POSTED IN Olje-Energi

Drammen Nei til EU:

Strømpriser og grønt skifte.

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dette innlegget er henter fra nyhetsbrevet til Drammen Nei til EU:

Ulik tidligere, er sommerprisene på strøm høyere enn vinterprisene. På Sør-Vestlandet, som har nok av vannkraft, lå gjennomsnittlig spotpris for juli måned på kr 3,28. Det er over dobbelt så høyt som i februar og over fire ganger mer enn fjorårets juli-måned.

At noe drastisk må gjøres med strømprisene synes klart for de fleste. Allikevel setter Høyre sin lit til at markedet vil rydde opp, og er skeptisk til statlige støtteordninger. Miljøpartiet De Grønne mener høye strømpriser har den fordel at vi blir mer sparebevisste. Ap/Sp-regjeringa sitter fortsatt på gjerdet, mens stemmeflukten fortsetter.

En gjennomsnitts-husstand her til lands bruker ca 3/4 av strømmen til oppvarming/varmtvann. I andre europeiske land brukes gass. Gassprisen omregnet i kilowatt-timer, er under halvparten av vår strømpris. 

Vi har måneder med vinter og kulde. Varme er grunnleggende for folks helse og velferd. Det er en av grunnene til kravet om politisk styring – ikke markeds-styring – av strømprisene. Sånn som det var for rundt 30 år siden, før Energiloven/EØS-avtalen. Samtidig er det viktig – både for husstander og næringsliv – at prisen er forutsigbar. Tidligere bestemte  kommunestyrerepresentantene kilowattpriser og strømtariffer i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

Prisene den gang tok utgangspunkt i hva strømmen kostet, og var akseptabel for de aller fleste. 
Vi hadde også et system der de som brukte ekstra mye strøm betalte mer for «overforbruk». Sånt innbød til strømsparing og fornuftig strømbruk.

I dag er alt dette snudd på hodet. Det er markedet som på hver eneste av døgnets timer bestemmer strømprisen/spotprisen. Folk flest mangler oversikt. For hundretusener av strømkunder er dagens strømpriser blitt inngangsporten til fattigdom. For spekulantene har det lenge vært et lukrativt inntjeningsområde. Jamfør strøm»trader» Einar Aass som i 2016 hadde  skattelignet årsinntekt på 833 millioner kroner.

Glemmes skal heller ikke at vi tidligere, i nedbørsfattige år, hadde begrenset win-win kraftutveksling med Sverige. I dag har vi utenlandskabler der strømmen hovedsakelig går den ene veien, fra Norge til kontinentet. Med full kapasitet kan disse kablene eksportere tredjeparten av den strømmen vi produserer. Sånt tapper våre vannmagasiner og skrur opp prisene våre til europeisk nivå. Nord-Norge slipper unna. De har ingen utenlandskabler og mangler overføringskapasitet sørover. Følgelig kan de lettere beholde «nasjonale» strømpriser.

Det er en logikk bak alt dette som sjelden nevnes: Det grønne skiftet! Energi basert på solkraft, vind eller hydrogen koster det mangedobbelte sammenlignet med de 10-15 ørene som er produksjonsprisen for  kilowatt-timen basert på vannkraft. Elektrisitet av hav-vind kan eksempelvis koste mellom ei og to kroner for kilowatt-timen.

wind turbines on brown sand under white clouds and blue sky during daytime
Det «grønne» skiftet trenger dra-hjelp.

Det grønne skiftet trenger drahjelp. Derfor subsidierte staten el-biler med momsfritak og andre gunstige ordninger. Denne «drahjelpa» er også viktig når det gjelder strømprisene våre, men da med omvendt fortegn: Til dyrere strøm, til større fart på utbyggingen av alternative energiformer. Om vannkraft-strømmen er for billig, blir det  økonomisk ulønnsomt å satse på andre fornybare energikilder.

Så lenge kontinentet hungrer etter vår energi, og så lenge det er høy bevissthet om at energien må være fornybar, er det meste  mulig. Men hva om EU «grønnvasker» både atomkraft og gass, og kanskje også kommer fram til en avtale om fortsatte gassleveranser fra Russland? Stilt overfor trusselen om økonomisk nedsmelting, massearbeidsløshet og folkeopprør, kan mye av dagens idealisme forsvinne.

Hva vi da skje med vårt grønne skifte som – etter manges mening – allerede er grønt nok? 
Kanskje tvinges vi til ordninger bestemt av ACER? Vår EØS-avtale kombinert med servile norske politikere vil flytte beslutningsmyndigheten fra Norge til EU.
Kanskje ender mye opp som den mislykkede månelandingen på Mongstad for 15 år siden?

Forsidebilde: Andreas Gücklhorn

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • Strømrasjonering tas nettopp opp i nrk.no

  «Trinn 3: Slå av strømmen mellom 2 til 8 timer av gangen.»

  Så kraftselskapet kan bestemme å koble deg ut i 8 timer så alt du har i frysen blir dårlig?
  Gatelys slås av om natten, greit, men iskalde offentlige bygg?
  Og de med el-bil?
  Alt på grunn av et utilgivelig vanstyre.
  Kanskje dette er utløseren for protester i Norge?

  Svar
 • Konservative Frankrike har innført makspris på strøm. Dette er angivelig ikke mulig i Norge, med en Arbeiderparti-ledet regjering. Er ikke det litt underlig? Det er nok ikke «vanlige folks» interesser som veier tyngst. Vi får pent vente på vår tur.

  Svar
 • Det er for tiden stort salg av varmepumper og solpanel (solceller) i Norge. Slikt har blitt lønnsomt med dagens høye strømpriser. Men varmepumper og solpanel ble tidligere motarbeidet av den blåblå regjeringen ved at visse typer subsidier for de aller enkleste varmepumpene ble avskaffet.

  Trolig var årsaken til dette at Tyskland, EU og den norske regjeringen alle ønsket høyere strømpris i Norge, og da kan man ikke installere for mye av slikt som varmepumper, solpanel og etterisolering i Norge som reduserer strømforbruket.

  Solpanel bransjen sier at man ganske raskt kan klare å produsere 8 TWh med ny strøm fra solpanel i Sør-Norge. Men bransjen klager på at dagens politikk for solpanel er for svak og dårlig.
  I Norge finnes det nå over en million varmepumper. De reduserer det årlige strømforbruket med noe slikt som 10-15 TWh pr år (noe som er ukjent for de fleste).

  Storkapitalen er ikke så begeistret for slikt som varmepumper, solpanel og etterisolering.
  La oss si at et borettslag legger solpanel på taket. Da får de billig strøm herfra til selvkost, og overskytende strøm kan selges til feks Statnett for markedspris.
  Hvis ordningen derimot var slik at Statkraft bygde og eide solpanelene til borettslaget, så kunne beboerne ha fått kjøpt strøm fra sitt eget tak til markedspris fra Statkraft (hvis ikke strømmen herfra isteden ble eksportert ut av landet). Da ville solpanel vært mye mer populært hos storkapitalen.
  (Det kan være stor forskjell i pris pr KWh fra egenprodusert sol-strøm kontra markedspris på strøm, og da en markedspris som i perioder kan gå «banans»).

  Svar
  • «…hvis ikke strømmen herfra isteden ble eksportert ut av landet..»

   Både sol og vind ( til havs) kan være gode fornybare energikilder. Men strømmen herfra er for dyr til å ha noen eksport-muligheter. Den må nok selges til innbyggerne i Norge, der stømmen er blitt så dyr at det er mulig, og innbyggerne ikke får noe valg.
   Norsk vannkraft er så effektiv og billig i produksjon, at småskala varmepumper ikke ville blitt installert i boliger hvis innbyggerne fikk en riktig (1/3) pris på vannkraften de sjøl har nedbetalt over skatteseddelen de siste femti år. Nå gjør innbyggerne det meste for å få kontroll over egen nødvendig energibruk, og for å prøve å fri fra seg det politiske vanstyre.
   Hva mange arbeidskrefter/arbeidstimer koster det nasjonen Norge å produsere/montere, vedlikeholde, og så etter 15 år skifte ut en mill. varmepumper?
   Gode arbeidskrefter som heller burde bli brukt til bygging av boliger nasjonen TRENGER, i vinterlandet Norge.

   Svar
   • – Og er det grønt å bruke så mye resurser/materialer/arbeidskrefter på et produkt Norge har nok av?

    Ellers. Dagens melding i postkassa:
    ‘Som følge av dette justeres prisen på din strømavtale, med virkning fra 22. august 2022:
    Nåværende strømpris: 214 øre/kWh inkl. mva.
    Ny strømpris: 279 øre/kWh inkl. mva. ‘

    40% av dette brukes til nødvendig varmtvann i en husholdning.
    Resten kan muligens reduseres med 2/3 ved hjelp av varmepumpe.
    Men er dette riktig/grønn bruk av resurser for en nasjon? Burde ikke myndighetene NETTOPP se på det TOTALE (for-) bruk av resurser i landet?
    ( Innbyggerne greier å holde oversikt/kontrollere det private, HVIS de ikke blir manipulert og bedratt av de politiske myndighetene )

 • Solcellepanel gir liten mening i Norge. Dessuten er de ikke særlig miljøvennlige da de faktisk er lagd av kull. Mange vet ikke dette. Se denne lille snutten: https://www.youtube.com/watch?v=rekmjLrpONs

  Svar
  • Solcellepaneler KAN ha mening, også i Norge. Kull er ikke farlig. Men det er andre stoffer som brukes i solcellepaneler (bl.a. bly) som er verre.
   Uansett bør man regne på den totale nytteverdien gjennom, unødvendig arbeidskrevende, småskala anlegg. Dette er en lite riktig bruk av gullet vårt/arbeidskreftene i nasjonen.
   Samtidig er det ikke ‘grønn’ politikk å sette i gang produksjon/bruk av et produkt som må skiftes ut etter noen år, – uten å avklare om det er mulig , og hvordan, man kan resilkulere produktet.
   – Og selvfølgelig ta med denne kostnaden når man regner pris pr. kWh.

   Svar
   • Hei. Google «hvilket fossilt brensel forurenser mest?» Ja, nettopp..

   • Jamen Frikar,om vi kjöper solpaneler og vindturbiner fra Paul og Nancy eller Hunter og Poppa Joe fra deepstatefabrikkene i Kina,da investerer vi jo i grönn energi og det sier hele det neoliberale vest er bra,så hva er galt da ?.Og tenk så vakkert,om hele hardangervidda er dekket av solpaneler,omkranset av vindturbiner,det blir turistattraksjon det.Og de som produserer penger,de blir kjempeglade.
    Det er liksom ikke måte på,vi legger elvene i rör,tapetserer fjellheimen med glassrammer omkranset med 200 meters vindturbiner,og der kan vi arrangere,midt i norges vakre natur,VM på ski,vinterolympiader og villmarksturister kan fiske i fisketomme vann ala Lars Monsen mens de er påkledd villmarksklär til 20 30 000 tusen kroner,turistene kan i henrykt villmarksrus skrive om vinterlandet som viste verden vinterveien,de kan overnatte i tomme fjellhytter på 300 kvm og oppover med innlagte varmekabler i innkjörselen,boblebad og 20 soverom,litt luksus må man ha om man skal oppleve barsk vinter.Vi er jo kjent for å väre nöysomme vi nordmenn.Ja forresten,jeg kom helt ut av det,vi må jo hjelpe Nancy og Joe med familiefinansene,det var det jeg ville si.

 • Northern Light.
  8 august 2022 13:34

  «Allikevel setter Høyre sin lit til at markedet vil rydde opp, og er skeptisk til statlige støtteordninger. Miljøpartiet De Grønne mener høye strømpriser har den fordel at vi blir mer sparebevisste. Ap/Sp-regjeringa sitter fortsatt på gjerdet, mens stemmeflukten fortsetter».

  Høyre setter sin lit til at markedet vil rydde opp? Vannstanden i magasinene er allerede mer enn 10% lavere enn gjennomsnittet de siste tyve årene, og kraftverk på kontinentale Europa stenges før kraftverk for fornybar energi med tilsvarende kraftproduksjon settes i drift. Tyskland har allerede satt i verk sparetiltak, og det før sommeren er over. Det er usannsynlig at det blir strøm å importere fra Europa til vinteren.

  Det er en situasjon som markedet ikke kan rydde opp i, det hjelper ikke hvor mye kapital som brukes. Det enorme Blåsjø vannmagasinet er halvtomt på grunn av kraftselskapenes grådighet. Utilgivelig, for det kan ikke selv en høst med mye nedbør fylle, det tar et par år med smeltevann fra mye snø i fjellet. Det tar for lang tid å bygge gasskraftverk som Frp foreslår, som stemte for ACER, og skip med gasskraftverk kan ikke levere mer strøm enn det byen bruker ved havnen skipet ligger.

  Det er titusener av leiligheter bygget på 60 og 70 tallet som bare har strøm som oppvarming, og som kan ikke utrustes med ildsted og pipeløp. De må unntas fra eventuell rasjonering, feiervesenet med ildsted-kontrollen har oversikt over hvilke leiligheter som ikke har ildsted. For sikkerhets skyld har regjeringen i 2020 innført forbud med oljefyring, og det etter de vedtok ACER. Dette forbudet må oppheves, så folk kan ta i bruk kaminer igjen, som mange forhåpentligvis ikke har fjernet.

  Overstående må ikke forstås som at folket skal tilpasse seg ACER-avtalen, som gir europeiske markedspriser på strøm her til lands. Den må oppheves, og vannkraften må igjen bli det fellesgodet som skal først og fremst reserveres til norsk industri, næringsliv, landbruk og husholdninger. Norge trenger ikke å være en del av et europeisk strømnett, og Europa trenger heller ikke norsk strøm fra vannkraftverk eller vindkraft på til sammen rundt 30-50 twh ferdig utbygget. Det kan europeiske land spare på enøk og energi-gjenvinningstiltak.

  «Høyre er skeptisk til statlige støtteordninger». Rene ord for pengene, uten støtteordninger vil mange med lav inntekt som før ACER klarte seg nå bukke under, og Norge får fattigdom som i Sør-Amerika og Afrika. Greit for høyrefolk på vestkanten, de slipper å se elendigheten.

  «De Grønne mener høye strømpriser har den fordel at vi blir mer sparebevisste». Lite gjennomtenkt av grønne høyrefolk, for folk med lav inntekt er det ingenting å spare, spesielt ikke når matvare-prisene går i været sammen med pris på bensin og diesel, som er fortvilet for folk som bor i distriktene.

  Norge er verdens tiende største oljeeksportør, og hvorfor skal nordmenn måtte betale 25 kr literen når 10 kr literen hadde gitt fortjeneste til Equinor? Med skyhøye strømpriser, kunne prisen på drivstoff settes ned til 10 kr literen spesielt nå som Equinor har store inntekter fra gass og oljeeksport, noe som hadde til stor hjelp for folk og næringsliv i distriktene.

  Et Equinor, tidligere Statoil, som et intetanende folk bare nå har 70% eierandel av. Storkapitalens politikere har «solgt seg ned» i Equinor, mens presse og media har unnlatt å advare folket mot det. Med svindelavtalen ACER har global storkapital fått kontrollen over vannkraften med hjelp av sine politikere på Stortinget. Får de opphevet hjemfallsretten får de også eierskapet. Norge selges ut bit for bit bak folkets rygg, mens presse og media avleder oppmerksomheten vekk med sport og underholdning.

  Det norske folk må si nei til EØS, ACER og EU, hvis ikke vil vi miste råderett og suverenitet over egen landressurser. Konsekvensene av det kan bli demonstrert på en svært ubehagelig måte for mange kommende vinter.

  Svar
 • ‘Vi har ingen strømkrise
  Det vi har i Norge er en strømpriskrise, og den vil bli verre hvis den ikke møtes med ny politikk.
  Uten det kan den historiske strømprisfordelen Norge har hatt også være borte for alltid.
  En endret energipolitikk vil nødvendigvis måtte adressere hovedårsaken til strømpriseksplosjonen, nemlig den stadig økende integreringen av det norske strømmarkedet med markedene i EU og Storbritannia. ‘
  nrk.no/ytring/vi-har-ingen-stromkrise-1.16058846

  FEIL. Det er politikere som gjennomførte dette merkantile raidet mot egne innbyggere som er HELE årsaken.
  Vi bør IKKE stole på slike folk, eller la de administrere landet vårt.
  – Selv om de nå/denne gangen er blitt presset til retrett.

  Svar
 • Folk som ikke har pipe må nå ta seg til rette, bore hull i yttervegg, sette inn røykrør og begynne å fyre med ved. Det er enkelt å gjøre dette på en «ordentlig» måte, men jeg tror nok at man i dagens woke-land må forsvare «inngrepet» sitt med våpen i hånd, da dette muligens kan sees på av «eliten» som noe av det verste man kan finne på for deres inntjening.

  Svar
  • Kanskje en 30 til 40 litt småsinte skal knakke på döra til brannsjefen,miljösjefen,byråkratsjefen i sine respektive kommunehus og på en vennlig,men forståelig måte fortelle sine tjenere at de kan velge mellom å bli av folket eller hoppe på sjöen.Det tror jeg hadde värt mer effektivt enn «lovlige protesttog»godkjent av politi,overvåket av politi og ubeskyttet av ett mannsterkt politi,som sluser de til bygninger som er tomme og som protesterne hyler og skriker mot mens voldsstiftere fra NGO kontorer lager kvalm mens pressen rapporterer om at en «liten mengde med pöbler ödela for tusener av kroner og glemmer å fortelle hva proesterne protesterte mot.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det kan være en tilfeldighet, men…

Tre unge leger på samme sykehus i Canada dør etter 4. covid-vaksine.

Forrige innlegg

Eksklusivt: Støre om strømprisene:

EU tar ikke telefonen, og da kan ikke jeg gjøre noe!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.