POSTED IN Covid-19, Endring av politikken

Dette er styrt av de rikeste.

Pandemien er egentlig en nedstengning for å forberede en verdensregjering for den rike eliten.

14 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Like før trollet sprekk

av Gunnar Sortland

Denne «pandemien» har vore planlagt i minst eit tiår. For lenge har verdas superrike hatt ideen om at dei skal ha styringa med verda utan innblanding frå nasjonale og lokale krefter. Ei verdsregjering har vore på agendaen i fleire år. World Economic Forum har utarbeida ein masterplan kalla The Great Reset.

Kort fortalt går dette ut på å gjere dei rikaste i verda (1 %) endå mykje rikare på bekostning av resten av folket i heile verda. For å få dette til, må nasjonalstatane vekk, noko dei er godt i gang med. Dei multinasjonale gigantkonserna og -finansinstitusjonane vil overta marrknaden til dei små og mellomstore verksemdene.

State Street Corporation er et amerikansk holdingselskap for finansielle tjenester og banker med hovedkontor på One Lincoln Street i Boston med virksomhet over hele verden. (Fra Wikipedia). Dette er en av revene i hønsegården.

Allereie no har dei tre største investeringsselskapa i verda, Black Rock, State Street og Vanguard, kontrollen over det meste av verdas økonomi. Berre i løpet av nokre få månadar med «pandemi» har dei rikaste i verda snuska til seg hundretals av milliardar dollar.

Metoden har vore «lockdown» som har fått statane til å ta opp gigantlån i dei største bankane. Konsekvensen av dette blir jo at gigantgjelda vil svekke dei ulike statane sin økonomi, noko som sjølvsagt vil gå ut over velferda til folk flest.

Det er her «pandemien» er komen inn som ein nyttig reiskap for å få gjennomført The Great Reset. Gjennom drakoniske tiltak som lockdown, forsamlingsforbod og i mange land portforbod, har ein greidd å halde dei store folkemassane under kontroll, så streikar og aksjonar har vore så godt som umogleg å gjennomføre. Brot på restriksjonane har ført til knallhard bøtelegging.

Akkurat no, mot slutten av november 2021, står situasjonen og vippar. Det blir no lagt inn eit formidabelt press på dei uvaksinerte om å ta vaksinen. Dei fleste av dei såkalla vestlege landa har lokka med gulrot og truga med pisk. I mange land er det blitt lokka med kontantar, godteri til ungar, gratis sex og lotteri med hus og bil som gevinst. Trugselsmetodane er koronapass, utesperring frå arbeidsplass og portforbod.

I Austerrike har regjeringa nyleg vedteke vaksineringstvang. Alle skal vaksinere seg før 1. februar 2022. Viss ikkje vankar det ei bot på over 100 000 kroner. Og vert ikkje bota betalt, må du i fengsel i 2 månader.

baby's gray knit hat
Alle skal ha vaksinen enten de trenger den eller ikke.

Det er no svært tydeleg at panikken har breidd seg. Absolutt alle, heilt ned til bleiestadiet, skal ha vaksinen, noko WHO og Bill Gates har jobba for heile tida. Dette absurde presset skjer no når det byrjar kome fram at vaksinane fører til alvorlege biverknader og død. Og verknaden av vaksinen er kraftig svekka etter omlag 6 månadar, slik at ein tredje dose er naudsynt.

Granskingar i mange land slår fast at jo fleire som er vaksinerte, dess fleire blir innlagt med Covid-19 og døyr. Så all sunn fornuft skulle jo tilseie at vaksinasjonen straks burde stogge. Så kvifor skjer ikkje det? Farmasøytindustrien veit naturlegvis kor farleg denne «vaksinen» er, og viss dei ikkje-vaksinerte greier seg betre enn dei vaksinerte når nye virusvariantar dukkar opp, så er heile «vaksine»-bløffen avslørt. For planen har vore å få så godt som alle vaksinert. Då kunne nemleg det nye viruset fått skulda for dødsfalla, og ikkje «vaksinen» som faktisk skadar immunforsvaret. Difor får vi dette knallharde kjøret mot dei uvaksinerte.

Det er berre éin måte å stogge dette på. Folket i alle land må ta kampen opp mot myndigheitene. Fagrørsla må på banen med generalstreikar, og ulike aksjonar må takast i bruk, til dømes stenging av motorvegar og boikott av mainstream-media.

Viss vi ikkje greier å stoppe desse fascistiske metodane som tek sikte på å slavebinde folket, så er framtidsutsiktene for komande generasjonar heilsvarte.

Dei omlag 13 rikaste og mektigaste familiane kan gni seg i hendene og seie: Vi vann klassekampen. Skal vi la 0,00004 % av folket på denne kloden få bestemme over det desiderte fleirtalet?

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Forsidebilde: K. Mitch Hodge

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

14 kommentarer. Leave new

 • Nei til vaksine kan sammenlignes med denne kommentaren fra en Facebok side:
  Jeg nekter å legge på vinterdekk fordi:
  Dette er min bil, mitt valg, min frihet.
  Effektiviteten av vinterdekk er ikke bevist, med mindre det er fra studier utført av produsentene.
  Naboen min var ute for en ulykke etter å ha satt på vinterdekkene sine.
  Noen er allerede i sin tredje sesong med vinterdekk, dette beviser deres ineffektivitet.
  Vi vet ikke hva de er laget av. Dekkgiganter skremmer oss med vinteren bare for å bli rike.
  Forresten, det var dekkgigantene som fant opp snø og spredte den om natten når du sover.
  Hvis jeg har vinterdekk kan regjeringen følge meg i snøen.
  Utdann deg selv, åpne øynene, slutt å være en sau!
  I år sier jeg nei til vinterdekk.

  Svar
  • Vinterdekk er veldig bevist fungerende.

   Svar
  • Dette er er meget godt bilde bortsett fra et par ting. Vi er allerede utstyrt med piggdekk fra naturens side mot denne typen infeksjoner, kalt immunforsvar. Det er mer effektivt enn det produsentene av vaksiner klarer å produsere. Det slites ikke ned men fornyer seg selv og fungerer bare når føret tilsier det.

   Hvis det er slik du sier truer ikke mangelen på vaksiner andre enn de uvaksinerte. De utsetter dermed bare seg selv og andre som har valgt den samme strategien for fare. Alle som er vaksinert er trygge.

   Men slik er det i virkelighetens verden ikke. Vaksinene virker ikke slik det ble lovet og må fornyes med jamne mellomrom. Det er i praksis ikke vaksiner slik vi kjenner dem fra barnesykdommer og andre som mot polio og tuberkulose. Disse har meget langvarig effekt. Sansynligvis er vaksiner mot stadig muterende virus meningsløst. Satsing på et styrket immunforsvar ville være en bedre og billigere strategi.
   Men vaksineprodusentene er naturligvis fornøyd med den valgte linjen. Det er stort sett de som deler ut forskningsmidlene i dag og dermed bestemmer de hva en får vite og ikke vite.

   Svar
  • Frihet NÅÅ !!!
   30 november 2021 16:17

   Det du ser her er 100% ren svada noe som faller pen inn i rekken med hittil 100% rent sludder fra alle korona hysterikere jeg har hørt fra hittil (korona hysterikere som deg er langt fra de skarpeste knivene i skuffen selv om dere selv tror at dere er supersmarte)… Vinterdekk er noe alle har hatt personlig erfaring at fungerer hvis man har hatt bil eller vært passasjer i en bil i Norge om vinteren. Vaksinene derimot ble advart mot stort sett ALLE skadevirkningene av eksperter FØR vaksinene i det hele tatt kom på markedet etter de studerte hvordan vaksinene virket… Nå viser statistikker over hele verden at FLERE dør av vaksinene enn korona og da har vi enda ikke sett noe til langtids skadene…

   Svar
  • Vinterdekk hjelper mao mot alt, også korona. Eller så kommer det snart en bil-vaksine!!!!

   Svar
  • En fryktelig idiotisk sammenligning som forteller mye om forfatterens analytiske evner!

   Svar
 • Northern Light.
  28 november 2021 16:38

  Del1. Og Covid-19 viruset har aldri vært stort farligere enn en alminnelig sesonginfluensa, overlevelses-prosenten er 99,85% for alle aldersgrupper, og risikogruppen er den samme som for influensa, det er folk i høy alder med underliggende sykdommer, eller andre alvorlige syke med nedsatt immunforsvar. For de som dør av viruset, er alderen den samme eller faktisk høyere enn den forventende levealderen for landene.

  Nedstengninger og andre tiltak har med det aldri hatt vitenskapelig eller medisinsk grunnlag. Åpningene i det vevde stoffet munnbindene er laget av, er ca. 1000 ganger større enn et virus i koronafamilien. Viruset er påvist av en PCR-test som satt til 45 cykler slår positivt ut på gamle inaktive fragmenter av influensa og forkjølelsesvirus. De aller fleste som har viruset vet ikke at de har det og er symptomfrie.

  Registeringen av døde av viruset har vært feil fra starten av, folk som har dødd med viruset har blitt registrert som død av viruset. I Storbritannia ble folk som viruset påvist i Mars, og som døde i en trafikkulykke i Mai, registrert som døde av Covid. I Irland ble alle som ble lagt inn på sykehus registrert som smittet av Covid.

  Når den italienske motsvarigheten til Folkehelseinstituttet korrigerte sine tall over døde, fra død med Covid til død av Covid, ble tallet justert ned fra 130 000 til 4000, en reduksjon på 97%. Siden registreringen har blitt utført på samme måte for alle vestlige land, er det sannsynlig at tallene kan korrigeres på samme måte for alle land, og dermed er «pandemien» avslørt som det den er, en ord-konstruksjon.

  5 millioner døde på verdensbasis meddelte alle nyhets-ankerne i tv-nyhetene, uten å sette det i forhold til antall mennesker på planeten, som er 8,4 milliarder. Det er 8400 millioner, og da blir 5 millioner bare litt over en halv promille. Og det er altså folk først og fremst i høy alder med underliggende sykdommer, som likevel er i livets absolutte sluttfase. For en katastrofe.

  Med denne konstruerte kronakrisen som påskudd, har nedstengningene ført til at titalls millioner bedrifter har måttet stenge for alltid, noe som fremdeles pågår, og flere hundre millioner har blitt arbeidsløse i land uten sosialt sikkerhetsnett. Den elendigheten dette har ført til og fører til dreper det mangedobbelte enn de påståtte 5 millioner dødsfall av Covid.

  En del av planen til den globale storkapitalen som står bak. Smadringen av økonomien for arbeiderklassen og lavere middelklasse verden over, ødelegger skattegrunnlaget for mange land, og gjør at mange land som har lånefinansiert nedstengningene med lån fra bankkartellene, ikke kan betale lånene tilbake. Snart er mange vestlige land i samme gjeldssituasjon som u-land, og storkapitalen kan overta statlig eiendom og infrastruktur som de vil.

  De såkalte Covid-19 vaksinene er ikke vaksiner, de blir ikke vaksiner av at en ser, hører og leser ordet vaksine 250 ganger om dagen i presse og media, som har samme eiere som legemiddelgigantene som fremstiller dem. Ekte vaksiner beskytter den vaksinerte mot viruset den er utviklet for, og det gjør ikke mRNA-injeksjonene kalt Covid-19 vaksiner. De som har fått, tatt eller blitt presset til å ta den, blir lettere smittet av Covid og andre coronavirus og smitter andre med dem, for mye tyder på at injeksjonen også svekker immunforsvaret.

  Rapporteringsdatabasene som registrerer de som har dødd eller blitt skadet etter å ha blitt injisert med mRNA-injeksjonen kalt vaksiner som EUs, viser over 30 000 døde og over 2,8 millioner skadede, 50% av dem alvorlig av en befolkning på 450 millioner, og dette er bare 1-10% av alle tilfeller som også administratorer av systemet selv sier.

  Svar
  • Northern Light.
   28 november 2021 16:39

   Del 2. Dette er heller tall for et biovåpen som mange av de mest kvalifiserte kritikerne hevder at injeksjonene er, som Dr. Mike Yeadon, tidligere forskningssjef og VP for Pfizer, Dr. Robert Malone, oppfinneren av mRNA-injeksjonene, Dr. Luc Montagnier nobelprisvinner innen virologi, Dr. Sucharit Bhakdi, mikrobiolog, og «vår egen» Dr. Astrid Stuckelberger blant flere. Montagnier og Bhakdi sier uten omsvøp at langtids-virkningene av mRNA-injeksjonene for de fleste er døden.

   Det fant også japanske forskere ut i September, og den japanske helseseministeren forbød umiddelbart mRNA-injeksjonene etter funn av grafen, og andre giftige stoffer, og beordret at alle leger i Japan skulle stoppe bruken av dem, og behandle Covid-pasienter med Ivermectin i stedet, og bare etter en måned er Japan fritt for Covid. Noe av det mest underslåtte av alle nyheter i vestlig presse og media, for hadde det blitt kjent, hadde legemiddelgigantene tapt mange hundre milliarder dollar.

   Overlevelsesprosenten for barn og unge under 19 år er 99,997%, enda så har myndigheter i mange land godkjent at barn helt ned til 5 år skal ha den eksperimentelle injeksjonen med giftige stoffer, som selskapene som fremstiller dem fraskriver seg ethvert ansvar for når det gjelder bivirkninger på kort og lang sikt også for ukjente bivirkninger, og landene som har underskrevet kontraktene med dem, har til overmål garantert at selskapene ikke kan saksøkes.

   Helt fra begynnelsen av den konstruerte koronakrisen har landenes befolkninger vist seg å være bortimot ukritiske til alt myndighetene har pålagt dem, og det har ført til at 3,33 milliarder har blitt lurt og presset til å ta mRNA-injeksjonene kalt vaksiner, og her i Norge nå over 4 millioner av en befolkning på 5,3 millioner.

   Selv om det skulle gå opp for de fleste at dette er et angrep på menneskeheten, kan det hende at med ukjente langtidsvirkninger, blir mange så svekket at et opprør med en helt nødvendig revolusjon ikke kan gjennomføres, og regimene kan fortsette med sitt tyranni mot New World Order som de ønsker.

   Storkapitalen har også startet prosessen via FN/WEF med å skaffe seg full kontroll over mye av verdens matproduksjon, distribusjon og pris på mat, og det samme når det gjelder energiproduksjonen. Det blir svært vanskelig til umulig for en svekket verdens befolkning å ta tilbake selvråderett og suverenitet over egne nasjoner og beholde dem, når den globale storkapitalen har full kontroll og eierskap også over mat og energi.

   Herskerklassen kan i en slik verden velge ut hvem de vil skal få leve i deres nye verdensordning, og det er mye som tyder på at de har lagt til rette for dette slik som situasjonen er i verden i dag. Kapitalmakt, eierskapsmakt, krigsmakt, mediamakt og politisk makt er samlet som en liten elite av et finansfolk, som med hjelp av medløpere i korrupte regjeringer snart kan forme verden slik de vil ha den, en verden hvor alminnelige mennesker, de som herskerklassen synes er «relevante» og får leve i deres NWO, ikke blir noe annet enn slaver i en minimumstilværelse til minst mulig kostnad for kapitalen.

   Svar
  • Ljubica Poljac
   3 desember 2021 18:36

   Dette er så fantastisk oppsummering av hele situasjonen. Jeg er så enig så enig.
   Jeg bare vet ikke hvordan vi som ikke har tatt vaks*trinen skal overleve. Jeg får sagt til kun noen få utvalgte at jeg ikke tok den.
   Hva skjer videre her i Norge?

   Svar
 • Mer bil !
  De eneggede tvillingene Per Hansen , har hver sin grønne folkevogn boble med samme registreringsnummer.
  For at de enklere kan skilles fra hverandre, og identifiseres, kaller Per Hansen sin boble for virus, og broren Per Hansen kaller sin boble for eksosom. Hvis du møter en av dem på veien kan du likevel ikke se forskjell . Det kan ikke vitenskapen heller. I følge dr. Thomas Cowan finnes ikke en eneste vitenskapelig studie som skiller eksosomer, fra virus. Eksosomer er en del av kroppens detoksifikasjons- strategi, nærmere bestemt signal-overføringen. Da den tidligere stamcelleforskeren, og foreleser ved det medisinske fakultetet på Stanford, dr. Bruce Lipton antydet at virus var eksosomer ble videoen fjernet.
  Kroppens naturlige avgiftningsprosser gir ofte ubehagelige symptomer, som feber, og infeksjoner etc. Et slikt ubehagelig symptom f.eks. i luftveiene kan være forkjølelse med reseptfri hoste, og utstøting av slim. Pussig nok er den etymologiske betydningen av virus nettopp slim ,gift. Restproduktene fra en infeksjon er gift som kroppen transportere bort og skiller ut gjennom de naturlige kanalene.
  Da Rudolf Steiner i sin tid fikk spørsmål om hva et virus er, svarte han at virus er ekskresjon fra forgiftede celler.
  dr, John Enders isolasjonsmetode med utsulting og forgiftning (med gentamicin og amfotericin) av viral kultur med cytopatisk effekt ( CPE ) som konsekvens, beviser jo at Rudolf Steiner hadde rett. Dagens germ/bakterie teori er feil. Per Hansens grønne virusboble må skrotes. Per får heller sitte på med Per.

  Svar
 • Boikott av massemedia burde være selvfølgelig. Men det fungerer ikke så bra, når det bare er 5-10% som gjør det.
  Det kunne være en ide å rette demonstrasjoner mot media og deres hus. Marienlyst f.eks.
  Avishusene la om profilen sin på 90 tallet da det ble klart at dem skulle fronte masse landsforæderi saker. De har ikke lengre synlige innganger men har vel gjerne noen innganger via parkeringshus. Dags demonstrasjoner hvor inn og utganger blir blokkert vil bli lagt merke til av dem. Om de vil skrive om det er en annen sak.

  Svar
 • Når mange nasjoner er narret til å ta opp store lån og er blitt forgjeldet (for hva?!), så kommer nok neste steg i denne 3 verdenskrig. Alle verdenskriger har vært planlagt lenge og skyldes ikke skuddet i Sarajevo eller tysk invasjon i tidligere tyske områder. Da ville det vel blitt verdenskrig av invasjonen av Irak eller vår bombing av Libya. En verdenskrig har alltid hatt som formål å flytte makt og tilrane seg handel og penger.
  Så også nå i denne «pandemi» og klima-verdenskrigen.
  Neste steg er nok å øke rentene for de forgjeldede nasjonene. Slik må landenes overskudd brukes til å betale økte renter.

  ‘ De som styrer det økonomiske systemet, og rentene, styrer politikken. Lokalt og globalt.’

  Svar
 • Interessant dette, Gunnar.
  Alt er nøye planlagt av maktmenneskene og nå skviser de befolkningen mer og mer, litt etter litt, hele tiden. Dette ser man jo bl.a også på de ekstreme strømprisene her i landet. Ingenting er tilfeldig. Men før eller siden vil maktmenneskene bli stoppet. Det foregår en krig (mellom de positive og de negative)på et høyt plan som nesten er usynlig for de fleste.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tall fra Danmark tyder på det:

Vaksine-dødstallene langt høyere enn angitt?

Forrige innlegg

Urfolket i Australia sendes til egne interneringsleire:

For deres eget beste, sier myndighetene,

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.