POSTED IN Konspirasjoner / Sammensvergelser, Økonomi

Digitale penger og digital identifikasjon:

Nye skritt tas for å kunne kontrollere befolkningen.

0
Print Friendly, PDF & Email

De innfører et globalt system for digital identifikasjon «for alle» som knyttes til våre bankkonti.

Av Michael Snyder.


En behøver ikke være geni for å forstå hvor dette bærer hen. Ikke så langt frem i tid er alle «globale borgere» pålagt å ha «digital identifikasjon», ellers vil de ikke få tilgang til det nye globale digitale finanssystemet.

Sentralbanker over hele kloden har rullet ut sine nye «digitale sentralbankvalutaer», men for å bruke disse valutaene må du «bevise at du er den du sier du er», og den eneste måten å gjøre det på er med den nye globalt system for digital identifikasjon. Etter hvert som kontanter fases ut, blir de som motsetter seg å være en del av det nye globale systemet i økende grad henvist til ytterkantene av samfunnet.

Knapt noen er villige til å ansette dem og det blir umulig for dem å få lån. Og så etter at det store flertallet av den globale befolkningen «villig» har meldt seg på det nye globale systemet for digital identifikasjon, kunngjøres det at systemet vil bli obligatorisk. Det betyr at alle som ikke vil bli en del av systemet vil ikke kunne kjøpe, selge, få jobb eller ha en bankkonto.

Når et globalt system for digital identifikasjon er introdusert, vil det raskt bli vår viktigste form for identifikasjon. Det vil bli viktigere enn førerkort og personnummer. Ganske raskt ville det bli nødvendig for nesten alle økonomiske transaksjoner gjør på nettet. Dessverre er det akkurat den typen system som nå foreslås av politiske beslutningstakere i FN.

I en policybrief fra mai 2023 med tittelen «A Global Digital Compact – en åpen, fri og sikker digital fremtid for alle», blir vi fortalt at «en åpen, fri, sikker og digital fremtid» er helt avgjørende for «oppnåelsen» av målene for bærekraftig utvikling». Den skisserer områder der behovet for digitalt samarbeid med flere interessenter er påtrengende, og beskriver hvordan Global Digital Compact kan bidra til å realisere forpliktelsen i erklæringen om markeringen av FNs syttifemårsjubileum (Generalforsamlingens resolusjon 75). /1); med å «forme en felles visjon om digitalt samarbeid» ved å tilby et inkluderende globalt rammeverk.

De fleste av befolkningen ville ikke bli for skremt etter å ha lest det innledende avsnittet. Men hvis du går til side 8 i retningslinjene, vil du finne delen der et system for digital identifikasjon «knyttet til bank- eller mobil-kontoer» er foreslått. Digitale ID-er knyttet til bank- eller mobil-kontoer kan forbedre utbetalinger, og å bedre å nå de rette mottakerne.

Hvis din sosiale kreditt-poengsum blir for lav i et slikt system, kan du bli satt i «digitalt fengsel» i en viss periode. Dine «digitale privilegier» ville bli stoppet for en stund, og det ville bety at du ikke kunne kjøpe, selge eller leve ditt normale liv så lenge straffen varer. Selvfølgelig hvis du blir «brysom» gjentatte ganger, kan du få dine «digitale privilegier» stoppet for alltid. Hva ville du gjort da? Du vil ikke kunne kjøpe eller selge noe. Du ville ikke kunne få jobb. Du vil ikke kunne ha en bankkonto. I beste fall ville du vært totalt utstøtt fra samfunnet.

Ikke la deg lure til å tro at denne typen system er langt unna. Bare tre måneder fra nå vil EU «pålegge» at alle medlemsland tilbyr en «digital identitetslommebok» til hver enkelt av sine innbyggere og virksomheter. Den europeiske union vil pålegge digital identitet under eIDAS 2.0, som trer i kraft i september 2023 og sikre at alle medlemsland tilbyr en digital identitetslommebok (DIW) til borgere og bedrifter. Ifølge EU-kommisjonen; «Minst 80 % av innbyggerne bør kunne bruke en digital ID-løsning for å få tilgang til viktige offentlige tjenester innen 2030».

I første omgang vil deltakelse fra enkeltpersoner og bedrifter i EU-systemet være «frivillig». Men i løpet av de siste årene har vi sett hvor raskt «frivillige» tiltak kan bli «obligatoriske». Når jeg sier at vi lever i en av de mest kritiske tidene i hele menneskehetens historie overdriver jeg ikke. Det er en grunn til at Storbritannia, EU og USA alle gjør seg klare til å innføre CBDC. Det er en grunn til at «digital identifikasjon» plutselig har blitt et så aktuelt tema. De ønsker virkelig å bygge et digitalt fengsel for oss alle, og hvis du planlegger å protestere, er det på høy tid å gjøre det nå.

Fra Global Research, publisert 23. juni 2023. Snyder er advokat og forfatter av flere bøker, og har skrevet tusener av artikler på The Economic Collapse Blog med flere.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: They Want to Implement a Global System of Digital Identification “For All” That Would be Connected to Our Bank Accounts.

Forsidebilde: Lexica1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 780 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Russisk forsvarsanalytiker:

Kan bruk av atomvåpen få øynene opp i vesten?

Previous Post

NRKs ønsketenkning: Statskupp i Russland?

Nei, Storm i et vannglass!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.