POSTED IN Klima

Det var mye varmere for kort tid siden:

Menneskeskapt hysteri.

19 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Seriøs forskning forties og det politiske burleskteateret kan fortsette.

Av Jan Herdal

Tidsperspektiv de siste 2500 år: Det er ikke noe spesielt ved oppvarmingen i det 20. århundre i forhold til varmeperioder i romertida og i middelalderen. Det er konklusjonen i et nytt, svensk forskningsarbeid som er omtalt i Climate of the Past.

Forskerteamet, som har vært ledet av Irina Polovodova Asteman fra avdelingen for marine vitenskaper ved Gøteborgs universitet, har rekonstruert de siste 2500 års vintertemperatur basert på et 8 meter langt havbunnsediment fra den svenske Gullmarfjorden, og analyse av stabile oksygenatomer.

Irina Polovodova Asteman

Sammenlikninger med temperaturmålinger fra England og Stockholm viser at sedimentet har fanget opp temperaturøkningen i forrige hundreår, dvs. på 1900-tallet.

Prøvene indikerer en betydelig og langvarig varmeperiode i romertida (ca. år 350 f. vår tidsregning til 450 e. vår tidsregning), fulgt av mer variable temperaturer i perioden 450-850. Vikingtida/middelalderen står fram som en ny varmeperiode, mens Den lille istid 1350-1850 preges av langsiktig nedkjøling.

Forskerne fastslår at det ikke er noe spesielt ved den siste oppvarmingen i det 20. århundre. Den er av samme størrelse som den romerske varmeperioden og MCA (Medieval Climate Anomaly). Sitat:

«The fjord BWT record also picks up the contemporary warming of the 20th. century, which does not stand out in the 2500-year perspective and is of the same magnitude as the Roman Warm Period and the Medieval Climate Anomaly.»

Disse resultatene er ikke overraskende. De er i tråd med hva mengder av seriøs forskning allerede har vist. Det er nye bekreftelser på gammel, etablert kunnskap. Hvor mange slike skal vi ha, før vitenskap igjen bli akseptert som styringsverktøy?

Forskningen motbeviser påstandene om menneskeskapt global oppvarming i vår tid, og dermed hele klimadogmet og den useriøse, tros- og følelsesbaserte, kostbare og virkningsløse politikken det har resultert i.

Derfor blir den ignorert. Og det politiske burleskteateret kan fortsette.

Innlegget er hentet fra oljekrisa.no

Tidligere publisert på Derimot.no

 

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

19 kommentarer. Leave new

 • Dere glemmer en faktor: For tusener av år siden hadde ikke folk greie på klimapolitikk, co2 utslipp, global oppvarming, ikke klimakvoter heller, de bare griset i vei.Verst var det for ca 200 000 år siden, forskere sier at da var Grønlands isen helt nedsmeltet. Men nå kan vi kjøpe klimakvoter og ha mer kontroll på dette. Og så har den Norske staten brukt mange milliarder på regnskog. Jau.

  Svar
 • Mennesket har bare begynt ødeleggelsen av moder jord. Gi mennesket 50 år til i det laaange tidsperspektivet så kan vi nok konstatere at dagens konsum av jordens knappe ressurser er uholdbar.

  Svar
  • Ola Henriksen
   17 juni 2018 13:50

   Moder jord kan nok ikke ødelegges. Så mektige er vi ikke.
   Vi kan gjøre den ubeboelige for mennesker og mange dyrearter., det er så. Dumt nok, siden moder jord/kloden er for menneskers og dyrs skyld. I velferd, arbeid og glede.

   Men menneskene har vel ikke begynt ødeleggelsen; vi har nettopp startet å SLUTTE med ødeleggelsene.
   Det vil nok ta tid før vi skjønner helt vårt eget beste, men om 50 år er nok mye gjort.
   Tekniske/teknologiske løsninger vil føre til at vi kan forflytte oss med elektrisitet og hydrogen, uten fossil forbrenning som har vært en negativ velferdsfaktor i tiår etter tiår. Mye av tidligere generasjoners slit og frost er historie. Vi kan kommunisere ( inkl. sladder og visvas, det så) via internet, slik at vi slipper å tømme skogene for trær for å lage papir til det bruk. Vi har lært oss å utnytte resursene, f.eks. fornybare elektrisitet og hydrogen, på en bedre måte. Vi bor bedre og lever bedre, sulter mindre og fryser mindre, enn noen gang i historien.
   Over-konsumet, som delvis skyldes tidligere frykt for fattigdom, og delvis vår forveksling av byttemidler og reell velferd, vil nok snart fremstå i latterlighetens lys og reduseres til et riktigere nivå.
   Det går riktig vei, gjør det.

   Svar
 • Ola Henriksen
  18 juni 2018 21:19

  Produsert klimakrise-hysteri og globalisme:

  https://www.youtube.com/watch?v=CBQFR7n3Pew

  Svar
  • Lars Bern introduserer her et ord som jeg ikke har hørt før – «förljugenheten».

   «Förljugenheten» er et glimrende ord som beskriver hvordan offentligheten er gjennomsyret av løgn og fanteri. Ordet passer minst like godt på norske politikere og journalister som på svenske.

   Svar
 • Ivan Røsstad
  21 januar 2019 9:19

  Det er forandringer som skjer.
  Det blir flere områder med dødt hav.Noe som skyldes havstrømmer,som forandrer retning eller blir svake.Slik att de ikke lenger fører med seg nærings stoffer.
  Nedbørs normalen er forandret i midtøsten.Flom og oversvømmelser og store mengder snø i perioder.Søk bare opp flom og snø i saudi.
  Også usa er rammet av kuldeperioder og store snømengder hvor det ikke er vanlig.Europa har også opplevd ekstrem varme og nedbør.
  Og her er grunnen:
  https://www.youtube.com/watch?v=gO7U-Cnz3BY&feature=share&fbclid=IwAR3J8-arV0gxzB00r2c5OfDns6KgScr2d2L1ofBuobJtpHnvMzAat5MzDD8

  Svar
  • Ola Henriksen
   21 januar 2019 13:17

   Videoen forteller at det ser ut til at den siste studien av polbevegelsen antyder Jordens magnetfelt er mye mer uforutsigbar, – enn tidligere antatt.
   Forskere anslår at jordens magnet-poler, nord og sør, skifter hvert to til tre tusen år. Men det har vært omtrent 780 tusen år siden den siste. Derfor mener noen at denne forsinkelsen kan tyde på at neste skift er uforutsigbart, – men teoretisk KAN forekomme i vår levetid.
   Økte solstormer /mer romvær på jorda kan bli resultatet, selv om vi fortsatt vil ha beskyttelse av jordens magnetfelt. Men forandring av skydannelse/været, og derfor også temperaturen på jorden er en mulig effekt.
   Noen venter også jordskjelv og kontinental-forflytninger som virkning av et slikt magnetisk pol-skifte.
   «For mye CO2 i atmosfæren» blir ihvertfall småsaker i dette bildet. 😉
   Men det kan vel også hende at denne bevegelsen av de magnetiske polene som foregår, har hatt og har en betydning i forhold til klimaforandringer som foregår og alltid har foregått.

   Svar
  • Det mest uvanlige ved alt dette er st nå blir de rapportert og gitt mediedekning. Selvfølgelig har det vært som det er nå i millioner av år.
   Og det helt uten vår påvirkning til og med. Av de siste 10.000 årene har over 6500 vært varmere enn det er nå. Og selv før vi begynte å påvirke klarte kontinenter å flytte seg, is å vokse se flere kilometer tjukk, vulkaner å sprute i årevis, og havstrømmer skifte retning.

   Svar
 • Ola Henriksen
  21 januar 2019 14:50

  / Sahara blir raskere frodig
  Ørkenområdet i Nord-Afrika skifter mellom knusktørr ørken og frodig landskap mye oftere enn man trodde tidligere. Merkelig nok er det Sahara trenger, sterkere sol om sommeren.
  I dag er det den sørlig halvkula som er nærmest sola om sommeren, men om rundt ti årtusener har jordas akse vinglet rundt slik at vi i nord er så nærme sola vi kan komme. /
  https://www.nrk.no/viten/sahara-blir-raskere-frodig-1.14364714

  Svar
 • Otto Støver
  21 januar 2019 19:10

  Dette passer ikke inn i PK informasjon fra de ledende media, og det kommer helt sikkert til å bli tiet i hjel. Både NRK og TV2 og de største avisene kjører en steinhard propaganda kampanje som ligner kampanjer vi kjenner fra regimer vi vanligvis omtaler negativt. Det siste de ønsker er fakta. Her skal folket mobiliseres med følelser.

  Svar
 • Prøvene indikerer en betydelig og langvarig varmeperiode i romertida (ca. år 350 f. vår tidsregning til 450 e. vår tidsregning), fulgt av mer variable temperaturer i perioden 450-850. Vikingtida/middelalderen står fram som en ny varmeperiode, mens Den lille istid 1350-1850 preges av langsiktig nedkjøling. Forskerne fastslår at det ikke er noe spesielt ved den siste oppvarmingen i det 20. århundre.

  Varmeperioden i vikingtiden var et regionalt fenomen som først og fremst omfattet det nordlige Atlanterhavs-området. I Stillehavet var det kaldere på den samme tiden. Og det globale gjennomsnittet er anslått til å ha vært omtrent tilsvarende den for det tidlige 1900-tallet. Det disse svenske forskerne har funnet ut gjelder jo også åpenbart kun for et område omkring der undersøkelsen er gjort. Og om temperaturen har vært tilsvarende den vi har her i dag, eller til og med noe varmere, så sier det jo heller ikke stort om hverken det globale gjennomsnittet på den tiden eller hva årsakene var den gangen og i dag. Det virker ærlig temmelig påfallende, Herdal, når du overfortolker en slik enkelt undersøkelse i den retningen du selv bare så altfor opplagt opplever som mest komfortabel.

  Jeg syns du har skrevet mye både interessant og fornuftig om olje og gass. Jeg leste til og med artikler du skrev i Friheten for 15-20 år siden og har senere jevnt og trutt vært innom nettsiden din oljekrisa.no. Men nettopp derfor sitter jeg også igjen med et bare desto sterkere inntrykk av at det må være noe med ditt eget personlige forhold til den bransjen som gjør det ganske så umulig for deg å vurdere klimaforskningen så noenlunde objektivt. Vet ikke hva slags forhold det dreier seg om, hvorvidt du har jobbet i Nordsjøen, for Statoil eller hva det er. Men at «kognitiv dissonans» kan være et problem virker ihvertfall sannsynlig.

  Svar
 • Jeg forstå ikke hvorfor derimot.no stadig publiserer klimafornekterne. Jeg kan ikke se noe progressivt i å gå oljeselskapene i hånda, disse som har brukt milliarder for å fornekte global oppvarming.
  Se på fascisten, Brasils nye president Jair Bolsonaro, opptreden i Davos i dag. Han – i likhet med Trump – fornekter klimakrisa. Skal derimot.no spiller på lag med disse?

  Øyvind Andresen

  Svar
  • Ola Henriksen
   22 januar 2019 21:13

   Dette blir vel å ta mannen istedet for ballen?

   Hva er «progressivt», – og hva er «radikalt» ( gå til roten )
   Er ikke det nettopp å lete etter sannheter framfor å gå i takt?

   Og hvem er det som «fornekter klima»; et pussig ordbruk.

   Svar
  • Gerhard Prøsch
   20 mai 2019 20:01

   Her tror jeg du gjør spørsmål om klima om til et spørsmål om følelser.

   Svar
 • Ola Henriksen
  22 januar 2019 21:30

  Det virker som det er disse «som går oljeselskapene i hånda «, disse som er støttet med utallige milioner fra arbeidsfolks skatter, og tjent like mye på «klimakvoter». :

  / Mange av samfunnstoppene og kjendisene som i disse dager er samlet i sveitsiske Davos, snakker varmt om behovet for å kutte utslipp av skadelige klimagasser.
  Selv ankommer de imidlertid Sveits med privatfly. /
  https://www.dagbladet.no/nyheter/davos-deltakerne-snakker-om-klima-men-flyr-privatfly/70687845

  Svar
 • Men hva er årsakene til dette som her beskrives? Er det snakk om kun naturlige variasjoner? Var det variasjoner i solinnstråling og/eller skydekke? Vulkanutbrudd (i 300 år)?
  Hva med den nedhogging av skog som feks Maya-riket drev med og som trolig forårsaket en ekstrem tørkeperiode mellom 1020 og 1100 som førte til at Mayariket (og også Tolteker-riket) til slutt brøt sammen? Maya-riket ligger i Mexico-gulfen der hvor Golfstrømmen kommer fra.
  Europeisk kolonialisme fra rundt 1450 og fremover førte til massedød og gjengroing i tropiske strøk (feks av hele Amazona og nordover i Nord-Amerika). Kan dette feks ha ført til avkjøling av Golf-strømmen og førte til den lille istid i Europa?

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  6 oktober 2020 22:39

  «Forskningen motbeviser påstandene om menneskeskapt global oppvarming i vår tid, »

  Dette er tatt ut av sammenheng. Den svenske undersøkelsen går på ingen måte inn på årsakene til temperaturvariasjonene i romertiden, Den Lille Istiden eller vår tids oppvarming. Den konstaterer kun at dataene peker på en variasjon. Interessant nok er det også vintertemperaturer som fremkommer i prøvene fra Gullmarsfjorden, noe som er uvanlig i temporale klimatiske undersøkelser av denne typen.

  Så å gjøre denne koblingen til menneskeskapte årsaker, er i beste fall uvitenskapelig.

  https://cp.copernicus.org/preprints/cp-2017-160/cp-2017-160.pdf

  Svar
 • Otto Støver
  9 april 2021 16:55

  Jeg ser at den første kommentaren er fra juni 2018, så dette er «nyheter» som ingen bryr seg om blant våre politikere og media. Hver gang noen nevner dokumentasjon på varmere klima i Europa tidligere, så får man høre at varmen der og da var helt lokal og slettes ikke global. Og det blir helt tyst når noen trekker frem at iskjerner på Grønland og på Antarktis viser akkurat samme varmeperiode. Ja selv kinesiske skrifter om avlinger og blomstring som bekrefter samme varmeperiode ignoreres. Her er en oversikt http://pages.science-skeptical.de/MWP/MedievalWarmPeriod.htmx?fbclid=IwAR2pr8-nV4-5o_FqlqpJc_pMjxmxwIef6WeFsYwRtc4G6BDEOO5jye07hoI over en rekke undersøkelser som viser det samme, men det nytter ikke. Det må antagelig komme isbjørn i Finnmark og Oslo før de dropper hysteriet om CO2. For mange politikere og aviser og konsulenter osv er avhengige av at klimasaken ikke dokumenteres som feil. De blir jo avslørt som idioter da. Hvilket er akkurat det de er.

  Svar
 • Ubehagelige spørsmål som avslører løgn avspises med skjellsord:

  Klimafornekter er den som lurer på hvorfor ekspertene ikke vet at havnivå og tregrense har gått opp og ned i evige tider.
  Vaksinemotstander er den som mener at et genmanipulasjons-eksperiment på menneskehetens DNA er uforsvarlig.
  Islamofob er den som bekymrer seg for småjenter langt under seksuell lavalder som mot sin vilje giftes bort til en fetter.
  Homofob er den som mener at seksualundervisning i barnehagen er i tidligste laget.
  Transfob er den som mener at hormoner og kjønnslemlestelse av mindreårige er fine greier.
  Antisemitt er den som måtte ha innvendinger mot Israels politikk.
  Rasist er den som mener BLM er en terrororganisasjon.
  Høyre-ekstremist er den som ikke er helt enig med det som skjer.
  Konspirasjonsteoretiker er den som avslører sammensvergelser og komplott og skjulte motiver.
  etc.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

De ante ikke hvordan de virket på mennesker.

mRNA-vaksinene ble ikke testet på folk før en presset hele befolkningen til å ta dem.

Forrige innlegg

Hva var poenget med vaksine og nedstengninger?

Norges befolkning er gjennomvaksinert. Likevel øker dødeligheten og smitten.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.