POSTED IN Klima

Klima og periodiske hendelser:

El Ninjo påvirker hverken global temperatur eller klimaet permanent.

0
Print Friendly, PDF & Email

Av Erik Bye

Her er det påvist at El Ninjo ikke påvirker den globale temperaturen eller klimaet permanent. Det er fordi at i hele perioden 1880 – 1930 har den globale temperaturen vært tilnærmet konstant, samtidig som det naturlige værsystemet ENSO må ha fungert som normalt.

Hva er ENSO-systemet?

El Niño, som betyr guttebarnet, henger sammen med et annet værfenomen som kalles pikebarnet, La Niña. Dette værfenomenet har fått navnet: El Ninjo Southern Oscillation (ENSO). «Svingen» (Oscillation) er knyttet til vekslingen mellom vindretningene. De er to ekstremer av en naturlig værsyklus i det tropiske Stillehavet. I et El Niño-år blir havet noen grader varmere enn normalt utenfor vestkysten av Sør-Amerika, mens det i et La Niña-år blir kjøligere.

Normalt blåser et vindsystem, passatvindene, det varme overflatevannet fra øst mot vest langs ekvator. Navnet på passatvindene stammer sannsynligvis fra den nederlandske «pasaat», som betyr gjennomgang.

Passatvindene får kaldt bunnvann til å stige opp ved vestkysten av Sør-Amerika, mens det varme overflatevannet gir regn i Indonesia. Regnet får luftmasser til å stige opp i atmosfæren, noe som holder i gang passatvindene. Men om lag hvert fjerde år avtar passatvindene, og da strømmer det varme overflatevannet tilbake til Sør-Amerika, noe som fører til et såkalt El Niño-år.

Påvirker El Ninjo klimaet?

Dersom El Ninjo skulle påvirke den globale temperaturen permanent, måtte temperaturen stige mer eller mindre jevnt, som følge av varmevekslingene i ENSO-systemet. Imidlertid har vi i perioden 1880 – 1930 hatt konstant global temperatur, noe som kan sees av grafer både fra NOAA.

ENSO er en naturlig og kontinuerlig prosess

Det er registrert ENSO-fenomener i denne perioden, det naturlige værsystemet har selvfølgelig vært i funksjon, men oppmerksomheten var ikke like stor i denne perioden. Her en oppdatert graf, for ENSO i hele perioden fra 1850 – 2020.

Det har lenge vært stor usikkerhet rundt ENSOs mulige klimapåvirkning. Men fordi ENSO-systemet er overlagret den pågående globale oppvarmingen, se UAH-grafen under, har det ikke vært mulig å fastslå påvirkning eller ikke.

Akkumulerte ENSO (ONI)-verdier

I et forsøk på å finne ut av dette, er det konstruert akkumulerte ENSO -verdier, ved å summere de samlede ONI-verdiene (Ocean Nino Index) for hvert år, fra 1950 til 2023, d.d., se grafen med accu-verdier. Dette er i tråd med det som tidligere er publisert tidligere. Den originale accu-verdien (grønn graf) viser tydelig at varmeinnholdet har addert seg opp, fordi dette ikke er nullstilt etter fenomenene El Ninjo og La Nina i kombinasjon. Disse er overlagret den globale temperaturen og har tilsynelatende hindret forståelsen av den globale temperaturen uten innvirkning av ENSO-systemet.

Bruk av trender for reskalering

En første tilnærming var å fjerne den globale oppvarmingen ved hjelp av f.eks. en aktuell trendverdi. Den økende globale temperaturen ble fjernet med Dr. Roy Spencers (UAH) trend, for perioden 1979 – 2023, 0.14˚C/decade. Dette ble gjort ved en tilsvarende akkumulering av temperaturendringene, og trekke disse verdiene fra den observerte temperaturen.

Resultatet er vist i figuren under, Figur 1. Den blå grafen, som viser at selv om restvarmen er betydelig redusert, så er det allikevel ikke mulig å fastslå hvorvidt ENSO påvirker permanent eller ikke.

Stabil global temperatur

Men, et bevis på at ENSO ikke påvirker klimaet, kan vi få indirekte, ved at temperaturen i perioden 1880 – 1930 har vært tilnærmet stabil, se Figur 2.

Konklusjon

Med basis i det ovenstående er det vist at El Ninjo ikke påvirker klimaet og den globale temperaturen permanent.

Figur 1 , Celsius – årstall fra 1950 og til 2022

Figur 2, Celsius, temperaturavvik fra «normalen» som er null-linjen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Han beviste at PCR-testen var svindel.

Ble Tanzanias tidligere president myrdet?

Forrige innlegg

Biodrivstoff øker CO2-utslipp

Danskene tanker opp 1 milliard maiskolber mat for 2,3 millioner

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.