POSTED IN Varslere

En advarsel til varslere:

Systemet vårt godtar ikke høylytte protester.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Det som fremkommer i disse to sakene, hvor folk tar til motmæle mot en rådende politikk som er vedtatt i all hast og i strid med alle nasjonale og internasjonale retningslinjer (Sveriges helsemyndigheter stod imot), er det ikke overraskende at de som protesterer blir effektivt kneblet. Vi vet ikke om det videre utfallet i disse to sakene, altså om det har ført til oppsigelser eller andre represalier. Men det er virkelig grunn å etterlyse selvransakelse av de myndigheter som gjennomførte det nasjonale hysteriet.

Denne typen protester er lettere å gjennomføre enn de individuelle.

Det får vi naturligvis ikke for det er å innrømme medvirkning og skyld i en politikk som har ført til overdødelighet, dvs at mange av våre medborgere har måtte dø. Og det er så grovt av rettssaker vil måtte følge i etterkant. I dag er det umulig å tenke seg for hele establishment stod bak dette – naturligvis også store deler av de som befolker rettsvesenet.

Og for at det ikke skal være tvil om hva vi mener om dette. Nesten alle gjorde det i god tro med tanke på det beste for befolkningen. Men også i blind tillit til at de som tar beslutninger vet hva de holder på med. Koronatiltakene var så betente og så ensretta at spørsmål om vedtak og beslutninger ikke er tillatt og diskusjoner er heller ikke tillatt hverken i forkant eller etterkant.

Enhver som jobber i dette systemet vet hvor grensene går og de som vil gjøre karriere vet når de skal holde kjeft. De som er dumme nok til å stille spørsmål eller protestere blir nesten alltid stanset på ulike måter. Det kalles demokrati, men er det ikke. Det er en velsmurt maskin som ikke har rom for virkelige meningsulikheter, kritisk tenkning eller diskusjon.

Jeg forstår hvorfor det må være slik. Det vil ikke skje noen endring før konsekvensene av tiltakene blir så store at mange nok reagerer.

Knut Lindtner
Redaktør

Politimann som sa meininga si om covid-«vaksinen» blir truleg oppsagt

At det under verste koronahysteriet ikkje var stovereint å kome med synspunkt som avveik frå den offisielle forteljinga, såg vi i alle dei drastiske og underlege personalsakene som raskt vart oppretta mot fritalande tilsette – mellom anna meg sjølv, som jobba som helsefagarbeidar på sjukeheim på den tida. Nyleg stod ein politimann fram i eit intervju med nettavisa UtenFilter, som Noregsdemokratane eig, og snakka om «pandemien» og mRNA-injeksjonane. No har Oslo politidistrikt varsla at dei skal følgje opp saka internt. Dette melder Document.

Document-Journalist John Martin Johansen skriv:

«I et videointervju med partiet Norgesdemokratene går en politimann i Oslo politidistrikt hardt ut og beskylder norske politikere for å skjule massemord.

Politibetjenten Henrik Andreas Krog i Oslo politidistrikt mener at mellom 4000 og 7000 nordmenn er ‘drept av vaksinen’ etter utbruddet av koronaviruset og at mektige personer her til lands nå skjuler sannheten om det han beskriver som et ‘massemord’ i strafferettslig forstand […].»

I samtalen med sentralstyremedlem Marlén Elvin i Noregsdemokratane sa Krog:

«Dette er et sanksjonert massemord, av norske ledere og leger og akademikere og presse og veldig mange nordmenn. Det er sanksjonert, så da gjør ikke politiet noe med det heller.»

Det kjem i artikkelen fram at Krog var med på å starte nettsida Lov og helse, som dukka opp under «pandemien», og som jamleg har levert gode artiklar om covid, mRNA-injeksjonar og det som meir og meir framstår som ein global konspirasjon frå eliten for å i verste fall redusere folketalet kraftig og innføre ein ny verdsorden. I artikkelen står det vidare:

«Krog mener [N]orge har et ‘politikerkartell’ der folkevalgte egentlig jobber for blant andre Storbritannia, USA, EU og FN.

‘At norske toppledere og norske politikere jobber for Norges befolkning, er en illusjon, det er helt feil. Ingen toppolitikere jobber for Norge. Det er bare å glemme. Norske politikere jobber for utenlandske organisasjoner og krefter og nettverk og hele sulamitten’.»

Rune Berge, konstituert leiar ved stab for HR og HMS i Oslo politidistrikt seier til Filter Nyheter, som nyleg har laga artikkel om intervjuet:

«Oslo politidistrikt ble gjort kjent med filmen forut for at Filter Nyheter tok kontakt, og vi følger opp dette internt.»

Berge ønskjer ikkje å omtale saka i detalj, på grunn av teieplikta som har heimel i forvaltningslova om «personaloppfølging» av tilsette:

«Hvordan arbeidsgiver følger opp enkeltpersoner er et personlig forhold som er omfattet av arbeidsgivers taushetsplikt. Det vil dermed ikke gis opplysninger om eventuell oppfølging av den ansatte […].»

Kontroversen i intervjuet er at Krog hevdar at alle dødsfalla er gjort med forsett av norske maktpersonar, og at fleire i Noreg er «ansvarlig rent juridisk og strafferettslig». I ein e-post til Filter Nyheter skriv Krog:

«Svaret mitt blir kort og helt prinsipielt: jeg er faktisk av den ‘eksentriske’ mening at alle aktive utførere av alle typer massedrap alltid skal holdes juridisk ansvarlig, rett og slett fordi massemord ikke er lov, verken juridisk eller moralsk.»

Sjå òg «Sjukepleiarar og legar: Ver på vakt, spesielt om de er eller har vore på feil side av historia», publisert 2.april 2022, og «Ein sjukeheimsbebuars død av Covid-19-‘vaksine’ – ei personleg beretning», publisert 7.juni 2022.

I kommentarfeltet til Document-artikkelen fortel Roger Dyrøy om si eiga erfaring med å kome med meiningane sine om «pandemien» på arbeidsplassen. Som han sjølv skriv: «Alle som stiller spørsmål blir effektivt avsatt eller kneblet for å fremme Agenda». Dyrøy delte ein artikkel frå Document på intranettet/debattforumet til arbeidsplassen sin. Saksyndig gjengjev her svaret han fekk frå sokalla overlege/kollega/ «Head of Global Health Chief Medical Officer»:

«Jeg er skuffet over at du den 5 januar på vår (intranett/debattforum) informasjonsside fremsatte en forvridd tilnærming til hva som fungerer best som beskyttelse mot Covid-19 infeksjon.

Det var mange som reagerte på innlegget ditt og vi fjernet det fordi det er villedende.

Som lege og tidligere forsker på hvordan immunsystemet påvirkes blant annet av spesifikke ernæringsfaktorer, vet jeg at det ikke er grunn til å gi noe generell anbefaling til befolkningen om å innta kosttilskudd eller vitaminer for å styrke immuniteten mot SARS-CoV-2 viruset. Din påstand om at Vitamin D og kosttilskudd er gode alternative «løsninger» til vaksine for å beskytte mot Covid-19 sykdom er villedende og i beste fall basert på feil tolkning av forskningsdata.

Jeg reagerer også på at du fremstiller både nasjonal og internasjonal medisinsk ekspertise, inklusiv den Aker selskapene har, som «one-minded»; noe jeg tolker som å være ensporet og useriøse. Du har full frihet til å mene hva du vil om min og andres medisinske ekspertise, men det er uakseptabelt for selskapet at du sprer villedende informasjon i våre informasjonskanaler. Dette er også upassende HMS atferd og vil bli fulgt opp hvis det gjentar seg internt i vår bedrift.

Til din informasjon kommer jeg ikke til å gå inn i en videre dialog eller diskusjon omkring det jeg skriver her.

Etter konsultasjon med People & Organization blir din leder kopiert inn på denne eposten.»

Det er uvisst kva som skjedde med Dyrøy, og det er òg uvisst kva som vil skje med Krog. Men all personleg erfaring viser at det aldri er populært å ha «feil» meiningar på arbeidsplassen.

Dette innlegget er hentet fra Saksyndig

Forsidebilde er KI-generert

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • «Koronatiltakene var så betente og så ensretta at spørsmål om vedtak og beslutninger ikke er tillatt og diskusjoner er heller ikke tillatt hverken i forkant eller etterkant.»

  Dette kan vel karakteriseres som facisme.
  Og både høresiden og venstresiden, – og folk flest, applauderte.

  Politikk.
  Parlamentarisme.
  Frihet .
  Klassekamp.
  ‘Høyresiden’ vs ‘venstresiden’.

  Et kostbart politisk tullball.

  Nå har vi visstnok et folke-demokrati, et sosialdemokrati.
  Forlanger folk en gjennomgang/analyse av overgrepene, der lovbryterne stilles for rett?
  ( Også om Stoltenberg/Ap sin terror mot egne innbyggere og andre nasjoner.)

  » ..diskusjoner er heller ikke tillatt hverken i forkant eller etterkant.» ;-)

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det kan ikke repareres.

Biden er allerede ute.

Forrige innlegg

Independence day den 4. juli.

Den stolte amerikanske revolusjonen er blitt er vrengebilde av seg selv.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.