POSTED IN Coronavaksiner

«Vaksinene»: over 2 milliarder har fått alvorlige helseskader.

Eksperter anslår at over 20 millioner er døde av covid-«vaksinene».

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av The Exposé

Å avdekke bedragene og tilsløringene viser en sjokkerende sannhet som kanskje ikke er så sjokkerende for våre informerte lesere: Covid- «vaksiner» skader og dreper langt flere mennesker enn myndighetene vil at folk skal vite.

Estimater samlet fra sammenstilte data tyder på at så mange som 20 millioner mennesker over hele verden har dødd så langt av injeksjonene, mens ytterligere 2,2 milliarder mennesker har fått helseskader – og vi er bare så vidt i gang.

VAERS (USA tall) 13.972 dødsfall og 854.084 bivirkninger frem til 5. august 2022, et VAERS-sammendrag for covid-vaksine, kilde: VAERS-Analysis. EUDRA (EU tall) viser 46.999 dødsfall og 4.731.833 skader. 76.789 dødsfall, 6.089.773 helseskader rapportert i amerikanske og europeiske databaser etter covid-vaksiner. Kilde: Vaccine Impact. Antall injeksjoner i USA: rundt 600 millioner, økt til 608 millioner de siste ukene. Kilde: CDC Covid Data Tracker: Vaccinations in the US.

Antall EU-vaksinasjoner: rundt 900 millioner, økt til 915 millioner de siste ukene. Antall globale injeksjoner: rundt 12 milliarder, økt til 12,5 milliarder de siste ukene. Kilde: Our World in Data.

Lazarus-rapporten viser at «færre enn 1 % av vaksinebivirkningene er rapportert. Lav innrapportering vanskeliggjør identifiseringen av «problem»- medisiner og vaksiner som setter folkehelsen i fare». Å bruke en ‘1 av 100’- faktor for underrapportering (URF) gjør injeksjonene fryktelig dødelige og skadelige, 1,4 millioner dødsfall og 85 millioner skader for de 600 millioner vaksinene som er gitt.

Et nyere forsøk på å estimere URF med en faktor rundt 40: VAERS-underrapporterings-multiplikatoren: (EU+USA dødsfall = 13.972 + 46.999 = 60.971 dødsfall, og EU+USA-skader = 854.084 + 6.089.773 = 6.943.857 (flere skader per person, hvorav halvparten er «alvorlige»). Multipliser med 40 for URF og deretter med 8 for hele verden. Dødsfall verden over er rundt 19,5 millioner så langt, og helseskader er rundt 2,2 milliarder. Kilde: healthimpactnews.

I løpet av de kommende månedene og årene vil disse tallene bli enda høyere ettersom piggproteiner gradvis skader kroppen til de fullvaksinerte, noe som gjør dem utsatt, ikke bare for alle sykdommer som kommer som autoimmune sykdommer, men også for dødelige blodpropper, myokarditt og perikarditt.

Det krever litt graving for å komme med de nevnte tallene ettersom regimenes helsemyndigheter arbeider overtid for å holde alle relevante data skjult. Måten skader og dødsfall etter covid-vaksinering beregnes på varierer fra land til land, noe som gjør det vanskelig å komme med nøyaktige tall.

Påstandene om sikkerhet og effektivitet for vaksinene er også svært tvilsomme, også måten hvordan «tilfeller» av covid blir diagnostisert. Gjennom hele den påståtte pandemien ble sykdommer og dødsfall feilaktig tilskrevet «viruset», slik at injeksjonene senere kunne bli framstilt som «kuren».

Før massevaksineringen fra 2020 av, var årlige covid-«tilfeller» rundt 70 millioner – og husk at den offisielle definisjonen av et «tilfelle» fortsatt er like grumsete i dag som den var i begynnelsen av «pandemien». Etter lanseringen av Operation Warp Speed i USA, økte det årlige antallet covid-tilfeller nesten fem ganger til 330 millioner. Den årlige dødelighetsraten økte også fra 1,7 millioner før Operation Warp Speed til 2,9 millioner etter Operation Warp Speed.

Dette er viktig fordi det viser at injeksjonene ikke «redder liv» slik det fortsatt hevdes. Det motsatte er faktisk sant ettersom mange flere mennesker blir syke og dør i tiden etter vaksineringen. «I stedet for en 95% reduksjon i skader og dødsfall, har det vært en 370% økning», skriver Peter Halligan på sin Substack-side. «Årlige dødsfall har økt med 180 %».

Halligan så på data i VAERS, for å finne tallene på 20 millioner døde og 2,2 milliarder helseskadde. Siden VAERS bare fanger opp en svært liten prosentandel av faktiske vaksinerelaterte bivirkninger, ekstrapolerte Halligan de virkelige tallene.

«De endelige tallene for nedslaktingen fra dødsmarkene», som han kaller det, viser at disse tallene er langt mer nøyaktige enn myndighetene eller Big Pharma innrømmer. Og hvis disse tallene skulle bli kjent for befolkningen, ville det garantert være mange rasende mennesker med mange spørsmål til styresmaktene.

Fra The Exposé, publisert 15. september 2023.
Oversatt av Northern Light fra engelsk og forkortet. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: Experts estimate over 20 million are already Dead due to COVID-19 vaccination & over 2 billion are Severely Injured.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • IgG4 som man visstnok får som «ekstragave» av disse injeksjonene er spådd å ta livet av opptil 70% av hele den vestlige verdens befolkning. Nato-organet Degal dot com hadde anslagsvis denne prosenten på reduksjon i land før 2025, men fjernet hjemmesiden da det ble lagt merke til av andre enn de som skulle lese det. Vi må begynne med en ny revolusjon, hvor blyet mot «elitene» må komme som varmt regn i bøtter og spann, hvis ikke slipper de unna med det folkemordet de har satt i gang.

  Svar
 • WHO=World Holokaust Organisation har lykkes med sin agenda. Og de skal drepe flere. «Covid er bare en test! Neste Pandemi blir mye værre! Den vil virkelig gjøre vei i vellinga!» sitat Bill Gates. (Mannen som fant opp dataviruset)

  Svar
 • […] nylig fra media, januar 2024, en del av samme har flere av oss påstått nesten siden mai 2020: https://derimot.no/eksperter-anslar-at-over-20-millioner-er-dode-av-covid-vaksinene/ POSTED […]

  Svar
 • […] til saken: https://derimot.no/eksperter-anslar-at-over-20-millioner-er-dode-av-covid-vaksinene/ Om denne artikkelen ikke er korrekt, hvem vil / kan BEVISE det motsatte? Staten Norge, dvs, […]

  Svar
 • Northern Light.
  3 april 2024 16:32

  Svarene på disse spørsmålene forteller at mRNA-injeksjonene kalt vaksiner er biovåpen for depopulasjon, og at WHO må ha visst det hele tiden.
  Del 1.
  1. Hvorfor ble vi ikke fortalt at Covid 19-viruset ble patentert av Moderna i 2018?
  2. Hvorfor produserte Moderna 100000 Covid-19-vaksinedoser i 2019 før pandemien startet?
  3. Hvorfor, mot alle vitenskapelige bevis, ble lockdowns og masker brukt?
  4. Hvorfor ble vi ikke fortalt at ‘vaksinen’ ikke forblir i armen, men sprer seg over hele kroppen?
  5. Hvorfor ble PCR-testing anbefalt når den ikke er designet for diagnostiske formål?
  6. Hvorfor ble definisjonene av «vaksine» og «flokkimmunitet» endret før Covid-19-utbruddet?
  7. Hvorfor ble en pandemi erklært når dødsraten i tilfelle var som med influensa?
  8. Hvorfor ble det ikke utført tester på genotoksisitet, teratogenisitet og kreftfremkallende egenskaper, og likevel ble vi fortalt at «vaksinen» var trygg?
  9. Hvorfor var det ingen skikkelig oppfølging av alle som ble injisert ved bruk av et nytt genterapiprodukt?
  10. Hvorfor ble ikke leger og publikum regelmessig påminnet om behovet for å rapportere uønskede reaksjoner på disse nye og eksperimentelle genetiske ‘vaksinene’?
  11. Hvorfor ble en «vaksine» anbefalt under en pågående pandemi, som er i strid med grunnprinsippene i vaksinologi?
  12. Hvorfor ble en «vaksine» anbefalt for de som hadde overlegen naturlig immunitet?
  13. Hvorfor ble en ny genterapi lansert bare etter tre måneder, i stedet for de nødvendige ti årene?
  14. Hvorfor ble vi ikke fortalt at flere mennesker døde i den vaksinerte gruppen enn i kontrollgruppen i Pfizer-studien?
  15. Hvorfor ble vi fortalt at Covid-injeksjoner var «trygge og effektive» når bevisene ikke underbygget dette?
  16. Hvorfor ble – og blir – motstridende røster fra vitenskap og praktiserende medisin diskreditert, straffet og fengslet?
  17. Hvorfor ble leger, for første gang i historien, frarådet å behandle en sykdom, og bedt om å vente på en vaksine?
  18. Hvorfor ble tidlig behandling frarådet, mens vi vet at det er det viktigste verktøyet for å håndtere enhver infeksjonssykdom?
  19. Hvorfor ble effektive og svært trygge medisiner som hydroksyklorokin og ivermektin diskreditert og til og med forbudt?
  20. Hvorfor ønsket ikke produsentene av de nye genterapiene at dataene deres skulle publiseres før etter 75 år?
  21. Hvorfor ble Covid-injeksjoner, masker og lockdowns anbefalt for barn når det var kjent at de ikke var alvorlig rammet og ikke spredte Covid?
  22. Hvorfor ble Covid-injeksjonene anbefalt under graviditet, når over 80% av babyene gikk tapt i forsøk da kvinner ble vaksinert i første trimester?
  23. Hvorfor ble nødgodkjenning garantert når over 2000 mennesker døde i løpet av de første tre månedene etter vaksinasjonsutrulling?
  24. Hvorfor er det ingen vitenskapelig ramaskrik etter at over 3500 artikler har blitt publisert som viser bivirkninger av Covid-19-injeksjonene?
  25. Hvorfor tolereres interessekonflikter blant medisinske myndigheter, der FDA, EMA og WHO er 80-90 % finansiert av industrien?
  26. Hvorfor var det ingen tilstrekkelig utdanning av leger, pasienter og publikum, og dermed ingen mulighet for informert samtykke?
  27. Hvorfor og hvordan ble mediene tatt til fange slik at de bare presset én agenda over hele verden?
  28. Hvorfor ble og er effektive behandlingsprotokoller, som har eksistert siden 2020, forbudt og erklært ulovlige?
  29. Hvorfor blir vi ikke fortalt om de unødvendige dødsfallene som ble tilskrevet Covid, men faktisk forårsaket av iatrogene tiltak (f.eks. Midazolam, ventilasjon) utført tidlig i 2020?
  30. Hvorfor ble den grunnleggende rollen til vitamin D-status, kosthold og mikrobiomet ikke kommunisert, når disse tiltakene kunne ha forhindret nesten 100% av Covid-dødsfallene?
  31. Hvorfor ble og er en viss medisinsk prosedyre påtvunget mennesker mot deres vilje, mens Nürnberg-erklæringen tydelig motsetter seg dette?
  32. Hvorfor er gevinst ved funksjonsforskning, som den som er knyttet til Covid-19, ikke forbudt over hele verden?
  33. Hvorfor brukes fortsatt et mRNA-produkt, når vi vet at mRNA blir inkorporert i det menneskelige genomet, og resulterer i produksjon av andre og ukjente proteiner?
  34. Hvorfor har ikke det mislykkede mRNA-konseptet blitt stoppet, når vi vet at det øker sannsynligheten for at mottakeren får Covid-19, og viser dermed negativ effekt?
  35. Hvorfor fortsetter disse produktene å bli anbefalt, når minst 17 millioner mennesker antas å ha dødd på grunn av injeksjonene?
  36. Hvorfor er det ingen etterforskning av overdødsfall, og økninger i forekomsten av kreft og hjerteproblemer, etc., som startet i 2021, ikke i 2020?
  Utdrag fra en artikkel i Steigan: «36 spørsmål om covid-19 som ikke er besvart».

  Hvert spørsmål er godt nok til å sette hele den farmasøytiske industrien,Verdens helseorganisasjon, helsemyndigheter og regjeringer i alle land i forlegenhet. Samlet avslører de at covid-pandemien har vært planlagt lenge før den ble erklært av WHO, som viser at plandemien som den med rette skulle ha vært kalt, er en forbrytelse mot menneskeheten, kanskje den største noen gang i historien.

  Svar
  • FriTilÅVelge
   4 april 2024 6:07

   Ikke en eneste spurv, uansett hvor lite den enn er verd, faller død til jorden uten at deres Far i himmelen vet om det. På hodene deres er til og med hårstråene tellet. Vær altså ikke redde! Dere er mer verd for Gud enn alle verdens spurver til sammen.

   Dersom noen åpent bekjenner at han tilhører meg, da skal jeg bekjenne ham for min Far i himmelen at han tilhører meg. Men den som åpent fornekter meg, han skal jeg fornekte for min Far i himmelen. Matteus 10:29-33

   Svar
 • Northern Light.
  3 april 2024 16:36

  Del 2. 5,7 milliarder mennesker har fått mRNA-injeksjonen kalt vaksine, for at de i god tro skal ta dem, de fleste har fått flere. En eksperimentell injeksjon et WHO som er 80% privatfinansiert (halvparten av dette av Gates Foundation) påla FNs medlemsland å gi innbyggerne, og som ble hastegodkjent av legemiddeltilsyn som er finansiert av legemiddelindustrien, (FDA USA 75%, og EDA EU 85%).

  Injeksjonen svekker immunforsvaret som mange fagfellevurderte studier nå viser, og flere svekker immunforsvaret enda mer. Ikke bare mot gjentatt smitte av covid, men immunforsvarets evne til å bekjempe sykdommer generelt. Etter massevaksineringene har antallet krefttilfeller eksplodert, og det samme med overdødeligheten. mRNA-injeksjonene kalt vaksiner er et biovåpen.

  Dette hadde ikke vært mulig, hvis hovedstrømpresse og media hadde drevet journalistikk, men de har opptrådt som et ukritisk pressesenter fra første dag for den farmasøytiske industrien. Så har også Big Pharma og hovedstrømpresse og media de samme finansielle eierne, de mektige kapitalforvaltningsselskapene BlackRock, State Street og Vanguard med flere, som eier over 90 prosent av MSM, og som også er partner med World Economic Forum, som ble partner og finansiør med Forente Nasjoner før det ble erklært en pandemi av Verdens helseorganisasjon. WHO, som er underlagt FN, gjør noe som skulle ha vært en skandale komplett. Hvis ikke FN var korrupt før det ble slått sammen med WEF, er FN det det i hvertfall etter.

  Når WHO er åtti prosent privatfinansiert, skulle det aldri hatt mandat til å pålegge noen av FNs medlemsland noe som helst. Det at WHO er plassert i FNs organisasjon, gir WHO dessverre legitimitet for landenes befolkninger, som tror WHO er en ideell organisasjon.

  «En skandale er en hendelse eller en handling som vekker forargelse eller ubehagelig og pinlig oppsikt, noe som strider mot den vanlige moral- eller rettsoppfattelsen i et samfunn». Wikipedia. Hovedstrømpresse og media, som stats-kanalene har blitt en del av, og som 95 prosent av befolkningen informerer seg med, sørger for at det ikke blir en skandale, og MSM fortsetter like ukritisk å gjengi anbefalingene fra helsemyndighetene om å ta mRNA-injeksjoner til befolkningene, og blir med det sentrale i noe som må kalles et angrep på menneskeheten med et biovåpen.

  Pressen kan ikke påberope seg å ha vært i god tro, MSM har samme tilgang til informasjon som alternativpressen, og redaktørene må vite at; Robert Malone, oppfinneren av mRNA-teknologien, Mike Yeadon, tidligere visepresident for Pfizer og sjef for forskningsavdelingen, Sucharit Bhakdi, mikrobiolog, norsk-sveitsiske Dr. Astrid Stukelberger, tidligere forsker hos WHO, Christian Perrone, sjef for WHOs ekspertgruppe for pandemier, nobelprisvinner Luc Montagnier, og andre fremstående innen virologi, har advart på det kraftigste mot å ta «vaksinen». I stedet for å drive en balansert og nøytral nyhetsformidling, og gjengitt deres advarsler, har de kalt dem konspirasjons-teoretikere, og stengt dem ute fra all debatt i MSM.

  Ikke bare er legemiddeltilsynene i USA og Europa finansiert av Big Pharma, de har også i flere tiår fått sine folk inn i tilsynene, og folk i tilsynene har blitt ansatt i Big Pharma, det samme med folkehelseinstituttene, omtalt som en «svingdørs-praksis».

  Plandemien viste og viser at FN, WEF, WHO, Big Pharma, kapitalforvaltningsselskapene, legemiddeltilsyn, folkehelseinstitutt, MSM og regjeringer som heller skulle vært kalt administrasjoner, utgjør et finmasket nettverk som virker sammen for den globale storkapitalen mål om verdensherredømme. Digital id, skal også innføres med vaksinestatus som påskudd, og sammen eller etter følger en digital sentralbankvaluta. Alt må sees i sammenheng med globalismen, som samler og konsentrerer all makt og eiendom alle land den underlegger seg til en billionær-elite, som blir en verdensregjering i deres nye verdensordning.

  Svar
 • Og altså flere plutselige døds.trafikkulykker:

  ‘..for to år siden skjedde det noe oppsiktsvekkende.
  For første gang på minst 50 år ble det registrert betydelig flere dødsfall enn ventet, som følge av hjertesykdom.
  Vet ikke årsaken.
  Hjerte- og karsykdommer har kostet langt flere menneskeliv enn ventet de to siste årene. Etter mer enn 50 år med nedgang i dødeligheten, har utviklingen nå snudd.
  …Også kreft har krevd flere menneskeliv enn ventet i 2022. Dødsraten er for første gang siden 2010 høyere enn det foregående året. ‘
  nrk.no/osloogviken/hjerte–og-karsykdommer-har-kostet-flere-liv-enn-ventet-_-bekymringsfullt-mener-lhl-1.16444005

  ‘ Forskerne fant noe overraskende da de døde sjåførene ble obdusert.
  Vi fant at hele 70 prosent av alle bilførere over 55 år som selv hadde forårsaket kollisjonen, hadde trange kranspulsårer, eldre infarktforandringer i hjertet eller i hjernen eller andre hjerneforandringer.
  Mange av sjåførene som hadde en slik sykelig tilstand, kan ha fått et plutselig akutt illebefinnende – og dødd av dette – mens de satt bak rattet.
  forskning.no/bil-og-trafikk-hjertet/forskerne-fant-noe-overraskende-da-de-dode-sjaforene-ble-obdusert/2326796

  Det ‘forskes’ etter forklaringer : 😉

  ‘ Forskere advarer helsepersonell: Økt kokainbruk kan gi mer hjertesykdom.I 2023 økte bruken av kokain i Norge.
  Effekter på hjerte- og karsystemet kan være både akutte og komme etter lengre tids bruk, skriver de to rusforskerne ved Folkehelseinstituttet.
  Bruk av stoffet gir umiddelbart økt hjerterytme, høyt blodtrykk og forstyrrelser i hjerterytmen. 
  Etter lenger bruk kan konsekvensene for hjertet bli mer fatale. Forskning viser at kokain kan gi både hjerteinfarkt og plakkdannelser i blodårene.
  Forskerne vet lite om hvor mye bruken av stoffet har økt i den norske befolkningen i året som gikk.’
  forskning.no/hjertet-narkotika-samfunn/forskere-advarer-helsepersonell-okt-kokainbruk-kan-gi-mer-hjertesykdom/2304138

  Hm… Er det noe annet som har ‘økt’ de siste årene, tro.? Og som kan gi økte hjerte/kar-plager.
  Ikke noe man snuser inn , men som ble satt med sprøyter. 😉

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Store demonstrasjoner i Israel:

Stadig flere israelere forstår at Netanyahu ønsker fortsatt krig – ikke avtale.

Forrige innlegg

USA har en lang historie med å organisere terrorgrupper og terroraksjoner.

Er gruppen ISIS-K som angivelig sto bak terroraksjonen i Moskva en USA-konstruksjon?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.