POSTED IN Norsk politikk, Olje-Energi

En grov bløff?

Er Norge avhengig av el-kraftimport, slik vår statsminister påstår?

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Tørrår – en bløff?

Av Jan Christensen

Hvor ofte hører du at vi har tørrår? At lite regn tørker ut våre  vannmagasiner? 
At Norge i sånne år er helt avhengig av å importere kraft gjennom våre  utenlandskabler?

Tørrår brukes som argument både for å bygge ut mer kraft og for vår egen  forsyningssikkerhet. Ikke minst av statsminister Jonas Gahr Støre.

For han er det viktig å få fram at vi ikke kan stå alene, og at vi også på energiområdet må knytte oss nærmere til Europa. Både med overføringskabler og politiske avtaler. Når tørrår sånn som i 2021 og 2022 er vi avhengig av å importere strøm for å unngå strøm-mangel. Vi må være lojal mot det «europeiske energisystemet» som har tjent oss så godt i alle år, sier han. 

Den ideelle organisasjonen Faktisk.no stiller seg tvilende til Støres påstander om tørrår. 
Det var verken tørrår i fjor eller året før. Ifølge NVE, Norges Vassdrags- og Energivesen, var 2010 det året vi sist hadde tørrår i Norge.

Noen fakta er verdt å ta med seg:

 • Våre vannmagasiner – hvorav flere er såkalte «flerårsmagasiner» – har en lagringskapasitet på nærmere 90 TWt. Det er 2/3 av vår årlige vannkraftbaserte strømproduksjon. 
   
 • Om vi ser på statistikk for siste 50-års-periode, har vi aldri hatt tørrår to år på rad. For framtida spår ekspertene både «våtere, varmere og villere» klima. Jamfør fjorårets klimafestival i Bergen.
   
 • I den siste 20-års-perioden har våre vannmagasiner i gjennomsnitt fått et årlig vann-tilsig på 137 Terrawatt-timer (TWt).
  Selv om tilsiget i 2010 var på et lavmål, 99 TWt, og vi valgte å nettoimportere 7,5 TWt, var det langt fra noen strømkrise. Også da hadde vi nok vann i våre magasiner til å være selvforsynt.
   
 • Vår årlige vannkraftbaserte strømproduksjon, er i gjennomsnitt den samme som tilsiget, 137 TWt. 
  I 2021 netto-eksporterte vi 18 TWt av vår totale strømproduksjon.
   
 • Anslag over fremtidig strømbehov er like usikre som ekspertenes spådommer om  strømprisene. Mye vil  også avhenge av energiøkonomisering og i hvilken grad det satses på «grønne» – ofte tapsbringende – prosjekter.
  I fjor brukte  husholdningene – som står for 30% av innenlands kraftforbruk – 8 TWt mindre strøm. 
Blåsjø, Norges største flerårsmagasin med kapasitet på 8KWt. (Foto: Wikipedia)Altså: 

1. Selv uten strømsparing og strømrasjonering har vi – og har vi hatt – nok vann til å dekke eget strømbehov.  Både i normalår og i tørrår. 

2. Kraftutveksling
 med andre land er i dagens Norge ingen nødvendighet, selv om det noen ganger kan være fordelaktig. 


I dag går det i gjennomsnitt nær dobbelt så mye strøm ut av Norge som inn til Norge.  «Samfunnsøkonomisk» tjener vi på eksport når strømprisene er høye, og på import når det er overskudd av billig vind-kraft på kontinentet.  Kraftutveksling bør innebære at det er balanse i strøm som eksporteres og strøm som importeres. Dessverre er dette, i de aller fleste år, fjernt fra virkeligheten.

Noe kan skyldes profittorienterte kraftprodusenter og EU-vennlige politikere som  ønsker  færrest mulig restriksjoner på eksport. Det eksporteres mer enn hva som er forsvarlig. Fyllingsgraden i vannmagasinene blir for lav.

Annet kan skyldes et EU/ACER-regelverk som vil  tvinge oss til å eksportere over tredjeparten av den strøm vi produserer.

EØS-avtalen
 hindrer oss i å ta politisk og nasjonal kontroll over vår strømpolitikk og våre  strømpriser. 
Vi er underlagt EU/ACER når det gjelder strømstyring og -prising, noe som ytterligere forverres dersom innføring av EUs energipakke 4. 
Selv bidrar vi  med kostbare «grønne» prosjekter, ofte tvilsomme i global utslipps-sammenheng. 

Dermed øker også faren  for tomme vannmagasiner, kraftmangel og import av «skitten» og dyr EU-strøm. 
Uansett hvor langt unna vi er «tørrår».

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Bør folket på Nordkalotten kontakte den private organisasjonen Wagner å selv ta kontroll over land og ressurser på Nordkalotten? I dag bruker sentralmyndighetene området som ressursbank som skaper verdier til EU, globalister og elite i Oslo, å sender kompensasjon til folk nordpå i form av minimunstrygder. Wagner kan betales av regionens ressurser. Nok er nok.

  Svar
 • Wasan Totland
  27 februar 2023 12:13

  Teksten under bildet er feil

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  27 februar 2023 13:30

  Er Norge avhengig av el-kraftimport, slik vår statsminister påstår?
  Per i dag er dette løgn for å dekke over statsministerens ønsker om globalisering og eksport av kraft som igjen kan bidra til høye kraftpriser i Norge. Dersom man regner fremover, vil elektrifisering av sokkelen (som IKKE gir noen netto CO2 gevinst i verden men høy gevinst for Norge alene) føre til litt mindre kraftoverskudd i Norge og dermed mindre eksport. Og det liker jo ikke Støre.

  Folket har blitt løyet til, lurt, og manipulert så mye av så mange (næringer, lobbyister, PR-byråer, politikere og naturvernere) at det er ganske skandaløst. Trist når statsmininsteren fronter løgnekoret.

  Svar
 • «Vi er underlagt EU/ACER når det gjelder strømstyring og -prising, noe som ytterligere forverres dersom innføring av EUs energipakke 4. »

  Norske politikere i vinterlandet Norge lar altså vår viktige norske energiforsyning/egen-produserte vannkraft overstyres av over-nasjonale organer!
  Et EU/Eøs som også vil bestemme hvilke nasjoner Norge skal handle med. – Og også betale en avgift for dette.
  Dette må vel kalles mafia-virksomhet
  Og foræderi mot en befolkning, som to ganger har stemt NEI til medlemsskap. – Men så lurt inn i mafia- organisasjonen via Eøs.
  Resultatet er altså at hver familie i Norge betaler 20 000,- EKSTRA hvert år for EGEN strømproduksjon. I TILLEGG til produksjonskostnader og kommunal fortjeneste/avanse på vannkraften ( 15 øre pr. kWh. )
  ( At samme regjering, og deres ‘kommunikasjonsbyråer’, nå angriper matvaredistributørene i Norge for ‘ grådig avanse’ er jo en fokus-flytting frekkere enn lusa.
  Matvaredistributørene har en avanse/fortjeneste som tilsvarer 1000, – for hver familie i året. )

  Når samme regjering påstår at vi er avhengig av kraftkabler til utlandet, og at vi kan komme til å trenge kraftimport i framtiden, er jo dette regelrett løgn. Og Støre/Sp VET dette.
  Alternativet er at de er ukyndige idioter og bør få tilbake skolepengene. Ihvertfall ikke sitte i styre og stell i Norge.
  Vi har en kraftkrevende industri i Norge som får dekket sitt energibehov fra norsk vannkraft.
  Hvis Norge skal etablere ny kraftkrevende industri i årene framover må dette selvfølgelig samsvare med vår kraftproduksjon, før dette gjøres. Dette er folkeskolepensum. Men nå ser det også ut til at AP/Sp sin strømpolitikk gjør at den eksisterende industrien må reduseres eller legges ned.
  Da blir det jo eventuelt ledig kraft til batterifabrikker o.a. 😉
  Men er det dette vi har politikere og en regjering til; å strupe etablert lønnsom industri for å etablere ny usikker?
  Nei, selvfølgelig ikke.

  Vi kan (må) ikke godta å ha politikere som lyver overfor befolkningen.- Som gjør at innbyggerne frykter fremtiden grunnet usikkerhet for arbeidsplasser og oppvarming.
  OG som bruker mafia- strømpriser, som fordyrer alle priser i samfunnet, til å postulere ‘inflasjon’. – Som et argument for å øke rentene i Norge, akkurat som Fed har gitt beskjed om.( Som forarmer norske boligeiere, og som skaper ytterligere prisstigning. )

  Når våre politikere har andre herrer enn sine egne innbyggere bryter de norsk Grunnlov. Og opptrer som trojanske hester.
  Det burde ikke være snakk om år før slike ‘politikere’ blir fjernet.
  — Men timer.

  Svar
  • Både Ap-Jens Stoltenberg og ABB sa ‘det hastet’- Før de henholdsvis brukte våre forsvarsfly og gjødsel til bombe regjeringsbygninger, land og innbyggere.
   Det hastet selvfølgelig ikke. Det var terror og galskap.

   Men NÅ haster det for nasjonen Norge og innbyggerne.
   – For å STOPPE terroren og galskapen.

   Svar
 • ‘Opnar for å bruke amerikanske atomskip som kraftverk langs norskekysten
  Ein joker har dukka opp i debatten om den anstrengde straumsituasjonen: Amerikanske skip med atomreaktorar om bord.
  med amerikanske selskap som leasar ut flytande atomkraftverk.
  Bakgrunnen er det som kan bli ein anstrengd kraftsituasjon fleire stader i landet.’
  nrk.no/vestland/opnar-for-a-bruke-amerikanske-atomskip-som-kraftverk-langs-norskekysten-1.16310985

  Er vår politiske administrasjon HELT på bærtur? HELT?

  Så denne atomkraften ( – som nok åpner for annen amerikansk ‘ atomkraft’ i norske havner…)
  – er rimeligere og mer sikker enn norsk vannkraft til 10 øre pr. kWh. ?

  Har vi en anstrengt kraftsituasjon i Norge nå?
  Nei, det er en anstrengende, for innbyggerne, PRIS- situasjon . – Som selvfølgelig ikke blir billigere med denne galskapen.
  Dette fordi vi har en ukyndig politisk administrasjon som ikke har NOE i Norge å gjøre.
  En fransk trojansk jesuitt og en prostituert fra Sp har fått lov å ødelegge nasjonen Norge på få år.

  Når man tror ikke ting kan bli galere…..

  … Det må i såfall være at Ap og Sp ikke kommer under sperregrensa ved neste stortingsvalg.
  Og delansvarlig Høyre får flere enn 8% av stemmene.

  Hvis ikke disse blir jagd ut av Løvebakken så må hele befolkningen være vaksine-skadd.

  Svar
 • Forsker?
  Heller en ‘kommunikasjonsrådgiver’ for Ap. 😉

  Elina Melteig Kommunikasjonsrådgiver :

  ‘Strømmarkedet: Hva skjer hvis vi kobler sammen Nord-Norge og Sør-Norge?
  Forskere har undersøkt hva som skjer hvis vi kobler regionene bedre sammen eller bygger batterier for å lagre strømmen.
  Folk flest, politikere og forskere er enige om én ting: Vi trenger mer strøm i årene som kommer. Og den vi har, bør utnyttes best mulig. Det forskes mye på hvordan vi kan klare å oppnå det alle er enige om.
  Målet er å se hvor mye av strømmen som kan dekkes av vindkraft, uten å få risiko for såkalt «black out». Det vil si at det ikke er noe strøm tilgjengelig.
  Modellen kan brukes for alle typer fornybar kraft
  ….en modell som viser at det gir en sikrere forsyning dersom strømmarkedet i Norge kobles tettere sammen.
  Systemet har fokusert utelukkende på vindkraft. fordi vindkraft har et bedre utgangspunkt for å dekke energibehovet gjennom et helt år. ‘
  forskning.no/energi-forbruk-partner/strommarkedet-hva-skjer-hvis-vi-kobler-sammen-nord-norge-og-sor-norge/2156622

  ‘Batterier for å lagre strømmen’! 😉

  Vannmagasinene våre ER batterier, herr ‘forsker.’

  ‘-Folk flest, politikere og forskere er enige om én ting: Vi trenger mer strøm i årene som kommer. ‘

  Støre er ikke folk flest. Det er OGSÅ løgn.
  Hvis vi selger strømmen vår til andre, varmere, land eller vi bygger ut Bitcoin og batteri-fabrikker, kanskje. Men hvorfor, når vi har god eksisterende industri som nå blir ødelagt av en ukyndig politisk ledelse?

  ‘ se hvor mye av strømmen som kan dekkes av vindkraft’

  Bygg gjerne ut vindkraft langt til havs, men da bør dette være en tilleggskraft som f.eks. brukes til å pumpe vann opp i batteriene våre, eller til å produsere f.eks. hydrogen. – Som også kan produseres lokalt hvis det er overskudds-strøm en periode. – Eller vi kan sende dette vannet til havs. Det ødelegger ikke for noe. Akkurat som solstrålene som ikke utnyttes heller ikke ødelegger for noe. Annet enn for merkantilistene.

  ‘fordi vindkraft har et bedre utgangspunkt for å dekke energibehovet gjennom et helt år.’
  Hallo! 😉

  ‘For strømprisen at nord og sør, betyr en sammenkobling at prisene vil jevnes ut noe slik vi ser med kablene til utlandet.’

  Sammenkobling mellom nord og sør i NORGE burde være en selvfølgelighet. Heller enn å bygge dyre kabler med store effektap til et varmere Europa. Det vil bety av vi får utnyttet nasjonal strømproduksjon bedre.
  SLIK at innbyggerne i Norge IKKE får ‘jevnet ut’ ( dvs. økt) strømprisen med f. Eks. Tyskland som har 1/5 av innbyggerne i Norge sitt strømbehov.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Sanksjoner som våpen

Det Hvite Hus trodde «økonomiske atomvåpen» ville få slutt på Russland’s krigføring

Forrige innlegg

Rage against War Machine.

Nå vokser motstanden mot krigen i USA.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.