POSTED IN Helse, Korrupsjon

Drives han av idealer eller av profitt?

Bill Gates vil vaksinere hele jordas befolkning.

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

At det er store private kapiteler som er tungt inne i vaksineringsiveren er ingen overraskelse. Og at Bill Gates er en av de største er heller ingen bombe. Begynner vi å ane et mønster, en spesiell interesse som driver dette hysteriet vi nå opplever?

Personlig synes jeg dette lukter mer og mer etter hver som dødstallene som følge av smitten synker relativt og nærmer seg tilsvarende tall for sesonginfluensaen. Vi merker også Solbergregjeringens milliardbidrag til Gates Foundation som det ikke snakkes om i det hele tatt. På samme måte som særlig Stoltenbergregjeringen sine store bidrag til Clintonfondet.

Her sprøytes norske skattepenger inn i store private kapitalisters fond. The Herland Rapport skriver at dette allerede er en skandale hvor disse svære overføringene holdes skjult for den norske befolkningen. Og jeg merker meg Monica Melands advarsler om ikke å tro på slike påstander. Det betyr at de har noe for seg.

Ligger det en gigantisk tvngsvaksineringskampanje i enden av dette hardkjøret i mediene? Vi har allerede fått en overvåkningsapp som Konkurransetilsynet aldri ville godkjent om det ikke «var for ekstraordinære omstendigheter».

Når de skryter av at dette skal bli den raskeste vaksinen øker min bekymring videre. Jeg husker vaksinen mot svineinfluensa som ble pushet på det norske folket for 11 år siden. Det var en ufarlig influensa men vaksinen ga en del av de som tok den varige skader, til dels alvorlige.

Når Gates ber om Global solidaritet lukter det enda mer – det stinker lange veier.

Knut Lindtner

Gates Foundation ber om global solidaritet for å vaksinere 7 milliardar folk mot koronavirus.

Medan koronaviruspandemien (COVID-19) spreier seg verda over, har søket etter vaksineproduksjon byrja spele hovudrolla for dei førande statlege, forretnings- og vitskapelege einingane i verda.
Denne institusjonen vil vaksinere stort sett hele jordens befolkning. Hvem skal betale for det og hvem vil tjene på det? Hvor trygt vil det være?

Stiftinga Bill & Melinda Gates Foundation har etterlyst globalt samarbeid om å administrere vaksinar mot COVID-19 til oppimot 7 milliardar menneske, og dei har tilbydd US$150 millionar ekstra til å finansiere produksjonen av legemiddel og behandlingar.

Ein koronavirusvaksine kan ta opptil 18 månadar å ferdigstille og etablere som trygg for menneske, men globale autoritetar og forretningsliv må etterstrebe distribusjon no, i følge sjefen for stiftinga, Mark Suzman.

Ekstrafinansieringa frå stiftinga, som vart etablert av, og no er eigd av, megamilliardær og Microsoft-grunnleggar Bill Gates og kona Melinda, kjem i tillegg til dei $100 millionar dei annonserte allereie i februar til hjelp i den internasjonale kampen mot pandemien.

Mykje av pengane går til stønad til utviklinga av diagnosetestar, legemiddelbehandling og vaksinar, og til å gjere desse globalt tilgjengelege, sa han.

I tillegg til å hjelpe til med å gjere vaksinane og behandlingane tilgjengelege globalt, vil pengane også bli gitt til utviklingsland i sør-Asia og sub-Sahara-Afrika, som ikkje har nok av materiell og infrastruktur til å slå ned spreiinga.

Kring 100 potensielle vaksinar er under utvikling og blir testa av vitskapsfolk rundt om i verda, men dei fleste vil feile, i følge Suzman.

I Verdens Helseorganisasjon (WHO) er i dag den største bidragsyter Bill Gates etter at USA trakk sin bidrag nylig. Er den så nøytral som en vil ha det til?

Suzman lovprisa arbeidet til World Health Organisation (WHO), som har Gates Foundation som største bidragsytar nest etter USA, og skildra eininga som ein «sterk, påliteleg partnar»

Vaksinen vil bli den «raskaste» utvikla i menneskets historie, men produksjonen vil kreve milliardar av dollar i finansiering, i følge Suzman.

Kven arbeider med vaksinen?

På onsdag bad leiaren for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, om ein donor-konferanse den 4. mai for å hjelpe til med å organisere danninga av eit globalt distribusjonsnett for vaksinen.

Både Kina og USA arbeider for tida med produksjon av ein vaksine mot COVID-19 og har starta sikkerheitsstudiar. Men USA annonserte på torsdag at dei vil trekke tilbake tilskota sine til WHO.

Vitskapsfolk ved Storbritannias Oxford University har starta prosessen med utvikling av ein eksperimentell vaksine, og dei håpar å ha ein million dosar klare i september.

Omsett, og noko avkorta, av Monica Sortland

link til Mark Suzman sin artikkel: https://www.gatesfoundation.org/TheOptimist/Articles/coronavirus-mark-suzman-funding-announcement-2

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Kåre Wahl:

Er el-biler miljøvennlige?

Forrige innlegg

Nye undersøkelser viser:

Koronas dødelighet som influensaens.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.