POSTED IN Coronavaksiner, Helse

Dr. Robert Malone:

Pfizer har svindlet med forskningsdata.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Pfizer og CDC holdt tilbake data, noe som har ført til skade og død for tusenvis.

Av Alexandra Bruce

Det har vist seg at Pfizer og CDC begikk svindel da de med vilje holdt tilbake kritiske data fra offentligheten, noe som resulterte i skade og død for tusenvis av de injiserte.

Det som skjer her er kriminelt. For personene i nærheten av dataene som ikke sa noe, vil det få juridiske konsekvenser. De vil enten bli vitner eller tiltalte.

FDA og CDC måtte saksøkes for at de skulle frigi dataene om et biologisk produkt som hver og en blir bedt om, om ikke tvunget til, å ta. Dette burde gjøre alle veldig bekymret.

Data fra USAs Forsvarsdepartement viser en tydelig økning i sykdom etter injeksjon, og WorldInData.org rapporterer at 73 % av COVID-dødsfallene i både høyinntekts- og middelhøyinntektsnasjoner (som hadde råd til vaxx) skjedde ETTER at vaxx ble utgitt. I en pandemi vil vanligvis flest dødsfall inntreffe i begynnelsen, før behandling er tilgjengelig.Men COVID-vaxxinene klarte ikke å forbedre helsen, og det ser ut til å ha vært med hensikt.

https://www.globalresearch.ca/pfizer-cdc-withheld-data-leading-harm-death-thousands/5779773

Dr Malone har reagert på den siste Pfizer-datadumpen og sier til The New Americans Veronika Kyrylenko: «Etter min mening er tilbakeholdelse av vitenskapelige data svindel. Dette er vitenskapelig svindel, etter min mening.»

«Hvis jeg skulle publisere en studie der jeg hadde en stor mengde epidemiologiske data og jeg bestemte meg for å bare publisere deler av den, fordi jeg ønsket å fremme en eller annen agenda, ville jeg gjøre meg skyldig i vitenskapelig svindel. Publikasjonenen ville bli trukket tilbake, jeg ville bli kastet ut av min akademiske institusjon, jeg ville gjort meg skyldig i vitenskapelig svindel. Det er det dette er.»

«Og CDC, jeg har sett dem gjennom årene bli mer og mer en politisk arm og ikke tjene sin funksjon. Dette er Centers of Disease Control and Prevention. De er det informasjonsarkivet som leger har stolt på i flere tiår, gjennom MMWR-publikasjonen . Det er de som er ansvarlige for å gi oss frontlinjedata om hva som skjer og hvor det skjer. De har sluttet å utføre den funksjonen.»

«De gir ikke lenger ut denne detaljerte informasjonen gjennom MMWR. De har blitt en ren politisk organisasjon, en arm av Executive Branch, og det de har gjort, er etter min mening uanstendig.»

«Og dette er en del av det som ligger til grunn for angrepene som [dr. Peter McCullough] og jeg har har måttet tåle fra pressen. Hvis du tenker på det, ‘CDC har ikke sagt det, derfor sprer du medisinsk feilinformasjon’, men nå får vi vite hvem som egentlig har spredt medisinsk feilinformasjon! Det er CDC!»

«Jeg tror vi alle har krav på en unnskyldning. Jeg tror at disse dataene som de har holdt tilbake – det er ikke bare 18 til 49 triple-boost-effektivitetsdata, det er tonnevis av informasjon som med vilje har blitt holdt tilbake – er grunnen til at vi har blitt angrepet. Det er urettferdig… det viser seg at vi er fullstendig rettferdiggjort. Vi har snakket sant og det er sannheten som har blitt holdt skjult for det amerikanske folk; og enda viktigere, den har blitt holdt skjult for andre leger og den har blitt holdt skjult for offentlige helsemyndigheter.»

«Den artikkelen var kraftfull, hvis du ser gjennom den. New York Times prøvde å skjule den, og de slapp den på Presidentdagen, og de skrev det på måter som tjener til å skjule hva som egentlig skjer. Men det som skjer her er kriminelt, etter min mening,» sier han.

Veronika spør ham om det det de har gjort vil få konsekvenser for den føderale regjeringen. 

Twitter Suspends US Virologist Dr Robert Malone's Account after his claims over Pfizer vaccine - YouTube

Han svarer:

«Jeg har sagt det gjentatte ganger: de menneskene som er i regjeringen – vi kaller dem ‘govvies’ for slang, de folkene som jobber ved CDC, som ga intervjuer for The New York Times , men som ikke ville dele navnene sine – jeg tror de nå er på et punkt der de må ta et valg.»

«Det kommer til å få juridiske konsekvenser, og jeg tror de har et valg, disse statsansatte som har vært med på å skjule disse dataene: de kan enten bli tiltalte eller de kan bli vitner. Det er på tide for dem å stå frem og si fra.»

«Og hvis de ønsker å foreta en varsleraksjon, snakk med senator Ron Johnson. Kontoret hans er i gang, på jakt etter dette, og når han blir gjenvalgt og Republikanerne tar Senatet, kommer han til å få ansvaret for Senatets Subcommittee on Investigations , og jeg kan fortelle deg at han er klar for å sette i gang.»

THE NATIONALIST NEWS 2022®

Dr. Malone gir mikrofonen til dr. McCullough, som sier:

«Jeg vil bare legge til at dette ikke er det eneste bekymringsområdet for datatransparens. FDA og Pfizer blir saksøkt for at de skal frigi alt av dokumentasjonen de sitter på. Mange av dere vet at det nå er en akselerert utgivelse av data – men motviljen mot å frigi informasjon om et biologisk produkt som hver eneste amerikaner blir bedt om, om ikke tvunget til, å ta – motviljen mot å gjøre det burde gjøre alle bekymret.»

«Det andre området for datagjennomsiktighet vi er ekstremt bekymret for er informasjon fra Department of Defense Epidemiological Database [DMED] som ble utgitt under Senatets panel den 24. januar: A Second Opinion , ledet av senator Ron Johnson og deres hovedadvokat, Tom Renz. Medrådgiver Leigh Dundas presenterte dataene og varslerne; de avslørte faktisk navnene deres. Ledende varsler er militærlegen Theresa Long , og det er klart: det er en mangedobbel årlig økning av sykdomstilfeller, innenfor mange sykdomskategorier, blant våre tjenestemenn.»

«Det eneste som er forandret, er utdelingen av vaxiner i svære mengder. Så datatransparens, på dette tidspunktet, vil være et område som jeg tror dr. Malone har rett i at vil bli intenst gransket. Og når det gjelder de som er nærme dataene, tror jeg de har et kommende valg, og det kommer til å bli et spørsmål om å ta det riktige valget og hvor de vil ende opp; på hvilken side av historien.»

Av Alexandra Bruce

Forbidden Knowledge TV 6. mai 2022

Oversatt av Monica Sortland

Tidligere publisert på derimot.no

Forsidebilde: Michal Matlon

Den opprinnelige kilden til denne artikkelen er Forbidden Knowledge TV

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Virus er stort sett fabrikkerte myter, bedrag og løgn !

  Jeg vil ikke påstå at virus ikke eksisterer, men i de fleste tilfeller er de noget helt annet enn det vi har forståelsen av uten å ville måtte forklare dette nærmere nå !

  Uansett.. Virus «konseptet» er i stor grad en strategisk fabrikkert og usynlig fiende som er benyttet i årtier for å avlede skyldspørsmålet for sykdom og død bort fra griske selskaper som skader vår kjære jord og menneskeheten med deres unaturlige og giftige kjemiske prosesser & produkter !

  Den virkelige forurensningen vi bør være bekymret for i disse dager handler ikke om at vi har for mye av den livgivende gassen CO2 men at vi selv blir forurenset av helt andre faktorer !

  Det er ganske så praktisk for våre myndigheter og en heller korrupt legestand & FHI å påstå at folk blir syke på grunn av «virus», i stedet for å forklare at det er de giftige produktene vi konsumerer som forårsaker det meste av elendigheten – ikke sant ? ;)

  Jeg sitter vel igjen med en følelse etter over 2 år med denne falske pandemien at det meste av denne Corona Galskapen kunne vært unngått derom vi hadde vært litt mer årvåkne og forstått at disse Corona «vaksinene» stort sett er en kontrollerende løgn skapt av kriminelle ! .. dvs. Pharmacia og at de i de fleste tilfellene benytter disse strategisk fabrikkerte «usynlige fiendene» hvert år til å innbringe milliarder til deres lønnsomme industrier betalt av oss skattebetalere. (Jeg har mer enn nok kunnskap til å kunne påstå dette)

  Samtidig med den situasjonen vi nå befinner oss i er det dessverre ikke bare «viruset» som er et problem, men at dette scenarioet gir makt til korrupte karrierepolitikere, helseinstitusjoner og ikke minst et korrupt mediakorps som manipulerer og kontrollerer oss mennesker ved å spre uvitenhet og frykt og dermed fratar oss våre friheter, rettigheter og levebrød !

  Når det gjelder denne sykdomsbølgen av Covid vi har vært inne i finnes det faktisk flere andre behandlingsformer som gir gode resultater med hensyn til både effektivitet og behandling mot Covid og som er langt fra dødelige.
  Disse markedsføres selvfølgelig ikke av Pharmacia og de fleste av dem er faktisk meget virksomme mot Covid og har faktisk gjennomgått flere tester enn disse falske Covid Vaksinene.
  Det er faktisk 15 av dem i alt og effektiviteten varierer fra 55 til 89% og de er testet opp til 64 ganger.

  Jeg skal ikke nevne dem alle, men nevner:
  Quercetin (72% effektiv & 4 studier- 736 Pasienter/ forsøkspersoner.
  Nigela Sativa (Svartolje) (67% effektiv & 4 studier- 1291 Pasienter/ forsøkspersoner).
  Nevner disse fordi jeg har erfaring vedrørende disse!
  Når det gjelder Nigela Sativa er denne oljen svært viktig da molekylene i dette produktet kan forhindre piggproteininduserte vaskulære skader og anbefales derfor som behandling etter vaksinering !
  Man kan selv undersøke dette i artikkel utgitt av NIH (National Institutes of health)

  Nevner samtidig at mange av Nigela Sativa`s (svart spisskummen) tilskrevne helsefordeler har blitt grundig bekreftet i biomedisinsk litteratur siden 1964 og det er faktist 656 publiserte, felles fagstudier som refererer til dette !

  Nevner flere fordeler med Nigela Sativa.
  Virksomt mot:
  Høyt blodtrykk, Astma, Sår hals, Strålingsskader, morfinavhengighet, skader forårsaket av kjemiske våpen, Psoriasis, Parkinsons sykdom og flere kreftformer… deriblant Livmorhalskreft .
  Post-kirurgisk arr forebygging er også en av egenskapene.
  Mange av nevnte fordeler er publisert i tidsskriftet Fundamentals of Clinical Pharmacology og i tidsskriftet Phytomedicine!

  Vi vet at det er svindlet med forskningsdata vedrørende Corona og at det før eller siden vil komme til et oppgjør med dem som har promotert disse falske vaksinene. De har all grunn til å være bekymret og jeg tror nok at vi alle vet hvem jeg har i tankene !

  Noen ivrer for dødsstraff for de ansvarlige for dette vanvittige Covid -scenarioet, men da tror jeg nok vi vil få et guffent problem

  Svar
  • hans m devang
   10 mai 2023 14:18

   Til og med dr robert malone har forklart hvordan han har vært med å påvise dette viruset. Å påstå at det ikke finnes, bidrar ikke til mye nyttig. Vi burde heller konsentrere oss om vaksineskandalen og at myndighetene har nektet oss tilgang til kjente trygge virusmedisiner. Vi bør konsentrere oss om å gå etter de som er ansvarlige for alt dette, fremfår å påstå at pandemien ikke har eksistert. Men, ja, den har vært overdrevet , og myndighetene har bevisst arbeidet for å fremstille viruset som langt mer dødelig enn det har vært for at flest mulig skal bli vaksinert. De har holdt kjente bivirkningsdata skjult for oss, noe som selvsagt burde være kriminelt.

   Svar
 • Og tenk hvor mange de er alt i alt. For dette er stort og planlagt gjennom mange år. Så alle de som kanskje bare har vært «litt» innvolvert, og kanskje ikke visste hvor alvorlig det skulle bli, må også straffes. Og der ryker mange norske politikere og ex-statsministere!!

  Svar
 • Ja, Synneva:

  » Samtidig med den situasjonen vi nå befinner oss i er det dessverre ikke bare «viruset» som er et problem, men at dette scenarioet gir makt til korrupte karrierepolitikere, helseinstitusjoner og ikke minst et korrupt mediakorps som manipulerer og kontrollerer oss mennesker ved å spre uvitenhet og frykt og dermed fratar oss våre friheter, rettigheter og levebrød !»

  Og det dette bør lære oss, er at myndighetene er ikke våre foreldre, – og vi er ikke deres barn.
  Og at vi ikke bør være så naive at vi lar myndigheter og media BESTEMME NOE SOM HELST over vårt liv. Vi har ALLTID rett til å si nei, og la være å lytte.

  Svar
  • Myndighetene er i sannhet ikke våre foreldre ;) – Det håper jeg alle har forstått nå !
   Hvorfor begynte vaksineringen og ikke minst hvorfor fortsatte det ?
   Vi både vet og visste at disse falske vaksinene er livsfarlige!

   Federal Govt HHS Whistleblower som gikk ut offentlig med sine hemmelige opptak
   «Vaksinen er full av dritt» (Sep 21, 2021)
   Vel .. man kan vel endre dette til at Vaksinene faktisk er Dritt , men forstod vi noe som helst ?

   https://www.youtube.com/watch?v=obdI7tgKLtA&t=719s

   Svar
 • Kjell Wærholm
  19 mai 2022 18:36
  Svar
 • Northern Light.
  16 november 2022 17:27

  Nå begynner det: New York Fed og 12 bankgiganter lanserer digitale dollar.

  Av Tyler Durden.
  Ta alltid fordelen av en krise. Eller et krasj i pengemarkedet for den saks skyld.
  Med aksje- og obligasjonsmarkeder i utforbakke, og som gir tilstrekkelig distraksjon til det som skjer bak kulissene, har Federal Reserve og en gruppe banker i det stille forberedt seg på neste trinn i det «orkestrerte økonomiske krasjet»; utrullingen av CBDC (sentral bank digital valuta).

  Ifølge en uttalelse fra New York Fed starter globale bankgiganter et 12-ukers digital dollar-pilotprosjekt med Federal Reserve Bank of New York, kunngjorde deltakerne tirsdag.

  Citigroup, HSBC Holdings, Mastercard og Wells Fargo er blant finansselskapene som deltar i eksperimentet sammen med New York Fed, som vil gi et «offentlig bidrag til kunnskapen om anvendelse av ny teknologi til det regulerte finansielle systemet».

  Bank of New York Mellon, verdens hvitvaskingsbank, HSBC Holdings, PNC Financial Services, Toronto-Dominion Bank, Truist Financial og U.S. Bancorp deltar også i testen, sammen med Mastercard.

  Prosjektet, som kalles «regulated liability network», vil tillate banker å simulere utstedelse av digitale penger som om det skulle være kundenes egne midler før de går gjennom sentralbanken, sa New York Fed. Pilotprosjektet skal teste hvordan banker som bruker digitale dollar i en felles database, kan bidra til å fremskynde betalinger.

  «Programmerbare amerikanske dollar kan være nødvendig for nye forretningsmodeller, og gi et grunnlag for sårt tiltrengte innovasjoner innen finans og dens infrastruktur,» sa Tony McLaughlin, administrerende direktør for betalinger og forretningsutvikling ved Citigroups treasury and trade solutions-divisjon, i en pressemelding. «Prosjekter som dette, som fokuserer på digitalisering av sentralbankpenger og individuelle bankinnskudd, kan også utvides».

  Tidligere denne måneden sa Michelle Neal, leder av New York Feds markedsgruppe, at de synes det er lovende at en kan bruke sentralbankens digital dollar (CBDC) for å fremskynde tiden for oppgjør i valutamarkedene.

  I årevis har Wall Streets største banker vurdert bruken av blokkjeder for alt fra betalinger av boliglån og handel over landegrenser. Likevel kommer sentralbankens trekk midt i en utforbakke for kryptovalutamarkedene, etter kollapsen av Sam Bankman-Frieds digitale aktiva-imperium (FTX kryptovalutabørs) i forrige uke. Det nye nettverket for digitale dollar er ment å følge eksisterende lover og regler for behandling av innskuddsbaserte betalinger, inkludert krav mot hvitvasking. Etter 12-ukers testen vil bankene offentliggjøre resultatene, sa de i en uttalelse.

  Mens det innledende pilotprosjektet vil fokusere på å simulere digitale penger utstedt av regulerte institusjoner i amerikanske dollar, kan konseptet utvides til betalinger i flere valutaer og stablecoins.

  Fra Zero Hedge, publisert 15 novermber 2022. Skrevet av Tyler Durden, journalist for Zero Hedge.
  Oversatt fra engelsk og forkortet, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Here Come «Programmable Dollars»: New York Fed And 12 Banking Giants Launch Digital Dollar Test.

  Svar
 • […] Bill Gates er mye av hjernen bak mRNA vaksinene – og har selv etablert Moderna. Men oppfinneren av mRNA, som advarer mot den – sier Pfizer har svindlet med forskningsdata. […]

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Er de i tet av norske partier for opprustning og krig?

Ingen vil bruke mer på krigsindustrien enn partiet Rødt

Forrige innlegg

Med andre briller:

Kortnyheter fra hele verden.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.