt fordi injeksjonene tydeligvis ikke virker. Hvis de gjorde det, ville det blitt registrert over én million overdødsfall blant de som har fått flere injeksjoner enn noen annen aldersgruppe?

*Overdødelighet er et begrep som brukes når det i en gitt periode dør flere personer (i en aldersgruppe) eller et gitt geografisk område enn normalt i tilsvarende perioder lenger tilbake i tid. Motstykket til overdødelighet er underdødelighet, som betyr at det dør færre enn normalt. Wikipedia.

Fra The Expose, publisert 31 mars 2024.
Oversatt fra engelsk. Linker grafer og oversikter i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light.
Orginalartikkel: SHOCKING: USA has recorded over 1 Million Excess Deaths among the over 65’s since the FDA “approved” the COVID-19 Vaccine.

Forsidebilde: Wikimedia Commons

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

10 kommentarer. Leave new

 • nrk.no
  «Oslo-politiet fikk rekordmange voldsanmeldelser……»
  Kurven for voldsanmeldelser skjøt i været 2021! Ja vel.
  Tilfeldig? Kan det ha noe med elefanten i rommet å gjøre?
  At grafen og spike-protein går gjennom blod-hjerne-barrieren vet vi.

  Svar
  • e. :

   Når man stenger av landet, påfører folk munnbind og frykt, og redsel for å miste jobben. – Da er slikt en naturlig konsekvens.

   ‘ Vi ser at er det mer behov for sinnemestring etter pandemien. Noen familier har gått for tett på hverandre, sier han. ‘
   nrk.no/sorlandet/fulle-sinnemestringskurs-flere-steder-i-landet-1.15683720

   ‘ Som i likskap med Mental Helse Hjelpetelefon, opplever Kirkens SOS at den største forskjellen på samtalane under koronaperioden og tidlegare, er at dei no er langt meir alvorlege.
   – Vi er særskilt bekymra for born og unge, og særleg dei mange unge som slit med å sjå meininga med å leva vidare.’
   nrk.no/norge/telefonane-star-ikkje-stille.-mange-av-dei-som-tek-kontakt-vil-ikkje-leva-lenger-1.15356651

   Pussig gitt. 😉

   ‘Det de fant var heftig.
   Plutselig var symptomene på angst i befolkningen doblet. Det var en tredobling av depressive symptomer. Folk ble mer ensomme og mer bekymret. Det gjaldt egentlig alle typer folk, men aller mest for unge voksne og single. I tillegg var de som hadde hatt psykiske plager tidligere ekstra utsatt…… Mennesker har et grunnleggende behov for tilknytning og kontakt med andre. Da det ble innført tiltak som skapte distanse mellom folk, så hang dette sammen med økt ensomhet. ‘
   nrk.no/osloogviken/xl/na-trenger-vi-et-skikkelig-godt-nytt-ar-1.15297121

   ‘«– Jeg er livredd for å bli smittet. Jeg er redd for å havne i respirator, og for at jeg kanskje ikke våkner opp i det hele tatt… ‘
   nrk.no/norge/her-tester-anne-lise-_33_-blodet-for-femte-koronavaksine-1.15985486

   Frekkere enn Faan:

   ‘Det er fantastisk kjekt å se at folk feirer over hele Norge. Det er rørende, rett og slett, sier helse- og OMSORGSMINISTER Bent Høie. ‘
   nrk.no/norge/hoie-om-gjenapningen_-_-det-er-rorende-1.15666264

   Svar
  • Helt ærlig ser jeg for meg at de fleste til slutt går hverandre på nervene når de er innelukket på det viset folk ble under Lockdowns og at nerver sto i høyspenn. At mange med tynnslitte nerver var frustrerte pga tap av livsverk, arbeidsplass, økonomi, utolmodige unger hjemme, hvilke fint kan slå ut i en «voldsbølge» som burde syntes på statestikken.

   Svar
 • «Dette betyr at nesten en halv million flere mennesker døde enn forventet som var 65 år eller eldre, i en periode hvor overdødeligheten skulle reduseres dramatisk, fordi en tilsynelatende sikker og effektiv vaksine ble gitt for å stoppe en bølge av dødsfall, som angivelig var forårsaket av en dødelig pandemi.»

  -Og hvor mange døde ble registrert i Norge, og USA, da ( før) man karakteriserte dette en en pandemi i 2020?

  Langt UNDER det antallet som døde av influensa i årene før, 2017- 2019.

  Men så ble vi da også paralysert av daglige dødstall og ‘ massegraver’ i media; så innbyggerne sluttet å tenke. – Helt etter hensikten.

  Nå ser det ut til at innbyggerne er i en kognitiv dissonans og tør ikke ta overgrepene fra disse to årene fra 2020-22 innover seg.

  Fra sauer til strutser.
  En (politisk?) utvikling?

  Svar
  • Man kan ikke kreditere folket for å slutte med noe de ikke gjør.

   Dersom du kan vise til noe som helst der indikerer at Nordmenn har «tenkte» eller «bedrevet tenkning» de siste femti årene, vil jeg gjerne høre konkret om disse tilfeller der slikt forgikk i nasjonal skala.

   Undres på om ikke det var Milgram som på 60 tallet gjennomførte en global undersøkelse som skulle avdekke de forkjellige nasjoners mentale kapasiteter, hvorpå Norge «vant» på emnet NAIVITET og Sverige dro det lengste strået på det å blindt tro på sin stat.

   Slenger du på stadig mere avansert psykologi i bruk, stadig mere avansert kjemi i bruk og en IQ hvilke vestlig vitenskap sier synker som en STEIN i vesten, så skal i teorien dette med «tenking» i nasjonal målestokk være like truet av utryddelse som sorte nesehorn.

   Dog vil pipa få en annen tone når ikke det lenger er strøm, mat, mobilnett eller noen stat som kommer en til unnsettning.

   Da slår ordtaket «Nød lærer nøgen kvinde at spinne» inn og det handler ikke om hva som behager, men hva man MÅ.

   Svar
 • 40 000 mennesker dør hvert år i Norge i gjennomsnitt.
  1500 av influensa hvert år . ( 1000 hvert år av Covid-influensa fra 2020-2022)
  Dette er tall som helt ble holdt tilbake/underkommunisert i media og fra våre politikere.

  Etter 1-2 års mental terror trodde nok befolkningen at døden kom til menneskeheten med Covid.
  ‘Jeg vil ikke dø ! ‘

  At innbyggerne ble redde er ikke det minste rart.

  Det som er rart er at det er så liten interesse for å ta disse to nedstengnings/terror- årene opp til analyse, – i ettertid.
  Media og politikere har selvfølgelig ingen interesse av, – men frykter, en slik gjennomgang .
  Men HVORFOR forlanger ikke innbyggerne en analyse av dette tyveriet fra deres liv?

  Svar
 • Northern Light.
  9 april 2024 20:07

  Korrupsjon og bedrag er sentralt i WHOs helsepolitikk.

  Av Dr. Judy Wilyman.
  Historien til GAVI-alliansen, et styre som påvirker retningen og utformingen av WHOs globale helsepolitikk, illustrerer hvordan disse retningslinjene har blitt direkte påvirket av den farmasøytiske industrien fra 2000-2009, og ikke av et objektivt styre valgt av WHO.

  Denne direkte innflytelsen ble skjult for offentligheten i 2009 da alliansen ble kjent som Gavi-styret. På dette tidspunktet endret sammensetningen og funksjonen seg, for å skjule rollen som Big Pharma hadde spilt fra 2000-2009, i å endre retningen for global helsepolitikk til et nytt fokus på vaksineproduksjon og global implementering.

  Historien til Gavi-styret:
  I 1998 ble Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) etablert av sjefen for Verdensbanken, etter et møte med farmasøytiske selskaper, og andre byråer. GAVI-alliansen ble opprettet etter råd fra Big Pharma, fordi farmasøytiske selskaper hevdet at det ikke var nok incentiv for dem til å gi vaksiner til utviklingslandene.

  Dette møtet førte til at Bill og Melinda Gates Foundation ga startfinansieringen på 750 millioner dollar i 1999, og regjeringer (Norge er en stor bidragsyter) ga en like stor sum, for å etablere en allianse av privat-offentlige partnerskap i 2000, for å finansiere vaksinasjonsprogrammene for alle land.

  I 2000 ble alliansen lansert av World Economic Forum (WEF), ikke Verdens helseorganisasjon (WHO), og den opprettet en arbeidsgruppe for å samarbeide med WHO, for å utforme de internasjonale helseforskriftene* (IHR), men det var et organ etablert utenfor WHOs charter.

  På dette tidspunktet kunne alle interessenter i Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), direkte påvirke utformingen av WHOs globale helsepolitikk gjennom denne arbeidsgruppen (2000-2009), inkludert International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA). De kunne delta på møter og presentere informasjon for politikkutvikling.

  Andre interessenter i GAVI på dette tidspunktet er BMGF, Rockefeller Foundation, Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). Innflytelsen fra disse interessentene førte til et nytt fokus på vaksineproduksjon og implementering i WHOs globale helsepolitikk. Disse globale retningslinjene ble presentert for land i International Health Regulations (IHR), som trådte i kraft i juni 2007.

  Denne direkte innflytelsen fra alle interessenter endret seg i 2009 da GAVI-alliansen ble kjent som GAVI-styret. Sammensetningen ble endret til å omfatte bare fire faste styremedlemmer – UNICEF, BMGF, Verdensbanken og WHO. Denne endringen til bare fire faste styremedlemmer, hvorav ett nå var WHO, skjuler det faktum at fra 2000-2009 kunne alle interessenter direkte påvirke utformingen av WHOs globale helsepolitikk.

  Det første registrerte møtet i Gavi-styret på nettsiden deres er i 2009. Det beskriver rollen til Gavi-styret som «å være ansvarlig for strategisk retning og politikkutforming, overvåke driften av Vaksinealliansen og overvåke programimplementering». Denne alliansen av partnere, hvorav mange profiterer på vaksiner, gir donasjoner til Gavi-styret og påvirker fortsatt global helsepolitikk på en mer indirekte måte.

  WHOs IHR blir for tiden endret med sterk innflytelse fra denne alliansen av selskaper. Hvis endringene godkjennes, vil de drakoniske direktivene som ble implementert i løpet av covid-pandemiårene, bli bindende for alle WHO-medlemsland hver gang direktøren for WHO erklærer en ny pandemi. Dette eliminerer grunnleggende menneskerettigheter og objektive vitenskapelige bevis fra global helsepolitikk.

  Det er på tide for å gjøre våre stemmer hørt for å sikre at alle land går ut av WHO og slutter seg til World Council for Health, for å beskytte menneskers helse og grunnleggende menneskerettigheter i all folkehelsepolitikk.

  *International Health Regulations. Internasjonale helseforskrifter. IHR er et folkerettslig instrument som er juridisk bindende for 196 land, inkludert de 194 WHO-medlemsstatene. Kilde: WHO.

  Fra Principa Scientific, publisert 9 april 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Wilyman har en doktorgrad fra Wollongong Universitet i Australia, og forfatter av bøker kritisk til vaksinasjonspolitikken i Australia, og WHO.
  Orginalartikkel: Corruption And Deception At Heart Of WHO Health Policy.

  Svar
 • Dr. Barbara Starfield avslørte i år 2000 at det hvert år dør 225.000 mennesker på sykehusene i USA pga. enten feilmedisinering, bivirkninger av medikamenter eller av annen behandling som slår feil, f.eks. kirurgi og kjemoterapi/stråling. Dette tallet inkluderer ikke de som dør utenfor sykehusene, og vi kan regne med at tallet har økt de siste 23 årene slik at man nå kanskje er oppe i over 500.000 mennesker hvert år.

  I tillegg kommer de 300-450.000 som har dødd hvert år i USA de siste tre årene pga injeksjonene, slik at vi begynner å nærme oss millionen – hvert år. Det er et svært kriminelt system, kanskje særlig fordi de utgir seg for å jobbe for folkehelsen.

  Dr. Ulric Williams forlot allopatien på starten av 1930-tallet og ble en sterk forkjemper for naturmedisin og naturlige behandlingsmetoder. Han skriver i 1939 følgende om det medisinske systemet:

  «Doctors do not know what disease is, nor how it is brought about…Doctors, completely unaware of their significance or purpose, are taught that acute illnesses are acute diseases, which they must prevent or cure. With this object they employ a battery of destructive agents, notoriously more dangerous than the ills they are supposed to cure. Poisonous drugs, vaccines, radiation and mutilating surgery are their weapons. Perhaps the worst crime of modern medical, so-called science is the increasingly effective suppression of acute illnesses. Usually, successful suppression has one of four consequences:

  1. The sufferer is killed.
  2. A foundation is laid for chronic and often incurable disease.
  3. Nature (if she can) will after period intervals, stage more of these would-be spring cleanings or Healing Crises.
  4. Nature may effect a cure in spite of treatment, in which case the doctor will claim and probably get full credit for recovery.»
  (Fra Terrain Therapy, Dr. Ulric Williams, 2022)

  Dr. Williams var forut for sin tid i kritikken av allopatien, og situasjonen har ikke blitt bedre med årene.
  Hans helsefilosofi var basert på at kroppen helbreder seg selv når man har rett kosthold, rett tenkning og rett livsstil.

  Svar
 • Northern Light.
  10 april 2024 13:27

  Molekylærgenetiker forklarer hvordan mRNA-vaksiner ble utviklet for å erobre menneskesinnet.

  Av Cassie B.
  Nå som alle innser at covid-vaksinen faktisk ikke hindrer folk i å bli smittet igjen eller overføre sykdommen til andre, lurer mange kanskje på hvorfor myndigheter rundt om i verden var så oppsatt på at folk ble vaksinert med den.

  Den anerkjente molekylærgenetikeren Dr. Michael Nehls har én teori. Han har studert effekten av mRNA-covid-vaksinene på hjernen grundig, og mener det er måten disse injeksjonene påvirker sinnet vårt på, som gjorde myndighetene så ivrige etter å gi dem til befolkningene.

  Han satte seg nylig ned med Tucker Carlson for å diskutere boken hans; The Indoctrinated Brain, og hvordan disse vaksinene påvirker folks sinn. Han forklarte hvordan både vaksinene og selve viruset – som ble konstruert i et laboratorium, finansiert av den kinesiske regjeringen, og delvis betalt av amerikanske myndigheter – er viktige i et angrep på den menneskelige hjernen, som prøver å knuse individualiteten forbundet med klare og sunne sinn.

  Dr. Nehls sa at på grunn av endringene i hjernen dette forårsaker, «kan vi bli erobret, og vi vil til og med godta det.» Han mener også «det handler ikke om helse, det handler ikke om penger – det handler om å erobre menneskesinnet».

  Han la til at det var andre måter vaksinene kunne ha blitt designet på som ville ha unngått å påvirke hjernen på denne måten, men vaksineutviklere valgte faktisk å bruke denne mekanismen – og det ser ikke ut til å være tilfeldigheter.

  Den undersøkende journalisten John Leake forklarte hvorfor denne teorien er så overbevisende. Han beskrev sin egen erfaring med covid i juni 2022. Han fulgte protokollen til Dr. Peter McCullough og kom raskt tilbake til det normale, etter tre dager med ekstrem tretthet og symptomer som ikke var ulikt med en dårlig bakrus. Imidlertid rapporterte han at han følte seg veldig deprimert i omtrent to uker etterpå og ble oversvømmet med dystre tanker. Selv da kroppen ble normal igjen og han begynte å gjenoppta aktiviteter som lange spaserturer, hoppet ikke sinnet tilbake like raskt.

  Dr. McCullough fortalte ham at dette var forårsaket av nevroinflammasjon fra piggproteinet, noe som betyr at både viruset og vaksinen vil ha denne effekten. «Piggproteinet forårsaker en inflammatorisk immunrespons som påvirker hjernen, og obduksjoner har til og med funnet piggproteinet i hjernen», forklarte Dr. McCullough.

  Folk som ikke kan tenke selv, er lettere å kontrollere.
  Faktisk kan effekten på hjernen være verre blant de vaksinerte fordi de får kroppen til å produsere ukontrollerte mengder av piggproteinet i en uforutsigbar varighet. Når du også tar i betraktning at vaksinen ikke stopper smitten, noe som betyr at de som får den fortsatt ofte får viruset – noen av dem flere ganger – er det lett å se hvordan hjernekapasiteten til så mange mennesker kan bli kraftig redusert, og som makthaverne kan forsøke å utnytte for å kontrollere oppførselen vår, slik at vi forblir avhengige av dem.

  Leake sa at han har lagt merke til at mange mennesker rundt ham har fått en form for mental sløvhet. For eksempel føler han at kvaliteten på dype samtaler med folk har gått ned den siste tiden. Mens mange mennesker kan følge med på trivielle samtaler, ser de som krever mer kognitiv energi ut til å være utfordrende i disse dager.

  Han påpekte også at viruset dukket opp rett rundt tiden da World Economic Forum kunngjorde sin Great Reset-agenda. Faktisk sa WEF-grunnlegger Klaus Schwab selv: «Pandemien representerer et sjeldent, men smalt vindu med mulighet til å reflektere, omforme og tilbakestille vår verden». Det ville være veldig praktisk for herskerklassen for å fremme sin agenda hvis massene ikke er i stand til å tenke selv.

  Fra Natural News, publisert 9 april 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Molecular geneticist explains how mRNA vaccines were designed to conquer the human mind.

  Svar
 • Northern Light.
  10 april 2024 15:25

  Studie: Covid-vaksiner førte til at én av fire Saudi-arabere fikk hjerteproblemer.

  Av Ethan Huff.
  Ny forskning fra Saudi-Arabia har funnet at sjokkerende 27,11 prosent, eller litt mer enn én av fire personer som ble covid-«vaksinert», fikk hjerterelaterte komplikasjoner i løpet av en måned til mer enn et år etter injeksjonen.

  Mikrobiolog og immunolog Muazzam M. Sheriff, og kolleger ved Ibn Sina National College for Medical Studies og King Faisal General Hospital, sier at mer enn en fjerdedel av de som fikk covid-vaksinene, led en eller annen form for hjertekomplikasjon etter å ha fått covid-vaksinene, enten de var fra Pfizer, BioNTech eller Moderna. Nesten 15 prosent av de covid-vaksinerte rapporterte at de opplevde hjerterelaterte symptomer innen én måned etter injeksjon, mens andre rapporterte hjerteproblemer etter et år eller mer.

  TrialSite News kaller Sheriffs studie et «bombe», med grunnlegger Daniel O’Connor som sa til The Defender, at «frekvensen av sykehusinnleggelser var absolutt bemerkelsesverdig, spesielt med hjertemyokarditt- og perikarditt assosiert med vaksinene».

  Hjertet ødelegges av covid-vaksinene.
  I følge Dr. Peter McCullough måtte nesten 16 prosent av alle covid-vaksinerte som utviklet kardiovaskulære symptomer haste til en intensivavdeling (ICU) for behandling – så ille var symptomene deres. «Mer enn halvparten av pasientene sa at de ble påvirket av helsepersonell eller offentlige myndigheter til å vaksinere seg», sa McCullough. «Aldri i nyere tid har det vært gitt en vaksine som har en så ødeleggende effekt på hjertet til befolkningene».

  Når det gjelder den langsiktige effekten av injeksjonene, la O’Connor til at mange tilfeller av hjerteproblemer rapporteres noen ganger flere år etter injeksjonen. «Økningen i hjerterelaterte hendelser i nyhetene det siste eller to året er heller ingen trøst for de som blir syke,» la han til.

  Studien ble publisert i det medisinske tidsskriftet Cureus. Den nye studien fra Saudi-Arabia hadde 804 deltakere, 379 menn og 425 kvinner. Alle fikk minst én covid-vaksine. Omtrent 40 prosent av deltakerne tok bare en covid-vaksine, noe som betyr at de ikke fullførte engang den første to-dose serien med covid-vaksiner, eller fikk «booster»-injeksjoner.

  Nesten 10 prosent av deltakerne måtte ha medisinsk behandling for helseskadene sine i mer enn 12 måneder, mens 7,11 prosent gjennomgikk en form for kontinuerlig og pågående behandling på tidspunktet for undersøkelsen.

  Utrolig nok sa bare rundt 20 prosent av deltakerne i studien, at de trodde at deres hjertesymptomer var «sterkt relatert» eller «noe relatert» til covid-vaksinene. Hele 65 prosent var enten «nøytrale», «noe usikre», eller «ikke sikre i det hele tatt» på at covid-vaksinene var årsaken. Nesten halvparten av deltakerne har diabetes eller høyt blodtrykk, og rundt 40 prosent er overvektige. Litt over 22 prosent rapporterte om andre stillesittende livsstils-relaterte helseproblemer.

  «Til tross for skjevheten i strategien for å finne pasienter med kardiovaskulære bivirkninger fra mRNA, er dette store prosenter som krever sykehus- og eller ICU-behandling», kommenterte McCullough. «Mer data er nødvendig om disse tilfellene, som diagnose, behandling og virkninger som gjentatte sykehusinnleggelser og død».

  Mer etterforskning er nødvendig, hevder studieforfatterne, for å komme med definitive erklæringer om saken. Dette er alltid det de sier for å unngå å legge direkte skyld på covid-vaksinene. TrialSite News kalte det «en sterk studie med hensyn til metodikk, relevans og etiske hensyn,» men bemerket at forfatterne av studien så ut til å «nedtone omfanget av undersøkelsen» til tross for det er «et forferdelig høyt antall» av hjertekomplikasjoner.

  Alle som ble tok covid-vaksinen vil til slutt angre på den avgjørelsen. Finn ut mer på ChemicalViolence com.

  Fra Natural News, publisert 9 april 2024.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: mRNA COVID jabs caused one in four Saudis to suffer heart issues, “bombshell” study finds.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Israel og Gaza sin lange historie:

Et varslet folkemord

Forrige innlegg

Kremls talsperson Dmitry Peskov:

Russland er i krig

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.