POSTED IN EU

Drammen nei til EU:

Er EU et fredsprosjekt?

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

Med EU for solidaritet og fred?

______________________________________________________________________

Dette innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU sitt medlemsblad.
_____________________________________________________________________

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide holdt i mai en redegjørelse for Stortinget. Hun fullroste samarbeidet Norge har hatt med EU i forbindelse med koronaen – det samme «samarbeidet» som i flere kritiske dager holdt tilbake norsk smittevernutstyr ved Svinesund. 


EØS-avtalen gjør Norge til en del av EUs såkalt «indre marked», kjennetegnet bl.a. med fri flyt av varer. EU-byråkratene valgte imidlertid å suspendere denne frie flyten når det gjaldt livsviktig smittevernutstyr, kjøpt og betalt av Norge, gjennom å nekte videre transport til Norge.

Kornsiloer

 
I krisetider er – som vi tidligere har påpekt – ethvert land seg selv nærmest. Noe ikke minst Italia fikk merke da de i stedet for koronahjelp møtte døve ører fra sine EU-partnere.
At ethvert land er seg selv nærmest, betyr også at ethvert land må legge opp sin egen kriseberedskap gjennom å stole på egne krefter.

Den manglende EU-solidariteten ser vi også i forbindelse med dagens flyktningesituasjon. Her er det de fattigste EU-land som må ta byrdene, mens de rikeste slipper unna. Av denne grunn nekter også flere EU-land flyktningeskip å legge til land. Mange vil også – som vår egen Siv Jensen – kriminalisere å hjelpe båtflyktninger. 

I forrige uke var FNs høykommisær for flyktninger i den overbefolkede «SoriaMoria»-leiren, og ble intervjuet i Dagsrevyen. Han uttalte: «Det har blitt politisk sensitivt å gi trengende barn beskyttelse. Hvilket Europa lever vi egentlig i?» 

Som kjent har Norge stilt krav til at så og så mange europeiske land på forhånd må ta i mot barneflyktninger før vi gjør det samme, noe flyktningekommisæren var sterkt kritisk til.

Se her for en youtube-video om korona og «Soria Moria».

EU er også – sammen med USA – ansvarlig for dagens flyktningesituasjon.
Libyabombingen – der Norge stod i fremste rekke pga sin EU/NATO-tilknytning – er et eksempel. Tidligere hindret Libya – den gang Afrikas fremste velferdsstat – flyktninger i transitt å legge ut på sjøveien over Middelhavet. Nå er det fritt fram, bl.a. for alskens menneskesmuglere.

Plyndringen av rike Afrika fører til at mange ikke vil bo i verdensdelen.Vestens ødeleggelser i MidtØsten og Afrika (bl.a. Mali) skaper millioner av flyktninger. Utrygghet og mangel på mat, bolig, arbeid, skole, medisiner, legehjelp etc. tvinger folk på rømmen. Et solidarisk EU som hadde gått i spissen for gjenoppbygging – og ikke sanksjoner og boikott – kunne ført til at det store flertall av flyktningene ville dratt tilbake og bygd opp sitt land. 

Konflikten mellom Israel/Palestina må også nevnes. Mens USA støtter varmt opp om Israels okkupasjonspolitikk på Vestbredden og i Gaza, kommer EU kun med verbale fordømmelser mot Israel. Mens Russland boikottes for sin annektering av Krim, oppmuntres handel med Israel.

Mange av oss husker oppløsningen av Jugoslavia i begynnelsen av 1990-årene. EU ivret bl.a. for Slovenias løsrivelse. Etter manges mening har EU, sammen med lokale krefter, det største ansvaret for krigens utbrudd, varighet og omfang (se her).

EUs kommisjonspresident Jose Manuel Barosso mottok fredsprisen i 2012. Skapte han krig eller fred i Jugoslavia?

I 2012 fikk EU med sine høytlønna byråkrater fredsprisen, bl.a. for sin rolle på Balkan. 

Ifølge komiteleder Jagland hadde EU bidratt til å få Europa fra krigenes kontinent til et fredens kontinent.

Noen av bildene med tekst er lagt til av Knut Lindtner

Forsidebilde: Jonathan Meyer

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

  • Olav Sæther
    12 juli 2020 11:26

    Hvis Jaggisen har litt sans for humor kunne han hatt på seg klovnedrakt når han delte ut fredsprisen

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russland svarer Polen og EU-parlamentet:

Den polske ambassadøren til Hitler-Tyskland: En antisemittisk gris!

Forrige innlegg

Salter egne penger i skatteparadis.

Kan han være forvalter av Norges felles sparegris?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.