POSTED IN Covid-19, USA

Dommer i USA krever at dokumenter skal offentliggjøres om iverksatte pandemitiltak.

Skal vise en planlagt desinformasjon hvor myndighetene deltok.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Dommar gjev Fauci og hans medkonspiratørar ordre om å offentleggjere dokument som viser plandemisk samarbeid mellom styresmaktene og Big Tech

Av Ethan Huff, Natural News. Omsett av og henta frå saksyndig.

Distriktsdommar i USA, Terry Doughty, som vart utnemnt av Trump, har gjeve Tony Fauci, Kvite hus-pressesekretær Karine Jean-Pierre, og andre tenestepersonar i Joe Bidens regime ordre om å straks offentleggjere alle dokument som gjeld den føderale regjeringa sitt samarbeid med Big Tech om Wuhan koronavirus (Covid-19)-plandemien.

Eit søksmål ført av generaladvokatane i delstatane Louisiana og Missouri førde til den fyrste offentleggjeringa 31. august av det som The Epoch Times skildrar som ein «diger porsjon av oppdaging» som impliserte meir enn 50 tenestepersonar i regjeringa i eit dusin føderale byrå. Nokre tenestepersonar nekta derimot å samarbeide.

Anthony Fauci

Blant dei er Fauci, som for tida tener som direktør for National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID; «nasjonalt institutt for allergi og smittsame sjukdommar») – Fauci er beleileg i ferd med å trekkje seg frå embetet sitt etter fleire tiår med føderal «teneste». Ei anna er Jean-Pierre, som enno har til gode å adlyde rettsordren.

«For det fyrste er den ønskte informasjonen openbert særs relevant til anklagande sine påstandar,» sa Doughty. «Dr. Fauci sin kommunikasjon ville vere relevant til anklagande sine påstandar når det gjeld påstått undertrykking av ytring[sfridom] relatert til laboratorie-lekkasje-teorien rundt opphavet til Covid-19, og til påstått undertrykking av ytring[sfridom] når det gjeld effektiviteten til munnbind og Covid-19-nedstengingar.»

«Jean-Pierre sin kommunikasjon som Kvite hus-pressesekretær kan vere relevant til alle påstandane frå anklagande,» la han til.

Fauci (og Jean-Pierre) sine dagar er talte

Doughty la òg fram undertrykkinga av Hunter Biden sin laptop rett før 2020-presidentvalet, so vel som Big Tech sin openberre sensur, som hadde som mål å dekkje over alle spekulasjonar rundt det at Wuhan koronaviruset (Covid-19) var ein fabrikkert bløff.

Doughty har gjeve Fauci og Jean-Pierre 21 dagar til å adlyde ordren hans. Fauci må òg kome med fullstendige svar på ein serie spørsmål rundt rolla hans som NIAID-direktør, òg innan 21 dagar.

«Vi veit frå den tidlegare runden av oppdagingar at tiltak for å sensurere ytringane til dei som er ueinige med styresmaktene når det gjeld covid-politikk, har kome frå toppen,» sa Jenin Younes, juridisk rådgjevar for New Civil Liberties Alliance og advokat for somme av anklagarane.

«Amerikanarar fortener å vete om Anthony Fauci si deltaking i dette føretaket, spesielt sidan han har offentleg kravd at spesifikke individ, inkludert to av klientane våre, Jay Bhattacharya og Martin Kulldorff, skulle sensurerast på sosiale media.»

«Det er på tide for dr. Fauci å svare for si openlyse ignorering av dei grunnlovsfesta rettane til amerikanarar og deira sivile rettar.»

Ei anna eining som ikkje vil samarbeide i denne prosessen, er Department of Health and Human Services (HHS), som vi veit prøvde å opprette ei heil sensuravdeling før den avdelinga til slutt vart vurdert å vere grunnlovsstridig.

HHS held fram med å sperre for oppdagingsprosessen, og nektar å avsløre den rolla dei har spelt i den føderale regjeringa sitt «sensurføretak» gjennom sosiale media.

HHS seier at NIAID, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og Office of the Surgeon General er alle underbyrå som sannsynlegvis har og vil bli påkravde å kome med dei dokumenta det blir bede om.

Department of Homeland Security (DHS) er òg medskuldige, sjølv om dei prøver å argumentere for at det å kome med dei dokumenta som Doughty ber om, er «urimeleg tungt og ikkje står i samsvar med behova i saka».

Doughty var einig i at det å krevje alle dei 80 000-pluss-minus HHS-tilsette å leite etter relevante dokument ville vere ei tung bør for dei. Derimot peikte han ut spesifikke personar som allereie er identifisert i dokumenta som Meta, Facebook sitt morselskap, har kome med, og at det er dei [personane] som må adlyde, eller stå overfor potensielle skuldingar om å hindre juridisk rettferd å skje.

Forsidebilde: engin akyurt

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • «På tide for Fauci å svare», som om noen med vett i skallen trodde sånne som han ville det.

  Heller på tide for folket å svare for sin egen troskyldige, underdanige, politisk korrekte idioti,
  som korter deres eget liv ned,

  og om de har latt barna ta gifta; de fortjener ikke etterkommere.

  Feige hælvetes flokkdyr gjorde Hitlers plan mulig, en stund.

  Skam dere, dere lydige, feige, dø ut for min del. Særlig dere deltagende, som burde vite bedre, med helse-utdannelse. Dø ut. Klinten tra hveten. Dritt er bra å få ut

  Svar
  • Ser nå ut til at flere og flere forskere finner ut at de som har tatt qvaksinene blir infertile og sterile, så ditt «ønske» om at de ikke skal kunne reprodusere seg går automatisk i oppfyllelse.
   «Enden på visen» blir dermed at kun de som ikke ville ødelegge Guds skaperverk, den menneskelige kropp og DNA blir fremtidens stamfedre for menneskeheten. Resten vil dø ut og bli sporløst borte fra denne planeten.
   Har dog en mistanke om at når dette går opp for sauene vil det bli et ramaskrik over hele kloden.

   Svar
 • @e
  Hvorfor har en kniv en ‘spiss’?
  For i ymse tilhøve å sette ting på – nøyaktig slik som i din kommentar . . .

  Svar
 • Northern Light.
  14 september 2022 17:02

  Fagfellevurdert studie: 94 % av pasientene med helseproblemer etter vaksinering har unormalt blod.

  Med hver studie som denne, er det tydeligere at mRNA-vaksinene oppfører seg som et biovåpen designet for å skade menneskekroppen. mRNA-vaksiner har allerede vist seg å være ubrukelige for å stoppe eller dempe Sars-CoV-2, Dette er krig som mot menneskeheten. TN red.

  Av Jennifer Margulis Ph.D og Joe Wang Ph.D.
  Leger i Italia studerte blodet til pasienter som hadde blitt injisert med mRNA COVID-19-vaksiner og har funnet fremmedlegemer lenge etter vaksinasjon, viser en ny studie. De tre legene, som alle er kirurger – Franco Giovannini, M.D., Riccardo Benzi Cipelli, M.D., og Giampaolo Pisano, M.D. – undersøkte blod fra mer enn tusen pasienter ved direkte observasjon under mikroskop for å se hva som skjeddemed blodet.

  Resultatene deres ble publisert i International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research i august 2022. For denne studien brukte de italienske legene optisk mikroskopi, lysmikroskoper, for å undersøke blodet. Blodceller er lett synlige under et mikroskop. Deres form, type og hvordan og hvis de er samlet – klumpet sammen – kan hjelpe legene til å bedre forstå pasientens helse.

  I sin 60-siders fagfellevurderte studie rapporterte de italienske forskerne kasusstudier fra sine observasjoner. Selv om de ikke kunne forklare hva de observerte, bemerket de i studien at det de så var så uvanlig at de følte behov for å varsle det medisinske miljøet.

  Mørkfeltmikroskopi.
  Lysmikroskopet eller det optiske mikroskopet bruker synlig lys og en serie linser for å forstørre små bilder. I motsetning til elektronmikroskoper gir lysmikroskoper et direkte bilde av det som er under linsen. Med lysmikroskoper kan forskerne enten bruke en lys hvit bakgrunn bak cellene, med lyset som skinner bak lysbildet, eller de kan bruke en mørk bakgrunn.

  Denne teknikken, som kalles mørkfelt-mikroskopi, fungerer ved å blokkere bakgrunnsbelysningen og reflekterer lyset rundt fra siden for å få lysbildet til å skille seg ut fra den mørke bakgrunnen. Mørkfelt-mikroskopi bruker en spesiell blenderåpning for å fokusere lyset slik at bakgrunnen forblir mørk. Lyset vil ikke passere direkte gjennom prøven, og ingen farging er nødvendig, så levende celler trenger ikke å bli drept for å bli studert. For denne forskningen brukte legene mørkfelts-mikroskop.

  Unormalt blod.
  Av de 1006 pasientene var 426 menn og 580 kvinner. 141 fikk bare én dose av en mRNA-vaksine, 453 fikk to doser, og 412 fikk tre doser totalt. Pasientene varierte i alder fra 15 til 85. Gjennomsnittsalderen på pasientene var 49. Alle 1006 pasienter søkte helsehjelp fordi de ikke følte seg bra: de hadde en lang rekke helseproblemer. I gjennomsnitt hadde pasientene som ble undersøkt, blitt vaksinert omtrent en måned tidligere.

  Av de 1006 pasientene etter vaksinasjon, hadde bare rundt 5 prosent – bare 58 personer – blod som så normalt ut. Legene fikk undersøkt blodet til 12 av pasientene før de hadde fått noen vaksiner. På den tiden før de ble vaksinert, hadde alle de 12 pasientene normalt, sunt blod, ifølge forskerne.

  Fra Technocracy, publisert 12 September. Skrevet av Jennifer Margulis Ph.D og Joe Wang Ph.D.
  Utdrag oversatt fra engelsk, linker og link til en lengre artikkel i The Epoch Times i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Peer-Reviewed Study: 94% Of Vaccinated Patients With Subsequent Health Issues Have Abnormal Blood.

  Svar
 • «Dommer i USA krever at dokumenter skal offentliggjøres om iverksatte pandemitiltak.»

  Vi bør uansett konsentrere oss om vår egen nasjon og våre egne politikere.
  Det ble igangsatt så mye rart ( og farlig) disse to årene fra 2020 som ikke hadde noe fornuftig begrunnelse at en gjennomgang og et oppgjør selvfølgelig er nødvendig.
  Spesielt ved å se på tallene pr. år på innlagte døde, både før og etter Covid . Og før og etter injeksjoner.

  Hvis det ikke kommer en gjennomgang og et oppgjør er det enda rarere.
  – Og enda farligere.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Valget i Sverige: Det finnes ingen venstreside.

Alle partiene er fraksjoner i Nato- og EU-partiet.

Forrige innlegg

Elisabeth hylles som person.

Det viktige er hennes rolle som leder for en fryktelig institusjon: Den britiske imperialismen.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.