POSTED IN Helse

Dødshjelp til psykisk syke er i strid med helsevesenets primær-oppgave:

Helsevesenet skal redde liv.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Trudeau audmjuka: Kanadiske legar avviser WEF sitt eutanasiprogram

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Sist veke stemde det kanadiske parlamentet for å stoppe WEF-programmet der dei utfører eutanasi på psykisk sjuke. Dette kjem som ei følgje av sterk motstand frå tusenvis av legar. Dette skal ha gjort statsminister Justin Trudeau mildt sagt indignert. Dette rapporterer The People’s Voice, og dei skriv (mi omsetjing):

«Den WEF-infiltrerte regjeringa i Canada tilbyr medisinsk assistert død til kronisk sjuke, men planen om å utvide programmet til menneske med milde psykiske lidingar har splitta kanadiarar, rapporterte New York Times.

Nypost.com rapporterer: Den kontroversielle retningslinja kan la alle i Canada med ein uhelbredeleg medisinsk tilstand søkje om assistert sjølvmord, sjølv om sjukdommen ikkje er dødeleg, noko som gjer lova til eit av dei mest liberale sjølvmordsprogramma i verda.

Helsevesenets primæroppgave er å redde liv. (Foto: iStock)

Canada innførte medisinsk assistert død etter at Høgsteretten vedtok i 2015 at det å krevje menneske å halde ut utolererbar liding var eit brot på grunnleggjande rettar til fridom og tryggleik.

Lova vart i 2021 utvida til å inkludere menneske som opplevde ‘alvorlege og ukorrigerbare/ukurerbare’ [engelsk grievous and irremediable] tilstandar, slik som depresjon og andre psykiske lidingar.

Meir enn 13 000 kanadiarar fekk utført eutanasi som del av programmet i 2022, rapporterte Daily Mail.

Då programmet vart annonsert i fjor, hevda ein konservativ lovgjevar ‘at den liberale regjeringa til statsminister Justin Trudeau fremjar ein ‘dødskultur’’.

‘Har vi gått for langt og for raskt med Canada sitt program for assistert sjølvmord?’ spurde den konservative parlamentsmedlemmen Ed Fast. ‘Vil vi utvikle oss til ein dødskultur der døden blir det føretrekte valet for dei som lid av psykiske sjukdommar, eller vil vi velje livet?’

Det følger store etiske problemer med et slikt progam, f.eks. at en psykisk tilstand ofte forandrer seg. Folk kan endre mening. (Foto. iStock)

Men no set helsetenestepersonar seg til motverje mot planar om å utvide programmet, med den grunnen at der ikkje er nok legar, spesifikt psykiatrar, i Canada til å evaluere psykisk sjuke som ønskjer å døy, ifølgje meldinga gjort av helseminister Mark Holland og justisminister Arif Virani.

Dette følgde etter eit møte i spesial-parlamentskomiteen der dei såg på planen, rapporterte New York Times.

‘Systemet må vere klart, og vi må få det riktig,’ sa Holland til journalistar.

‘Det er tydeleg frå samtalane vi har hatt, at systemet ikkje er klar, og vi treng meir tid.’

‘Sjølv om vi har tidsplanen, sjølv om retningslinjene er ferdige, har der ikkje vore nok tid for folk å lære seg dei, og provinsar og territorium seier at systema deira ikkje er klare, og at dei treng meir tid,’ la han til.

Tenestepersonane kom ikkje med ei tidslinje for endringane, sjølv om utvidinga offisielt er planlagt å gjelde frå 17.mars.

Ei gruppe som støttar medisinsk assistanse til å døy, Dying With Dignity Canada, kom med ei melding som reaksjon på nyheita, der dei oppmoda den kanadiske regjeringa til å tydeleggjere handlingsplanen sin.

‘For dei i landet som lever med behandlingsresistente psykiske lidingar som tolmodig har venta på denne endringa i Canada sine MAID-lover [MAID = Medical Assistance in Dying; namnet på sjølvmordsprogrammet], er Dying With Dignity Canada vonbrotne og deler frustrasjonen til den vedvarande ekskluderinga, stigmatiseringa og diskrimineringa basert på diagnose,’ sa gruppa.»

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • En verdensomspennende demoralisering og synkende respekt for menneskeverdet preger vår tid, og Fidelito, som Schwabs gullgutt, vil selvfølgelig være flinkest i klassen og drepe flest mulig så for som mulig. Sveits praktiserer eutanasi, som en kronisk syk venninne i Zürich benyttet seg av, bestilte time og ferdig med den. Ny jobb i helsevesenet: bøddel. Holland tar også gjerne livet av deg, så vidt jeg husker.

  Svar
  • «En verdensomspennende demoralisering og synkende respekt for menneskeverdet preger vår tid»
   Utvilsomt Frikar! Alt regnes om i penger. Dansen rundt gullkalven er blitt psykotisk. Jeg har jobbet i «trøste og bære» industrien gjennom et relativt langt liv. Jeg husker diskusjonen om hvordan vi skulle prissette «omsorg»?
   Hva skulle prisen være hvis vi gav beboeren plaster på såret? Hvor mye skulle det koste og stryke den gamle på kinnet? Du tror at jeg juger? Nei slik ble det snakka. Etter det begynte jeg for mæ sjæl.

   Svar
   • Jeg tror ikke du ljuger, Olav. Min mor ble flyttet fra avdeling til avdeling jo nærmere døden, og kvaliteten på omsorgen sank parallellt.

 • Northern Light.
  7 februar 2024 16:01

  Eutanasiprogrammer er bare en del av Wolrd Economic Forum agenda med å redusere verdens befolkning med milliarder, noe de er helt åpne om. Forente Nasjoner publiserte en video for ikke lange siden, som en del av Agenda 21, som oppfordret eldre indirekte å velge assistert dødshjelp. Med titelen «I have lived a good life».

  Storkapitalen vil ikke ha utgifter på kapital, og eldre utenfor arbeidslivet som ikke har private forsikringer for alderdommen, vil ligge kapitalen til utgift når storkapitalen tar over nasjonene. Det er den nye verdensordningen, kapitalen tar over statens oppgaver. De vil drive de tidligere suverne nasjoner som deres megaselskaper, med minimale utgifter for maksimal profitt.

  Satanisme er å snu alt i Bibelen på hodet, og det selvutvalgte folket av Lucifers ætt, går i mot Bibelens bud, bud nummer 4, også når det gjelder eldre:
  «Bibelen forteller oss spesifikt og gjentatte ganger å respektere våre eldste (2. Mosebok 20:12; 3. Mosebok 19:32; 1. Timoteus 5:1-3). Foreldre, besteforeldre og andre mennesker som er eldre enn deg skal behandles med respekt». Guds motstanders folk går til krig mot eldre, mRNA-injeksjonene kalt vaksiner dreper eldre fremfor alt. Sykehjemsbeboere i hele den vestlige verden var de første til å dø av «covid».

  Svar
 • MAID MIDLERTIDIG stoppet; armstrongeconomics.com har god artikkel.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Gjort med vilje:

Ida Wolden Bache gjør krona til en shitcoin!

Forrige innlegg

Et «utvalgt» folk?

Hvem er verdens jøder?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.