POSTED IN Global krise

Sultkatastrofer vokser i omfang.

Dette er den verste globale matkrisen i moderne historie, og den er i ferd med å bli verre.

7 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Michael Snyder

Hundrevis av millioner mennesker er desperat sultne over hele verden, og når du er ferdig med å lese denne artikkelen vil flere barn sulte i hjel. Tidligere i år innrømmet CNN faktisk at vi er midt i «den verste matkrisen i moderne historie», men fordi hovedstrømpresse og media sjelden har bilder av den enorme lidelsen andre steder på kloden vet de fleste ikke til at det skjer.

Her i den vestlige verden er den viktigste måten den globale matkrisen manifesterer seg på, gjennom betydelig høyere priser i dagligvarebutikken. De høyere prisene er absolutt smertefulle, men vi kan takle det. Men når du ikke har nok mat til familien din hele tiden, er det virkelig et marerittscenario. I følge FN var 735 millioner mennesker i en «tilstand av kronisk sult» i fjor.

I 2022 befant omtrent 735 millioner mennesker – eller 9,2 % av verdens befolkning – seg i en tilstand av kronisk sult – en svimlende økning sammenlignet med 2019. Disse tallene understreker alvorlighetsgraden av situasjonen, og avslører en økende krise.

I tillegg sto anslagsvis 2,4 milliarder mennesker overfor moderat til alvorlig mat-usikkerhet i 2022. Denne betyr at de mangler tilgang til tilstrekkelig næring. Dette tallet eskalerte med alarmerende 391 millioner mennesker sammenlignet med 2019. Den vedvarende økningen i sult og mat-usikkerhet, drevet av et komplekst samspill av faktorer, krever umiddelbar handling og koordinert global innsats for å lindre denne kritiske humanitære utfordringen. Vi har aldri sett slike tall før.

Og de endelige tallene for 2023 vil uunngåelig bli enda høyere, fordi avlingene svikter over hele planeten. For eksempel har dette vært et katastrofalt år for risavlinger i India. Satish Kumar sitter foran rismarkene sine som er under vann i delstaten Haryana i India, og ser fortvilet på de ødelagte avlingene hans. «Jeg har lidd et enormt tap», sa den tredje generasjons bonden, som utelukkende er avhengig av å dyrke kornet for å brødfø sin unge familie. «Jeg vil ikke kunne dyrke noe før i november».

De nyplantede spirene har vært under vann siden juli etter et voldsomt regnvær i Nord-India, med jordskred og oversvømmelser som feide gjennom regionen. Regjeringen i India reagerte på denne krisen ved å forby eksport av ikke-basmati hvit ris, men dette har skapt et massivt problem for dusinvis av land som er avhengige av riseksport fra India.

Forrige måned kunngjorde India, som er verdens største eksportør av ris, et forbud mot eksport av hvit ris uten basmati i et forsøk på å stoppe stigende priser hjemme og sikre matsikkerhet. India fulgte deretter med flere restriksjoner på riseksporten, inkludert en toll på 20 % på eksport av paraboiled ris. Dette har utløst frykt for global matinflasjon, ødelagt levebrødet til enkelte bønder og fått flere risavhengige land til å søke hastefritak fra forbudet.

Mer enn tre milliarder mennesker over hele verden er avhengige av ris som basismat, og India bidro til rundt 40 % av den globale riseksporten. Les den siste setningen igjen. Uten riseksport fra India vil antallet mennesker som sulter i fattige land i Afrika og Midtøsten stige. Noen fattige nasjoner ber bokstavelig talt India om å begynne å eksportere ikke-basmati hvit ris igjen, men så langt har ikke regjeringen i India rokket. Så prisen på ris har steget over hele verden, og forsyningene blir mindre.

La meg stille deg et spørsmål: Hva ville du gjort hvis barnet ditt ble underernært rett foran øynene dine? I Somalia skjer det faktisk med halvparten av alle barn under fem år. I Somalia står familier for tiden overfor en katastrofal matkrise. Dette er resultatet av en alvorlig og langvarig tørke og flere tiår med konflikt som har ødelagt avlingene og matproduksjonen, og gjort det nesten umulig for gjetere å finne mat til dyrene sine. Dessverre er de mest sårbare barn, med 50 % av barna under fem i landet som opplever akutt underernæring.

Her i den vestlige verden sulter ikke barna våre, så det skal vi være takknemlige for. Men køene i matbankene våre blir lengre. Også vi opplever også problemer med avlingene våre. Dessverre er vi fortsatt bare i de tidlige stadiene av denne nye globale matkrisen. Flere langsiktige trender vil gjøre det umulig for oss å mate alle på planeten i årene som kommer. Politikerne våre vet dette, men de er veldig stille om vår raskt voksende matkrise fordi de ikke ønsker å skremme befolkningen generelt. (Norge må importere over 60% av maten den norske befolkningen spiser. Oversetters anmerkning).

Men det er ingen steder å flykte til for de hundrevis av millioner som vil ikke ha nok mat å spise i kveld, og det vil ikke ta for lang tid før antallet mennesker som lider av kronisk sult overstiger en milliard.

Kommentar fra oversetteren:

Dette er en konstruert krise, med fysiske og politiske angrep på matproduksjonen og distribusjon av mat. Det er mange indikasjoner på at det er organisert, det har vært flere ødeleggelser på matfabrikker, matlagre, avlinger i de siste par årene enn i mange tiår tidligere. Jernbaneselskaper med BlackRock som finansiell eier, «kan plutselig ikke frakte så store volum med korn som tidligere».

Det har blitt påvist «fuglevirus» med den upålitelige PCR-testen, virus som er ufarlig med koking og steking og vanlige forsiktighetsregler med håndtering av rått kjøtt i kjøkkenet, men som har medført at mange titalls millioner av fjørfe har blitt destruert. Millioner av egg og tusenvis av tonn med mat får påvist salmonella, listeria og tilbakekalt fra butikker over hele den vestlige verden sammenlignet med tidligere tider.

At det foregår vær-manipulasjon er nå en kjensgjerning. Spraying av skyer gir mer nedbør noen steder, og tørke andre steder. Økonomisk krigføring med vær-manipulasjon som våpen.

Politiske angrep som krav mot bønder med CO2 og metan avgifter, og fødselsrom for gris og kyr som gjør gjeldsbyrden for småbønder for høy. Innsatsfaktorene for landbruk som strøm, diesel og gjødsel har blitt mye dyrere, fordi store selskaper har kjøpt opp så mange mindre selskaper innen energi og gjødsel, at de har fått monopol på produksjon og distribusjon, Big Energy, Big Ag, Big Food. Det er storkapitalens politikere som har tillatt og arrangert dette.

Dette skjer samtidig som billionærklassen investerer i industribruk for GMO-mat, insektbasert mat og kunstig kjøtt. Alt med klima som påskudd. Sammenhengen er åpenbar, herskerklassen vil ha full kontroll og eierskap på matproduksjon og distribusjon for kontroll over befolkningene.

Vi ser problem- reaksjon-løsning strategien, herskerklasen med deres politikere forårsaker problemet – matmangel for folkemassene, folkets reaksjon er at de krever en løsning- og herskerklassen kommer med løsningen, tradisjonelt landbruk legges ned «for å redde klimaet», og folket får mat fra deres enorme «utslippsfrie» industribruk for GMO-mat og insekts-matfabrikker. Nøyaktig som herskerklassen planla det for deres nye verdensordning hvor de eier alt, også matproduksjonen.


Fra The Economic Collapse Blog, publisert 20. september 2023.
Oversatt av Northern Light fra engelsk og forkortet, linker i originalartikkelen.
Michael Snyder er advokat, og forfatter av mange bøker, og har grunnlagt nettstedet economiccollapseblog.
Originalartikkel: This Is The Worst Global Food Crisis In Modern History, And It Is About To Go To An Entirely New Level.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

7 kommentarer. Leave new

 • Klaus Schwab, leder av WHF ( Verdens Økonomiske Forum), har lansert sin visjon i sin bok, Covid 19 The Great Reset. Utdrag følger:
  «Minst 4 milliarder «ubrukelige spisere» skal elimineres innen år 2050 ved hjelp av begrensede kriger, organiserte epidemier av dødelige, virkende sykdommer og sult. Energi, mat og vann skal holdes på et lavt nivå for ikke-eliten, med start med den hvite befolkningen i Vest-Europa og Nord-Amerika og deretter spre seg til andre raser. Befolkningen i Canada, Vest-Europa og USA vil bli desimert raskere enn på andre kontinenter, inntil verdens befolkning når det håndterbare nivået på 1 milliard, hvorav 500 millioner vil bestå av kinesiske og japanske raser, valgt fordi de er mennesker som har vært regimentert i århundrer og som er vant til å adlyde autoriteter uten spørsmål. Fra den tiden skal det være kunstig utformet mangel på mat og vann og medisinsk behandling for å minne massene at selve deres eksistens avhenger av velviljen til komiteen på 300.»
  Et utdrag fra boken hans: Covid The Great Reset.
  Mange av våre politikere har gått i skole hos denne mannen og hans organisasjon. Målet har vært og innfiltrere samtlige regjeringer med hans folk. Han har lykkes med det!

  Svar
 • Link til en fersk rapport fra Panama. Tusenvis på vei til Amerika med åpen grense. De er lurt til å emigrere til et land som ikke kan tilby et bedre liv. Alt dette styrt av WEF og globalister.

  https://www.brighteon.com/1138b59f-d916-467c-a1f5-5895831ab0a2

  Svar
 • Det er særlig i muslimske land at befolkningen vokser svært raskt, og langt raskere enn det er mat til.
  Niger er et eksempel på det. I 1960 var det 3,2 millioner innbyggere i Niger. Nå er de over 25 millioner. Det er det muslimske samfunnet med totalitær makt over kvinnene som gjør at en får denne utviklingen.
  Pakistan har noe av det samme; 37 millioner i 1947. Nå er de over 230 millioner og raskt økende. Men, har kanskje ikke de store sultproblemene ennå.

  Svar
 • Hver nasjon er ( & bør være) i stand til å holde oversikt/kontroll over nasjonens matproduksjon i forhold til befolkningsantall.
  Sunn nasjonal-sosialisme.
  Det er bare globalister, som vil ta hånd om all valuta og handel, som trenger en forestilling om at en nasjons produksjon må sendes verden rundt for å kalles velstand. – Og av den grunn vil konstruere kriser, enten penge-økonomisk eller i produksjon.

  Svar
 • Her er et knippe Kissinger sitater:

  «Hvem kontrollerer matforsyningen kontrollerer folket; hvem som kontrollerer energien kan kontrollere hele kontinenter; hvem som kontrollerer penger kan kontrollere verden.

  De eldre er ubrukelige spisere.

  Avfolking bør være høyeste prioritet i utenrikspolitikken overfor den tredje verden, fordi den amerikanske økonomien vil kreve store og økende mengder mineraler fra utlandet, spesielt fra mindre utviklede land

  Det er ikke et spørsmål om hva som er sant som teller, men et spørsmål om hva som oppfattes som sant.

  I dag ville Amerika blitt rasende hvis FN-tropper gikk inn i Los Angeles for å gjenopprette orden. I morgen vil de være takknemlige! Dette gjelder spesielt hvis de ble fortalt at det var en utenforstående trussel fra hinsides, enten reell eller kunngjort, som truet vår eksistens. Det er da alle folkeslag i verden vil trygle om å befri dem fra denne ondskapen. Det eneste alle frykter er det ukjente. Når det presenteres for dette scenariet, vil individuelle rettigheter villig bli gitt fra seg for garantien for deres velvære gitt dem av verdensregjeringen.»

  Overbefolkning er nok en myte skapt av «elitten», eugenikerne, globalister, eller satanister. De som har opphøyet seg til «gud-er».
  8 milliarder få plass på Mjøsa(hvis isen er sikker). Det er mat nok! Det er olje nok. Alt er fornybare ressurser. Knapphet er skapt av de samme krefter, som vil avfolke jorden! Noen kaller det markedsøkonomi! Dvs. at jeg som trålerskipper ringer til land og spør hva prisen på makrell er! Svaret gjør at jeg gir beskjed til mannskapet om å dumpe lasta! «Det lønner seg ikke å gå til land å levere!» Vi fisker på en ny sort!
  Bonden blir bedt om å dyrke kålrabi! Da han skal levere til salgslaget får han beskjed om at markedet er metta!???
  Han får pløy avlingen ned i jorden! Sånn går no dagan!

  Svar
  • «De eldre er ubrukelige spisere»
   Hvis Kissinger mente noe med dette utsagnet, burde han jo tatt livet av seg selv først. Han er jo over 100 år!!! Da hadde han gjort det frie samfunn en tjeneste. Men det er vel her som vi ser om så mange «mennesker», at djevelens undersåtter som gjør en god jobb for ham, blir stygg gamle.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Guvernøren og helsesjefen i Florida fraråder boostere:

Jeg vil ikke anbefale en vaksine som hverken er trygg eller effektiv.

Forrige innlegg

Noen meninger er å foretrekke.

De som kritiske til krig og opprustning må overvåkes».

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.