POSTED IN Konspirasjoner / Sammensvergelser, Økonomi

Digitale penger og digital identifikasjon:

Nye skritt tas for å kunne kontrollere befolkningen.

1 kommentar
Print Friendly, PDF & Email

De innfører et globalt system for digital identifikasjon «for alle» som knyttes til våre bankkonti.

Av Michael Snyder.


En behøver ikke være geni for å forstå hvor dette bærer hen. Ikke så langt frem i tid er alle «globale borgere» pålagt å ha «digital identifikasjon», ellers vil de ikke få tilgang til det nye globale digitale finanssystemet.

Sentralbanker over hele kloden har rullet ut sine nye «digitale sentralbankvalutaer», men for å bruke disse valutaene må du «bevise at du er den du sier du er», og den eneste måten å gjøre det på er med den nye globalt system for digital identifikasjon. Etter hvert som kontanter fases ut, blir de som motsetter seg å være en del av det nye globale systemet i økende grad henvist til ytterkantene av samfunnet.

Knapt noen er villige til å ansette dem og det blir umulig for dem å få lån. Og så etter at det store flertallet av den globale befolkningen «villig» har meldt seg på det nye globale systemet for digital identifikasjon, kunngjøres det at systemet vil bli obligatorisk. Det betyr at alle som ikke vil bli en del av systemet vil ikke kunne kjøpe, selge, få jobb eller ha en bankkonto.

Når et globalt system for digital identifikasjon er introdusert, vil det raskt bli vår viktigste form for identifikasjon. Det vil bli viktigere enn førerkort og personnummer. Ganske raskt ville det bli nødvendig for nesten alle økonomiske transaksjoner gjør på nettet. Dessverre er det akkurat den typen system som nå foreslås av politiske beslutningstakere i FN.

I en policybrief fra mai 2023 med tittelen «A Global Digital Compact – en åpen, fri og sikker digital fremtid for alle», blir vi fortalt at «en åpen, fri, sikker og digital fremtid» er helt avgjørende for «oppnåelsen» av målene for bærekraftig utvikling». Den skisserer områder der behovet for digitalt samarbeid med flere interessenter er påtrengende, og beskriver hvordan Global Digital Compact kan bidra til å realisere forpliktelsen i erklæringen om markeringen av FNs syttifemårsjubileum (Generalforsamlingens resolusjon 75). /1); med å «forme en felles visjon om digitalt samarbeid» ved å tilby et inkluderende globalt rammeverk.

De fleste av befolkningen ville ikke bli for skremt etter å ha lest det innledende avsnittet. Men hvis du går til side 8 i retningslinjene, vil du finne delen der et system for digital identifikasjon «knyttet til bank- eller mobil-kontoer» er foreslått. Digitale ID-er knyttet til bank- eller mobil-kontoer kan forbedre utbetalinger, og å bedre å nå de rette mottakerne.

Hvis din sosiale kreditt-poengsum blir for lav i et slikt system, kan du bli satt i «digitalt fengsel» i en viss periode. Dine «digitale privilegier» ville bli stoppet for en stund, og det ville bety at du ikke kunne kjøpe, selge eller leve ditt normale liv så lenge straffen varer. Selvfølgelig hvis du blir «brysom» gjentatte ganger, kan du få dine «digitale privilegier» stoppet for alltid. Hva ville du gjort da? Du vil ikke kunne kjøpe eller selge noe. Du ville ikke kunne få jobb. Du vil ikke kunne ha en bankkonto. I beste fall ville du vært totalt utstøtt fra samfunnet.

Ikke la deg lure til å tro at denne typen system er langt unna. Bare tre måneder fra nå vil EU «pålegge» at alle medlemsland tilbyr en «digital identitetslommebok» til hver enkelt av sine innbyggere og virksomheter. Den europeiske union vil pålegge digital identitet under eIDAS 2.0, som trer i kraft i september 2023 og sikre at alle medlemsland tilbyr en digital identitetslommebok (DIW) til borgere og bedrifter. Ifølge EU-kommisjonen; «Minst 80 % av innbyggerne bør kunne bruke en digital ID-løsning for å få tilgang til viktige offentlige tjenester innen 2030».

I første omgang vil deltakelse fra enkeltpersoner og bedrifter i EU-systemet være «frivillig». Men i løpet av de siste årene har vi sett hvor raskt «frivillige» tiltak kan bli «obligatoriske». Når jeg sier at vi lever i en av de mest kritiske tidene i hele menneskehetens historie overdriver jeg ikke. Det er en grunn til at Storbritannia, EU og USA alle gjør seg klare til å innføre CBDC. Det er en grunn til at «digital identifikasjon» plutselig har blitt et så aktuelt tema. De ønsker virkelig å bygge et digitalt fengsel for oss alle, og hvis du planlegger å protestere, er det på høy tid å gjøre det nå.

Fra Global Research, publisert 23. juni 2023. Snyder er advokat og forfatter av flere bøker, og har skrevet tusener av artikler på The Economic Collapse Blog med flere.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: They Want to Implement a Global System of Digital Identification “For All” That Would be Connected to Our Bank Accounts.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

1 kommentar. Leave new

 • Northern Light.
  28 april 2024 16:22

  World Economic Forum: 98 % av sentralbankene er nå klare til å innlede det kontantløse samfunnet.

  Frank Bergman.
  World Economic Forum (WEF) skryter av at 98 % av alle sentralbanker nå går med på å fremme WEFs agenda for «kontantløse samfunn». WEF har avslørt at de fleste av verdens sentralbanker forbereder seg på å eliminere fysiske penger, og er nå klare til å gå over til «digitale kontanter». Avsløringen ble gjort i en ny hvitbok fra WEF, som erklærer at nasjoner rundt om i verden snart vil bli tvunget til å ta i bruk en sentralbank digital valuta (CBDC) i stedet for tradisjonelle penger.

  I rapporten, med tittelen «Modernizing Financial Markets With Wholesale Central Bank Digital Currency», hevder WEF at en CBCD vil erstatte alle andre former for penger som ett enkelt globalt digitalt valutasystem. «CeBM er ideell for transaksjoner, til tross for fremveksten av alternative betalingsformer,» heter det i rapporten. «Digital valuta for sentralbanker, (wCBDC), er en form for CeBM for nye økonomiske modeller og integrasjon som ikke er mulig i dag».

  Ifølge WEF forbereder sentralbanker seg på å distribuere forskjellige former for CBDC-er. «Engros-CBDCs» vil bare bli brukt av banker, myndigheter og noen globale selskaper. «Retail CBDCs», skal brukes av allmennheten. Hvordan verdien og kjøpekraften til Wholesale CBDCs vil variere, er ikke klart.

  Det er imidlertid lett å anta at disse enhetene vil standardisere internasjonale valutaer og transaksjoner. Med andre ord, det er veien til en global valutamodell. Adopsjonen av CBDCs vil til slutt føre til det WEF kaller «dematerialisering» – fjerning av fysiske verdipapirer og penger. I en tid nå, som Slay News har rapportert, har WEF fremmet denne agendaen, som de kaller det «kontantløse samfunn».

  WEF: «Intensjonen er å introdusere et fullstendig digitalisert verdipapirsystem. «Tokeniseringen av eiendeler innebærer å lage digitale tokens som representerer eiendeler som eiendom, aksjer, digital kunst, intellektuell eiendom og til og med kontanter. Til slutt slapp de katten ut av sekken: «BIS foreslo to modeller for tokenisering av det monetære systemet: «1) Ta med CBDC-er, DT-er og tokeniserte eiendeler til en felles enhetlig hovedbok, og «2) En gradvis utvikling mot sammenkoblingssystemer. For å tolke dette – den enhetlige hovedboken er egentlig en annen betegnelse for et globalt enkelt digitalt valutasystem, som er fullstendig sentralisert og under kontroll av globale banker som BIS og Det internasjonale pengefondet (IMF).

  WEF og BIS erkjenner vanskeligheten med å innføre et slikt system uten motstand. Som svar på den forventede motstanden, anbefaler de en gradvis introduksjon ved bruk av «sammenkoblingssystemer». Denne metoden kobler CBDC-er til papirvalutaer og fysiske kontrakter, og dematerialiserer deretter disse gradvis, til den fullstendig digitale versjonen blir den nye normen.

  Bankene forbereder seg på å distribuere globale CBDC-er i en nær fremtid, og forutsier at trillioner av dollar vil være i sirkulasjon innen 2030. BIS spår at det vil være minst 9 store sentralbanker med CBDC-er i omløp innen år 2030. Dette er sannsynligvis en underdrivelse av den planlagte planen. Globalistene har tidligere antydet at de foretrekker total global digitalisering innen 2030.

  Et kontantløst samfunn ville være slutten for økonomisk anonymitet og frihet i handel. Med mindre alternative fysiske valutaer blir bredt tatt i bruk i protest, vil CBDC-er gjøre alle transaksjoner sporbare og kan lett avbrytes av regjeringer og banker. Under WEF-kontroll «cashless society»-agendaen overvåkes all handel, alle inntekter overvåkes, og transaksjoner kan blokkeres hvis de viser seg å krenke systemets mandater.

  Og selv om disse tingene allerede skjer i dag, kan de i det minste omgås med fysiske kontanter. Se for deg en verden der du bare kan bruke penger hos visse forhandlere, bare for bestemte tjenester, bestemte produkter og innen utvalgte områder basert på din «politiske oppførsel», dine sosiale poeng og din bakgrunn. Noen med et høyt «karbonfotavtrykk» kan bli blokkert fra å kjøpe dagligvarer, eller utestengt fra ladenettverket for elbiler for å tiltale noen med feil pronomen på sosiale medier.

  Mulighetene for myndighetenes kontroll som følger med CBDC-er er enorm, og muliggjør en fullstendig mikrostyring av individ og befolkning. Ikke bare er WEF klar over dette, men WEF-medlemmene gleder seg over den i spent forventning. Det faktum at 98 % av sentralbankene allerede tar i bruk denne teknologien, bør være en av tiårets største nyhetssaker. Ikke overraskende blir det nesten fullstendig ignorert av presse og media.

  Fra Slay News, publisert 25 april 2024.
  Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: WEF: 98% of Central Banks Now Ready to Usher In ‘Cashless Society’.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Russisk forsvarsanalytiker:

Kan bruk av atomvåpen få øynene opp i vesten?

Forrige innlegg

NRKs ønsketenkning: Statskupp i Russland?

Nei, Storm i et vannglass!

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.