POSTED IN Norge

En lang reise taes skritt for skritt.

Grunnloven fjernes på samme måte.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Noe av Grunnlovens hensikt er å beskytte Grunnloven.

Derfor finnes bestemmelser som gjelder når Grunnloven søkes demontert for eksempel ved avståelse av suverenitet.

§ 115 sier bl.a.: ”For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov. …”

I klartekst betyr § 115 at et inngripende mot Grunnloven krever 3/4 oppslutning og at det bør være minst 2/3 av representantene til stede i Stortinget når saken vedtas. Dagens tolkning gjelder ved STORT inngrep mot Grunnloven.

SMÅ inngripende kan behandles etter Grunnlovens § 26.2 som i klartekst åpner for behandling med simpelt flertall i Stortinget.

Forskjellen på disse to paragrafene er at regjeringer med ørlite flertall ikke skal ha lov til å plukke på Grunnloven slik de ønsker.

I alle land er grunnloven fundamental

Nå skal Stortinget behandle den fjerde jernbanepakken til EU, nok et LITE inngrep som i følge regjeringen bare krever simpelt flertall, og den påstår dette ikke er et STORT inngrep som krever 3/4 flertall. Politikere kan til og med bruke som argument at siden forrige pakke ble vedtatt med simpelt flertall, da må også denne pakken bli det.

Men dersom vi SAMLET ser på de fire ulike energipakkene som er vedtatt sammen med de fire jernbanepakkene, og kanskje andre ”pakker” i tillegg, da ser vi at dette definitivt er et STORT inngripende for landet som etter Grunnloven krever behandling etter § 115.

Det store spørsmålet er om alt pakkene blir MINDRE inngripende dersom man deler dem opp i små biter og behandler hver bit for seg, gjerne med litt tid mellom dem slik at vi ”glemmer” den forrige behandling når nestemann kommer på bordet.

Svaret er trolig NEI.  En oppdeling, en jevnlig svekkelse av Grunnloven med en bit her og en bit der, som til sammen blir et STORT inngripende, må behandles som ett stort inngripende etter § 115.

Det betyr i så fall at våre politikere over lang tid har brutt Grunnloven, ikke utilsiktet eller ved et uhell, men trolig planmessig og bevisst i den hensikt å flytte suverenitet vekk fra folket over til EU, på en måte som bør kunne forfølges med riksrett.

Reidar Kaarbø, redaktør av nettstedet Hva mener partiene

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • «Det betyr i så fall at våre politikere over lang tid har brutt Grunnloven, ikke utilsiktet eller ved et uhell, men trolig planmessig og bevisst i den hensikt å flytte suverenitet vekk fra folket over til EU, på en måte som bør kunne forfølges med riksrett.»

  Forsåvidt riktig, men hvem er det som beslutter om det skal reises riksrettstiltale? Stortinget, dvs politikerne. Og sjansen for at politikerne skal reise riksrettstiltale mot seg selv er mindre enn små.

  Svar
  • Det betyr bare at når ett ordentlig parti overtar, kan det se bort fra alle de lovene som disse illegitime partiene har lagd. Dvs det er fortsatt dødsstraff for landsforræderi.

   Svar
 • Hvilke politisk parti i Norge har brutt grunnloven mest/flest ganger?
  Ap brøt norsk grunnlov ved å opprette lover med tilbakevirkende krav/virkning i 1945, for å frata de som hadde vært medlem av et lovlig parti/NS stemmerett i første valget etter krigen. De brukte krigs/freds-hysteriet og brøt grunnloven, sperret 90 000 stemmeberettigete ute og sørget på den måten å tilrane seg regjeringsmakt.
  Samme parti lurte oss inn i EU/EØS bakveien noen år senere. Der norske folkevalgte og norske innbyggere dermed ble underlagt overnasjonal styring.
  Samme parti brøt norsk grunnlov og bombet et annet land uten at vi hadde blitt angrepet, noen år senere.
  Er det lov/legitimt å bryte norsk grunnlov? Er dette partiet fortsatt lovlig?
  Hvorfor har vi så loven, eller lover i det hele tatt? – For å ta Jørgen hattemaker?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Frihandelen truer USA:

Kina må nå stoppes.

Forrige innlegg

EØS-avtalen er elefanten i rommet.

Blokkerer for sommerjobber for norske.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.