POSTED IN Militære/våpen/teknologi, Russland, USA

Dette er en dårlig melding for Nato.

De nye russiske våpnene som endrer alt.

18 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi har tidligere på derimot omtalt hypersonisk våpen, seinest i en ikke-bekreftet melding om at et slikt våpen utslettet en Nato-kommando langt under bakken vest i Ukraina. Vi venter ikke at dette vil bekreftes på Nato-hold fordi dette forteller at Russland sitter på våpen Nato ikke har forsvar mot.

En slik erkjennelse vil fjerne enhver oppblåst retorikk fra vestlige ledere, uttalelser som vi har sett mye av den siste tiden, f.eks. fra Natos generalsekretær eller fra den norske utenriksministeren. Jeg mistenker at de ikke aner noe om dette sakskomplekset og hva det innebærer f.eks. for Norge.

En helt åpenbar konsekvens er at USA ikke kan forsvare landet vårt gjennom andre marinefartøyer enn ubåter. Alle overflatefartøy som USA disponerer og hvor deres militære muskler i stor grad er plassert, de er i praksis nå «sitting ducks» for russiske hypersoniske-missiler.

At dette skulle medføre en omlegging av vårt forhold til Russland gir seg selv, men vi fortsetter å tråkke etter USA i deres fotspor: De leder og vi følger – som en saueflokk. Selv når alt peker mot at dette fører mot stupet vandrer den norske regjeringen med freidig mot.

Artikkelen utdyper hva dette dreier seg om.

Vi republiserer denne for å minne om at det som nå skjer på frontlinjen i Ukraina ikke egentlig er en overraskelse for de som følger litt med. At vi ville få denne utviklingen har vær klart lenge faktisk før krigen startet, men våre militære og våre politikere er ikke på høyden og er avlært kritisk tenkning og interesse for hva vår motpart sysler med. Det som skjer i en slik situasjon er det den gamle kinesiske generalen advarte mot i boka si: Krigskunst.

Hvis du hverken kjenner deg selv eller motparten vil du tape hvert slag.

Knut Lindtner
Redaktør

Korfor hypersoniske våpen endrar alt? Dei kan felle alle USAs hangarskip, i eitt slag

Alex Krainer, Worldwide Sovereign News Network 

By Kolozeg

Når det gjeld saker som har med militæret å gjere, har eg følgd ei handfull analytikarar. Av desse er favoritten min kanskje den kroatiske (pensjonerte) admiralen Davorin Domazet . Han har eit djupt og detaljert grep om tekniske saker (slik Andreiy Martyanov gjer, insisterer også han på at det er fullt mogleg å sigre i moderne krigføring utan djupare kunnskap om avansert matematikk eller sannsynskalkulasjonar). Men endå viktigare er det at han kanskje har den klaraste forståinga av den breie historiske konteksten for dagens samanstøyt mellom Russland og Vest-maktene.

Diverre gir ikkje admiral Domazet mange intervju, og ingen på engelsk, men eg tenkte at hans siste var viktig nok til å dele breiare i denne artikkelen.

Om du tilfeldigvis skjøner kroatisk/serbisk, kan du finne dette intervjuet, publisert den 17. mars 2023 på denne hyperlenka.Det varer i 2 timar.

Kontekst er alfa og omega

Domazet er den einaste militæranalytikaren eg kjenner til som tar med i betraktninga historia til det Vestlege finansoligarkiet, deira røter i Venezia, emigrasjonen til Amsterdam, der dei danna det nederlandske imperiet og deretter flytta til London, som til dags dato har forblitt det ideologiske og spirituelle hovudkvarteret til det udaude britiske imperiet.

Han har med rette stempla «det Vestlege okkulte oligarkiet» som menneskets fiende, og har til og med kalla krigen i Ukraina for ein samanstøyt mellom Kristus og anti-krist, der han understrekar at det er Vesten som er anti-krist. Hugs at Kroatia er NATO-medlem og, lik Polen, ein katolsk slavisk nasjon som også deler noko av sistnemndes kulturelle russofobi (sjølv om denne kanskje ikkje er like rabiat som den er i Polen).

Om Russlands hypersoniske våpen

Men den delen av det siste intervjuet til Domazet som eg fann det særleg verdt å dele, var det han la fram om Russland sine hypersoniske våpen.

Det var i 2018 at Vladimir Putin inntok scena for å presentere Russlands nye hypersoniske våpen. Omgrepet «hypersonisk» refererer til missil som flyg med ein fart på 5 mach eller høgare [1 mach er den farten lyd har i vakuum, 343 meter i sekundet. 5 mach er altså over 1700 m/s eller over 6000 km/t(!),  mrk.]. Det var då mange i Vesten som avviste påstandane til Putin og trudde det var ein bløff. No veit vi at han ikkje bløffa. Russland er det einaste landet i verda som hypersoniske missil klare til bruk – ikkje éin, men tre typar: Zircon, Kinzhal og Avantguard.

Kinzhal henger under buken på et fly og har en rekkevidde på 2000 km. pluss flyets rekkevidde.

Domazet forklarer korfor desse våpena kan endre heile spelet radikalt i ein krigssituasjon. I Første verdskrig var det stridsvogna som var den spelendrande militærteknologien. Sidan Andre verdskrig har det vore flystyrkane. Angrepsgrupper av hangarskip for flyfartøy har vore ein uimotståeleg styrke kor dei enn drog, og dei har heile denne tida dominert hava. Men hypersoniske presisjonsmissil har gjort den styrken forelda over natta.

Den viktigaste militære fronten i den globale konflikten i dag, er ifølge Domazet dei anti-ballistiske (ABM) batteria som USA har sett opp langs Polen/Romania-aksen, og russarane langs Nord-polen/Kaliningrad/Krim/Syria-aksen. Dette er defensive system som er meinte å avskjere innkomande atom-missil (sjølv om dei enkelt kan gjerast om til offensive atombombe-missil). Men dagens ABM-system fungerer berre mot missil som flyg i ein fart opptil mach 3,5 (3,5 x lydens fart).

Kinzhal forvandlar mektige hangarskipsgrupper til vergelause målskiver

Russlands nye Kinzhal flyg med ein fart på mellom mach 12 og mach 15 og ingenting i Vestens forsvarsarsenal kan stoppe eit angrep frå dette missilet. Under krigen i Ukraina har Russland sett i scene ein sjokkerande maktdemonstrasjon. Det første Kinzhal-angrepet, ein månad etter starten på fiendskapane i Ukraina, var kanskje det viktigaste: russiske styrkar slo til mot eit svært våpendepot i Ukraina som hadde blitt bygd under Sovjet-tida til å kunne stå imot eit atomangrep. Det vart bygd 170 meter under bakken, og var beskytta av fleire lag med armert betong.

Kinzhal flyg i ei høgd på mellom 10 og 40 km, med ei maksimal rekkevidd på 2000 km. Når den er over målet, dykkar den loddrett ned og akselererer til 15 mach. I dette dykket genererer den enorme mengder kinetisk energi i tillegg til den eksplosive lasta. Dette første angrepet med eit enkelt Kinzhal-missil øydela Ukraina atomvåpensikre undergrunnsdepot av våpen. Det var ei klar melding til Vesten.

Moskva ropar: vi kan senke ALLE hangarskipa dykkar

Kinzhal vart utvikla med det uttrykte føremålet å øydelegge hangarskipsgrupper for luftstyrkar. Om missilet kunne øydelegge eit varehus bygd for å stå imot eit atomangrep, kan det og kutte gjennom eit hangarskip like lett som ein varm kniv gjennom smør.

Disse har med et slag mistet sin funksjon. Dette er ryggraden i USAs militærmaskin.

Ifølge admiral Domazet er verken Vest-maktene eller Kina i nærleiken ein gong til å ha slike våpen. Han forklarer at det kritiske punktet ved hypersoniske våpen er dei ekstreme temperaturane som blir nådd på overflata til missilet under den hypersoniske nedflyginga. Dei kan få missilet til å rivne midtveges. Russland er den einaste nasjonen som har utvikla spesielle material som lar missila tole slikt stress, slik at flyturen kan bli kontrollert gjennom heile bana og levert med knappenålspresisjon.

Vestleg etterretning estimerte at Russland hadde rundt 50 Kinzhal’ar ved starten av Ukraina-krigen, og så langt har dei brukt berre 9 av dei. Førre veke fyrte dei av seks Kinzhal-missil i ei enkelt salve. Det var óg ei melding. Domazet forklarer det slik: USA har 11 angrepsgrupper av hangarskip med flyvåpen. Av desse vil færre enn halvparten vere aktive på same tid (medan andre ligg i dokk for vedlikehald, eller i stand-by). Å fyre av seks Kinzhal’ar på ein gong er militærspråk for «vi har kapasitet til å senke ALLE hangarskipa dykkar på ein gong.»

Russland vil gå tom for ammunisjon når som helst no, (seier ekspertane) …

Russland har kapasitet til å bygge rundt 200 Kinzhal-missil i året, og kan no levere Kinzhal- og Zircon-missil kor som helst frå luftfartøy, skip og ubåtar. I tillegg til å øydelegge hangarskip, greier dei og å øydelegge NATO sine ABM-missil-stillingar. I eit nøtteskal: Russland er no den soleklare vinnaren av det 21. hundreårets våpenkappløp.

Det kan ta Vest-maktene 10 år eller lenger å ta Russland igjen, og til dess er det berre to måtar dei kan unngå å tape krigen på: dei kan enten innrømme nederlag og akseptere Russlands sikkerheitskrav, eller dei kan eskalere konflikten til kjernefysisk utveksling.

Eit konservativt estimat seier at minst ein milliard meneske ville gå til grunne i ein slik konflikt, og det ville ikkje finnast nokon sigersherre. Kven ville finne på noko slikt? Idéen om å bruke atomvåpen er faktisk så motbydeleg at vi kan vere visse på at leiarane våre aldri vil velge eskalasjonsvegen. For ingen er så vondsinna, eller..? Er dei?

*

Alex Krainer – @NakedHedgie er skaparen av I-System Trend Following og publiserer dei daglege TrendCompass –rapportane.

Omsett av Monica Sortland

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

18 kommentarer. Leave new

 • har Ukraina mottatt atomvåpnene fra Storbrittania allerede? Håper ikke det, for da er farlige saker i hendene på farlige folk som er mer enn vondsinna nok til å ville eskalere om så en milliard dør, antikrist Victoria «Fuck The EU» Nuland, for eksempel. Ideellt sett klarer Russland å stanse og tilintetgjøre forsendelsen før den når fram.

  Svar
 • Jeg tviler på innholdet av denne artikkelen, for hvis Russland er så overlegne, hvorfor har ikke Russsland vunnet krigen i Ukraina for lenge siden da? Da Russland invaderte Ukraina, var det snakk om at Russland ville vinne på noen uker, men nå har det gått over et år, og vi har fortsatt ikke sett noen avgjørelse på krigen. Jeg lurer på om krigen i Ukraina er hva den gir seg ut for å være. Er Putin og Biden på samme lag, og fører disse krig mot sine egne befolkninger for å tappe disse for blod og penger? Jeg bare lurer.

  Svar
  • Gode spørsmål X.
   Kan også være: Muligens hadde ikke Russland regnet med full krig mot NATO i Ukraina, kun at de skulle rydde unna nazistene som bombarderte Donetsk, men at USA/NATO ville det annerledes?
   Nå sitter Russland «bakpå» og ødelegger absolutt alt NATO kommer trekkende med i Ukraina, og dermed avvæpner disse seg selv. Dermed blir veien til BRICS+ jevnet og klargjort, uten våpen og ammunisjon er det mindre fare for at NATO/USA skal blande seg inn ovenfor mindre land som vil være med, men som ikke har militærkapasitet til å stå imot USA/Israel’ske invasjoner osv.
   Bare som et tanke-eksperiment.

   Svar
  • Putin brukte å være en av Klaus Schwab WEF disipler og ble regnet som en av hans «Youg global leaders». Det er meget sannsynlig at Putins krig i Ukraina faktisk er en vennetjenste overfor WEF for å få fortgang i WEF «the great reset» agendaen….

   Svar
  • Fordi Russland ikke fører krig. Det er en militæraksjon. Russland har ikke hatt som mål å ta Ukraina. Russland viser altså muskler, samtidig som de ikke biter på kroken USA/Nato fisker etter 3. verdenskrig med!
   Russland har kun gått inn for å beskytte Øst-Ukraina. Og samtidig fjerne nazistene.
   At Russland også har skutt/bombet mål lenger inn i Ukraina er rent preventivt. Målene har vært steder det har blitt skutt bomber osv fra. (Sykehus, skoler, kornsiloer osv som Ukraina har brukt som utskytingsbaser)
   Russland har aldri ønsket denne krigen, og derfor anser de det heller ikke for krig!

   Svar
 • Ifølge Douglas MacGregor bestod den russiske utbryter republikken av områder som hadde 90 % av Ukrainas BNP. Russland har allerede det som er verd noe i Ukraina.

  Svar
 • «Kven ville finne på noko slikt? Idéen om å bruke atomvåpen er faktisk så motbydeleg at vi kan vere visse på at leiarane våre aldri vil velge eskalasjonsvegen. For ingen er så vondsinna, eller..? Er dei?»

  Tja, det finnes jo fortellinger, antagelig konspirasjoner, om at noen atombombet 2 sSIVILE byer kun for å skremme motstanderen sin. – Med hver by sin forskjellige atomtype-bombe, siden dette var ‘forskning’ også.
  – At DE SAMME brannbombet, med en ufattelig ildstorm som gjorde at menneskekroppene smeltet i tilfluktsrommene, den SIVILE byen Dresden også to ganger, kom at de måtte vente på at brannmannskapet og Røde Kors skulle komme fram for å hjelpe etter første bombingen.

  Men som sagt, dette er nok kun konspirasjonsfortellinger.
  Slike grusomme psykopater finnes nok ikke.
  I så fall ville de nok ha blitt dømt for krigsforbrytelser etter krigen.

  Svar
  • «Men som sagt, dette er nok kun konspirasjonsfortellinger.
   Slike grusomme psykopater finnes nok ikke.
   I så fall ville de nok ha blitt dømt for krigsforbrytelser etter krigen. »
   Ja , ikke sant Frikar . Med arrestasjonsordre fra ICC .

   Svar
 • Min erfaring er at alle land unntatt Tyskland jukser internasjonal lov for å beskytte egne favoriserte krigsforbrytere. England og USA er blant de verste og bryr seg ikke om at de undergraver universell jurisdiksjon selv om de er parter i Genève-konvensjonene og forpliktet til å følge lovene.

  Svar
  • Bundesrepublik er eit Okkupert og Ufritt land. Dei kan ikkje ha Tyskland som namn. Og dei har fengselstraff for saklig holokaustkritikk.

   Svar
 • Northern Light.
  25 mars 2023 17:10

  «Globalt Hegemoni»: USAs grandiose strategi i Asia og Stillehavet.

  Av Azhar Azam.
  Asia og stillehavet er USAs «prioriterte operasjonssenter», og sentral USAs store strategi globalt hegemoni. Den amerikanske forsvarsministeren Lloyd Austin skisserte i fjor regionen som «strategisk tyngdepunkt» for å samle regionale stater mot Kina, mens han hevdet at Washington ikke splittet regionen i fiendtlige blokker.

  USA hevder fortsatt at de ikke vil at konkurransen med Kina skal gå inn i en konflikt; men USA fortsetter å anklage Kina for aggressive handlinger og friste landene i Asia-Stillehavsområdet med et villedende «løfter om frihet». Innenfor denne grandiose strategien anklager USA Kina for å dominere regionen, drive kiler mellom Amerika og dets partnere og utvide kinesisk innflytelse, spesielt i Øst-Asia og det vestlige Stillehavet mens de selv utfører militærøvelser rundt de kritiske regionale vannveiene.

  En strategi er å samle allierte under påskudd av avskrekking og beskyttelse mot Kina, begrense kinas fremvekst og gjeninnføre USAs rolle som verdens eneste supermakt. Japans store overgang fra en pasifistisk nasjon til en truende styrke, som signaliserer den største militære endringen siden andre verdenskrig, er velkommen og berømmet fordi den enestående økningen i forsvarsbudsjettet vil øke våpenproduksjonen, og tjene det amerikanske militær-industrielle komplekset.

  I motsetning til dette, er Kinas forsvarsutgifter på 224 milliarder dollar overskygget av det amerikanske forsvarsdepartementets budsjett på mer enn 1,7 billioner dollar for regnskapsåret 2023, som fokuserer på aggressive militære planer og operasjoner. I tillegg er Amerika en konsekvent trussel mot regionens fred og stabilitet, ettersom de har den største luftstyrken i Asia-Stillehavet med mer enn halvparten av sine jagerfly.

  USAs tidligere utenriksminister Mike Pompeo foreslo i fjor at USA må gjøre «frihetens tre fyrtårn» (Israel, Kinas Taiwan-region og Ukraina) til knutepunktene for ny sikkerhetsarkitektur i Midtøsten, Øst-Asia og Europa, og knytte disse bastionene sammen med NATO og Ukraina, som et nytt og utvidet sikkerhetsrammeverk til Asia-Stillehavet for å danne en «global allianse for frihet».

  Konseptet hans har kanskje ikke offisielt blitt godkjent av Biden-administrasjonen; den har økt Europas sikkerhetsavhengighet av USA, stilt Midtøsten-land opp mot hverandre og prøver å utnytte Ukraina-krisen for å reparere sine slitne forhold til partnerne i Asia-Stillehavet. Washington gjør det ved å øke spenningen og øke våpensalget til regionale stater, og gjenopplive firenasjoners Quad og de trilaterale AUKUS-alliansene, ikke bare for å omringe Kina, men for å påtvinge regionens dens ledelse.

  Men strategien slår tilbake. Kinas som fredsmegler mellom Saudi-Arabia og Iran knuser USAs store plan. Regionale organisasjoner som Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) og Den afrikanske union er fokusert på regional utvikling, i stedet for å få «feber» av USAs fiksering på Kina, og andre Asia-Stillehavsstater vil være forsiktige med å innrette seg for tett med Washington, og kan føre en uavhengig utenrikspolitikk.

  Strategien med å utkonkurrere Kina, utformet av republikaneren Mike Gallagher, er både misforstått og risikabel. Det har en tendens til å bli låst inn i gruppetenkning og fremmedfiendtlig tankegang, når USA «aktivt» søker å begrense og avspore Kinas teknologiske fremskritt. Denne tilnærmingen vil uunngåelig eskalere spenningene mellom Kina og USA. Kommunikasjonen mellom de to landene frøs etter ballonghistorien.

  USA kalte mangelen på kommunikasjon som «destabiliserende og farlig». Likevel, ved å avbryte USAs utenriksminister Antony Blinkens reise til Kina, skyte ned en kinesisk ballong med et missil, plassere NATO-kloner som Quad og AUKUS i Asia-Stillehavet, har USA har avslørt sin smålige tilnærming til å avgrense Kina, og sin tilbøyelighet til å lukke kommunikasjonskanaler.

  Biden-administrasjonen har klart trappet opp dens ambisjon, som er å implementere den nasjonale forsvarsstrategien for 2022 for å takle «utfordringen» fra Kina. Som en del av denne strategien er en amerikansk-ledet systematisk kampanje med å beskylde Kina for påstander om at Sørøst-asiatiske stater vil bli «juniormedlemmer» i Belt and Road Initiative (BRI). Men kinesiske infrastruktur- og utviklingsprosjekter som BRI og Global Development Initiative er omfavnet av regionens land, og indikerer at Asia-Stillehavet ikke ønsker å bli en arena for en stormakts-konkurranse. Som et resultat er USAs store strategi dømt til fiasko.

  Fra Global Research, publisert 25 mars 2023. Skrevet av Azhar Azam, markedsanalytiker og skribent innen geopolititikk og regionale konflikter.
  Oversatt fra engelsk, linker i orginalartikkelen.
  Orginalartikkel: “Global Hegemony”: America’s Grand Strategy in the Asia-Pacific.

  Svar
 • Artikkelen sin kvalitative djupn er påpekninga av City of London som vestens og verden sin finansielle makt, jødisk bankmakt eig og styrer det meste.

  Kina seier at dersom dei vil skremme USA senker dei to hangarskip. 2!
  Russland seier at dersom dei vil kutte straumen i England så sprenger dei 42 kraftanlegg.
  Har høyrt at eit kraftig russisk elektromagnetisk våpen kan slå Ut dei fleste datamaskinene i USA. Elles trur eg ikkje at Russland klipper fiberkabelen under Atlanterhavet mellom Europa og USA før angrepet mot Kina.

  Svar
  • Ja, S:
   » Artikkelen sin kvalitative djupn er påpekninga av City of London som vestens og verden sin finansielle makt, jødisk bankmakt eig og styrer det meste.»

   Dette edderkoppnettet er spunnet for over hundre år siden.
   Hvor edderkoppene med sin gift befinner seg for øyeblikket er usikkert. Og/men de opererer som vanlig i mørkets kroker.

   Fra artikkelen.:

   «…historia til det Vestlege finansoligarkiet, deira røter i Venezia, emigrasjonen til Amsterdam, der dei danna det nederlandske imperiet og deretter flytta til London, som til dags dato har forblitt det ideologiske og spirituelle hovudkvarteret til det udaude britiske imperiet.»

   Svar
 • Finnskogen
  26 mars 2023 19:06

  Effekten av hypersoniske missiler er STERKT overdrevet og kan i praksis bare brukes mot stasjonere mål. I tilleg har Russland for få av disse missilene til å faktisk være noen betydelig trussel. Det er ikke noen nyhet at militære annleg i fjell ikke er sikre lenger. Er ikke uten grunn at det er 20 år eller så siden alle store militære annlegg inne i fjell har blitt lagt ned, det finnes våpen som kan ødelegge selv de sikreste og dypeste anleggene i fjell, derfor brukes de ikke lenge og er lagt ned.

  Svar
 • Gatekeeper
  26 mars 2023 21:11

  Interessant.
  DNB har jo tilhold i en tidligere Nato-fjellhall i Rennesøy.
  https://Www.Aftenbladet.No/Okonomi/I/7qOKw/Dnb-Har-Flyttet-Til-Rennesoey

  Atomsikkert NATO-anlegg blir grønt datasenter
  https://www.tu.no/artikler/atomsikkert-nato-anlegg-blir-gront-datasenter/242117

  https://images.gfx.no/1000×563/1768/1768812/SR%20fjell%201001291340.jpg
  ATOMSIKKERT: Inne i disse tunnelene skal det lagres enorme mengder data. ¿ Vi tror at plasseringen og de tekniske forutsetningene for anlegget gir oss svært god mulighet til å bruke dette til et fornuftig formål. Dette er en ganske heftig infrastruktur, som vi tror at blant annet kan brukes i en datasammenheng, sier leietaker Jostein Kalsheim i Smedvig Eiendom. Bilde: Erik Jørgensen
  https://greenmountain.no/data-center/svg1-rennesoy/
  https://greenmountain.no/

  Svar
 • Interessant artikkel.
  Det oversetter må se på, er beskrivelsen av lydhastighet i vakuum.
  Lydbølger krever tilstedeværelse av et elastisk medium, f. eks. luft for å eksistere. Vakuum er fravær av nevnte.
  Her kan det være en feil i originalteksten.

  Svar
 • Ukraina-krigen er en del av taktikken.
  15-minutters byer er en del av taktikken.
  Matmangel er en del taktikken.
  Covid er en del av taktikken.
  Etterisolering av bygninger er en del av taktikken.
  …..

  Strategien er gammel, og ble for eksempel uttalt av Maurice Strong i 1992 (teksten under er hentet fra en artikkel her på derimot.no):

  “Maurice Strong, grunnlegger av FNs miljøprogram, erklærte i sin åpningstale til Rio Earth Summit i 1992:

  ER IKKE DET ENESTE HÅPET FOR PLANETEN AT DE INDUSTRALISERTE SIVILISASJONENE KOLLAPSER? ER DET IKKE VÅRT ANSVAR Å FÅ DET TIL?

  På Rio-toppmøtet hadde Strong tilsyn med utarbeidelsen av FNs “bærekraftige miljø”-mål, Agenda 21 for bærekraftig utvikling, som danner grunnlaget for Klaus Schwabs store tilbakestilling og opprettelsen av FNs panel for klimaendringer (IPPC). Strong, en protégé av David Rockefeller, var den klart mest innflytelsesrike figuren bak det som idag er FNs agenda 2030. Han var styremedlem i Klaus Schwabs World Economic Forum.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skepsisen til innvandring øker i Tyskland.

Stadig flere tror at innvandrere vil overta landet.

Forrige innlegg

8. mai:

Fra frigjøringshær
til feiring av USAs leiehær

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.