POSTED IN Imperialismen, Krig-fred

Dette er det viktigste.

Alt underordnes nå våpenindustriens behov.

2 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Før Gaza forsvinn: Kan USA slutte å underkaste seg britisk imperie-politikk?

av Dennis Speed, LaRouche Organization, 14. des. -23

Under sitt årvisse direktesendte «Resultat frå året med Vladimir Putin», fjernsynsprogrammet der han svarer på spørsmål frå media og publikum, leverte Russlands president Vladimir Putin i går følgande vurdering av tilstanden til leiarskapet i Europa, og implisitt USA.

«Mange europeiske offentlege figurar ter seg på overflata som general de Gaulle, som kjempa ein væpna kamp for Frankrikes interesser. Han samla heile det franske folket i motstandskampen mot okkupasjonsstyrkane. Men i praksis agerte dei som marskalk Pétain. Sjølv om han var ein helt under Første verdskrig, var han ein nazi-kollaboratør under Andre verdskrig. Han godtok viljen til okkupasjonsstyrkane. Nesten alle [i Europa] ter seg på denne måten, unntatt nokre få. Robert Fico vart ny leiar [i Slovakia] etter valet, og Viktor Orbán i Ungarn. Eg har sagt mange gongar at dei ikkje er pro-russiske politikarar; dei er pro-nasjonale – dei forsvarer sine lands interesser. Men det finst altfor få politikarar av denne typen; eg veit ikkje korfor dei ikkje finst. Kanskje har det å gjere med Europas overdrivne avhengigheit av Storebror – USA. Men vi er klare for å bygge opp relasjonar med dei. 

Vi er faktisk klare for å bygge relasjonar med USA og. Vi trur USA er eit viktig land på verdsscena. Men denne totalt imperialistiske politikken som landet fører, er dårleg for dei. Korfor? Fordi folket forventar at dei skal te seg som eit imperium, og viss dei går med på kompromiss i ei sak eller innrømmer noko for nokon, så vil velgarane deira sjå på det som eit mistak eller ein mangel. Det kan vere litt av grunnen til at elitane lyt te seg som dei gjer.

I imperier sees gjerne kompromisser som tegn på svakhet.

«Så snart dei endrar seg på eit djupare nivå og byrjar respektere andre folk, andre land, byrjar søke kompromiss i staden for å løyse probelma sine med sanksjonar og militærmakt, så ville det skape dei underliggande vilkåra for å kunne gjenopprette fullverdige relasjonar. Så langt er vilkåra ikkje til stades. Men vi er klare for dette.»

Ikkje berre ver einig eller ueinig med det Putin seier: tenk over det. Med denne vurderinga i bakhovudet, tenk så over dette spørsmålet:

Korfor har Perfide Albion – Det britiske imperiet – større ansvar enn USA sjølv for den mislykka US-amerikanske utanrikspolitikken? Skriv ei liste over dei amerikanske offisielle tenestemennene som har blitt adla av the British Crown. Generals Brent Scowcroft, Colin Powell, Tommy Franks, Martin Dempsey, Joseph Dunford, Norman Schwarzkopf,… Sjå deretter på krigane dei kjempa, og kva desse kosta av menneskeliv og materiell, og korleis dei endte. Samanlikn lagnaden til dei involverte nasjonane med lagnaden til nasjonane i Andre verdkrig. Kva erfarte etterkrigstidas Tyskland, Italia og Japan, som var motstandarane? Kva har Irak, Afghanistan, Syria, Libya erfart etter krigane der? Skjedde det til dømes at generalane vart adla, nettopp fordi krigane dei kjempa systematisk underminerte dei nasjonale interessene til USA, og fremja interessene til Imperiet, og ikkje dei til USAs folk eller regjering?

Tenk litt på – men kanskje ikkje altfor djupt – det rotnande liket av dei «geo-strategiske» ideane til Henry Kissinger, som når det gjeld innverknad på det verkelege livet er destillerte i policy-memorandumet “National Security Study Memorandum 200—Implications of Worldwide Population Growth for U.S. Security and Overseas Interests.” Dokumentets ikkje uttrykte, men klart ibuande standpunkt, var at dei underlegne folka i verda, særleg dei som budde i «det globale sør», ikkje skapar historie og derfor skal fråtakast både eigedom og bruk av dei materielle ressursane som trengst for å gjere det. Kissingers innrømming i Chatham House, den 10. mai 1982, av preferansane hans for dei britiske imperialistiske haldningane framfor FDR [Roosevelt] sin visjon for verda,, inkludert Roosevelts Fire Fridommar, betyr at han ikkje ville ha vore reelt usamd i Churchill si velkjende utsegn om Irael og Palestina:

«Eg er ikkje einig i at hunden i eit trau har den endelege retten til trauet, sjølv om han kan ha lege der svært lenge. Eg godtar ikkje den retten. Eg går til dømes ikkje med på at det har blitt gjort stor urett mot dei raude indianarane i Amerika eller det svarte folket i Australia. Eg vedgår ikkje at det har blitt gjort urett mot desse folka ved det at ein sterkare rase, ein rase av høgare grad, ein meir universelt klok rase, for å seie det slik, har kome inn og tatt plassen deira.» (Winston Churchill til Peel Commission on a Jewish Homeland in Palestine, 1937)

Winston Leonard Spencer Churchill var en britisk konservativ politiker, offiser og forfatter med aristokratisk familiebakgrunn, mest kjent som statsminister i Storbritannia under andre verdenskrig. Churchill er regnet som en av de viktigste lederne i moderne tid. Wikipedia

Kissinger sine ytringar den 18. oktober – «Eg meiner Vestbreidda heller bør settast under Jordans kontroll enn å gå for ei to-statsløysing der eitt av dei to områda er innstilte på å styrte Israel» – har sitt opphav i den same geopolitiske kloakken som Churchills «ærlege drøfting» om kor rettvis imperialismen er. Zbigniew Brzezinskis 40 år lange krenking av USAs utanrikspolitikk (1973-2017) vart plagiert av den britiske meisteragenten og «arabisten» Bernard Lewis, som med sin «Islamsk fundamentalisme-kort»-politikk, elles kjend som Bernard Lewis-planen, vart gjort lesarvenleg og ompakka av Brzezinski som “the Arc of Crisis” og seinare grovare som The Grand Chessboard og endå grovare av Brzezinskis Sancho Panza Samuel P. Huntington som The Clash of Civilizations.

TiI dagens debrifing vart det rapportert om ein anomali ved ei manglande utbetaling av over 53 milliardar dollar som allereie hadde blitt løyvd over dei siste 17 månadane, autorisert under Schumer-Young-lova “CHIPS and Science Act”, som Kongressen godkjende i juli 2022. Berre $35 millionar av summen har blitt utbetalt, og déi pengane gjekk til det britiske våpenselskapet BAE Systems. Korfor blir ikkje pengane brukt? Og korfor vart pengane eigentleg brukt på BAE? La oss hugse på at BAE Systems var sentral under 1980-talets «Al-Yamamah» olje-for-våpen-avtale mellom Storbritannia og Saudi-Arabia. Hugs på ei historie i Londons The Guardian den 29. november, 2010: «Under det to timar lange møtet i 2008 på eit hotell i hovudstaden, Bisjkek (Kirgisistan), angreip [Prince] Andrew – som reiser kloden rundt som britisk spesialrepresentant innan handel – Storbritannias korrupsjonsetterforskarar i Serious Fraud Office for det han ‘idioti’. … I ‘kabelen’ frå USAs ambassade til Washington i oktober 2008, skreiv (USAs ambassadør til Kirgisistan, Tatiana) Gfoeller: «Uhøfleg språk à la britisk … [Andrew] snakka om promotering av britiske interesser i utlandet. Han raste mot britiske anti-korrupsjonsforskarar som nesten hadde øydelagt Al-Yamamah-avtalen med Saudi-Arabia med sin ‘idioti’.»

Gfoeller framhevar to emne under to-timars.møtet: Prinsens skryt over Storbritannias gjenoppliving av 1800-talets “Great Game”; og hans opne angrep på snushanar – britiske journalistar og etterforskarar – som våga å blande seg inn i Storbritannias Al-Yamamah-avtale. «USAs ambassadør, erfaren karrierediplomat som snakkar seks språk, verka ikkje ha stor respekt for Andrews intellekt.»

Originaltittelen på “CHIPS and Science Act” var “Endless Frontier Act of 2019,” som var meint å medføre ein eksplosjonsarta ekspansjon for amerikanske vitskapssenter, romforskningsutpostar, kommunikasjonsteknologi osv. I stil med Apollo-prosjektet. Men det er ingen framgang å spore på dette feltet, for vitskapeleg og teknologisk optimisme må nedprioriterast i USA. Ein må ikkje la vitskapsentusiasme gripe USAs ungdom, slik den ein gong gjorde under Kennedy-administrasjonen. Vi førebur no «fakta-ark» om naturen og karakteren til USAs militære utgifter, og avslører ikkje berre det vesentlege sløseriet med oppblåste militære utbetalingar, til dømes Pentagon-flya (F-35, red.) med ein prislapp på 900 millionar dollar, men også det faktum at pengar, under visse forhold, vil bli brukt vilt, men haldne tilbake viss bruken faktisk skulle innebere framsteg for det menneskelege potensialet til USAs arbeidsstyrke og velgarmasse.

Det vil vil ikkje bli tillatt av britane i nokon administrasjon, verken Republikansk eller Demokratisk. Og det er grunnen til at USA røystar slik dei gjer i FN, i saka om våpenkvile; korfor USA ønsker å bruke endå fleire titals milliardar dollar på Ukraina, sjølv om Ukraina er ei tapt sak militært sett; korleis USA kan bruke 2 billionar dollar (to tusen milliardar) på ein Afghanistan-krig, og likevel tape. Vi må fri tankane for USA for å stoppe den sjølvdestruksjonen som Vladimir talte om på pressekonferansen sin.

Mot ein slik bakgrunn har dei siste rekkene med avrøystingar og debattar i FN, særleg tiltaka til FNs generalsekretær António Guterres, moralisert verdas regjeringar, for å få dei til å vurdere å vedta løysingar på krigar, som dei i Gaza og Ukraina, med idéar som t.d.  Zepp-LaRouches Ti Prinsipp. Konferansar, som den i Nicaragua førre helg, særleg der dei blir knytte til kampanjen til US-amerikanske uavhengige kandidatar til høge stillingar, t.d. Diane Sare, kan sette stor fart på frigjerinsprosessen, ein prosess som blir fora av ein ny oppkomst av ekte moral, som uttrykt i FN-prosessen som må støttast heilt og fullt overalt, og særleg i USA.

Dennis Speed, 14. desember, 2023

Omsett av Monica Sortland

https://laroucheorganization.com/article/2023/12/15/gaza-disappears-can-american-subjugation-british-imperial-policy-be-reversed

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

2 kommentarer. Leave new

 • For å forstå noe av denne USA-UK interessesfæren bør man starte med å finne ut hvem som er medlemmer i TPC-UK (The Pilgrim Society) startet i City of London i 1902, deres «søsterklubb» TPC-USA ble startet året etter i Jew York. På begge sider er det samme «type mennesker», eller sagt med andre ord, «klanen» eller «Svermen», også kalt Khazar-Mafiaen. Absolutt alt som foregår i Det «Siviliserte» Vest blir styrt av medlemmer av denne «klubben», de styrer Big Pharma som nå dreper oss, de styrer våpenproduksjonen som hjelper til med drepingen, de styrer Big Money, de styrer NATO, de har styrt/styrer «amerikanske» presidenter, de styrer Big Tech med alt det innebærer. Sagt enkelt, de styrer Vesten, og forsøker hele tiden å ta kontroll også over resten av verden, hvilket de nå taper mer og mer av kontrollen over.
  Det er interessant at for å kunne bli medlem i TPC må du ha forfedre fra steppene innenfor Ukraina å vise til, altså være konvertert «jøde», litt slik som det var i det øverste Sovjet, men i Sovjet kunne du unngå likvidering hvis du var gift med en «jødinne», det er ikke mulig i TPC, der må du være «fullblods» for å få innpass.

  Svar
 • wasan Totland
  17 januar 2024 0:53

  Ta en korrektur på denne artikkelen.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Inngå en fredsavtale.

Krigen blir en katastrofe for Ukraina.

Forrige innlegg

Andre land ville blitt sanksjonert for lengst!

Sionist-jødiske massakre av palestinere ligger bak opprettelsen av staten «Israel» og føres videre i dag.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.