POSTED IN Imperialismen, Israel, Palestina

Document.no:
Først faller Israel for islam, deretter Europa

Vendepunkt:
USA/Israel taper Midtøsten

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Hamas sitt motangrep mot Israels okkuperte områder har blitt verdenspolitikkens viktigste kampsak, viktigere enn Ukraina-krigen. Krigen mot Israels okkupasjon dreier seg om svekkelsen av USAs kontroll over Midtøsten, og dermed USAs svekkelse i hele verden.
Document.no har nå kommet opp med et helt nytt argument for Israels fortsatte utvida okkupasjon. Document skremmer med at kampen for Israel dreier seg om islams kamp for erobring av nye stater: Først tar vi Israel, så tar vi Europa.

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Israel —
folkerettsstridig okkupant

En okkupert har rett til å sette seg opp mot en okkupant etter folkeretten. Følgelig er det i samsvar med folkeretten både å forsvare sin stats areal, og prøve å ta tilbake okkupert område. Sånn som Norge gjorde mot tyskerne i 1940. Israels okkuperte områder er ikke godkjent av FN, snarere tvert imot. Så kan noen si at Israel har okkupert dette området i så mange år, sjøl om det er folkerettsstridig, at det nå «de facto» er Israels. Det er et politisk spørsmål som avhenger av totalsituasjonen når en kan si at okkupasjonen er blitt en akseptert realitet. Israels mange okkupasjoner og bosettinger på okkupert område er ikke akseptert av andre enn Israel, USA, Nato og muligens EU, og er ikke legitim og uansett formaliteter, og er klart i strid med folkerettens formål.

Dernest:
Det var tyskerne
som drepte 6 millioner jøder,

ikke palestinerne
Johan Galtung skreiv i Aftenposten 19.08.1967:

Det vi gjorde var å ekspropriere et européisk problem og slenge det for føttene på araberne, spesielt da palestinerne — det vi skulle gjort var å ta fra Tyskland, den verste av oss alle her i det kristne Europa, et område stort nok til å huse nasjonen Israel, f. eks. i Bayern.

For det tredje:
«Her bodde vi for 2 000 år sia»
er
 rasistisk imperialisme
Å gi Bayern, eller hvilket som helst annet område, til Israel, er likevel feil. Det er bare et godt bilde på urimeligheten av å straffe palestinerne for de tyske nazistenes forbrytelser.
Det er også meningsløst å bruke en bosetting for 2 000 år sia som argument for å fortrenge noen fra sine bosteder i dag. At det går an å hevde som mange av kristenfolket hevder at det står i Bibelen at jødene skal få Israel — og som betyr at de kristne må forlate sine boliger for jødene i dag — er jo bare helt vilt. Det er i grunnen komplett uforståelig at det går an å anse seg som rasjonell og hevde et sånt standpunkt.

Sionisme = ensretting, rasisme, apartheid
Sionismen, ideen om at jødene skal samles i en stat der alle skal tro og rette seg etter en religion, den jødiske, er en rasistisk apartheid-politikk. Theodor Herzl grunnla sionismen i 1896 med boka Der Judenstaat. Sionisme er ideologien om at jødene må bo i en stat med bare jøder. Herzl tenkte først ikke på Palestina, men på Argentina og Øst-Afrika som mulige steder å rydde unna folk for nye jødiske bosettere. Men jødene i Europa var integrert i sine egne land og trivdes der, trass i en del diskriminering. Jøder flest var lenge imot Herzls påfunn.

Det er grunn til å merke seg at de norske nazistene under den tyske okkupasjonen malte slagord som «Palestina kaller» på butikkvinduer eid av jøder. Nazistene i Norge delte Herzls syn om at jødene måtte reise ut av landet sitt og flytte til Palestina. Uten tanke på dem som måtte tvangsflyttes.

«First we take Israel, then we take Europe»?
Document.no prøver å forsvare Israels mange folkerettsstridige overgrep mot palestinerne med at «muslimene er verre». Muslimene vil ta over hele Israel, og deretter Europa. Det var budskapet i en video fra Document.no der redaktør Hans Rustad intervjua gravejournalist Alf R. Jacobsen.

At innvandringa, og særlig fra muslimer, har vært både ukontrollert og for stor til Europa, er åpenbart. Noen av innvandrerne, og kanskje religiøse ledere i noen muslimske land, kan drømme om, tenke på og kanskje planlegge et IS-kalifat i Europa. Men det er ingen grunn til å tro at lederne i muslimske stater jobber for det, ei heller at det er mulig å oppnå. Før det skjer vil det politiske sjiktet som styrer i Europa i dag og står for den nåværende innvandringspolitikken med å øke tilpassinga av Europa til islam, bli feid vekk fra maktposisjonene sine. Nye ledere vil stoppe en sånn utvikling. Ikke minst vil vanlige folk gjøre opprør. Det vil nok bli voldelig uro i Europa som følge av bedre muslimsk organisering — ikke minst militær organisering — men de klarer ingen varig maktovertaking.

Uansett vil denne utviklinga skje helt uavhengig av hvordan det går med Israel. Argumentet til Document om at «First we take Israel, then we take Europe» er bare et forsøk på å skremme med muslimene for å samle oppslutning om en aggressiv folkerettsstridig erobrer i Midtøsten i en situasjon der stadig flere ser Israels sanne karakter.

USA/Israel taper Midtøsten
Den tillyste israelske bakkeinvasjonen av Gaza lar vente på seg. Israel har foreløpig nøyd seg med terrorbombinga av Gaza, og har gått med på våpenhvile fra mandag morgen og som gjelder per 19. oktober kl 07.00.

President Biden er i Israel for å møte statsminister Netanyahu. Det er mer for å legge bånd på Israel enn å støtte Israel. USA ser at statene i Midtøsten inkludert Kina og «tredje-verden-land» samler seg mot Israel og USA og presser USA ut av Midtøsten. Biden sa til CBS´ «60 Minutes» sist søndag at en israelsk okkupasjon av Gaza vil være en stor feil. Israels USA-ambassadør sa Israel ikke hadde noe «sterkt  ønske om å okkupere eller reokkupere Gaza» og «ikke noe ønske om å styre over livene til over to millioner palestinere

Den tidligere indiske diplomaten M. K. Bhadrakumar driver nå en blogg og den 17.10.2023 skriver han om det diplomatiske spillet rundt den aktuelle krigen, gjengitt på steigan.no.

Bhadrakumar peker på at USA er opptatt av å få fri de israelske gislene, mens de andre statene i Midtøsten og Kina er opptatt av Palestina-spørsmålet og den humanitære krisen i Gaza. Det er kontakter mellom Iran og Saudi-Arabia, og Kinas spesialutsending innkalte 13. oktober de arabiske utsendingene i Beijing der Kina understreka «deres kollektive holdning om at en «veldig alvorlig» humanitær krise har oppstått etter Israels angrep på Gaza» og «det internasjonale samfunnet har ansvaret for å iverksette umiddelbare tiltak for å lette spenningen, fremme gjenopptaking av samtaler for fred, og ivareta det palestinske folkets lovlige nasjonale rettigheter.» De arabiske utsendingene skal ha vært fornøyd med Kinas konstruktive rolle.

Russland orienterer seg bort fra Israel
Derimot.no har 18.10.2023 et innlegg fra John Helmer, en australskfødt journalist med base i Moskva. Helmer sier at det positive forholdet Russland og Putin har hatt til Israel nå endres. I en twitter-melding skriver Erdogan at «President Erdoğan og President Putin av Russland utveksla også synspunkt på potensielle initiativ for å møte dei humanitære behova i regionen.».

Vendepunkt for USA/Israel
Alt dette peker i retning av at USA og Israel mister initiativet og innflytelsen, og at det endelig nærmer seg en stopp for Israels fortsatte utvidelser. Til og med en  kraftig arealmessig innskrenking med en egen palestinsk stat, som pris for fred, kan Kina, Saudi-Arabia og Iran med flere sørge for mens USA sitter på sidelinja.

Avstemninga i FNs sikkerhetsråd er et signal: Russlands forslag om våpenhvile fikk flertall med Russland, Kina, Mosambik, Gabon og De forente arabiske emirater. Vesten stemte imot: USA, Storbritannia, Frankrike og Japan. (Brics-landet Brasil og Ghana valgte å ikke stemme).

Interessant er også demonstrasjonen i Washington i natt, inne i Capitol Hill, der jøder demonstrerte mot Israels angrep på Gaza under parolen «Ikke bomb Gaza i vårt navn.»

Framheva bilde:
Demonstrasjon foran Norges Utenriksdepartement 14.10.2023. 
Foto: OBB/Politikus

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Det hadde vært lettere å se klart i MidtØsten konflikten hvis vi ville tatt inn over oss det fakta at vi er vitne til opptakten til en sivilisasjonskonflikt som vil prege, eller kanskje være skjebnesvanger, for verden i årene som kommer.

  Alt tyder på at det ikke er forholdet mellom palestinere og Israel som er den gnisten som holder hatets flamme ved like.

  Islamistenes hat er, som alle som hører deres taler må forstå, ikke spesifikt rettet mot Israel men mot Vesten generelt.

  Vi her oppe i Norge har fremdeles et akademisk forhold til konfliktene mellom Islam og alle andre kulturer overalt i verden; vi føler oss ikke synderlig berørt og kan fritt ta intellektuelle standpunkter fra sikker avstand til konfliktene.

  Vi har utviklet en manisk selvforakt til egen kultur som driver oss til ensidig å se egne feil, mens andre sivilisasjoners egenarter synes perfekte og hevet over kritikk. Jeg tror vi har kommet til det stadiet som enhver sivilisasjon gjør før den møter sin skjebne: Selvforaktens og selvdestruksjonens periode.

  Hvorfor føler vi ikke det minste ubehag over å se de fanatiske masser i muslimske land som marsjerer under hatets bannere? Hatet mot alt som representerer ”de vantro” De som ikke har Allah som sin Gud og Mohammad som sin profet og beskytter?
  Og hvorfor er det venstresiden, som alltid har vært ateistisk, som selv leder samfunnet vekk fra alle tradisjonelle holdninger om sex, ekteskap, kvinners rolle, homoseksualitet etc. etc. som først og fremst stiller seg bak en politisk og religiøs virkelighet som vil stoppe enhver liberalisering av disse verdiene?

  De vil jo selv bli de første ofre for denne revolusjonen.

  Det går som en rød tråd gjennom venstresidens holdninger til konflikter i verden. En kan aldri vite hva de er for, bare hva de er i mot.
  De er alltid i mot det Vesten står for.

  Rart at alle Israel kritikerne ikke ser hvem de er på parti med? Hvilke krefter i folket, også her i Norge, som støtter opp om palestinerne?
  Er det Israelsvennene som kaster stein og Molotov cocktailer? Er det de som angriper ambassader for å drepe diplomatene? Er det de som går med bannere som skriker ut direkte trusler mot våre samfunn og vår sivilisasjon?
  Hva med straffeloven som sier at det er straffbart å true og oppfordre til vold?
  I følge internasjonal lov er det straffbart å planlegge, forberede eller true med folkemord. Det er nettopp dette Iran hele tiden gjør og alle Hamas ledere følger opp. Hvorfor er ikke FN og verdens ledere hysterisk oppbrakt over dette og følger opp rettslig når de reagerer så sterkt mot ethvert brudd på den såkalte folkeretten fra Israels side?

  Det er når en ser denne uhyrlige dobbeltmoralen og ensidigheten at ordet ”antisemitt” ligger nær å bruke. Det kan ikke være en tilfeldighet at nesten ingen ser noe som helst positivt fra Israels side og aldri kritiserer islamistene for de hårreisende brudd på alle regler for krigføring og generell humanitet som de hele tiden demonstrerer.

  Svar
 • Først tar islamistene Israel deretter Europa.
  Først tar Putin Ukraina deretter Europa.
  Først tar Kina USA deretter Europa.
  Samtidig planlegger storkapitalen redusere levestandarden og folketallet i Europa.
  Samtidig med dette skal Europas befolkning og Europas industri rustes opp til krig (bla med bruk av russisk gass?) for deretter å delta i USAs krigføring mot Kina.
  Kan alt dette skje samtidig???

  Svar
 • wasan Totland
  23 oktober 2023 8:22

  Alf R Jacobsen er en utmerket geopolitisk analytiker sammen med Jan Hårstad. Det jeg har fått ut av den siste månedens hendelser er følgende: Al Jazera viste oss underminerte høyhus/blokker som ble sprengt samtidig som Nathayahu åpnet opp grensene for Hamas. Det hele var en stor false flag som kan sammenlignes med 9/11 eller Pearl Harbor.
  Hensikten er å starte innbyrdeskrigen i Europa. Man forsøker å bygge opp et større og større raseri blandt palestinaaraberne og dere støttespillere her. Terror vil være frukten dette bærer. I 2024 vil det eskalere enormt mye. Prosjektet EU vil bli kraftig redusert.

  Hvem stå egentlig bak det hele? Man har en anelse om at det er nøye planlagt av Nathanyahu og mange flere. Han vil bli ofret men oppnå mye.

  Svar
 • Jeg er ikke Israel/Palestina ekspert men følger med. Hører stadig om hvor dårlig Palestinerne blir behandlet , men har aldri hørt om samme grusomheter som Hamas utførte mot Israelere nå sist?
  Hvordan behandler Hamas sine egne?
  I følge historikeren Benny Morris fikk araberene i Palestina flere ganger forslag om 2 statsløsning men sa nei. De vil bare jage ut alle jøder fra området.
  Araber statene rundt har trenert alle løsninger også. Koranen oppfordrer muslimer til hat mot jøder?Ikke noe godt utgangspunkt for fredelig sameksistens?

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russlands mottrekk til USAs hangarskipsgrupper i Middelhavet er Kinzhal.

Disse missilene har ikke USA forsvar mot.

Forrige innlegg

Det spørsmålet er ikke lett å svare på:

Er den norske regjeringen den verste vi har hatt?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.