POSTED IN Helse, Vaksiner

Dr.McCullough i USA:

Det er en sammenheng mellom antallet vaksiner og økningen av barneautisme.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det er et faktum at antallet vaksiner som en gir barn er økende. Det er også et faktum at bruken av diagnoser er økende, slik Dr. McCullough hevder, noe som ikke nødvendigvis er en fordel. Det betyr at en sykeliggjør stadig flere og innsnevrer hva som er friskt.

Jeg vil altså påstå med praksis fra psykisk helsevern at det er en tendens til overdiagnostisering, ikke minst når en i stor grad må utøve diagnostisk skjønn, slik en svært ofte må når det gjelder psykiske lidelser.

Og med innføringen av det USA-baserte DSM-systemet legges det opp til skjematisk (men egentlig skjønnsbasert) diagnostisk vurdering som svært ofte skal munne ut i medisinering. En del diagnoser er derfor ikke så sikre som en tror og økningen i USA i antallet autisme diagnoser kan dermed også skyldes overdiagnostisering – noe som passer legemiddelindustrien svært godt.

I hvilken grad den voldsomme økningen av barneautisme er direkte knyttet til antallet vaksinasjoner i USA er jeg som dr. McCullough åpen for. Det kan og ha sammenheng med overdiagnostisering men også med andre samfunnsmessige endringer. Det er all grunn å stille problemet slik Dr. McCullough gjør.

Knut Lindtner
Redaktør

Dr. Peter McCullough: Det er en sammenheng mellom autisme og barnevaksinasjoner.

Det kan være en sammenheng mellom økt autisme og økte barnevaksinasjoner, sier den kjente amerikanske legen Peter McCullough under et foredrag.

Det er i en tale på Art of War at den verdenskjente kardiologen Peter McCullough knytter en sammenheng mellom økt autisme og økte barnevaksinasjoner. Det kan i hvert fall være en forklaring, mener han.

– Forekomsten av autisme var bare én av 10 000 da jeg var barn. Nå er det én av 36 som får autisme, sier han (7 av 1000 i Norge i følge FHI, det høres bedre ut enn 1 av 143 o.a.). Det er den største barne-epidemien i amerikansk historie. Autisme øker raskt akkurat nå. Vi har mer forskning på dette og finner mer. Men det forklarer ikke alt, mener legen.

– Det vi vet er at det ser ut til å være assosiert med det voksende programmet med barnevaksiner, fortsetter han. Da jeg var barn i 1960, var det tre vaksiner. I dag får barn 108. I alderen mellom ett og to år gis det totalt 13 vaksiner.

– Og det er tydelig vist at dersom et barn blir syk av en stort antall med sprøyter og får et anfall, er det omtrent 40 prosent risiko for at hjernen blir skadet og at de utvikler autisme.

– Det er nå 200 studier som knytter overdreven vaksinasjon i barndommen til autisme. Det er andre faktorer, ingen vet helt sikkert.

Videre påpeker han at det er en klar sammenheng mellom autisme og kjønnsdysfori, (manglende samsvar mellom kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk og kjønn tildelt ved fødselen. Andre betegnelser er transkjønn (kjønnsidentitet motsatt av fødselskjønn) og ikke-binære personer (kjønnsidentitet verken som mann eller kvinne o.a.). Kilde: Tidsskrift for den Norske Legeforening.

Fra Swebbtv, publisert 21 mai 2024.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker og link til videoforedrag i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Läkare kopplar autism till barnvaccination
.

Forsidebilde: CDC

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • Northern Light.
  28 mai 2024 16:34

  Dr. McCullough holdt talen interessant nok på Art of War (krigskunst). Det er mange grunner til at vaksineprogrammet for barn sammen med covid-vaksinene kan betraktes som krigføring, en perfekt form for krigføring i tilfelle, hvis hensikten er befolkningsbegrensning, og gjøre de overlevende maktesløse.

  Dr. McCullough sa at det er en klar sammenheng mellom autisme og kjønnsdysfori. Er det årsaken til at lgbtqia+ bevegelsen har så lett for å overbevise mange barn at de har feil kjønn, spesielt i USA, hvor 1 av 36 barn er autistiske? Når det blir så mange kan Lgbtqia+ bevegelsen normalisere trans-kjønnede, noe som har gjort det til en industri å «hjelpe» barn å skifte kjønn. Hormon-behandlingen fremstilles selvfølgelig av Big Pharma til enorm profitt.

  Hvis en googler: Hvor mange vaksiner får barn i Norge, får en svaret:
  «Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet som tilbys alle barn og ungdom i Norge omfatter vaksiner mot12 forskjellige sykdommer. I tillegg inngår BCG-vaksine mot tuberkulose for barn med foreldre fra land med høy forekomst av tuberkulose». Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI).
  FHI gir ikke noe klart svar på antall, ved opptelling muligens 8-9, langt lavere enn 108 i USA.

  På FHIs nettside: Tåler spedbarn mange vaksiner samtidig?
  «Et vanlig spørsmål er om spedbarns immunsystem kan bli overbelastet ved bruk av kombinasjonsvaksiner. Menneskets immunapparat er laget for å takle hundrevis av nye stoffer hver dag allerede fra fødselen. Et spedbarn er til enhver tid kolonisert med 10 til 100 forskjellige bakteriearter, har millioner mikroorganismer i tarmen, og møter daglig milliarder av antigener i luften som pustes inn. En vanlig infeksjon kan bringe immunapparatet i kontakt med mange flere forskjellige antigener enn det vaksiner gjør, selv om flere vaksiner gis samtidig».
  Dette er heller ikke et klart svar, er vaksinene de samme som gis til barn i USA?

  Svar
  • FHI gir et lite utfyllende svar på spørsmålet om spedbarn tåler mange vaksiner samtidig.

   Det handler nok ikke primært om antallet vaksiner, men om innholdet i hver vaksine og hvordan det påvirker organismen. Det er imidlertid sannsynlig at den negative effekten øker med antallet vaksiner siden et større antall forskjellige stoffer sprøytes inn i organismen. Når man leser om hvordan de lager disse vaksinene, så sitter man igjen med et inntrykk av at det kokes opp et høyst tvilsomt heksebrygg med en rekke potensielt skadelige ingredienser.

   Å henvise til hva et menneske utsettes for utenfor organismen, er overhodet ikke sammenlignbart med det at noe sprøytes inn i blodet eller f.eks. i glutimus maximus (intramuskulært). Inni tarmen er teknisk sett utenfor kroppen, og det gjelder hele fordøyelseskanalen – det er ikke alle som er klar over det. Men FHI burde vite bedre enn å likestille eksterne påvirkninger med interne inngrep som injeksjoner faktisk er, for det er et faktum at organismen er beskyttet av huden og slimhinnene, og at det interne miljøet er nøye regulert og beskyttet fra det eksterne miljøet.

   Vi er ikke som fluer, der utetemperatur er lik innetemperatur. Det er en rekke barrierer mellom det ytre og det indre, av helt naturlige årsaker. Man kan ikke bryte seg inn i det interne miljøet og spre kjemiske stoffer der, uten å virkelig vite hva man gjør og eksakt hvilke stoffer som benyttes, samt hvordan det spesifikke menneskets interne kjemi fungerer med tanke på reaksjoner mellom eksisterende og nye stoffer. Generelt vet man lite om synergistiske effekter og hvilke kjemiske og energetiske reaksjoner kombinasjoner kan føre til. Det er et komplisert felt, og vi vet for lite, og det er for liten kapasitet til å undersøke hvert enkelt individ i tilstrekkelig grad før fremmede stoffer introduseres i organismen.

   Vaksiner er med andre ord ren eksperimentering, som kun lar seg gjennomføre ved systematisk skremselsprogaganda.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Utgått på dato:

Zelensky er ikke lenger Ukrainas legitime president.

Forrige innlegg

Direkte krig mellom Nato og Russland?

Stoltenberg foreslår å utvide krigen i Ukraina.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.