POSTED IN Ideologi

Dom i Danmark:

«Antisionisme er forskjellig fra antisemittisme»

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Trond Ali Linstad

Representantenes hus i USA har vedtatt å sette likhetstegn mellom antisionisme og antisemittisme. Sammenblandingen er ikke uventet. Foranledningen er denne: Staten Israel med moralsk støtte av sionistiske jøder, driver folkemord og etnisk rensing av palestinere i Gaza. Store deler av verden reagerer på det. Kritikk reises mot sionisme, som er det politiske grunnlaget for Staten Israel – av FN tidligere vedtatt som en form for rasisme. (FN resolusjon 3379). Staten Israel med venner forsøker å slå tilbake ved å karakterisere antisionisme som antisemittisme – en form for «jødehat». Lytt ikke til det!

Antisionister anklaget for «jødehat» og «antisemittisme»

En jødisk overlege i Danmark, Axel Lademann, anklaget tidligere en aktiv antisionist og politiker i det danske parlamentet, Steen Folke, for «jødehat» og antisemittisme. Steen innklaget Lademann til retten for slike påstander. Steen Folke som antisionist, anførte blant annet dette for sitt syn: «Antisionister – som det også finnes noen av blant Israels jøder – mener at det ble begått blodig urett overfor den opprinnelige palestinske befolkningen ved opprettelsen av den sionistiske staten Israel. De arbeider for at det skal etableres en demokratisk og sekulær (altså ikke-sionistisk) stat i området med like rettigheter for den jødiske og ikke-jødiske befolkningen.»

Israel en rasistisk stat

Dette ble også anført i debatten for Steen Folkes syn: «Israel er rasistisk fordi sionismen fastholder den rasistiske antisemittisme som grunnlaget for statens eksistens.» Overlege Axel Lademann hevdet blant annet dette: «Det som teller, er hva som gjøres, hvordan det gjøres, hva som faktisk skjer. Og så forsvinner forskjellen. Midlene, ensrettingen og forakten for mennesket er felles …» Han anførte om motparten blant annet dette, at de har «ført en jødehets». Professor, dr. jur. Ole Krarup skrev som kommentar: «Beskyldningen er alvorlig.» Han anbefalte at Lademanns påstand «forfølges rettslig».

Rettigheter også for palestinerne

Retten uttalte: «Ved sakens avgjørelse legges til grunn at begrepet sionisme allment forstås som uttrykk for den oppfatning at det jødiske folk har rett til en selvstendig stat – et jødisk hjemland – i det område i Midtøsten som religionshistorisk er betegnet som det hellige land, og at antisionisme er uttrykk for den politiske oppfatning at en stat i dette området ikke kan forbeholdes jøder, men at også andre befolkningsgrupper har en historisk begrundet rett til statsborgerskap.»

Påstander om antisionister som antisemitter kjent «uberettige» og «ugyldige»

Retten fant ikke at saksøkte, Axel Lademann, hadde grunnlag for å stemple den annen part i debatten – Steen Folke med flere – å bedrive «jødehets eller propaganda for antisemittisme». Retten erklærte uttalelser om dette fra Axel Lademann som «uberettige» og «ugyldige». Axel Lademann ble straffet med 10 dagsbøter. (Dombogen for Aaborg by- og herredsrets 6. avdeling, 29. september 1981.)

Landsretten stadfestet dommen

Axel Lademann anket dommen til landsretten, som stadfestet dommen. Sakens omkostninger for landsretten påla retten Axel Lademann å betale. (Domboken for Vestre Landsret, 12. februar 1982.)

Konklusjon til leseren: Antisionisme er ikke «jødehat» og «antisemittisme»; Det er kun falske påstander fra sionister.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Jeg spurte Googles kunstige intelligens om antisemittisme og antisionisme, her er svaret:

  Antisemittisme og antisionisme er to begreper som ofte blir brukt om hverandre, men som har to forskjellige betydninger.

  Antisemittisme er fordommer mot, hat mot, eller diskriminering av jøder som en etnisk eller religiøs folkegruppe. Antisemittisme kan uttrykkes på mange ulike måter, for eksempel gjennom vold, hatefulle ytringer, eller diskriminerende politikk.

  Antisionisme er motstand mot staten Israel. Antisionisme kan være basert på ulike grunner, for eksempel politiske, religiøse, eller ideologiske. Noen antisionister mener at staten Israel er ulovlig, mens andre mener at den er urettferdig eller umoralsk.

  Det er viktig å skille mellom antisemittisme og antisionisme. Antisemittisme er en form for diskriminering som er rettet mot jøder som en gruppe, uavhengig av deres syn på staten Israel. Antisionisme er en form for kritikk som er rettet mot staten Israel, og som kan være basert på ulike grunner.

  Det er mulig å være antisionist uten å være antisemitt. Det er også mulig å være antisemitt uten å være antisionist. For eksempel kan en person som er antisionist fordi han eller hun mener at staten Israel er ulovlig, være like tolerant overfor jøder som en person som er for staten Israel.

  Det er imidlertid også mulig at antisionisme kan brukes som et dekke for antisemittisme. For eksempel kan en person som er antisemitt, bruke sin motstand mot staten Israel som en måte å legitimere sin hat mot jøder.

  Svar
 • Spurte også Bard om vedtaket kunne gjøre det vanskeligere å få fred på Gaza:

  Dette kan ha negative konsekvenser for forholdet mellom israelere og palestinere. Det kan også gjøre det vanskeligere å ha en åpen og ærlig debatt om konflikten.

  For å få fred på Gaza er det viktig at det er en åpen og ærlig debatt om konflikten. Det er også viktig at det er mulig å kritisere staten Israel uten å bli anklaget for antisemittisme.

  Svar
 • Northern Light.
  14 desember 2023 20:57

  Biden, en kjøpt og betalt israelsk marionett erklærer: «Jeg er en sionist».

  Den jødiske amerikanske utenriksministeren sa det samme.

  Støtt sannheten, ellers vil den bli utryddet som det palestinske folket.

  Av Dr. Paul Craig Roberts.
  Biden-regimet har gjort det klart at den amerikanske regjeringen er sionistisk. Biden er tydeligvis ikke en amerikansk patriot. Han ofrer USAs velferd og omdømme, det lille som gjenstår, på vegne av det sionistiske Israels folkemord på det palestinske folket.

  Siden 1947 har Israel stjålet Palestina fra sine eiere og 2000 år gamle innbyggere. I flere tiår har Israel drevet palestinere ut av landsbyene sine, tvunget dem inn i flyktningleirer i fremmede land, og redusert deres tilstedeværelse i Palestina til nesten ingenting. Israel har lyktes i å gi nytt navn til Palestina: Israel. Dette har pågått i 76 år med støtte fra de store, moralske, vestlige demokratiene som alltid uttrykker bekymring for menneskerettigheter, men bare når deres bekymring er rettet mot deres utvalgte fiender.

  Nå som sionistene har krympet Palestina til nesten ingenting med amerikansk, europeisk og muslimsk hjelp, er beslutningen tatt i Washington og Israel om å utslette Palestina helt. Det blir ikke mer meningsløst snakk om «to statlige løsninger».

  Til tross for at det vestlige utdanningssystemet nå er brutt ned til å bedrive pro-sionistisk, pro-svart propaganda, er det fortsatt mennesker med moralsk samvittighet –til og med studenter ved Harvard. Et Harvard som spesialiserer seg på å gjøre amerikanske jenter til skjøger og amerikanske ikke-jødiske gutter til intetkjønn. Den sionistiske marionetten Biden, president i USA, representerer den sionistiske propagandaen om at enhver kritikk av Israels folkemord på palestinerne er antisemittisme, det vil si at kritikken angivelig bare er hat mot jøder, og ikke har noe forhold til innvirkningen på den moralske samvittigheten av det sionistiske massemordet på palestinske kvinner og barn, som vi alle kan se skjer hver dag.

  Å se en amerikansk president synke så lavt, forteller oss at det som en gang var en stolt amerikaner nå er en skamfull amerikaner. Presidenten i USA har gjort landet vårt kjent som en fullstendig tilhenger av folkemord og tilrettelegger for massemord, med en president som har brukt hundre milliarder dollar av pengene våre til massemord, og på USAs bekostning sendt bomber og missiler som gjør folkemordet mulig.

  Biden er Israels leder i Amerika og den vestlige verden, og kongressen, spesielt republikanerne, er enige med ham. Det var Representantenes republikanere som ba presidentene ved Harvard University, University of Pennsylvania og Massachusetts Institute of Technology å komme til House Education Committee, for å bli skjelt ut for å ha studenter som våger å protestere mot Israel. Merk at alle tre presidentene for våre ledende utdanningsinstitusjoner er kvinner. Ikke en hvit angelsaksisk heteroseksuell mann i sikte.

  Ekte menn i Amerika eksisterer tydeligvis ikke lenger ettersom det er ikke-hankjønn som utnevner kvinnene og innvandrere til presidenter for universiteter og til konsernsjefer, slik som immigranten fra India som er administrerende direktør i IBM. Tydeligvis har hvite heterofile menn, hvis det er noen igjen i akademia og forretningsliv i Amerika, kjøpt Woke-propagandaen og er overveldet av skyldfølelse. Resultatet er at Representantenes hus har vedtatt en resolusjon om at kritikk av Israel er antisemittisme.

  I Tyskland og andre europeiske land kan en bli arrestert bare for å ha korrekt kritisert Israels brudd på menneskerettighetslovene. Disse lovene gjelder bare for Washingtons fiender, aldri for Israel eller Washington. I Europa er det straffbart å være uenig på noen måte i den offisielle sionistiske fortellingen om Holocaust. Ved å forby protester mot Israels folkemord på palestinerne, har Europa gitt Israel blankofullmakt til folkemordet.

  Som det er helt åpenbart, er ondskap nå den offisielle utenrikspolitikken til den vestlige verden. Dette gjør forsvaret av den vestlige sivilisasjonen stadig vanskeligere. Jeg finner det stadig vanskeligere å forsvare en sivilisasjon hvis sataniske ondskap øker for hver dag.

  Fra Dr. Paul Craig Roberts blogg, publisert 13 desember 2023.
  Oversatt fra engelsk. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: Biden, a bought-and-paid-for Israeli Puppet declares: “I am a Zionist.” The Jewish US Secretary of State said the same.

  Svar
 • Jøder kan ta avstand fra sionistisk politikk. Og mange jøder gjør dette.
  Og hvis/når de ( i tillegg) tar avstand fra den religiøse galskapen å være gudenes utvalgte, så kan de leve som vanlige borgere i verden.
  Men hvis de som mange tidligere religiøse jøder holder på :

  ‘Den jødiske utenriksminister i Frankrike Itzig Aron Cremieux sendte i 1860 et opprop til verdens jøder, og det heter her bl.a.:
  Unionen som vi vil grunnlegge, skal ikke være noen fransk, engelsk, irsk eller tysk, men en jødisk verdensunion. I ingen henseende vil en jøde bli en venn av en kristen eller en muslim, før øyeblikket kommer da den eneste rettens religion stråler over hele verden i jødetroens lys…. Vår nasjonalitet er våre fedres religion og ingen annen nasjonalitet kjenner vi…. Tiden er nær da Jerusalem vil bli et bedehus for alle nasjoner og folk Vår makt er ufattelig, hvis vi lærer å sette inn makten for vår sak … Dagen er ikke fjern da alle rikdommer og alle jordens skatter skal bli Israels barns eiendom.’

  Da må de , som alle andre folk som i sin hybris ikke ser seg sjøl og sin egen mentalitet , regne med å bli motarbeidet.
  Verre er det ikke.
  Men da faller også hele deres falske makt-imperium.

  Men da må vi alle andre også slutte å bruke jødenes penge-system & renter som holder nasjoner og verden nede i jevnlige rente/penge- ‘kriser. Vi må sjøl slutte med å være ‘jøder’.
  Vi må slutte å forveksle stener med brød; – fiktiver og virkelige verdier.
  Da må vi og våre politikere, og deres/våre penge-økonomer slutte å bruke det penge-økonomiske systemet som våpen.
  Og også innbygger folk som er oppvokst med dette systemet,- der vi skal tjene på hverandre istedetfor å tjene hverandre.
  Da må vi se/skjønne at penger er uten egenverdi for en nasjon. Men at disse byttemidlene først får reell verdi når de sendes rundt og setter i gang (reell) aktivitet. At det er arbeidskrefter som er en nasjons gull.
  Og at renter , utover indeks-regulering, er tyveri.

  Vi kan ikke angripe jøder for noe vi sjøl utfører med samme eller verre infantile galskap/tullball.
  Vår mentalitet er vår skjebne.

  Svar
  • ‘Renteutgiftene for folk flest er mer enn doblet på to år. I 2023 beregner SSB at låntagerne i snitt må betale over 40.000 mer i renter, enn de gjorde i 2021.’
   e24.no/norsk-oekonomi/i/LlrzBq/ny-utgiftsbombe-kommer

   Hva er disse rentene?
   Hvor går disse rentene som tapper befolkningens velferd og øker leveomkostningene ?

   Vår ( eventuelt våre politikere og deres penge-økonomers) mentalitet er vår skjebne.

   Svar
   • Etter hva jeg forstår betyr hver renteheving på 0,5 % at Staten tar inn 40 milliarder kroner mer. Næringslivet sender regningen «nedover» ved økte priser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

NED:

CIAs legale vindu for å korrumpere demokratiet og for regimeendring (1)

Forrige innlegg

Ukraina taper krigen.

Zelensky kommer til Norge for å tigge om mer penger for å forlenge den.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.