POSTED IN Helse

Dr. Peter McCullough.

Å vaksinere folk i fleng er ein svært dårleg ide.

21 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

˗ Noko er veldig gale med det som no skjer her i verda

Av dei 600 000 som i USA er registrerte som Covid-dødsfall, kunne 85 prosent ha vore unngått med tidleg behandling. Styresmaktene brukar skremsel om sjukdom og død for å promotere dei nye vaksinane. Heilt frå starten av handla det eigentleg aldri om Covid, det handla om vaksinen, seier dr. Peter McCullough, som er ein autoritet på området.

dr. Peter McCullough

Tungvektsinteressentar til Covid-19-vaksinering – WHO, nasjonale styresmakter, Gates Foundation, CDC (Center for Disease Control), FDA (Food and Drugs Administration), NIH (National Institute of health) og sjølvsagt vaksineprodusentane (og -profitørane) Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson og andre – har unisont fronta global massevaksinering. Forsøk på å informere om ulike former for behandling av dei sjuke, har blitt latterleggjort og undertrykt. Pasientar som kjem til legen med symptom på Covid blir sende heim att utan medisinar. Når så nokre av dei blir så dårlege at dei hamnar på sjukehus, er det ofte for seint. McCullough etterlyser eit krafttak, der fokuset blir retta mot den sjuke pasienten i staden for å berre vente til alle er vaksinerte medan ein innfører det eine tiltaket verre enn det andre «for å kontrollere smitten». Reisenekt, tap av skulegang og massearbeidsløyse er blitt kvardagen for mange.

Dei aller fleste som blir smitta av koronaviruset, blir ikkje sjuke av det. Dei får høgst milde, influensaliknande symptom. Derimot har tusentals allereie døydd av vaksinane. Likevel pressast det på for at heile verda skal vaksinerast. Alle som ein. «Noko er veldig gale med det som no skjer her i verda,» seier professoren.

blue and white labeled bottle
Vi massevaksinerer med en vaksine ingen aner langtidseffekten av

Frå naturen si side er mennesket utstyrt med eit immunforsvar som tar knekken på invaderande mikrobar, virus inkludert. Den immuniteten vi får på naturleg vis – etter smitte og indre kamp – fungerer mykje betre enn den vi får med vaksinane dei no tilbyr mot Covid, seier McCullough, som sjølv har overlevd sjukdommen og meiner seg vere varig immun. For vaksinane er smalt retta inn mot Wuhan-viruset, og den varianten er no utrydda. «Folk blir vaksinerte mot noko som ikkje ein gong eksisterer lenger,» seier MacCullough, som sjølv alltid har vore veldig for vaksinar, dei trygge og nødvendige. 

Peter McCullough er doktor innan indremedisin, hjartespesialist, redaktør for fleire medisinske tidsskrift, epidemiolog og professor i medisin ved Baylor University Medical Center i Dallas, Texas, USA. Han har vore innkalla som vitne i høyringane som Senatet i Texas har på gang om koronasituasjonen no. Vitnemålet hans har medverka til at Texas har godkjent ei lovendring som skal tre i kraft seinast i september i år. Der blir det slått fast at det skal vere forbode å kreve koronatesting eller «koronapass» for tilgang til arbeidsplass, skule, butikkar. Tvangsvaksinering skal heller ikkje førekome.

Før har det alltid vore praktisert høg varsemd ved innføring av nye vaksinar. Strenge retningslinjer har kravd mange år med nitid testing for å sikre at vaksinen er trygg, at den ikkje gjer meir skade enn gagn. Ein har stoppa nye vaksinekandidatar viss talet på mistenkte vaksinedødsfall har kome opp i 25-30. Dei har heller aldri før drive med massevaksinering av folk midt under ein pandemi.

Alt dette er no kasta på båten. Dei nye vaksinane vart hasteutvikla og masseproduserte og -utspreidde i ekspressfart. Tryggleiksprosedyrane vart innsnevra til under minimum for kva som er forsvarleg, for det var jo krise. Vaksineprodusentane sørga tidleg for å skaffe seg avtale med dei politiske styresmaktene om fritak frå strafferettsleg ansvar. Det er difor ikkje mogleg å saksøke selskapa om ein skulle få stygge bivirkningar av vaksinen. Det heile kjem til å gå inn i historia som eit gigantisk myndigheitsmisbruk.

Eventuelle bivirkningar som oppstår på lengre sikt, veit dei null og niks om. Likevel vaksinerer dei gravide og barn ned til 12 års alder med desse vaksinane som totalt manglar data for langtidsverknad. 12-åringar får beskjed om at dei får bestemme sjølve om dei vil ta vaksinen eller ikkje!

Iblant tar det fleire år før bivirkningane tydeleg kjem til syne, og dét kan også vise seg å gjelde for mRNA-vaksinane. mRNA-teknologien har aldri før blitt brukt i vaksineproduksjon. Metoden er vesentleg forskjellig frå alle tidlegare metodar, som vanlegvis brukar ein svekka variant av viruset, og som ikkje får kroppen til å sjølv produsere viruskomponentar.

McCullough viser til studiar frå anerkjente vitskapsfolk, inkludert virologar og til og med Nobelprisvinnarar, som kraftig åtvarar mot vaksinen og ber om at vaksineringa blir sett på vent over heile verda. Han seier at alt vi vil oppnå med å vaksinere smalt mot éin virusstamme, er å legge til rette for ein virusekvivalent til bakterieverdas «superbug» som verkeleg vil føre til masseutrydding. «Folk bør vere svært uroa. Å vaksinere folk i fleng, kritikklaust, utan å gjere skilnad på dei, er ein skrekkeleg dårleg idé. Det er eit forferdeleg biovåpen,» seier han.

– – –

Bearbeidd av Monica Sortland

den 6. juni, 2021

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

21 kommentarer. Leave new

 • Freeeedooom
  7 juni 2021 10:37

  Det er ikke bare i Texas og USA at liv kunne vært reddet dersom myndighetene faktisk hadde vært interessert i å høre på leger som for eksempel Peter MocCullough og Pierre Kory. Tenk om myndighetene her i Norge hadde tatt i bruk Ivermectin hvor mange liv som kunne vært reddet. Jeg vil faktisk gå så langt som til å si at våre «kjære» myndigheter har blod på hendene.

  Svar
  • John Enebak
   7 juni 2021 12:28

   Hvorfor er det bare syntetiske produkter vi må kjøpe fra legemiddelindustrien som er gangbare løsninger?

   Årsaken til problemet er at kroppen mangler tilgang til råstoffet den produserer hormonet kalsitriol av.

   Kan det ikke vært like lurt å korrigere denne mangelen og løse problemet istedenfor å hive innpå kjemikalier som bare demper symptomene?

   Svar
 • Olav Sæther
  7 juni 2021 11:20

  Når politikk og kapitalinteresser skal bestemme hvordan helsestell skal være da må det bære galt avsted.

  Svar
 • Jeg sørger, det synes som alle jeg møter går/har gått for vaksinering. I tillegg skjønner vi etterhvert at det er ikke så farlig med de gamle, de kan så gjerne bli vaksinert da de jo har brukt det meste av oppmålt tid allikevel. Hvorfor kan de gamle ikke få død i fred, med sine underliggende (oftest) fatale sykdommer – disse RNA-vaksinene er ikke svaret.

  Skal de gamle, syke fungere som offerlam, og slik la barn gå klar av disse aktuelle vaksinene. Fokuset har endret seg – nå når de gamle er «behandlet» kommer neste input – BARNA, jo yngre jo bedre.

  Tenk at det er gått så langt, var dette en Bill(ig) attåt-agenda inkludert i den enn større agenda 2030, som nå viser seg i all sin gru. .

  I en krig må man mobilisere på flere fronter. Vi kan ikke ta for gitt at selv 1000 – tusen jurister som pr. 3. juli d.å. står bak innledende Nürnberg 2-rettergang (på pr. idag ukjent kontinent) vil kunne utgjøre en stor nok forskjell. Vi har jo med ren ondskap å gjøre.

  Artikkel datert 6.6. (nødvendig å få med raskt før sensuren settes inn).
  peterkrabbe.wordpress.com

  Redaktør, ha meg evnt. unnskyldt nok engang, skal søke ass. hva innlogging angår, teknisk naut tyvär(r).

  Svar
  • «Jeg sørger, det synes som alle jeg møter går/har gått for vaksinering.»

   Mitt inntrykk er at det først og fremst er folk som (synes de) sokner til v.siden, og andre som har sluttet å tenke sjøl for lenge siden, som har vaksinert seg.
   Godt. La de døde begrave de døde.
   Men hele greie er underlig. Jeg tror ikke noe på de vaksinedata som regjeringen stadig forteller om. Det er kun en del av propagandaen for å få folk til å vaksinere seg.
   Hvorfor først : «Det blir kanskje ikke nok vaksiner til alle»; så reklamekampanjer i radio fra FHI om at «Husk vaksinen er gratis, bli med på dugnaden, så kan du reise til utlandet og/eller gå på konsert du også».
   Her bruker altså myndighetene/FHI penger på å reklamere for å ta vaksine, – hvorfor det hvis folk vil?

   Det er mye kokelimonke og propaganda her.
   Men når media så til de grader spiller på lag med myndighetene ( De får jo statstøtte og tør vel ikke annet.) uten et kritisk pip, så blir jo folk flest hjelpeløse i denne propaganda- galskapen.

   Svar
 • Godt sagt, Frikar!
  Propagandaen er blitt ganske utspekulert. Ut på TV og MSM med at «Her blir det ikke nok vaksiner», så budskapet til folket er at man må skynde seg å bli vaksinert. Så får man også ut på TV og MSM (og bruker mye tid på) at ulike regioner og personer som representerer disse (regionene) nesten slåss om å få vaksinedoser. Myndighetene elsker nettopp å få frem at nå er det virkelig kamp om vaksinene. Dette budskapet får folk til å tenke at vaksinene må jo være veldig viktige.
  Ja, mange blir nok hjelpeløse ofre i denne propagandaen.

  Svar
 • «˗ Noko er veldig gale med det som no skjer her i verda»

  På grunn av en influensa-bølge som har forårsaket UNDER HALVPARTEN døde i forhold til tidligere influensabølger!

  ‘Svarene tyder på at nordmenn er innstilt på varige adferdsendringer. Det ligger an til færre klemmer, større avstand og mindre håndhilsing.
  Fire av ti sier at de i en eller annen grad vil fortsette å bruke munnbind, også når pandemien er over.’
  https://www.nrk.no/norge/undersokelse_-mange-vil-fortsette-med-smitteverntiltak-etter-pandemien-1.15539855

  Hva gjør man når dine medborgere har blitt zombier?

  Svar
 • Eg ønskjer å sjå verifiserbar dokumentasjon på at statsrådar og legar i FHI og departement har vaksinert seg, og gjerne også for familiemedlemer.
  Dei er kriminelle som ikkje har varsla om livsviktige pillekurar mot covid.

  Svar
  • John Enebak
   19 juni 2021 1:48

   Du trenger ikke noen pillekur hvis du sørger for å ha nok vitamin D innabords.
   Men hvis du på død og liv vil sponse big pharma, så værsågod. De skal jo leve de også.

   Svar
   • Følger ditt råd om nok D-vitamin. Mitt poeng er at covidsjuke med tidleg medisinering kan redde livet med billige medisinar. Det er ei legeplikt å opplyse om det. Legg av din ufine ironi, den er oppstylta og treff ikkje.

   • John Enebak
    19 juni 2021 11:21

    Mottatt. Beklager. Brainfart.

   • Og takk for din informasjon, ironi eller ikke.

    Men nå ser det ut til å bli vanskeligere og vanskeligere både å lese og legge inn kommentarer.
    Da er derimot.no på rett vei.

   • Tror nok det skyldes en oppgradering av nettstedet. Det skyldes i hvert fall ikke noen forsøk fra vår side på å begrense tilgangen til kommentarer.

 • Er det separate blodbankar for oss som ikkje vil ha ‘vaksine’-gift i kroppen? Har sjukehus plikt til å forsyne oss i forbindelse med operasjonar og ulykker?

  Svar
 • Svar
 • Flertallet av Leger nekter å la seg vaksinere, ifølge en undersøkelse.

  Undersøkelsen viste også at 54 prosent av legene var klar over at pasientene fikk en «betydelig negativ reaksjon» ved vaksinering. Av uvaksinerte leger, sa 80 prosent: «jeg tror risikoen ved vaksinering overstiger risikoen ved sykdom.”

  https://healthimpactnews.com/2021/majority-of-physicians-decline-covid-shots-according-to-survey/

  Svar
 • «Vi stiller oss derfor kritisk til hvorfor dette ikke er et mer åpent debattert tema i forbindelse med vurdering av koronasmitte og sykdom i grupper av folk med innvandrerbakgrunn som har blitt ekstra hardt rammet.»

  (Altså 60% av syke/innlagte av Covid i Norge)
  Så stengte altså politikerne ned landet og begrenset viktig sosial kontakt.
  Kommer dette med i invandringsregnskapet, eller politiker/idioti-regnskapet?

  https://forskersonen.no/covid19-debattinnlegg-meninger/elefanten-i-rommet–vitamin-d-og-korona-blant-innvandrere/1876739

  Svar
  • John Enebak
   20 juni 2021 21:51

   Det er godt kjent blant leger og forskere hvordan vitamin D styrer immunforsvaret. Det er til og med enkelt å forstå for vanlige folk:
   Når immunforsvaret blir mobilisert må immuncellene dele seg for å bli mange nok til å bekjempe inntrengeren.
   Hormonrt vitamin D er signalstoffet som styrer celledeling i immunceller. Cellene får ikke «formert» seg hvis vi har for lite vitamin D i blodet. Detaljene kan du lese her (med kilder):
   https://www.enebak.no/slik-virker-vitamin-d-pa-t-celler/
   Jeg har spurt kjendis-immunologene som opptrer i nettavisene om denne forklaringen er feil, men jeg får ikke verken ja eller nei tilbake.

   Svar
   • Takk for all informsjon om D-viamin , J.E.

    Se også:
    «Vi stiller oss derfor kritisk til hvorfor dette ikke er et mer åpent debattert tema i forbindelse med vurdering av koronasmitte og sykdom i grupper av folk med innvandrerbakgrunn som har blitt ekstra hardt rammet.»
    https://forskersonen.no/covid19-debattinnlegg-meninger/elefanten-i-rommet–vitamin-d-og-korona-blant-innvandrere/1876739

    og:

    «Et annet eksperiment viste at mus med vitamin D-mangel opplevde en mye større smertedempende effekt av morfin enn mus uten mangel. Opioider hadde altså en kraftigere virkning i dissa dyra. Musene viste også mer tegn til abstinenser da morfinet ble stoppet.»
    https://forskning.no/hud-rus-og-avhengighet-vitaminer/kan-soling-gi-deg-en-opiumslignende-godfolelse/1876061

   • John Enebak
    21 juni 2021 9:27

    Takk for linker. Godt å se at det skjer ting.
    Det som forundrer meg med vitamin D er at Helsedirektoratet på den ene siden advarer mot D-vitaminmangel og anbefaler at alle i Norge tar tilskudd.
    Men de vil ikke anbefale å ta tilskudd hvis du har covid-19. Eller hvis du er rusavhengig. Da er det plutselig ingen grunn til å bekjempe D-vitaminmangel lengere.
    Jeg mener at vitamin D er et tillegg, ikke et alternativ.
    Vitamin D er i tillegg til alt annet, fordi alt annet fungerer bedre uten D-vitaminmangel.
    Til og med den såkalte vaksinen gir en mer målretta immun-reaksjon hos folk som ikke har D-vitaminmangel. Ivermectin funker også bedre hos folk som ikke har D-vitaminmangel.
    Hvis du har behov for Ivermectin, er det FORDI du har D-vitaminmangel. Da bør du uansett lempe innpå en solid dose vitamin D for å kurere D-vitaminmangelen. Uavhengig av og i tillegg til evt. annen behandling. En helgardering som koster 10 kroner.
    Vi får håpe ting er på gli.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

7. juni:Viktig nasjonaldag.

Norge med Europas minst nasjonale samfunnselite?

Forrige innlegg

Hva er USAs hensikter med toppmøtet?

Blir Russland lurt trill rundt?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.