POSTED IN Helse

Kronikk:

En dyr medisin for hver sykdom, eller en billig medisin for alle?

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jan Terje Voilaas

Manisk, psykotisk og paranoid

Som en lydig og lojal avdeling under Big Global Pharma, fortsetter det norske helsevesenet sin kjemiske- og biologiske eksperimentering på det norske folk. Bare de 24 siste månedene er resultatet 8,246 flere døde enn forventet, 72,858 nye kreft-tilfeller og gudene vet hvor mange nye astmatikere, autister, demente, allergikere, bipolare, diabetikere og andre alvorlige tilstander, som nå blir sett på som normale.

Hvis noen protesterer så er risikoen for arrest og tvangsinnlegging på psykiatrisk avdeling reell, noe Trond Harald Haaland fra Stavanger nylig fikk erfare. Han ble hentet med tvang fra sitt hjem av en lege og to politi-konstabler og tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling på SUSS. Årsaken var at han ble anonymt angitt for å ha uttalt seg kritisk til den norske Covid-politikken på Facebook. Haaland hadde spredd konspirasjonsteorier om legemiddelindustrien. En komite bestående av en lege og to leg-dommere konkluderte med at Haaland var manisk, psykotisk, paranoid og hadde feil realitetsorientering, som er alvorlig, for jeg antar rett realitets-orientering er å ukritisk akseptere den realiteten globalistene har fortalt våre ledere nå er den korrekte, som f.eks. at mRNA-vaksinene fremdeles er «trygge og effektive». «Komiteen» kom til sin konklusjon, offisielt kalt diagnose, uten å ha lest hva Haalands kritikk bestod av.

Haaland hadde heldigvis gode hjelpere på utsiden og slapp med et 9-dagers opphold, men om dette hadde skjedd mellom 1941 og 1974, så hadde han sannsynligvis allerede vært fysisk lobotomert. Uten intens kamp fra Hålands advokat Barbro Paulsen, så var sannsynligheten for kjemisk lobotomering likevel reell.

Haaland ble altså anonymt «anmeldt», vi vet ikke av hvem, men dette er et velkjent fenomen i alle autoritære samfunn under kollaps. All tillit forsvinner. Man kan ikke stole på noen, selv ikke sine aller nærmeste. Alle vil anmelde alle, i håp om en belønning eller bare gunst, for selv å overleve, noe de aldri gjør. Det er derfor avgjørende viktig å etablere egne «samfunn i samfunnet» så tidlig som mulig så tillit kan etableres og sementeres over lang tid, basert på kollektiv avhengighet og selvforsyning.

Denne saken ble ikke omtalt i noen del av MSM. Jeg har sjekket Stavanger Aftenblad, NRK, Dagbladet og lobotomerte Klassekampen, men finner ikke et eneste ord. Heldigvis dekket Steigan.no saken.

Det finnes mange utmerkede mennesker i det norske helsevesenet, men dessverre altfor få som skjønner at Big Pharma nå bruker dem som et farlig våpen mot folket de er ansatt for og betalt av. Dette er grunnen til at helsevesenet lenge har vært nær toppen av min liste over «systemer» vi ikke kontrollerer og bør komme oss ut av så fort som mulig, om vi ønsker å overleve. Jeg spøker ikke. Dette er ramme alvor og blir bare:

Verre og verre

Dr. Peter Breggin mener det er skremmende paralleller mellom fysisk lobotomering og mRNA-vaksinene, for nyere forsking har påvist personlighets-endringer i mRNA-vaksinerte. De mister evnen til egen vilje, som også skjedde etter fysisk lobotomering. Det som skjer, er at elementer funnet i vaksinene bryter blod/hjerne barrieren og forstyrrer og mulig ødelegger signaler og kommunikasjon mellom ulike deler av hjernen.

mRNA-teknologien dukker nå også opp i stadig flere produkter, som f.eks. i mat, i nye vaksiner (6 nye er på vei), i insulin og sannsynligvis også i luften, spredd fra fly i hva vi kjenner som chemtrails.

Dette blir bekreftet av Dr. Ana Mihalcea og flere andre som nå finner det samme i blodet på stadig flere ikke-vaksinerte som de finner i blodet til mRNA-vaksinerte. Schwab-yndling Yuval Noah Harari har med andre ord rett når han hevder at vi alle snart er «hackable humans» og koblet til IOT (Internet of Things). Vi skal overvåkes, kontrolleres og kognitivt kastreres av AI.

Er det allerede for sent? Finnes det ikke et eneste sted vi kan gjemme oss? Er det virkelig ingenting vi lenger kan gjøre? Nei, det er IKKE for sent og vi kan gjemme oss nøyaktig hvor vi er, om det ikke er på en offentlig institusjon som f.eks. et sykehus. Og løsningen kan være enklere, superbillig og nærmere enn vi kanskje tror.

Hvorfor blir vi syke?

Hvis vi ønsker å operere utenfor det monetære systemet og utenfor sentralbankenes kontroll, som er såre enkelt, om vi bare har kunnskapen som skal til. Det samme gjelder selvforsyning av mat. Det er kunnskap og erfaring som må til. Kunsten nå er å komme seg ut av helsesystemet og bli våre egne leger og sykepleiere, som er mye enklere og tryggere enn vi er hjernevasket til å tro. Det eneste vi trenger å vite er hva som forårsaker sykdom, og hvordan vi fjerner årsakene.

Kilder til sykdom er fungus, bakterier, parasitter, mikrober, gift, tungmetaller produkter fra legemiddel-industrien er fulle av, miljøgifter og kjemikalier som Glyfosater og mye annet som ikke skal være der og som vi får i oss gjennom utallige kilder. Legg merke til at jeg IKKE nevnte virus som årsak, for jeg tror virus er fragmenter av døde celler som kommer ut av oss, og følgelig ikke er farlige for noen. mRNA-vaksinene derimot, består av så mye dritt at ingen av produsentene tørr å oppgi hva de består av.

Et friskt og sterkt immunforsvar kan håndtere svært mye, men ikke alt, så da er spørsmålet, hvordan fjerner vi årsakene til at vi er syke, ikke bare symptomene som forteller oss at vi er syke. For det er nettopp det en profittdrevet legemiddelindustri gjør. La meg bevise dette med et eksempel:

I Uganda i 2012 deltok Røde Kors i et forsøk på å kurere malariasyke mennesker. 154 smittede ble plukket ut og gitt 1 dose MMS (som jeg senere vil forklare hva er). 24 timer senere testet samtlige smittede negativt, uten at en eneste bivirkning ble registrert. Mirakel-kuren var funnet, men Røde Kors ble tvunget av ‘gjett hvem’ til å benekte at forsøket i det hele tatt fant sted, selv om det ble filmet av 3 forskjellige fotografer. Disse videoene ble lagt ut på nettet, men ble umiddelbart slettet. Nå har de likevel dukket opp igjen.

200 millioner mennesker smittes hvert år av malaria. Disse kan raskt kureres med en dose MMS til en kostnad av 25 cent, eller de kan holdes syke så Big Pharma kan tjene milliarder på salg av symptomdempende medikamenter.

Et annet eksempel er to av verdens mest effektive, mest brukte og sikreste legemidler; Ivermectin og Hydroxychloroquine. Straks de viste seg å være over 90% effektive mot Covid-19, helt uten bivirkninger, så ble de stemplet som livsfarlige og på det sterkeste frarådet brukt. Det norske Legemiddelverket fulgte lydig opp.

Det samme skjedde for et annet legemiddel, patentert som svært effektivt mot kreft for mer enn 100 år siden. Dette kurerte 100% av alle med Covid 19, såfremt de fikk det i tide, akkurat som det gjorde mot malaria i Uganda i 2012.

Mirakelkur eller bløff?

Svaret er enkelt å finne. Søk på «Miracle Mineral Solution» (MMS), som er Chlorine Dioxide (ClO₂) og sjekk hva Fakta-sjekkerne sier. Sjekk deretter hva Big Pharma, FHI, Legemiddelverket og MSM sier. Når alle disse er samstemte, så er det korrekte svaret det stikk motsatte.

ClO₂ ble oppdaget i 1814 og har siden da vært kjent for sine desinfiserende egenskaper, faktis det mest effektive vi kjenner. Jeg hørte tidlig i 2020 at ClO₂ ble brukt med nær 100% effekt mot Covid 19 av Dr. Kalcker og andre i Sør-Amerika, spesielt i Bolivia. Jeg har også tidligere vært borti Kerri Rivera, men av en eller annen grunn, ubegripelig i dag, gravde jeg meg ikke dypere ned i denne materien, ikke før nå i sommer.
Og for en oppvåkning det har vært!

Tingen er nemlig den at gjort riktig, rett styrke, dosering, protokoll etc. så tar ikke bare ClO₂ knekken på alt fra bakterier, fungus, parasitter og mikrober, ClO₂ oksyderer også bort alt av metaller, miljøgifter og annet vi har fått i oss. ClO₂ kan følgelig kurere kreft, allergier, astma, diabetes, forebygge demens, ADHD og Parkinson og dertil ha en svært positiv effekt selv på skader som vanskelig kan repareres, som f.eks. autisme. Vi trenger ikke en medisin mot hver sykdom når vi har en medisin for alle sykdommer.

Og mer, ClO₂ kan enn så lenge lovlig kjøpes på Amazon, og kan dertil produseres hjemme til en latterlig lav pris. Det vi trenger i tillegg til noen lett tilgjengelige redskaper, er vann, Sodium Chlorite flak og Hydrochlorie Acid, som begge kan lagres i flere år. Selv om vi en dag blir mRNA-vaksinert med tvang, som jeg holder som høyst sannsynlig, så kan Mr. Global’s «operativsystem» enkelt oksyderes bort før det får gjort noen som helst skade. Og vi kan være «hidden in plain sight».

Nå har jeg langt på vei gitt opp mitt forsøk på vekke andre, jeg vil nødig ende opp som Haaland, men for dem som fremdeles ikke har utviklet allergi mot ny kunnskap, så anbefales følgende dokumentarer som en start:

https://www.bitchute.com/video/Iivjq7bIlrn8/
https://www.brighteon.com/5bca50f6-4aad-4831-ad03-81c02a5c7f2d
Kontakt meg om dere ønsker mer.

Det Brennende Huset

Kan vi klare oss utenfor det norske helsevesenet?

Vi må. Det blir snart absolutt nødvendig om vi ønsker å overleve. Og vi kan, om vi bare tar oss den tiden det tar oss å lære alt vi trenger å kunne. Slik er det med alle menneskeskapte «systemer». Når slike system kontrolleres av psykopater som bruker dem mot oss, så må vi ut og skape nye som vi kontrollerer. Det eneste vi trenger er hjerner som fungerer og kunnskapen disse trenger. Dette vet Mr. Global, de vet hvor sårbare de er, for hvis vi oppdager hva de holder på med og hvor lett det er å bekjempe dem, så taper de.

Det er ikke uten grunn at Mr. Global nå forsøker å kontrollere all tilgjengelig kunnskap og også vår mentale evne til å lære. Mange medlemmer av Team Humanity jobber derfor nå med å desentralisere internettet og beskytte viktig informasjon og kunnskap bak blockchain-teknologi som ingen kan knekke. Denne kampen er nå et viktig frontavsnitt i WW3. Et enda viktigere frontavsnitt i denne krigen er våre egne hjerner, og den kampen kan ingen andre kjempe enn oss selv.

Gull, sølv og ClO₂ ble ikke skapt av oss, men dukker likevel opp i vår bevissthet når vi trenger dem som mest. Gull og sølv dukket opp for flere år siden, mens ClO₂, som jeg var millimeter fra å oppdage i april 2020, dukket ikke opp før i sommer, også det ved et lykketreff.

Hvorfor? Hvorfor skriver jeg om alt dette? Hvorfor ble Trond Harald Haaland tvangsinnlagt og løslatt nøyaktig når det skjedde? Og hvorfor fanget den saken min oppmerksomhet så sterkt, når jeg drukner i slike historier fra hele verden hver eneste dag? Er alt dette tilfeldig? Eller henger alt sammen med alt annet? Kan bevissthet, vilje og formål være inkludert her? Ble ClO₂ holdt skjult for meg fordi jeg i 2020 kun hadde 30 lesere, og nå flere tusen om gode hjelpere publiserer og sprer? Var Haaland-saken et varselsskudd om hvor utviklingen går, et skudd som smalt i mine ører så jeg skulle skrive om det og kanskje nå flere folk, folk som enda ikke har oppdaget oasen Steigan.no?

Jeg tror ikke på tilfeldigheter. Jeg tror at alt henger sammen med alt annet, at vi alle ble født med et formål, og at alt vi har lært og erfart gjennom livet er for å styre oss nærmere og nærmere og bedre og bedre rustet for den dagen den virkelige jobben vår begynner. At jeg befinner meg 11,876 kilometer unna systemslikkere, angivere og psykologer i Stavanger, er heller ingen tilfeldighet.

Stay strong, stay smart, look for the truth.


Bilde øverst i artikkelen fra Lexica.art

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Freeeedooom
  8 august 2023 7:00

  Kjempebra artikkel, skal sjekke MMS. Vet du hvor man får kjøpt det forresten?

  Ellers angående dekningen av Haaland-saken. iNyheter og Document skrev også om dette, men resten av MSM-Lügenpressen var stille som graven.

  Svar
  • Roger Ilstad
   9 august 2023 0:51

   Dette var en svært interessant artikkel. Endelig noen som tar til orde for et stoff som jeg har sverget til og har svært god erfaring med i 13-14 år. Som av Jim Humble ble gitt navnet Miracle Mineral Solution (MMS / ClO2) Ikke uten grunn med sine svært interessante egenskaper. Vannrensemiddelet som kanskje I dag representerer det meste av bruksområdet kan du bestille fra [ aqariusprolife.com ].
   Ellers er det mange interessante sider å finne omkring temaet. Eks.vis.
   Andreaskalcker.com
   Comusavusa.com
   Theuniversalantidote.com
   Bare vær oppmerksom på at dette er ting som er undertrykt og sensurert av Google, YouTube og MSM.

   Svar
 • Per-Aslak Ertresvåg påpeker i sin bok «Sov, Mitt Lille Norge» hvordan norsk lovverk muliggjør sånt som nå er Haalands skjebne, og har skjedd i flere tilfeller, fullt svik fra rettsvesenet, en leges underskrift er nok, politiet gjør som de får beskjed om, fører bort den anonymt angitte som våget å stille spørsmålstegn ved makthaverne. «…..null toleranse for feil oppførsel», var det ikke det Kjerkol sa? Dette er triste greier, Norge!

  Svar
 • Jeg er i utgangspunktet skeptisk og undrende…
  ( Når noe virker for godt til å være sant, – er det som oftest det…)

  Men:
  Var det ikke dette stoffet Trump anbefalte/snakket om som et bedre alternativ enn Covid-injeksjoner?
  – Og som han ble latterligjort for i media. – For å anbefale et blekemiddell/vaskemiddel til invortes bruk. (?)

  Svar
 • Northern Light.
  8 august 2023 12:27

  Hvorfor endrer folks personlighet seg plutselig etter en covid-vaksine?

  Av The Expose.
  I et videointervju forklarer eksperter hvordan mRNA-injeksjonene kalt vaksiner ikke bare forårsaker fysisk skade på organer, men hvordan de også skader de små kapillærene i hjernen, trenger igjennom blod-hjerne-barrieren, og til slutt fører til store endringer i personligheten. De snakker også om hvordan mRNA-injeksjonene bokstavelig talt bryter ned viljen til noen som fikk dem.

  Diskusjonen fant sted under et møte i International Crimes Investigative Committee (“ICIC”), som ble holdt forrige måned. Advokat Dr. Reiner Fuellmich intervjuet professor Dr. Sucharit Bhakdi, professor Dr. Karina Reiss, Dr. Naomi Wolf og Dr. Peter R. Breggin.

  Prof. Bhakdi og hans kone Prof. Reiss snakket om effekten av den nye mRNA-«vaksine»-teknologien som i henhold til Mr. Globals plan – vil bli den eneste «vaksinen» som er tilgjengelig i fremtiden, og erstatte konvensjonelle vaksiner – for eksempel mot meslinger, influensa osv.

  Forfatter og journalist Dr. Naomi Wolf forklarer hvordan det viser seg i virkeligheten, når folks vilje blir brutt ned etter vaksinering. Psykiateren Dr. Peter Breggin fokuserte på de urovekkende parallellene til mRNA-injeksjonens virkning på menneskesinnet med virkningene av lobotomi, som gjør covid-massevaksineringen uten tvil til å den av den mest brutale, ja, grusomme forbrytelser mot menneskeheten som noen gang er begått.

  De fleste kjenner lobotomi bare fra filmen «Gjøkredet», selv om covid-pandemien har avdekket at ingenting er for skremmende eller ondsinnet for Big Pharma å fremstille i produkter, som er beregnet på å injiseres i befolkningene under etiketten «vaksine».

  Denne videoen inneholder detaljer og bilder som noen seere ikke vil føle seg komfortable med å se. Men det er veldig viktig for oss alle å vite og forstå hva denne mRNA-injeksjonen gjør med kroppen og sinnet til de som fikk dem. Først da vil vi kunne forstå hvorfor så mange mennesker som fikk disse injeksjonene, ikke lenger kan nås lenger av oss som ikke er vaksinerte.

  Fra The Expose, publisert 29 juli 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker og videointervju i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Why do people’s personalities suddenly change following COVID Vaccination?

  Svar
 • Du vil helst ikke innta noe som dreper alt av bakterier, litt for enkelt fremstilling

  Svar
  • Ja, Anna. Dette var for ‘enkelt’, synes jeg også.
   Både det ene og det andre.

   Også ( Fra N.L. ) :
   » Først da vil vi kunne forstå hvorfor så mange mennesker som fikk disse injeksjonene, ikke lenger kan nås lenger av oss som ikke er vaksinerte.»

   Svar
 • Meget interessant artikkel. Paradigmet om syre-basebalansen/ lavgradig betennelse begynner jo å få fotfeste blant noen av de fremste forskerne i verden, mens myndighetene henger etter, og tildels motarbeider i samarbeid med legemiddelselskapene alt som kan forebygge eller helbrede sykdom. Fortjenestemarginen holdes på topp ved at flest mulig mennesker holdes konstant syke og avhengig av tildels giftige legemidler. MMS påstås å bedre oksygeneringen av kroppens vev og senke surhet/betennelse og derved befordre tilfriskning. En av nøklene til at så mange forskjellige sykdommer kan behandles slik må jo være at MMS angriper den viktigste fellesnevneren til veldig mange sykdommer. Blir særdeles spennende å lese boken Forbidden Health av Andreas Kalcker!

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Krigen er lukrativ, for noen.

Kiev dekker over ulovlig handel med organer.

Forrige innlegg

En ikke-sak i Norge:

Norge skal beskytte okkupanten USA i Irak.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.