POSTED IN Krig-fred, Psykologi

Drømmefabrikkenes betydning for å styre befolkningen.

En god løgn vil folk ofre livet for.

23 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Metaforene vi tenker med – fortellerkunsten avgjørende for psykologisk krigføring

Av Pål Steigan.

Hvorfor bruker internasjonale medier så store ressurser på å selge historier som White Helmets, «gutten i ambulansen» eller fortellingen om kuvøsebarna i Kuwait? Hvorfor er det investert så enormt mye i fortellingene om koronaviruset? Det gjør de fordi deres eksperter på adferdspsykologi vet at hjernene våre tenker i metaforer, og at dersom de kan få en slik historie til å sitte, vil det nesten bli umulig å nedkjempe den med argumenter. Propagandaen blir hardprogrammert rett på de innerste mekanismene i hjernen og tenkninga vår. Det er også grunnen til at maskene er så viktige for dem, de er en visuell metafor som sier: fare, fare, fare og som opprettholder frykten og støtten til unntakslovene.

«Vår første virksomhet er å overvåke produksjonen av historier, og velge bare dem vi synes passer, og avvise resten.»

Platon: Staten

Vi trenger metaforer for å tenke

Fra de tidligste tider har mennesker sittet rundt leirbålene og fortalt hverandre historier. De har ofte handlet om familiens, stammens, klanens, folkets opphav. Det har vært fortellinger om heltegjerninger og skurker, om gullaldre og motgang, og alt mulig annet. Men fortellingene har ikke bare vært tidtrøyte og underholdning. De har bidratt til å holde folk sammen, til å motivere dem og til å styrke moralen, ikke minst i vanskelige tider.

Det finnes utallige moderne fortellinger som har hatt lite eller ingenting med virkeligheten å gjøre, men som likevel har blitt hengende, fordi de har brent seg fast i den kollektive hukommelsen. Man kan naturligvis (og med rette) si at det er sånn fordi seierherrene skriver historien. Men det finnes også en annen grunn. Det er nemlig slik at hjernene våre trenger fortellinger for å få en kompleks og vanskelig verden til å henge sammen.

Dette biletet har tom alt-eigenskap. Filnamnet er mind-control-fortelling-696x390.jpg

George P. Lakoff er en amerikansk forsker, en såkalt kognitiv lingvist. Han argumenterer for at fortellinger og metaforer er helt sentrale for måten vi tenker og handler på. En begrepsmessig metafor er ikke bare et språklig grep som brukes i kommunikasjon, den former også måten vi tenker på og det vi gjør. I boka Metaphors We Live By (1980) skriver han og Mark Johnson om hvordan hverdagsspråket er fullt av sånne metaforer som vi ofte ikke legger merke til. Der argumenterer han for at de menneskelige tankeprosessene i stor grad er metaforiske.

Lakoff har også utviklet begerepet embodied mind, altså at hjernen er helt avhengig av hvordan resten av kroppen er og fungerer. Han argumenterer for at begrepene våre, selv de mest anayltiske av dem, er langt fra så krystallklare og kategoriske som vi liker å tenke at de er. Tvert om er de like sammensatte og uklare som resten av kroppen vår. «Vi er nevrale skapninger. Våre hjerner henter stoff  fra resten av kroppene våre, og slik de fungerer i verden bidrar til å strukturere de begrepene vi bruker til å tenke. Vi kan ikke tenke hva som helst – bare hva våre kroppslige hjerner tillater oss.»

USA har en del sterke fortellinger som er med på å konstituere amerikanernes identitet og deres sjøloppfatning. Bare tenk på hvor sterkt ordet freedom – frihet er i all amerikansk retorikk. Eller alle fortellingene om «rags to riches», altså forestillinga om at USA er landet der skopussergutten kan bli milliardær. Dette er jo egentlig bare en variant av Askepott-fortellingene som er svært gamle og som finnes i mange varianter i mange kulturer. I virkelighetens USA er den sosiale mobiliteten faktisk mye mindre enn den er for eksempel i Norge. Men det spiller ingen rolle så lenge de fleste amerikanere, og ikke så få nordmenn tror at det er omvendt.

Drømmemaskinenes rolle

I dette perspektivet er ikke Hollywood bare en underholdningsindustri, men en kollektiv drømmemaskin som er med på å opprettholde en sjøloppfatning og en historiefortelling som i virkelighetens verden der gått ut på dato, men som bidrar til å holde samfunnet sammen og troen på framtida oppe.

Evnen til å bruke film til å fortelle overbevisende historier er et mektig våpen, særlig hvis den bevisst brukes til å legitimere krig, drap og illegal aktivitet, og til å undergrave demokratiets kjerneprinsipper.

Dette skriver forskeren Pearse Redmond i den vitenskapelige artikkelen The Historical Roots of CIA-Hollywood Propaganda. Artikkelen er en av flere i en serie akademiske artikler i tidsskriftet The American Journal of Economics and Sociology.

Vi har tidligere vist til en annen artikkel i samme serie her: Alliansen Hollywood-Pentagon og militainment.

Dream Big text

Påvirke opinionen via film

Redmonds artikkel forteller historien om CIAs intime og langvarige forhold til filmindustrien og på hvilken måte etterretningsorganisasjonens agenda for filmindustrien skiller seg fra Pentagons. Han begynner med å vise hvordan USAs forsvarsdepartement var involvert allerede i D. W. Griffiths klassiske filmepos Birth of a Nation fra 1915.

Under annen verdenskrig ble det enda viktigere for de militære og etteretnmingstjenestene å bruke filmindustrien til å påvirke opinionen.

USA Army opprettet sin First Motion Picture Unit  (FMPU) og den engasjerte seg direkte i filmproduksjon fra 1942 med filmen Winning Your Wings med John Houston og Jimmy Steward. I Hollywood produserte FMPU hundrevis av filmer med alt fra treningsfilmer til propaganda. De var svært aktive i å bruke sentrale skuespillere i Hollywood, som blant annet Ronald Reagan, John Huston, William Holden og Clark Gable.

I nyere tid kjenner vi til den populære filmen Top Gun, som ifølge produsenten John Davis, var en eneste lang rekrutteringsfilm for marinen. Marinens folk sa at den økte rekrutteringa med 500% (Robb 2004: 180–182 ).

Film som psykologisk krigføring

CIAs forløper var som kjent Office of Strategic Services eller OSS. I 2004 gjorde CIA kjent et memorandum fra 1943 fra OSS med tittelen The Motion Picture as a Weapon of Psychological Warfare.

Dette notatet la grunnlaget for det som seinere skulle bli retningslinjene for CIAs arbeid med filmindustrien.

Om Putins ondskap

Det hadde ikke gått mange timene etter at Malaysia Airlines MH17 ble skutt ned før de store massemediene hadde slått fast hvem som var skyldig:

mh17 presse putins missil

Det fantes ingen beviser for at det var Russland som skjøt ned flyet, og i dag sier ikke en gang Barack Obama at det var Russland eller russisktalende opprøre som skjøt ned flyet. Legg merke til hva han sa om dette under G20-møtet i Australia:

Vi leder verden i å håndtere ebola i Vest-Afrika og i å gå imot Russlands aggresjon mot Ukraina – som er en trussel mot verden, slik vi så i den frastøtende nedskytinga av MH17, en tragedie som tok så mange uskyldige liv, og blant dem deres egne landsmenn.

Obama sier ikke her eksplisitt at Russland skjøt ned flyet, antakelig fordi han vet at det ikke er sant. Men han stoler på at hans publikum allerede har den fortellinga brent inn på sine mentale harddisker, slik at det holder for ham å antyde det.

Dette viser hvor viktig kampen om fortellinga er, selv i moderne krig. Kriger avgjøres av våpen og styrkeforhold, javel, men uten fortellinger kan de likevel ikke fungere. Derfor er kampen om fortellinga også en kamp om førsteinntrykket, om hvilken fortelling som skal feste seg. Man får ikke mange sjanser til å gjøre et godt førsteinntrykk. Er det først gjort, spiller det ikke så mye rolle om faktiske undersøkelser et år seinere skulle vise noe annet.

Demokrater som ikke ser fascister

Hele den ukrainske Maidan-revolusjonen var en slik Hollywood-fortelling. I henhold til denne fortellinga dreide det seg om frihetselskende unge mennesker som gikk til opprør mot oligarker og korrupsjon mot en umenneskelig diktator. At opprøret faktisk var finansiert av noen av de rikeste oligarkene og CIA, og at oligarkene og korrupsjonen står vel så sterkt etter opprøret som før, spiller knapt noen rolle for den som har kjøpt fortellinga om EuroMaidan. Jeg diskuterer med folk, som regner seg som demokrater, og til og med som sosialister – og som sikkert er det også, men som ikke vil se fascistenes sterke posisjon i Ukraina, sjøl når de marsjerer under SS-runer og hyller folkemordere som Stepan Bandera.

Kampen om fortellingene

På steigan.no prøver vi hele tida å gå bak makthavernes fortellinger og undergrave dem. Vi gjør det dels fordi fortellingene er løgnaktige, men også fordi de er farlige. Slike fortellinger kan få folk til å drepe hverandre. Fortellinga om «Gaddafi som ville drepe sitt folk» fikk kristne pasifister til å forlange bombing av Libya. Fortellinga var en løgn, noe som er påvist gang på gang, men det hjelper ikke så mye så lenge folk tror på den.

Vår jobb er å gjøre så godt vi kan for å punktere imperiets fortellinger, men også etter hvert å bygge opp alternative fortellinger. For den politisk kampen vinnes ikke gjennom å ha de beste argumentene, du må også ha de beste fortellingene.

Innlegget er hentet fra Steigan.no

Forsidebilde: Aaron Burden

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

23 kommentarer. Leave new

 • La den bedras som vil bedras
  Gammel romersk lov.
  Vår kultur er en gjennomarbeidet psykologisk operasjon
  Etter Dr. Henry Makow
  De fleste får sine oppfatninger av virkeligheten fra film og TV. Men korresponderer virkelig liv med hva vi ser på skjermen eller er det en imitasjon. Når ble du sist oppløftet ved å lære noe av verdi . Massemedia sikrer at våre oppfatninger er defekte og selvmotsigende. For eksempel lærte feminismen kvinner å ikke være attraktive overfor menn. Nå sitter millioner alene.
  Fritt etter Dr. Coleman

  Svar
 • «Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme».

  – Henrik Ibsen, Vildanden

  Svar
 • Northern Light.
  25 desember 2021 17:09

  Mine foreldre abonnerte på Det Beste, som ble lest fra første til siste side av alle i familien gjennom 60 og 70 årene, og jeg fikk et abonnement i bursdagspresang da jeg flyttet fra barndomshjemmet. Det Beste var full av gode historier, drama fra virkeligheten, hverdagshelter, oppskrifter, anekdoter, og «Månedens bok», en utvalgt historie, som ofte handlet om livet bak «jernteppet».

  Og historier om folk som hadde flyktet fra landene bak jernteppet. Sovjetunionen skulle fryktes, og kommunisme skulle svartmales. Hollywood filmer med russiske skurker, militære som sivile, hjalp også på for å befeste fiendebildet av Sovjetunionen og kommunisme i en ungt menneskes sinn. Det Beste hadde spesielt mange historier om livet i Sovjetunionen etter at muren falt i 89.

  Men overgangen fra kommunisme til nyliberal markedsøkonomi beskrives best av Naomi Klein i hennes bok Sjokkdoktrinen, katastrofekapitalisme:
  «Ser man bort fra store hungerkatastrofer, pest og krig, har aldri så mange mistet så mye på så kort tid. I 1998 hadde mer enn 80 % av alle russiske gårdsbruk gått konkurs, og rundt regnet 70.000 statseide fabrikker var lagt ned, hvilket skapte en epidemi av arbeids­ledighet. I 1989, før sjokkterapien, levde 2 millioner på mindre enn 4 dollar per dag i den russiske føderasjonen.

  Etter at sjokkterapeutene hadde foreskrevet sin ”bitre medisin” på midten av 1990-tallet, befant 74 millioner russere seg under fattigdomsgrensen, ifølge Verdensbanken. Dette innebærer at Russlands ”økonomiske reformer” kan ta den tvil­somme æren for å ha gjort 72 millioner mennesker fattige på bare åtte år. I 1996 levde 25 % av russerne – nesten 37 millioner mennesker – i en fattigdom som er beskrevet som ”desperat”.

  Det verdensbildet som presse og media har gitt etter annen verdenskrig spesielt, og månedsmagasiner som Det Beste er en del av media, er det som den globale storkapitalensom eier den vil vi skal ha. Svartmalingen av Sovjetunionen er avløst av svartmalingen av Russland. For Putin stoppet plyndringen av Russland som Wall Street fikk lov til av Jeltsin, noe Wall Street hater ham for. Det vestlige mediepresset mot Putin fortsetter, for Russland må erobres av storkapitalen for sin globale verdensordning. Det er avgjørende å ha full kontroll på narrativet, den fortellingen folk blir fortalt hvis en skal styre verden, det andre er pengepolitikken.

  Globalismen akkumulerer kapitalmakten, eierskapsmakten, krigsmakten, mediemakten, den politiske makten og rettsmakten hos en økonomisk elite, finansfolket. Det motsatte av globalisme er at folket i hver nasjon eier landresursene, det vil si at folket har suverenitet og selvbestemmelsesrett over landets aktiva, og nasjonen har en egen identitet og landegrenser, en egen sentralbank med en egen valuta som ikke er underlagt Federal Reserve.

  Det bekjemper finansfolket med alle midler, også med militære angrep, som på Libya. Gaddafi nasjonaliserte landets veldige olje, gass og mineralreserver, og fordelte rikdommen generøst blant Libyas borgere. Han ville ut av Federal Reserve systemet, og ha en egen sentralbank med gulldinaren, en egen valuta med sikkerhet i gullreserver og nasjonens ressurser. Han ville ha betalt for oljen i gulldinarer og ikke petrodollar.

  Han ville ikke ha lån i Verdensbanken (WB) og IMF, de finansielle instrumentene bankkartellet bruker for å forgjelde nasjoner, og han var sentral i arbeidet for at Afrika skulle ha en egen sentralbank og investeringsbank, for å få Afrika ut av WBs og IMFs jerngrep på utviklingsland, som betyr at de ikke får utvikle seg og ha kontroll på egen landressurser som storkapitalen i Wall Street plyndrer dem for i dag. Mindre enn to måneder etter møtet hvor det ble enighet om en afrikansk sentralbank angrep USA/NATO.

  Fortellingen de vestlige befolkningene fikk av storkapitalens presse og media, var at Gaddafi angrep eget folk, og etter at opinionen var overbevist om at noe måtte gjøres for a befri Libyas folk, gikk storkapitalens krigsmaskin til angrep.

  Svar
  • Northern Light.
   25 desember 2021 17:10

   Del 2. Alle land i mellom og Sør Amerika har med få unntak blitt erobret at storkapitalen, resultatet er at landenes naturressurser plyndres av Wall Street multinasjonale selskaper, og føres ut av landene uten at befolkningen får noe. Nyliberal markedsøkonomi fører til enorm fattigdom hos lavere samfunnsklasser, og er årsaken til de store migrantstrømmene, og den årsaken beskrives ikke av vestlig presse og media.

   Unntakene er Venezuela og Boliva. Venezuela har hittil unngått militære angrep fra USA/NATO, og storkapitalen har valgt økonomisk krigføring for å styrte den loving valgte regjeringen, for å få innsatt et USA vennlig regime som tillater at finansfolket får kjøpe Venezuelas veldige oljeressurser.

   USA nekter land å handle med Venezuela, som har resultert i at landet ikke får deler til telekommunikasjonsnettet, reservedeler til landbruksmaskiner, sykehusutstyr og nok medisiner. Dagsrevyen forteller oss: « Maduro klarer ikke å opprettholde telekommunikasjonsnettet, skaffe folket mat, behandling av syke og medisiner». Fordi vi tror på fortellingen, lar vi finansfolket overta og plyndre uland i verden. Nå er det vestlige lands tur, men vil vi klare å forstå at fortellingen vi har blitt fortalt ikke er sann før det er for sent?

   Svar
   • Hva kan jeg si , Northern Light ! I det første avsnittet i del 1 beskriver du min egen oppvekst med Readers Digest. Det beste, og abonnement i julegave . Dessuten er du et oppkomme av geopolitisk kunnskap, og kunnskap om makta som styrer verden. Det er rett og slett ingen ting å tilføye.

 • En NY Times editor er død, 49 år, en dag etter at han fikk Moderne vaksine.

  https://alexberenson.substack.com/p/a-ny-times-editor-has-died-of-a-heart/comments

  Svar
 • Problemet med å opplyse mennesker i disse dager er at sannheten er for kompleks – og vi ønsker oss ikke for mye kunnskap lenger – for da vi må vi faktisk tenke ! – Sannheten er at jo desto enklere «sannheten» blir forklart til majoriteten desto lenger vil den holde seg – Men er det sannhet som blir formidlet i disse dager ? Selvfølgelig ikke !

  Svar
  • Gullfiskbollen !
   Gullfisken er syk . Skal vi vaksinere den =Bakterieteorien. Eller bytte ut det skitne vannet med friskt vann =Bioterrengteorien. Dette er den enkleste pedagogiske forklaringen jeg kan komme på i farten.

   Svar
   • Du har nok helt rett … Som vanlig ;)

   • Takk i like måte !

   • Forøvrig

    Siste om COVID 19 !
    Det er innsendt en klage til International Criminal Court (ICC) på vegne av britiske borgere mot Boris Johnson og britiske tjenestemenn, Bill og Melinda Gates, administrerende direktører for store farmasøytiske selskaper, World Økonomisk forums administrerende styreleder Klaus Schwab, og andre for forbrytelser mot menneskeheten.

    Videre
    I et åpent brev har Holocaust-overlevende bedt medisinske reguleringsmyndigheter om å «stoppe dette uhellige medisinske eksperimentet på menneskeheten umiddelbart,» som de hevder bryter med Nürnberg-koden !

    De hevder til og med at rett «foran våre øyne finner det sted et annet holocaust av større omfang «». En overlevende, Vera Sharav bemerket i et intervju sitert i klagen:

    «Den sterke lærdommen fra Holocaust er at når leger slår seg sammen med regjeringen og avviker fra deres personlige, profesjonelle og kliniske forpliktelse til ikke å skade individet så kan medisin pervertere fra et helbredende og omsorgsfullt yrke til et morderisk apparat.»

    «Det som skillte Holocaust fra alle andre folkemord er den sentrale rollen som det medisinske etablissementet og hele det medisinske etablissementet spillte. – Det akademiske og profesjonelle medisinske etablissementet støttet hvert trinn i den morderiske prosessen.
    Leger og prestisjetunge medisinske foreninger og institusjoner har nå lånt legitimiteten sin til barnedrap og massedrap på sivile.»

    Ifølge klagerne oppfyller alle de skadelige konsekvensene av «vaksinene», behandlingen og viruset i seg selv kriteriene for folkemord, forbrytelser mot menneskeheten samt krigsforbrytelser mot det britiske folk fordi de skyldige «medlemmer av den britiske regjeringen og verdens ledere har med kunnskap og hensikt bidratt til disse forbrytelsene.»

    De hevder faktisk at de destruktive konsekvensene av «vaksiner», blokader og bevisst modifisering av virus et bevisste forsøk på avfolking og sosial destabilisering som del av en globalt koordinert plan for å konsolidere rikdom og makt i hendene på de få.

    Derfor argumenterer de for at disse tiltakene også utgjør en «forbrytelse av aggresjon», – det vil si forsøket «å effektivt utøve kontroll eller styre den politiske eller militære handlingen til en stat.»

    I dette tilfellet, hevder de at målet er å «demontere alle demokratiske nasjonalstater, trinn for trinn», og «ødelegge små og mellomstore bedrifter, overføre markedsandeler til de største selskapene», eid av de ultrarike, for å gi denne «elite»-gruppen større politisk og monetær kontroll !

    Noe å tenke på i denne «søte» Juletid – og jeg sier meg ikke uenig i det meste av dette !

    God Jul Svein

   • Utbredt død fra forurenset «vann» vil oppstå i de kommende månedene og årene – Det er uunngåelig ! – Fordi : .. Selv om vaksinen faktisk destruerer de hvite blodcellene (Leukocyttene) vil nok lymfocyttene (Immunceller) fremdeles være aktive og angripe de områdene av kroppen som er infisert av vaksinen og forårsake en alt for tidlig død ! – Det er deres naturlige oppgave – som Ikke bare består i å destruere «spikene» men produksjonsstedet for disse … og da kan dere selv tenke dere resten av historien !

   • Ja, fortsatt God Jul , Synneva !

   • Selv om jeg ikke har det fulle vitenskapelige bevis for påstå dette er jeg overbevist om at kroppen din vil kompensere for tap av hvite blodceller (Grunnet «vaksinen») – .. begynne å overprodusere lymfocytter som vil gå » Bananas» og angripe det meste i kroppen som ikke er av kroppens biologisk opprinnelse -og resultatet kan bli meget skremmende ! (Mye verre enn viruset i seg selv faktisk)

   • Cytokine storm ?

   • Både ja og nei .. men Ikke akkurat det samme – Cytokiner er proteiner som produseres av div. systemer i kroppen din – men en del av disse kalles Lymfokiner og lages av lymfocyttene – i tillegg er det 3 andre systemer som produserer disse Cytokinene og har forskjellige funksjoner, – men ja … mulighetene eller rettere sagt sannsynligheten for en Cytokine storm er så absolutt realistisk og vil så absolutt ikke gjøre skadevirkningene mindre !

   • Lymfocyttene betegnes som undergruppe av leukocyttene, men kommer fra lymfesystemet. Kan man forstå det dit hen at de faktisk er en type hvite blodlegemer ?

   • lymfocytter er en type hvite blodlegemer ja !

   • lymfocyttene (T&B ) er første forsvarslinjene i immunsystemet ditt og vil angripe Vaksine produserte «spiker» ganske så momentant og ikke bare spikene … men også produksjonsstedet for spikene som er celleveggene da de vil betrakte disse som bakterier – Resultatet kan være ganske så ødeleggende !

 • Det er ingen tvil om at USA har brukt løgn aktivt og bevisst for å legitimere sine brutale kriger verden over. Den største løgnen av dem alle gjelder 11. september 2001 som ble brukt til å legitimere krigen mot Taliban i Afghanistan, en krig planlagt i detalj over flere år før 9/11 og i realiteten også startet opp før 9/11. Dersom 9/11 ikke hadde funnet sted, ville krigen forløpt nøyaktig likedan uansett. Eneste forskjellen ville vært at USA da ikke klarte å skaffe seg «gyldig grunn» til krigen og det ville vært litt tydeligere at den var i strid med folkeretten. Det er nemlig ikke lov til å starte en krig for å få kontroll over et lands olje eller gass eller rørledninger.

  Langversjonen finner du i boka «20 år etter 11. september 2001» som kan lastes ned på hvamenerpartiene dot com.

  Det har gått så langt at hver gang USA kommer med et politisk eller krigersk utspill, kan det være nyttig å spørre seg «Hva er det nå dette her kan dreie seg om? Hva er det nå de vil finne på?» fordi sannsynligheten for at det er løgn designet for å manipulere oss er så stor. Og mens Vesten lydig fordømmer og kritiserer og sanksjonerer mot Russland, slipper USA unna enhver fordømmelse, kritikk og sanksjon for handlinger som er mye verre. Det er litt slik som noen hadde det på folkeskolden: Det er lett å være enig med den sterkeste bøllen.

  USA har nå laget detaljplaner for å gjennomføre sin strategi mot Kina og Russland. Hva de innebærer for verden og verdensfreden aner jeg ikke, men jeg frykter det verste. Og i dette spillet lar lille Norge seg villig bruke, som om vi var USA sin lille hore, kjøpt og betalt.

  Svar
  • At Norge er USA`s lille Hore burde vel de fleste tenkende mennesker ha forstått nå ! – Og at FHI er «betalte» HORER for den farmasøytiske industrien er vel heller ikke noen hemmelighet ;)

   Svar
 • Den Amerikanske oppdageren og vitenskapsmannen Gregg Braden viste i en presentasjon for en tid tilbake soleklare Dna bevis på hvordan Kromosom 2, Gen Brt 1 . (Utvikling av Neokortex og speilnevroner), og Kromosom 7, Gen Fox P 2 ,( komplisert tale og musikkforståelse), er spleiset inn på en noe uregelmessig måte. Plasseringen av telemorene var ikke naturlig. Med andre ord ble vi til ved intervensjon, og ikke evolusjon.
  Dr. Carri Madej :
  I hver celle i kroppen ligger en coilet Dna streng som utstrukket er 2 meter lang . Multiplisert med antall celler utgjør dette en distanse herfra til solen, og tilbake. Informasjonen i ditt Dna er på 35000 terabyte som tilsvarer 35 millioner timer med høydefinisjonsvideoer !
  I motsetning til en datamaskin som har 2 binærkoder 0 og 1, har Dna 4 koder A T C G. I basepar ser det slik ut: AT, TA, CG, GC .3,2 milliarder basepar i en streng. Med andre ord er vi er digitaliserte skapelser.
  I hovedsak etter pionerlegen Dr.med Harvey Bigelsen bearbeidet av undertegnede:
  Bioterrenget vårt er et selvregulatorisk system, basert på endring, og tilpassing etter tilstand. Slik fungerer naturen, og slik fungerer
  alt levende liv. Slik har også mikro-evolusjonen foregått, og pågår fremdeles , ved adapsjon .
  Altså tilpassing til endret miljø og klimatiske forhold.
  Det feilaktige utrykket immunforsvar er en antagonisme som henger sammen med makro- evolusjonsteoriens survival of the fittest.
  Da det ikke fantes makro-evolusjon har heller ikke dette utrykket noen gyldighet. Immunforsvar er mis-tale ifølge den avdøde
  pionerlegen dr.med Harvey Bigelsen. Likeledes utrykket mutasjon på mikronivå. Mikrorganismer muterer ikke, de morfer,
  skifter form etter behov i henhold til tilstand. Etterpå går de tilbake til sin opprinnelig form. Dette kalles pleomorfisme,
  og er helt i samsvar med Bechamps teorier, bevist av blant annet biokjemikeren, og mikrobiologen Dr. Robert O Young.
  Mikrorganismer er våre hjelpere/renovatører som biodegenerer gift i bioterrenget.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

USA kjemper for felles front mot Kina.

Går også Kina-politkken til USA i oppløsning?

Forrige innlegg

Palestinerne står ikke samlet.

Går det mot palestinsk borgerkrig?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.