POSTED IN Ukraina, Virkelighetsforståelse

Det vestlige eventyret om Ukraina faller sammen:

Reaksjonene i vesten er stadig villere fortellinger.

8 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

VESTENS HYSTERI VEKS

16. desember 2022 av Larry Johnson

Larry Johnson, tidligere CIA-analytiker

Impotens kan få menn til å gjere dumme ting og vekke hjelpelaust raseri. Erektil dysfunksjon kan løysast, i det minste midlertidig, ved hjelp av ei lita, blå pille, men mot politisk impotens finst det ikkje andre remediar enn realiteten. Eit døme på Vestleg politisk slappheit er Europas avgjerd om å innføre endå ein serie sanksjonar mot Russland,  inkluderer å prøve å legge munnkorg på RT. Sterke nasjonar som vinn fram i ein konflikt treng ikkje ty til slike kraftlause, unyttige tiltak. Dette er handlemåten til sveklingar.

La meg vise deg eit par artiklar som gjenspeglar Vestens veksande frustrasjon og raseri. Først det britiske Forsvarsdepartementet. Det ser ut som dei faktisk trur på sin eigen propaganda:

Det britiske Forsvarsdepartementet føreser at Ukraina sannsynlegvis vil få ein stille vinter. På sin Twitter-kontoen sin avslørte dei den 12. desember at Russland sannsynlegvis ikkje ville gjere fleire forflytningar på fleire månadar framover. Og sjølv om målet om å overta Donetsk oblast står ved lag, vil det sikkert ikkje kome nokre forsøk på å gjere det med det første.

Det britiske Forsvarsdepartementet skreiv den 13. desember i ein  tweetat Putin hadde kansellert pressekonferansen han brukar halde på slutten av året. Departementet meinte det kunne vere fordi det kanskje er ei betydeleg «antikrigskjensle» i moderlandet. 

Uttrykket «British Intelligence» (britisk intelligens = etterretningstenesta) bør gå inn i ordboka Oxford English Dictionary som døme på eit sjølvmotseiande uttrykk. Heller enn å gjere reell innsamling og analyse, grip britane (og deira amerikanske søskenbarn) etter halmstrå og projiserer skuld. Veksande politisk opposisjon mot den spesielle militæroperasjonen skjer ikkje i Russland, men bygger seg opp rundt om i Europa. Gjentatte påstandar frå dei lærde i det britiske militæret om at Russland går tom for missil og ammunisjon blir metaforisk øydelagde kvar veke, når Russland skyt opp ein ny (bokstaveleg talt) sperreeld av missil mot ukrainsk nøkkelinfrastruktur. Russarane sit [ikkje] skjelvande i mørket i bustadar utan straum. Det er den europeiske lagnaden.  Russarane rappar ikkje kattefôr for å fø seg. Det skjer i Storbritannia.

Fattigdommen vokser som en kreftsvulst i Storbritannia

Det verkar som om hopium (håp-ium, red.) er den nye favoritt-drogen til Vestens herskarklasse.  Russland har tatt Muhammed Ali sin Rope-a-Dope-strategi og brukar den på drapsmarkene i Ukraina. Planen til Putin er å la Vesten slå seg sjølv til utmatting. Den spesielle militæroperasjonen har synt fram kor skjør og ubrukeleg logistikk-kapasiteten til USA og NATO er. Sjølv om US-amerikanske forsvarskontraktørar som Lockheed Martin og Raytheon rakar inn store pengar på nye kontraktar, så er evna deira til å produsere våpen som t.d. HIMARS raskt nok og i store nok kvanta KAPUTT!

Korleis Vesten desperat higar etter siger blir avslørt med dei frenetiske, men kraftlause, forsøka på å pushe memet om at Putin er alvorleg sjuk og kanskje syng på siste vers:

Vladimir Putin har skapt fornya uro kring helsetilstanden sin, som skal vere på veg til det verre, etter at den russiske leiaren brått trakk seg frå ein årleg ishockey-kamp denne veka, har  RadarOnline.com fått vite.

Putins fråvære i amatør-ligaen Night Hockey League, som den russiske presidenten sjølv oppretta i 2011, markerer berre den siste høgprofilerte hendinga som den 70 år gamle leiaren har droppa ut av i siste augneblink under dei siste vekene…

Medan einskilde kjelder trur Putin har kansellert desse heningane på grunn av aukande helse- og tryggleiksproblem, trur andre kritikarar det vart gjort for å unngå konfrontasjon om leiarens mislykka krigsinnsats i Ukraina . . .

Russiske innsidarar har ymta om at Putin vart innlagt på sjukehus og fekk tarmoperasjon i helga etter at han skal ha ramla i heimen sin i Moskva tidlegare denne månaden, og meiner fræværet hans både ved årsslutt-pressekonferansen og den årlege hockey-turneringa var eit resultat av naudprosedyren.

«Putin skal ta ein enkel kirurgisk operasjon,» sa ei kjelde om den påståtte naudprosedyren førre veke.

«Fallet ned trappa førre veke, som resulterte i ein skade på halebeinet, gjekk ikkje upåakta hen, og forårsaka nye problem som ikkje er direkte relaterte til denne skaden,» la kjelda til om fallet der Putin «ufrivillig gjorde på seg» som resultat av «kreften som påverkar magen og tarmane hans».

https://radaronline.com/p/vladimir-putin-pulls-out-annual-ice-hockey-game-health-concerns/

La meg føreslå ei alternativ forklaring. Nyhenda om Putin blir sette ut av etterretninga som ein del av ein breiare bedragerioperasjon. Putin gav ein tale på torsdag (15. desember), og verka ikkje verken bleik eller skjør:

I talen sin vurderte Putin dagens situasjon i og rundt landet, og skissa opp dei seks hovudmåla for statspolitikken i 2023, så vel som retningslinjer for åra som kjem. Heilt på starten av talen sin sa statssjefen at dei nye løysingane han føreslo var designa for å respondere på utfordringane til den russiske økonomien og innbyggarane i dag, og skulle hjelpe landet til å vidareutvikle seg trygt. Særleg nemnde han byggeverksemd og bustadspolitikk, helse og demografi, teknologisk suverenitet, finans, utviklinga av nye regionar av Den russiske føderasjonen og andre saker. Etter presidentens tale heldt møtet fram.

https://tass.com/politics/1551131

Dette var ikkje ein sjuk, desperat, redd manns tale. Før eller seinare under dei komande vekene eller månadane vil Vesten bli tvinga til å erkjenne at dei ikkje kan halde fram med å pøse milliardar inn i Ukraina utan å påføre sin eigen økonomi og sitt eige folk enorm skade. Då vil mema om russisk veikskap og nederlag smuldre opp. NATO står overfor ein reell risiko for å bli demilitarisert. Men det vil ikkje bli resultatet av eit frontalangrep frå Russland. Russland vil halde fram med å gjere det dei gjer – d.v.s. pulverisere Vestens vidunder-våpen og årelate dei ukrainske og utlandske leigesoldatane med artilleri og missil.

Omsett av Monica Sortland

Forsidebilde: Joel Robinson

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

8 kommentarer. Leave new

 • Var nylig i en setting hvor en norske frivillig på Ukrainas militære side var hjemme på ferie fortalte om sine opplevelser av krigen. Det slo meg at alt vedkommende fortalte stemmer med hva folk som Scott Ritter og oberst McGregor forteller. Alt rotet, misforståelsene de ulike motivene de frivillige representerte, språkproblemene, forskjellen i militær erfaring, opplæring, noen er rene amatører, krigsturister og andre tullinger som streamet «live» fra frontområder, de sender selfies, mms, sms fra sine mobiltelefoner. Kun russisk høflighet gjør at de ikke blåser de uvitende fjottene til himmels. Russerne er mestre på elektronikk, det tar få sekunder før deres sensorer har oppfattet et elektronisk signal til det er lokalisert og klassifisert. Ukrainske offiseres advarsler faller for døve ører. Sambandet mellom avdelingene er tilfeldig og usikker, om starlink tas ned er det krise. Matforsyning tilfeldig. I en måned fikk soldatene kun kald potetsuppe og brød. Folk går kraftig ned i vekt. Diare florerer. Moralen er skral. Som vedkommende sa: Hva annet kan man vente når halvparten av befolkningen vil ha Russland som sin allierte og venn å den andre vest? Ingen stoler på hverandre. Det finnes soldater fra USA, UK, Polen, Romania osv. på bakken. Regelen er klar. Alt i lufta er russisk. Deres luft overlegenhet er fullstendig. Det er et tidsspørsmål når denne krigen mellom Russland og Wall Street, Deep State etc. i Ukraina blir avsluttet. Russland var ikke som i 1917 da Rothchild, Rockefeller, Warburg osv. plyndret landet gjennom «revolusjon». I dag er Russland for stor åte å gape over.

  Svar
  • Ja Rosa, dette er det klare inntrykket som etablerer seg gjennom krigspropagandørenes røykteppe. Noe, for ikke å si alt, er galt med detaljene i bildet som man tror skal vise Ukrainas og NATOs immaterielle og materielle overlegenhet. Det en ender opp med å fundere over, er virkningene på 99 prosent av vestlige enkeltpersoner, derfor massen, også innbefattet politikere og ikke minst verdibørsene dersom realitetene med ett og uventet skulle bryte fram av den skapte tåken. Der nest tenker en at det må jo de som eier maskineriet for røykleggingen allerede ha forstått?

   Svar
  • Takk, Rosa, for leiesoldatens historie. Potetsuppe og diare? Da er det de frvillige som avkreftes og gjør i buksa, heller enn Putin, som jeg antar satser på utmattelse, og venter til frosten gjør det mulig å ferdes med tyngre maskineri. Forhandlinger? Når det er blitt klart at Minsk-avtalen aldri var ment til å bli overholdt? Og imens stjeler skattebetalende briter kattemat for å overleve. Og migranter innlosjeres på hotell.
   Nrk.no : Et skatteutvalg, utnevnt av Erna, vil heve moms på mat til 25%. Dyrere mat og kollektive reiser. Og Vedum smiler og vil øke skattene på pensjoner, så pensjonister får mindre, men de kan få lov til å jobbe mer i tillegg til pensjonen. Hurra! Sånn får han tyveriet til å se flott og snilt ut.

   Svar
  • Dette du skriver kunne brukes som en kort artikkel ikke minst fordi det er øyenvitnebeskrivelse. Kan vi sakse det som en artikkel eller vil du kanskje skrive det litt mer utfyllende?

   Svar
 • Krigen trappes stadig opp. Hvilke våpen er på neste trinn? Mandag 19. desember var de første ukrainske angrepene inne i Russland med avanserte amerikanske missiler som president Joe Biden lovet Ukrainas leder en uke tidligere. Militære kilder rapporterer at ukrainerne brukte sine ferske forsyninger av AGM-88 Harm-missiler til å angripe kraft- og vannforsyningsanlegg i den russiske byen Belgorod som gjengjeldelse for Moskvas uopphørlige iranskproduserte droneangrep på dets vitale anlegg inkludert kraft – i et forsøk på å fryse Ukraina til underkastelse.

  Den amerikanske AGM-88 er et høyhastighets anti-strålingsmissil designet for å avvæpne radarsystemene til luftvåpen. Drevet med fast brensel kan den nå en hastighet på Mach 2 uten å generere røyk, noe som gjør det vanskelig for de målrettede ofrene å oppdage i tide for å avverge angrepet.
  Militære kilder bemerker at dette missilangrepet var tidsbestemt til mandag for å falle sammen med et viktig toppmøte som president Vladimir Putin holdt med sin allierte i Hviterussland, Alexander Lukasjenko. Den første bruken av et amerikansk offensivt våpen på mål inne i Russland forventes i militære kretser å øke eskaleringen i Ukraina-konflikten. Putin kan bestemme seg for å utvide sin kampanje for å knuse ukrainsk motstand til og med å ta krigen hans over grensen til NATO-naboene, spesielt de som holder Kyev forsynt med militærutstyr.

  Svar
 • Hva er målet til USA?
  Målet til USA er trolig å svekke Russland maksimalt både militært og økonomisk, og å få til regimeskifte eller kollaps i Russland. Svekkes Russland vil også Kina indirekte bli svekket. Hovedfienden til USA er Kina. Strategien er å få til krig, regimeskifte eller kollaps i de land som grenser til Russland og Kina og i de land som samarbeider tett med Russland og Kina. Målet til USA er ikke å få til fred raskest mulig i Ukraina, og heller ikke å få til militær seier raskest mulig for Ukraina.
  Det kan til og med være akseptabelt for USA at Russland bruker noen få atomvåpen i Ukraina (noe som først og fremst vil være et problem for europeiske land – USA ligger på den andre siden av Atlanterhavet, og selve landet Ukraina er i veldig liten grad viktig for USA).

  Hva er Russlands mål i Ukraina? Det ser ut som å være å overta hele Øst-Ukraina, og samtidig gjøre om resten av Ukraina til en ruinhaug som ikke vil kunne utgjøre en trussel mot Russland selv med USAs hjelp (altså at Rest-Ukraina således blir nøytralt). Dette vil være en tragedie for Ukraina og EU.
  Man skal ikke se bort fra at Kina vil komme Russland til hjelp hvis Russland er i ferd med å tape, det kan feks være i form av å eksportere ammunisjon og raketter til Russland.

  Svar
 • Når Scott Ritter kommenterer at Zelensky har utspilt sin skuespillerrolle stemmer det med mitt inntrykk av videoklippet av Ukrainas kupp-presidents velkomst i det Hvite Hus, mottatt av like lite overbevisende Biden m/frue: en småvokst «empty suit», en innholdsløs, grønn uniform, en nyttig, erstattelig idiot,
  og en ekte kriger vil snart ta hans plass, ifølge Ritter, nemlig Valery Zaluzhny, født inn i en militær familie, fra ung alder klar på at krig var hans karriere. Mens «presidenten» spilte «Ukrainas frelser», eller danset halvnaken på stilletthæler. Zaluzhny er en fiende for Putin å regne med, og ikke en kjøpt, liten klovn som Zelensky. For han er ferdig. Og det viser. Klar til å fjernes, kanskje av «sine egne», som på sitt vis bryr seg om Ukraina, i motsetning til ham.
  Hvor mye blir igjen av Ukraina etter dette? Et land som knapt har eksistert som nasjon. Vest for Dnjepr. Om rest-Ukraina vil beholde Odessa og tilgang til havner? Kanskje. Folket og landet ofres, stakkars.
  Og Nancy Pelosi babler om demokrati.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Robert F. Kennedy Jr.:

CIA drepte min onkel, USAs president John F. Kennedy.

Forrige innlegg

Betrakninger fra Asia om året som gikk.

Verdens tyngdepunkt befinner seg nå øst for Europa.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.