POSTED IN Klima

Det var mye varmere før:

Kloden yrte av liv, Sahara var frodig.

15 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Jan Herdal

Det er en kjent sak at det har vært langt varmere før enn i dag i vår mellomistid, Holocene, som har vart i snaut 12 000 år. Både eldre og nyere forskning som bekrefter dette forties, fordi den ikke er politisk opportunt. La oss se på et par ferske eksempler.

Leif Kullmann (2018) påviser i et nytt arbeid at temperaturen i det nordlige Sverige for 9500 år siden var 3-4 grader høyere enn i vår tid.  Rapporten er resultat av et stort prosjekt basert på innhenting og analyser av fossile trerester funnet i fjellet på stor høyde i det nordlige Sverige.

Trerestene har kommet for dagen ved at isbreer trekker seg tilbake. Metoden som er brukt er svært nøyaktig, og overtreffer all annen rekonstruksjon av skog i fjellandskap. Alle funn er gjort i svært stor høyde, ca. 600-700 meter over dagens tregrense.

En beregning basert på høyde og en temperaturendring på 0,6 grader pr. 100 høydemeter, ville tilsi at sommertemperaturen var omlag 4,2 grader varmere for 9500 år siden enn i dag. Et fratrekk for 100 meter landheving siden den tid, gir en temperaturøkning på 3,6 grader.

Ifølge Lisbeth T. Nielsen et al. (2018) var temperaturen på Grønland for 5000 til 8000 år siden 2-3 grader høyere enn i dag. En av simuleringene viser at Grønlandsisen tapte 20 prosent av sitt volum i løpet av 3000 år. De ulike alternativene tilsier at istapet tilsvarte en havnivåstigning på fra 15 centimeter til 1,2 meter.

Isdekket nådde sitt minimum for 3-4 tusen år siden, betydelig under dagens nivå, og det fortsatte å styrke seg praktis talt til denne dag. Temperaturtrenden de siste 3 000 år har med korte avvik vært ned. Ei ny istid er langt mer sannsynlig enn en varmere klode.

Var Holocene optimum en klimatisk katastrofe?

Tvert om. Kloden yrte av liv. Ole Henrik Ellestad skriver på geoforskning.no 15. desember 2017: «Det er velkjent at Norge på slutten av Holocen-optimum for 4 000 – 8 000 år siden var isfritt, 3-5 °C varmere og vesentlig frodigere. Da var det dyreliv i Sahara og verdens største innsjø i overflate lå i Tchad.»

Denne forskningen er ikke banebrytende. Den bekrefter hva vi allerede veit. Men den er i strid med gjeldende klimadogme og tilhørende milliardindustri. Derfor forties den av politikere og medier.

Innlegget har tidligere vært publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

15 kommentarer. Leave new

 • Dersom jordens gjennomsnittstemperatur skulle synke med en til to grader over en litt lengere tidsperiode så ville planeten allerede være inne i en ny istid. Konsekvensene for plantelivet og dermed matproduksjonen i alle klimasonene unntatt de subtropiske og tropiske som dermed ville bli mer til det tempererte holdet ville blitt katastrofal. Sult, massedød -og migrasjonsbølger ville resultere. Så hva er klimabløfferne som startet galskapen da ute etter? Å bruke bløffen til omstrukturering av global politikk er vel nærliggende å tenke, og med tanke på hva George Soros stiftelser tydelig sikter på, så ligger nok først og fremst George Orwells oligarkiske kollektivisme bak det verdenssosialistiske sceneteppet.

  Svar
 • Det har vært 10 istider i løpet av siste en million år. Ingen ting av dette har vært menneskeskapt eller påvirket av mennesker rett og slett fordi det den gang ikke eksisterte mennesker (eller fordi antall mennesker var veldig lavt for 100.000+ år siden). Men når antall mennesker på jorden øker og det utvikles teknologi så kan det tenkes at den menneskelige påvirkning på klima blir stadig større i tillegg til at det hele tiden også finnes naturlige årsaker. Men selv om det finnes bare naturlige årsaker er det likevel av interesse å vite hvorfor klima endrer seg, altså hva som er årsaken til endringene.

  Svar
 • Er det feks noen sammenheng mellom såpass ulike fenomener slik som Medieval Warming og Mayarikets sammenbrudd?

  Medieval Warming varte ca fra år 950 til 1250 (altså 300 år) og fant sted visstnok bare i Nord-Amerika og Europa (i den nordantlantiske region). Hvis man tar utgangspunkt i temperaturen på Grønnland, så ser man at det kaldeste punktet før Medieval Warming skjedde rundt år 800. Når det gjelder Mayarikets sammenbrud begynte det med en moderat form for tørke som skjedde i årene fra 800 og 950. Deretter ble det en langvarig og ekstrem tørkeperiode mellom 1020 og 1100 som førte til at Mayariket brøt sammen. Tolteker-riket brøt visstnok sammen i 1150. Begge riker lå i Mexicogulfen. Kan denne ekstreme tørke på disse kanter av verden feks ha økt temperaturen i Golfstrømmen og dermed også økt temperaturen både i Europa og på Grønnland?

  Og kan det feks tenkes at Mayafolket forårsaket sin egen undergang feks ved å hogge ned regnskog som lå ved havet (og som som skapte skyer og nedbør)?

  https://no.wikipedia.org/wiki/Mayakulturen

  Svar
 • Bjørnar Bolsøy
  6 desember 2019 23:49

  «Både eldre og nyere forskning som bekrefter dette forties, fordi den ikke er politisk opportun.»

  Det er vel snarere at det som skjedde for tusner av år siden ikke er relevant for vår sivilisasjon i dag. Kloden går jevnlig igjennom varme og kalde perioder og livet klarer seg hver gang. Når dinosaurene vandret rund var det enda varmere. Hele poenget med klimakrisen er den potensielt katastrofale effekt en oppvarming vil ha på vår svært sårbare sivilisasjon i dag, med den påvirkning det kan få for millioner av mennesker i nær fremtid. Så å vikle dette inn som om noen «fortier» en kjent sak er å sette ting fryktelig på spissen.

  Svar
  • Ja, jeg har tenkt på dette. Det er naturligvis en mulighet, men ikke sannsynlig. Biologer og geologer vil kunne gi svar på dette. Det vi vet at det har vært vesentlig varmere på jorden hvis vi ser et langt tidsperspektiv i hundrer millioner år, uten at jorden kokte over eller at det oppstod irreversible prosesser slik en truer med i dag.

   Det betyr at det må være en bevisst bløff når en hevder i dag at stiger temperaturen over 2 grader vil det kunne oppstå situasjoner, prosesser i naturen som kommer ut av kontroll. Det har ikke skjedd tidligere selv med langt høyere temperaturer da menneskene ikke påvirket naturen. Og selv i et meget kort tidsperspektiv, 8000 år, har det vært vesentlig høyere temperatur enn i dag uten påviste negative effekter, snarere tvert imot.

   Dette forteller meg at det som kalles klimakrisen er en politisk konstruert krise gjennom mediene. Hvem som står bak og formålet med den kan en naturligvis lure på. Klimatoppmøtet i Spania tror jeg blir mislykket fordi ledende stormakter (særlig Kina og andre asiatiske land) ikke følger opp målsettinger selv om de undertegner erklæringer. Igjen må vi se på hva som gjøres og ikke høre på erklæringer.

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    8 desember 2019 22:37

    «uten påviste negative effekter, snarere tvert imot.»

    Men hvordan vet du det? Vi vet så godt om ingenting om skjebnen til mennesker, flora og fauna for 8000 år siden. Det var ingen kameraer til stede, ingen skrifter, ingen som kunne formidle det som skjedde for ettertiden. Det dukker stadig opp fornemmelser om katastrofer i historisk tid, men vi aner kun konturene. Helgoland var en øy en gang, nå ligger den 30 meter under Nordsjøen og vi kan finne arkeologiske bevis for at mennesker en gang levde der. Men vi vet ikke noe om hvordan det gikk med dem. Men vi vet at øya ble oversvømt og at sivilisasjonen der bukket under. Men det var ingen som skrev dette ned. Slike eksempler finnes over hele kloden.

   • Det er rett, men det finnes geologiske bevis ved siden av de arkeologiske. Vi vet f.eks. at det var skog på Hardangervidda for 8000 år siden. Denne typen bevis er indirekte. Men vi har arkeologisk bevis for 1000 år siden da det var 2 grader varmere enn i dag. Da var det norsk bosetting (jordbruksbasert) på Grønland som døde ut bl.a. (men ikke bare) som følge av synkende temperatur. Innenfor rimelighetens ramme er derfor global nedkjøling et langt verre scenario enn oppvarmingen, ikke minst for land som Norge.

    Det viser seg at en global oppvarming/nedkjøling merkes langt sterkere i polare områder og langt mindre i ekvatoriale regioner. Det er paradoks at det landet som mest tjener på oppvarming er det som kanskje bruker mest av sine ressurser (som er tilgjengelige som følge av oppvarmingen) er det landet som bruker mest på å stanse den.

   • Bjørnar Bolsøy
    9 desember 2019 23:20

    Slutten på den siste istiden. Det var vel en global oppvarming eller klimakatastrofe? Havnivået steg med titalls meter, sivilisasjoner ble utryddet eller fordrevet og kan ha vært noe av grunnlaget for Bibelens beretninger om syndefloden. Så langt er vi kanskje enige?

    Rettelse: Jeg kom til skade for å skrive Helgoland, men rett skal selvsagt være Doggerland.

 • Geir Ivar Jørgensen
  10 desember 2019 8:09

  Klimaskeptikerne har ingen gode saklige eller logiske argument for å forklare vår samtids globale oppvarming og konsekvensene av den. Derfor tyr de til å snakke om forhold fra meget lang tid tilbake, endog fra før det fantes mennesker på denne jord. De henter frem perioder som ikke hadde noen av de viktigste faktorer vi i samtiden må ta hensyn til. Nemlig menneskers aktivitet etter at vi fikk den industrielle og teknologiske revolusjon som gjorde det mulig for mennesker å endre klima. Endatil å endre klima raskere enn noengang tidligere, så lenge man sammenligner med naturlige sykluser.

  Historien vi har å sammenligne med har helt andre forutsetninger for å vurdere klimaendringer og konsekvenser, enn de forutsetninger og konsekvenser vi idag må ta hensyn til.

  Det er mer enn nok å studere og forstå konsekvensene av hva denne lenken henviser til:

  https://www.facebook.com/groups/788986584829099/permalink/810149016046189/

  Svar
  • Bjørnar Bolsøy
   10 desember 2019 23:30

   En ting jeg ikke får helt til å henge sammen er klimaskeptikerens tilsynelatende motvilje mot å ta vare på kloden. Hva er prinsipielt galt med at omtanke for miljø gjennomsyrer vår tilværelse, helt opp til det gobale politiske plan? Har vi noe å tape?

   Svar
  • Det virker som du ikke har forstått klimaskeptikernes argumentasjon. Veldig kort, så tror klimaskeptikerne at menneskenes påvirkning på klimaet er begrenset (maksimalt 1 grad celcius ved dobling av CO2-nivået), og at en såpass begrenset oppvarming heller vil være til gavn enn skade for klimaet på jorden.

   Svar
   • Bjørnar Bolsøy
    11 desember 2019 0:50

    Så elbiler, fornybar energi, resirkulering, bevaring av regnskogene, globalt miljøsamarbeid og å bryte oljens hegemoni støtter klimaskeptikerne egentlig fullt ut?

   • «globalt miljøsamarbeid»

    Gjerne det. Men like viktig er det at hver nasjon reduserer lokal forurensning til jord, luft og hav. For nasjonens egen nytte og glede.
    Det tror jeg både «klilmaalarmister» og «klimasketikere» ( to idiotiske uttrykk) kan forenes med. – For ytterligere åpen samtale og diskusjon.
    Da blir også summen i verden positiv, – selv om alle selvfølgelig ikke går i takt med over-nasjonale , politiske , organisasjoner.
    – Som ser ut til å ha frykt og frustrasjon, og (parti-) politikk, som sin viktigste agenda.

    Igjen :

    Hvorfor denne fokuseringen på det negative og frykt, istedet for løsninger som vi også har, – og glede?
    Er det media? Er det bevist politikk for å holde oss frustrerte og lett styrbare?
    Se nå en gang på vår tids store tekniske framskritt. Hva er det egentlig vi tar oss til? Vi studerer naturkreftene for å avlure naturen dens mektige kraftverker. Vi mobiliserer all verdens intelligens med dette formål. I tusener av år har vi ønsket å kunne fly i luften. Vi oppnår det. Men i samme øyeblikk klager vi og sier: Var ikke verden lykkeligere før disse maskiner og motorer var oppfunnet? Vi bygger ut veldige kraftstasjoner for å befri oss selv fra tungt arbeid. Men i neste øyeblikk er vi «arbeidsledige» og jamrer verden over av den grunn. Er det da ikke arbeidsledige vi ønsker å bli? Har vi ikke andre livsmål enn å slite fra vuggen til graven for brød?

   • Her er tidens «globale samarbeid».:

    ‘ Innbyggerne i EU bør få vite dette: det siste stoppestedet for det søppelet de putter i forskjellige resirkuleringsbokser i hjemlandet, ender ikke på et anlegg for resirkulering. Det ender her, i fjell av avfall,
    https://www.nrk.no/urix/tyrkia-risikerer-a-bli-europas-soppeldynge-1.15285352

    «I tillegg til plasten de bruker selv, mottar landene også store mengder plastsøppel fra Europa. Plast som samles inn i Norge, blir sendt til Tyskland, og det som ikke kan resirkuleres, det vil si det aller meste, blir ofte eksportert videre til Asia. «
    https://gemini.no/2020/04/sementfabrikker-kan-stanse-plastforsopling/

    Plast som altså kan brennes i hvert enkelt land og gi energi,- , der forbrenningsluften kan renses nesten totalt. Men dette gjøres ikke grunnet «miljøgiften» CO2, som går på det enkelte landets «miljøregnskap» & politiske klimakvote.

 • ­­­R­­e­­g­­i­­s­­t­r­­­e­r d­­­e­­g o­­­g k­l­a­s­s­i­f­­i­s­e­­­r m­­­i­­n u­­n­­g­­­e s­­e­x­­­y f­­­i­­t­­t­­­e ­­­-­­ http://photo0990729.e17.club

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Det går ikke USAs vei nå.

Pakistan vil ikke ha CIA i landet.

Forrige innlegg

Generalforsamlinga i OBOS:

Å komme opposisjonen i møte var å feie den av banen. 20 prosent stemte for å avsette konserndirektøren. Gjennom de ansatte kontrollerer nå konserndirektøren OBOS.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.