POSTED IN Coronavaksiner

«Vaksinene»: over 2 milliarder har fått alvorlige helseskader.

Eksperter anslår at over 20 millioner er døde av covid-«vaksinene».

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av The Exposé

Å avdekke bedragene og tilsløringene viser en sjokkerende sannhet som kanskje ikke er så sjokkerende for våre informerte lesere: Covid- «vaksiner» skader og dreper langt flere mennesker enn myndighetene vil at folk skal vite.

Estimater samlet fra sammenstilte data tyder på at så mange som 20 millioner mennesker over hele verden har dødd så langt av injeksjonene, mens ytterligere 2,2 milliarder mennesker har fått helseskader – og vi er bare så vidt i gang.

VAERS (USA tall) 13.972 dødsfall og 854.084 bivirkninger frem til 5. august 2022, et VAERS-sammendrag for covid-vaksine, kilde: VAERS-Analysis. EUDRA (EU tall) viser 46.999 dødsfall og 4.731.833 skader. 76.789 dødsfall, 6.089.773 helseskader rapportert i amerikanske og europeiske databaser etter covid-vaksiner. Kilde: Vaccine Impact. Antall injeksjoner i USA: rundt 600 millioner, økt til 608 millioner de siste ukene. Kilde: CDC Covid Data Tracker: Vaccinations in the US.

Antall EU-vaksinasjoner: rundt 900 millioner, økt til 915 millioner de siste ukene. Antall globale injeksjoner: rundt 12 milliarder, økt til 12,5 milliarder de siste ukene. Kilde: Our World in Data.

Lazarus-rapporten viser at «færre enn 1 % av vaksinebivirkningene er rapportert. Lav innrapportering vanskeliggjør identifiseringen av «problem»- medisiner og vaksiner som setter folkehelsen i fare». Å bruke en ‘1 av 100’- faktor for underrapportering (URF) gjør injeksjonene fryktelig dødelige og skadelige, 1,4 millioner dødsfall og 85 millioner skader for de 600 millioner vaksinene som er gitt.

Et nyere forsøk på å estimere URF med en faktor rundt 40: VAERS-underrapporterings-multiplikatoren: (EU+USA dødsfall = 13.972 + 46.999 = 60.971 dødsfall, og EU+USA-skader = 854.084 + 6.089.773 = 6.943.857 (flere skader per person, hvorav halvparten er «alvorlige»). Multipliser med 40 for URF og deretter med 8 for hele verden. Dødsfall verden over er rundt 19,5 millioner så langt, og helseskader er rundt 2,2 milliarder. Kilde: healthimpactnews.

I løpet av de kommende månedene og årene vil disse tallene bli enda høyere ettersom piggproteiner gradvis skader kroppen til de fullvaksinerte, noe som gjør dem utsatt, ikke bare for alle sykdommer som kommer som autoimmune sykdommer, men også for dødelige blodpropper, myokarditt og perikarditt.

Det krever litt graving for å komme med de nevnte tallene ettersom regimenes helsemyndigheter arbeider overtid for å holde alle relevante data skjult. Måten skader og dødsfall etter covid-vaksinering beregnes på varierer fra land til land, noe som gjør det vanskelig å komme med nøyaktige tall.

Påstandene om sikkerhet og effektivitet for vaksinene er også svært tvilsomme, også måten hvordan «tilfeller» av covid blir diagnostisert. Gjennom hele den påståtte pandemien ble sykdommer og dødsfall feilaktig tilskrevet «viruset», slik at injeksjonene senere kunne bli framstilt som «kuren».

Før massevaksineringen fra 2020 av, var årlige covid-«tilfeller» rundt 70 millioner – og husk at den offisielle definisjonen av et «tilfelle» fortsatt er like grumsete i dag som den var i begynnelsen av «pandemien». Etter lanseringen av Operation Warp Speed i USA, økte det årlige antallet covid-tilfeller nesten fem ganger til 330 millioner. Den årlige dødelighetsraten økte også fra 1,7 millioner før Operation Warp Speed til 2,9 millioner etter Operation Warp Speed.

Dette er viktig fordi det viser at injeksjonene ikke «redder liv» slik det fortsatt hevdes. Det motsatte er faktisk sant ettersom mange flere mennesker blir syke og dør i tiden etter vaksineringen. «I stedet for en 95% reduksjon i skader og dødsfall, har det vært en 370% økning», skriver Peter Halligan på sin Substack-side. «Årlige dødsfall har økt med 180 %».

Halligan så på data i VAERS, for å finne tallene på 20 millioner døde og 2,2 milliarder helseskadde. Siden VAERS bare fanger opp en svært liten prosentandel av faktiske vaksinerelaterte bivirkninger, ekstrapolerte Halligan de virkelige tallene.

«De endelige tallene for nedslaktingen fra dødsmarkene», som han kaller det, viser at disse tallene er langt mer nøyaktige enn myndighetene eller Big Pharma innrømmer. Og hvis disse tallene skulle bli kjent for befolkningen, ville det garantert være mange rasende mennesker med mange spørsmål til styresmaktene.


Fra The Exposé, publisert 15. september 2023.
Oversatt av Northern Light fra engelsk og forkortet. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: Experts estimate over 20 million are already Dead due to COVID-19 vaccination & over 2 billion are Severely Injured.18 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 859 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

  • IgG4 som man visstnok får som «ekstragave» av disse injeksjonene er spådd å ta livet av opptil 70% av hele den vestlige verdens befolkning. Nato-organet Degal dot com hadde anslagsvis denne prosenten på reduksjon i land før 2025, men fjernet hjemmesiden da det ble lagt merke til av andre enn de som skulle lese det. Vi må begynne med en ny revolusjon, hvor blyet mot «elitene» må komme som varmt regn i bøtter og spann, hvis ikke slipper de unna med det folkemordet de har satt i gang.

    Svar
  • WHO=World Holokaust Organisation har lykkes med sin agenda. Og de skal drepe flere. «Covid er bare en test! Neste Pandemi blir mye værre! Den vil virkelig gjøre vei i vellinga!» sitat Bill Gates. (Mannen som fant opp dataviruset)

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Kims besøk i Russland innvarsler noe stort:

Er det Russlands svar på Finlands Nato-medlemskap?

Previous Post

Flommen i høst var ingen klimahendelse.

Det var en værhendelse.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.