POSTED IN Kina, USA

En kommentar til Nancy Pelosi provokasjon mot Kina:

Rudolf Nilsens vise om kinabarna.

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Rudolf Nilsen og en søvndyssende Nancy Pelosi-drøm om Kina. 

Av Per Lothar Lindtner

Jeg husker min skuespiller-far leste et Rudolf Nilsen-dikt på 50-tallet. Jeg var knapt fylt 5 år. I dag vet jeg at diktet som gjorde et dypt inntrykk på en barnesjel, ble skrevet rundt 1925. Det er like før Sun Yat-Suns demokrati-bevegelse i Kina blir splittet i en «vest» -og høyre-vridd fløy med støtte i keiserlige krigere og en venstre-fløy ledet av det nye Kinas kommunist-parti, som i 2021 feiret sitt 100-årsjubileum. KKP tar et oppgjør med all kolonial undertrykking og fører Suns nasjonal-demokratiske revolusjon videre.

 

Rudolf Nilsen – Wikipedia
Rudolf William Nilsen var en norsk dikter. Han er kjent for sin arbeiderklassediktning og skildringer fra livet på Oslos østkant. Han debuterte i 1925 med diktsamlingen På stengrunn… (Fra Wikipedia)

Min far leste «En vise om kinabarna trolig også under inntrykk av USAs krig i Korea, særlig trusler fra en beryktet US-general Douglas MacArthur om bruk av a-bomber mot 34 kinesiske mål, som hevn for motstand mot USA i 1950-1953-krigen. Til i dag deler det landet i to, som lenge slavebindes av Japan. Fortsatt er faren for storkrig i Korea, fordi USA nekter å inngå en fredsavtale som kan samle hele landet.  

Før fanden får på sine sko – må barna stå opp i Shanghai

fordi deres fattige blod – skal mette den rovgriske hai

Europa, som lurer i mak og i ro   

på bytte, ved byens kai.  

Militær-industrielle i et US/ Nato peker i dag på Kina som «system-motstander». Et forsvar for gamle kolonimakters dominans fremmes av US-Nato, men også av en ny rovgrisk allianse: AUKUS- Australia, UK, USA, som bruker EU som redskap for monopol-makt og krigsprofitt. De som igjen vil styre i Stillehavet og Det Indiske Hav, har norske fregatter på slep. 

Før natten er endt må de stå

Ved grytenes kokende vann

og rense kokonger, de små

langt borte i Himmelens land, 

engelske ladies kan gå 

Med kjoler som klær deres stand.

I flere århundrer førte deres verdensorden til kriger og elendighet. Kina står for det motsatte med sin fredelige sameksistens-politikk, basert på at det finnes kun «ett Kina». Imperialister er redd alt som forskyver deres global-makt til gunst for sosialistiske krefter, det eneste som kan sikre varig fred og en verden frigjort fra all utbytting. Når president for US-kongressen, Nancy Pelosi, trass i advarsler reiser til Østens land og provoserer «ett-Kina-avtalen» med Nixons USA av 1972, tjener hun militær-industrielles profittbehov. 

Ja, spinn oss nu silke, Lu Nang,

lille sørgmodige mø,

hvem aldri en moderlig sang

har vugget på søvnens sjø –

Og henger du i til du segner en gang

Skal aldri Europa dø! 

Mye har skjedd siden Rulle skrev disse linjene. «Great» Britain (UK) er avløst av USA som imperialismens supermakt og Kina har reist seg fra kolonialismens åk. Men kreftene som er innstilt på at «fattiges blod skal mette en rovgrisk hai», er der. De liker å presentere seg som menneskerettighetenes og frihetenes frelsere uten å se sin egen avgrunns-dype dobbelt-moral. Er disse «liberale», ofte forkledd som «sosialdemokratisk handlingsmenn», en større fare for verdens-freden, tro? Ja, særlig når de i medie-oppslag luller naive inn «på søvnens sjø» om at imperialismen er menneskevennlig og evig. 

Why does America, China, and Russia accuse each other of being Imperialist despite all of them being Imperialist? - Quora

Sanksjoner, opprustning og forsøk på å innringe og isolere Russland og Kina øker faren for krig mellom stater utrustet med kjernefysiske våpen. Utløseren blir ikke nødvendigvis krigen i Ukraina eller lidelsene til anti-russiske / pro-russiske ukrainere, på begge sider av frontene i Donbass og Krim. Mangel på norsk diplomati er resultatet når vår politiske ledelse velger å holde fast på rollen som vasall under US-eliten, US- og EU-kapitalens interesser, innflytelses-sfærer, markedsandeler, energiplaner og transportveier og deres behov for «den gamle orden», dvs. USAs, UKs, Japans og de gamle koloni-maktenes grep om rikdommer, skapt av fattig-folket i Sør- Øst-Asia og Norge. 

I stedet for å legge seg flat for en Nato-generalsekretær /Nancy Pelosi må AUF-Norge lese seg opp på proletar-dikteren. Rudolf Nilsen er aktuell. 

Forsidebilde: Ling Tang

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • «Imperialister er redd alt som forskyver deres global-makt til gunst for sosialistiske krefter, det eneste som kan sikre varig fred og en verden frigjort fra all utbytting. »

  Eller:
  Imperialister er redd alt som forskyver deres global-makt til gunst for NASJONALE krefter, det eneste som kan sikre varig fred og en verden frigjort fra all utbytting.
  Og Kina har lært/lærer av vestens teknologi i samband med sin egen. – Som ihvertfall tidligere var en pådriver for vestens utvikling. Enten det dreier seg om silke, matematikk, dynamitt, papir eller skrivekunst.
  Kina ( Kinas ‘ kommunist’-parti?) ser ut til å skjønne at arbeidskrefter, og teknologi/innovasjon, står over tall når en nasjon skal velstandsutvikl seg. Og bruker vestens barnslige forestilling om penger/gull/sølvpenger for det det er verdt. – For å langsomt å bygge velstand hos den kinesiske befolkningen , – når vesten har lurt seg sjøl nok.

  Kina har en lang og underlig, spennende, og tragisk, historie. Mye er også grunnet i deres lynne og kultur. På godt og vondt.
  Men det meste av Faanskapen skyldes imperialistiske land fra vest. Ikke rart Kina er skeptisk til vestens to tunger, og sølvpenge-foretsillinger. De har vært i opiumskriger med vesten tidligere. Og har lært.
  Vesten ser IKKE ut til å ha lært.

  Så kan man spekulere på:
  Vil (bakmennene i) USA/vesten greie å se på at de mister markedsandeler og ansikt?
  – Uten å bruke atomvåpen i sine psykopatiske forestillinger og fryk, i sitt arbeid for sin våte drøm om En verden/En leder, – og En valuta. ?

  For eksempel:

  Som USA/Nato antagelig HAR truet Russland med i forbindelse med Ukraina. Derfor en slik artikkel, – og en Putin som tydlig nå flere ganger har advart gærningene , – som har brukt atomvåpen før, mot å bruke atomvåpen. .

  ‘Det betyr at USA kan forsvare Taiwan med konvensjonelle militære midler. De trenger ikke å true Kina med atomvåpen. ‘ ;-)
  nrk.no/urix/taiwanske-medier_-nancy-pelosi-skal-besoke-taiwan-1.16054546

  Svar
 • Angående den veldig spente situasjonen i forbindelse med Nancy Pelosis besøk til Taiwan anbefaler jeg sterkt å lese litt her: ascendliberation.blogspot.com/2022/05/taiwan.html. (Blad ned til et rødt 5-tall på venstre side). Der ligger det mye interessant og dypere info ang.Kina,Taiwan og vesten for de som er interesserte i det. Der står det bl.a at det er et tett samarbeid mellom Kinas og vestens makthavere ,det vil si at Kinas kommunistparti på en måte er «østens svar» på World Economic Forum og som sammen jobber for å oppnå NWO.

  Svar
  • Godt Poeng. CCP og NWO vil ha samme samfunnsstruktur, og Kina er der allerede med sosialt-kreditt-system og tyrrani. Gudløs fascist-leninisme i hendene på eugenikere som Schwab eller XiJinPings han-kinesere, det blir mye det samme. FEMA-camps for anti-vaxxere eller konsentrasjonsleir for uighurer eller gulag i kommunismen, det blir nesten det samme. Diktatorisk og djevelsk.
   Pelosis visitt lager bare kluss. Burde ikke 80 år være maks alder for å sitte i så viktige posisjoner? 82 år gammel, mystisk ankomst midt i natten og så ned flytrappen på rosa stiletthæler, det er patetisk, men makt og ære er viktigst, om det så skal føre til krig. Våpenindustrien gleder seg.

   Svar
 • Selvfölgelig er det sterke krefter i Kina for at NWO skal bli en realitet.
  Det er bare det at om Kåre Magne og e har rett,da er jo allerede KINA vunnet for NWO folket.
  Mange hevder også at Russland egentlig også er NWO.
  Om dere har rett,hvorfor da dette «narrespillet».Hvorfor skal man nedkjempe noe man har kontroll over.
  Selvfölgelig er det krefter innen Kina som er med på NWO agendaen,det er bare å se på historien for å forstå det,i hundrevis av år har kina blitt herjet og utnyttet av kolonistene,imperialistene eller globalistene og selvfölgelig kan ikke ett fåtall globalister styre som de vil uten å ha korrumpert styre og stell,näringsliv og det som skal til.
  Det vi må forstå,det er at i kina som i andre land foregår det en stille kamp for å fjerne denne svulsten.
  F.eks har Kina en kommende krise innen eiendomssektoren,tenk om det er en villet krise,for at banksektoren(den private)skal ramle sammen som det korthus det er.Eiendommene(verdien er jo der.
  Ett spörsmål som jeg grubler over,Om en bank går konkurs,hvilke verdier er det i en bank ?.Den har jo ikke egne penger,er det da aksjeeiernes verdier som skal dekke tapene eler hva.
  Hva med forsikringsselskaper,har de egne penger ?.Om de går konkurs,hvem skal kravene rettes mot ?.
  Er ikke privat bank og finans bare korthus som er bygget opp på tillit ?.Kan tro flytte fjell ?.
  Jeg vet at tro kan flytte folk,men fjell ?.

  Svar
 • Det er vi,oss såkalte alternative,fritenkerne som må bli enige,som må forstå,vår felles fiende er det pravateide terrorveldet,det er og blir det privateide bank og finnanssystemet som styrer våre liv,på tvers av landegrenser.
  Vi må forstå og bli enige om at dette uvesenet må bort,forstår vi ikke det,det blir alt utenomsnakket forgjeves.Vi blir ledet inn i evige diskusjoner om ditt og datt,vi forklarer lösninger på symptomene,ikke årsakene.
  Det er legemiddelindustrien,det er våpenindustrien,det er landbruksindustrien,det er kraftindustrien det er telecom,det er mediene.Ja det er de som er driverne av bank og finanssektorens agenda.Forstå det og gjör noe med det.
  Ikke sitt å kakle om Rockefeller,Soros,Rotschild,NGO,Bill Gates eller hva,de er lynavledere,det er og blir bank og finans som er hovedfienden,det er de som er toppen av pyramiden.Forstår dere ikke det,har dere ikke noe her å gjöre,dere kan ut av rekka gå,dere bare forvirrer.
  Om dere vil skrive om de ovennevnte,ta alltid med at de er tjenerne av toppen av pyramiden med solide linker til sammenhengene.Slutt å partisere,se helheten.Alt henger sammen med alt.
  Morna Jens.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  3 august 2022 11:44

  USA godtek offisielt eitt-Kina politikken. Har Nancy Pelosi bede Kina om landingsløyve på Taiwan?

  USA leverer jagarfly og andre våpen til Taiwan.

  Kanskje Kina skulle hjelpa Hawaii med litt militært krimskrams og elles ta seg til rette på flyplassar på den øya?

  Svar
  • Hei Torfinn.Kina har allerede begynt å sanksjonere Taiwan,både på import og exportsiden.De knekker Taiwan når de vil,kina forsökte först en «snill» lösning til fargerevolusjonens ledere på Taiwan(2014),nå tar de en omdreining til i skrustikka.Dette handler selvfölgelig om at Vest mister makt og innflytelse(altså bankenes) og deres kamp for å beholde sitt århundrers grep på Kina og Asia.Kina önsker ikke å bombe Taiwan,da de ser Taiwanesere som kinesere og faktisk er det også omvendt,Taiwanesere ser seg selv som kinesere.
   Hadde taiwan bestått utelukkende av europeere og vestlige lands innbyggere hadde Taiwan for lengst värt en grushaug.
   Ydmykelsenes århundre er over sier Kineserne,men det ufölsomme bankvesenet som sitter i sine trygge styrerom,de bryr seg ikke om folk,det er det bare å se på historien for å få bekreftet.
   Så da foreslår jeg at vi gjör felles kamp mot bankene og slutter med denne uenigheten om hvem som har rett i disse evige diskusjonene om ying og yang,eller ting og tang.Det er og blir det privateide ökonomiske systemet som driver politikken.

   Svar
   • Dette var ikke ment som noe angrep eller kritikk mot deg Torfinn,det er ment som opplysning til andre lesere om at vi må forsöke å forstå.

 • Ein (av mange) kommentarar til «heksa» si vitjing I Taipei, denne med Scott Ritter. Han vert noko kjensleladd, men det maa vel vere lov i ein saa alvorleg situasjon. Konklusjon: USA/NATO har (som i Ukraina) ikkje sjans til nokon militaer siger I krigen om Taiwan. Det aukar faren for atomkrig. Ca 1 time lang:

  https://youtu.be/Pg163VUGkgM

  Svar
 • Nansy Pelosi tok en Elisabeth Ellingsen.Nansy viste verden hvilken bölle hun og det styrende USA er.Ett hovmodig,arrogant og ufölsomt,maktsykt system.Hun gjorde med sin dumskap en hel verden oppmerksom på denne syke maktens väremåte og ene og alene klarte hun å snu troende til tvilende.
  Hun gikk rett og slett rett inn i KInas felle.
  Når nå med tid og stunder Kina velger å reagere,da er opinionen begynt å snu i vest og har du ikke opinionen med deg,da kan du ikke gjöre noe som helst.

  Svar
  • Likte den, hun tok en «Elisabeth Ellingsen», slik som Støre snart tar en «Stoltenberg»: Jeg tar ansvar og blir sittende? (hva er det for noe med slike hybrisbefengte nordmenn?)
   Ellers er jeg helt enig med deg, det er bank/finans som er det største problemet, men det utelukker ikke et «skarpt øye» på hvilken «rase» de største kommer fra, slik som de styrende i deres «underbruk», Big Pharma, Big Tech, Big Communications osv. også kommer fra, de er nemlig alle tilsluttet den samme «klubben» fra «innenfor» Ukraina. Og slik som våre «egne» Stoltenbergs, Brundlands og andre også kommer fra opprinnelig.
   Det som nemlig peker seg ut i galskapen er at det er samme mafia over hele fjøla, den Khazariske Mafia (KM), enten en snakker om Wallenberg, Rotschild, Gates, Ericsson eller noen av de andre.
   Ellers liker jeg innleggene dine, du har mye fornuftig å komme med, så takk for det.

   Svar
 • Det er snart valg i USA,helt sikkert har Derimot med Knut Lindtner forberedt seg,men jeg håper Knut kan komme med noen forhåndsartikler ,da det skjer så mye rundt valgfusk,valgforberedelser rettsaker og menneskerettigheter,konstitusjon mm at det bör gis ut minst ukentlig artikler om utviklingen.
  Det vil väre godt å ha i bagasjen för dramaet utspiller seg.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tall fra Nederland:

Størst vaksinegrad gir høyest dødelighet.

Forrige innlegg

De tar til motmæle mot ensretting og løgner.

Det som kalles nyheter er i stor grad propaganda.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.