POSTED IN Endring av politikken, Økonomi

Dette er en del av det globale skiftet:

Velstanden øker særlig i Asia – ikke i USA/EU.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Rollebytte: Middelklassen øker i 2024 – men det er i tidligere u-land, ikke i vestlige land.

Av Tyler Durden


Hvert år går over 100 millioner mennesker inn i den globale middelklassen.
Definert av World Data Lab som noen som bruker minst 135 kr per dag (målt i 2017 kjøpekraftsparitet), øker antallet av disse personene vanligvis i utviklings-regioner som Asia og Afrika. Visual Capitalists Marcus Lu og Bhabna Banerjee har laget et kartdiagram som viser hvor den nye økningen til middelklassen i 2024 er i verden.

Hvor kommer millioner av nye forbrukere fra?
World Data Lab forventer at 113 millioner mennesker slutter seg til den globale middelklassen i 2024, og de aller fleste i Asia. Basert på disse tallene kan vi konkludere med at Asia vil bidra med 81 % av nye forbrukere i middelklassen i 2024.

India: 33 million

China: 31 million

Indonesia: 5 million

Bangladesh: 5 million

Vietnam: 4 million

Pakistan: 3 million

Philippines: 2 million

Türkiye: 1 million

Thailand: 1 million  Other in Asia: 6 million

Egypt: 2 million

Nigeria: 1 million Other in Africa: 7 million

Brazil: 1 million

Mexico: 1 million Other in Latin America: 4 million

Høydepunkter fra Asia.


Asias får 91 millioner nye forbrukere i middelklassen i 2024. Som forventet anslås Kina og India å være de to største kildene til den globale middelklassen i 2024. Begge land har store befolkninger, økende inntektsnivå og høy urbanisering.

Mange hevder at middelklassen skrumper i USA.

Lenger ned på listen er Indonesia og Bangladesh som legger til 5 millioner forbrukere i middelklassen hver. Begge disse landene har en ekspansiv befolkningspyramide, noe som betyr at de har en relativt ung gjennomsnittsalder og økende arbeidsstyrke.

Det er interessant å merke seg at mange av landene som er oppført på listen som Vietnam, Filippinene og Thailand, også tilfeldigvis er noen av de raskest voksende e-handelsmarkedene i verden.

Høydepunkter fra Afrika.


Egypt og Nigeria er de eneste landene fra Afrika-regionen som vil bidra med mer enn 1 million forbrukere i middelklassen i 2024. Nok en gang er begge land preget av sitt høye vekstpotensial og over gjennomsnittet fødselsrater.

Goldman Sachs tror at Egypt og Nigeria innen 2075 faktisk kan bli de femte og syvende største økonomiene i verden, og overgå tradisjonelle økonomiske ledere som Japan, Tyskland og Storbritannia.

Fra ZeroHedge, publisert 27 oktober 2023.
Oversatt fra engelsk av Northern Light. Linker grafer og oversikter i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: 113 Million People Will Join The Global Middle-Class In 2024.

Kommentar fra oversetter.

Administrasjonene kalt regjeringer i Vesten, viser at de tjener den globale storkapitalen og ikke folk og land, blant annet ved å privatisere og innføre markedsøkonomi, og ved å sende pengene i statskassene ut av landene. Det er arbeider- og middelklassen som betaler de meste av skattene, og det er deres penger som sendes til våpenindustri, Big Pharma, grønt skifte og vindkraftbaroner.

Så øker administrasjonene prisen på strøm og drivstoff, og dermed på mat, enda produksjonsprisen på strøm og olje ikke øker. Med andre ord, administrasjonene innfører dyrtid for Vestens lavere middelklasse og bønder. Dermed kan en forvente at 100 millioner trer ut av middelklassen i Vesten. Samtidig blir den økonomiske eliten mye rikere. Alt på grunn av politiske beslutninger av storkapitalens politikere. Regjeringene i landene i sør motsetter seg Wall Streets regelbaserte orden, som samler all rikdom til eliten i Vesten, og befolkningene i landene får en velstandsøkning.

Forsidebilde: iStock

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

  • Helt i tråd med planen til Klaus å gutta på datarommet! Asiatere er ilg. Klaus lydige og kan følge ordre. De blir premiert. De «ulydige» blir straffet med ødelagte land.

    Svar
  • Første fase av dette merket man allerede da mye produksjon ble flyttet ut fra USA til Kina (og vel også til Tyskland). Allerede da begynte den USA ledete globaliseringen å spore av.
    På det tidspunktet kunne feks USA ha innført veldig høy skatteprosent for USA-borgere som hadde store inntekter/profitter fra USA-eide fabrikker i Kina (for å gjøre slik utflagging ulønnsomt for eierne). Men det ble altså ikke gjort. Nå må USA slite med konsekvensene av dette.

    Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Befolkningen lever lengre, men:

Hva bør man gjøre på «livets oppløpsside»?

Forrige innlegg

Krigen i Midt-Østen:

Går det mot global storkrig?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.