POSTED IN Covid-19

Ekstrem lav dødelighet av Covid-delta-varianten.

Det dør dobbelt så mange vaksinerte som uvaksinerte av den.

0
Print Friendly, PDF & Email

Data fra Public Health England viser at dødelighetsraten hos vaksinerte er dobbelt så høy som hos uvaksinerte

Av Peter F. Mayer

Det finnes noen land som har gode rutiner for innsamling av data og for det meste også offentliggjør dem temmelig usminket. Dette gjelder England, Israel, de nordiske landene og Nederland. Public Health England offentliggjør på en ganske regelmessig basis data som gir en detaljert oversikt over statistikken for de ulike virusvariantene med hensyn til sykdom, sykehusinnleggelser og dødsfall.

Etter en kort pause offentliggjorde PHE den 6.august Technical Briefing 20, som viser interessante resultater for Delta-varianten, som for tiden er den dominerende varianten av viruset.

Denne tabellen angir både registrerte tilfeller og dødsfall og kan dermed brukes til å beregne letaliteten (CFR= «case fatality rate»), altså hvor stor andel dødsfallene utgjør av de registrerte tilfellene. Men da langt fra alle tilfeller er kjent, er infeksjonsletaliteten (IFR=«infection fatality rate») mye lavere. WHO regner her med en faktor på 20, mens CDC i USA bruker faktoren 10, noe jeg også for enkelhets skyld vil gjøre i mine beregninger.

Jeg skiller ikke her mellom full-, halv- eller en tredjedels vaksinert, for det spiller jo ingen rolle for den enkelte om man blir innlagt på sykehus eller dør etter det første, andre eller tredje stikket. Risikoen forandrer seg fra og med det første stikket sammenlignet med tilværelsen som uvaksinert. Og i tillegg kommer bivirkningene.

La oss først se på dem som er under 50 år gamle: CFR 0,0267%, IFR 0,00267%

Vi ser at dødsrisikoen er ekstremt liten og tydelig mindre enn ved influensa, som jo rammer betydelig flere unge mennesker enn Covid.

Så verdiene for dem som er over 50 år gamle: CFR 1,99%, IFR 0,199%

Også her er dødelighetsraten tydelig lavere enn det man kan forvente ved en influensa i denne aldersgruppen.

Om man skiller mellom de vaksinerte og de uvaksinerte, så får man en CFR på 0,17% og en IFR på 0,017% for de uvaksinerte. Hos de vaksinerte er verdiene dobbelt så høye med en CFR på 0,33% og en IFR på 0,033%.

Men alle verdiene er ca.10 ganger lavere enn for Alfa-varianten, som var den varianten som var dominerende ved årsskiftet.

Oversatt av Rune G.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De store byene faller nå som fluer:

Det Afghanske korthuset raser sammen.

Forrige innlegg

Vaksineangst.

Fører til sprengt sykehuskapasitet i Danmark.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.