POSTED IN Endring av politikken, Helse

Det var frivillig, sa de.

Når kommer fotlenken for uvaksinerte?

6 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

KORONASJARLATANER

Statsterror mot uvaksinerte, adgangsnekt, trusler og hat

Mennesker som stoler på sitt eget immunsystem og avviser den eksperimentelle Covid-19 gen-vaksinasjonen, blir satt under et massivt press og truet av forbundskansler Kurz og helse- og sosialminister Mückstein samt vasallmediene. (Gjelder Østerrike, red.)Sjefredaktøren i en stor borgerlig dagsavis gav nylig uttrykk for at uvaksinerte kunne gjøre seg skyldig i uaktsom legemsbeskadigelse eller uaktsomt drap. Om «en slik person» skulle bli syk med Covid-19 og måtte behandles på sykehus, krevde han at pasienten enten måtte betale en egenandel eller alle kostnadene for behandlingen.

Sjefredaktør hetser

Mannen setter dermed kalkulert befolkningsgrupper opp mot hverandre og gir næring til en hat-effekt. Han ønsker å frata selvstendig tenkende mennesker retten til å nekte å ta en gen-vaksine som bare er godkjent for en nødsituasjon og for første gang blir brukt på mennesker. Han skulle egentlig bare ta sin hatt og gå. Redaktøren glemmer også at mange av disse menneskene har vært med på å finansiere helsevesenet og behandlingen av andre som har blitt syke. Han burde for å være fair også rette søkelyset mot dem som spiser på seg en betydelig overvekt, drikker seg til døde eller pådrar seg en sinnslidelse gjennom å røyke hasj. De faller ut av arbeidsmarkedet og blir en varig belastning for helsevesenet – også det blir finansiert av andre. Men de er jo ikke smittsomme, sies det.

Løgn-narrativet faller ifra hverandre

Et motargument mot det offisielle narrativet er: Vaksinerte er jo beskyttet mot viruset og et alvorlig sykdomsforløp. Det var jo slik man lokket dem til å ta stikket, og man forespeilet dem da også en slutt på pandemien. Med over 50% «immuniserte» i Østerrike pluss dem som har gjennomgått en infeksjon med viruset, er helsevesenet ikke lenger i fare for å bli overbelastet. Det var angivelig heller aldri noen mangel på intensivsenger.

assorted berries
Dette er viktige ingredienser for å bygge et effektiv immunforsvar.

Man må altså spørre seg: Hvem er de uvaksinerte en fare for? Hvorfor har de så langt ikke blitt syke, eller hvorfor har de blitt friske igjen og har beskyttende antistoffer? Kanskje på grunn av deres intakte immunsystem, som har hjulpet mennesket gjennom millioner av år med evolusjon? Etter hvert ser vi at vaksinerte i økende grad infiseres eller blir syke med Covid-19 i land med en høy vaksinasjonsrate, f.eks. Storbritannia eller Nederland. I Israel gjelder det allerede langt flere vaksinerte enn uvaksinerte.

Men det finnes medikamenter

Virker det frelsebringende stikket likevel ikke slik som forespeilet? Man benekter gjerne også opphopningen av uønskede, til dels alvorlige bivirkninger etter en vaksinasjon. I stadig flere selvhjelpsgrupper på internett blir disse bivirkningene diskutert – og det blir bedt om hjelp, her deltar også mange som tidligere var klare tilhengere av vaksinasjonen. For å si det med Kurz’ ord: «Snart vil enhver kjenne noen som har bivirkninger.»

Det blir også fortiet at det nå finnes virksomme medikamentelle behandlinger av en Covid-19 sykdom – det ville jo kunne føre til en slutt på vaksinasjonstvangen.

Det er dessuten kjent at virusene muterer PÅ GRUNN AV vaksinasjonen, de overføres også til vaksinerte og gjør dem til smittebærere. For å skjule disse gjennombruddsinfeksjonene blir nå i USA tilfeller hvor vaksinerte har milde Covid-19 symptomer ikke lenger fulgt opp. De vil dermed kunne smitte andre – de uvaksinerte blir så gjort til syndebukker.

Synkronisering av immunsystemene

«Konspirasjonsteoretikere» advarte fra begynnelsen av: Pandemien vil først være over når global-sosialistene ønsker det. For den er nøkkelen til overgangen til autokratiske systemer, hvor i økende grad psykopater tar avgjørelsene. Per definisjon er det personer som følger et sykelig mønster av løgn, list, manipulasjon, stormannsgalskap, arroganse, uansvarlighet, tilsidesettelse av moral, samt mangel på følelser, empati og anger.

Den tyske forbundskansleren Angela Merkel la ikke skjul på hva som er målet:

Først når alle mennesker på jorden har blitt gen-vaksinert, er pandemien beseiret.

Generalsekretær i FN, António Guterrez, tok nylig til orde for å vaksinere alle og enhver og da jo før jo heller. Det handler faktisk her om å bruke en eksperimentell vaksine til å synkronisere de menneskelige immunsystemene.

Friske er generelt under mistanke

Den totale gjennomvaksineringen av befolkningen tjener dessuten til å utelukke muligheten for å kunne sammenligne de «immuniserte» med de uvaksinerte og til å unngå ubehagelige spørsmål. Det forklarer den aktuelle Mückstein-galoppen i retning av en indirekte vaksinasjonstvang. Deltavarianten fungerer her som et velkomment påskudd. I dette perfide systemet blir en gruppe av friske mennesker (asymptomatiske bidrar ifølge WHO ikke til spredning av viruset) utsatt for en generell mistanke om å være syke, og de må hele tiden bevise at de er friske.

red and white stop sign
Først sa de at det var frivillig. Nå sier de noe helt annet.

Det var tidligere familieleger og legespesialister som var ansvarlige for å stille diagnoser. Nå er de koblet ut og degradert til vaksinasjonsassistenter. Det er «testene» som har overtatt jobben deres. PCR-testen ble i pandemi-charaden det viktigste instrumentet til å gjøre dette og leverer de tallene som trengs for innskrenkende tiltak. Ifølge WHO er den uegnet til dette.

Kommer Covid-fotlenken?

Det er nok fare for at uvaksinerte til høsten vil oppleve en gradvis innskrenkning i sine friheter og rettigheter og at de vil kunne bli fritt vilt for psykopatiske koronafundamentalister. Politikken er, på målrettet og manipulerende vis, å framprovosere et stadig mer utilslørt raseri hos de vaksinerte – et raseri som vil rettes mot de uvaksinerte, som hittil så å si har vært likestilt med vaksinerte og lever uten stikk og bivirkninger. Det optimale ville være Covid-fotlenken, som passer fint inn i et psykokratur. Da det (ennå) ikke går, har regimet, til applaus fra de «gode» innbyggerne, tenkt ut målrettede frihetsbegrensninger for de «ulydige». Dyre tester som man må betale for selv og vel også en trinnvis utestengning fra samfunnslivet, noe som i sin ytterste konsekvens kan innebære at man ikke engang får adgang til supermarkedene.

Og mens pandemien holdes kunstig i live, gjør butikkene seg klar med elektroniske adgangssystemer for å sette regimets kommando om 1G («geimpft» = vaksinert) ut i live: Frihet for vaksinerte. Hellas går allerede foran med et godt eksempel og mange millioner euro fra EU. Resten skal vær så god la seg vaksinere – eller bli hjemme. Også næringslivet svinger med i vaksinasjonstangoen og krever åpent en vaksinasjonstvang. Det gjorde også nylig Kurz-sponsor og KTM-sjef Stefan Pierer.

Oversatt av Rune G

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

https://www.wochenblick.at/staats-terror-gegen-nicht-geimpfte-lock-out-drohungen-und-hass/


1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 596 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • Freeeeedoooom
  22 juli 2021 8:56

  Vi, du uvaksinerte, skal reduseres til monster og skitne skapninger som det er greit å diskriminere, fengsle, trellbinde og om nødvendig utrydde… alt i det «godes» navn. Men til de som vil trellbinde meg så sier jeg: heller dø på beina enn å leve på knærne.

  Svar
  • Kunne ikke vært mer enig. Hvis det blir tvungen «vaksinering» er det bedre å ta med seg en gjeng «vaksinerere» til Hel, enn å ta injeksjonen. Uansett om man ikke dør av den blir man jo gjort om til en zoombie og slave for «eliten av eliten» slik det ser ut nå. Jeg skal uansett til Valhall, spørsmålet er kun om det skjer «før» eller «senere». Hvis hver og en av «oss» tar med en 5-6 stykker, kan det kanskje hjelpe resten av menneskeheten?

   Svar
   • Ja ser ut som eneste løsning er å gå til motangrep på de som prøver å tvangs vaksinere oss, det er forresten dødstraff ifølge Nuremberg codeksen for tvangs behandling… Det legges opp til full borgerkrig og det virker som det er det «herskerne» ønske seg.

    Svar
 • Vi er ikke alene, husk det. Kapasiteter går i bresjen, eks. er Nürnberg2 på gang til å virkeliggjøres. Oppmerksomheten mot det hele vanviddet – les løgnene avsløres stadig vekk. Motkreftene, de er mange. Jo, jeg ser at disse psykopatiske satandyrkere ikke evner å vike en tomme, en løgn blir til to og mangfoldiggjøres, det koster dem ingenting. Deres Gud hyller dem for øvelsen.

  Vi er nødt til å stå imot, se det som en felles sak, for nå går de deres herres vei mot verdens barn. Det var nok meningen hele veien. Nå er det de som står for tur for dette biovåpenet.

  Nakkestad sa for litt siden:. «Dersom flere vaksinerer seg så kan man la barna slippe» – sitatet er ganske så korrekt; og det avstedkommer hos meg en intens harme som skulle kunne bære meg langt og lengre….: Krigen mot menneskeheten pågår. OG: Naturligvis skal vi, de 99% vinne denne.

  Og dere: Psykopatene er i mindretall. Husk det. Tragedien deres er aldri å ha vært i nærheten av det viktigste av alt; INTEGRITET. Denne skåner en/oss ikke for redsel, maktesløshet til tider. La oss stå sammen, og vi skal klare brasene på veien.

  Svar
 • Helt enig, staten bruker sine undersåtter til å true og å kaller uvaksinerte for utskudd. Hun følger i Nazistenes spor ved å stigmatisere og diskriminere befolkningen som ikke ønsker å miste livet pga en eksperimentell vaksine. Hun er arrogant og livsfarlig. Mange flere vil nok bøte med livet etterhvert, bare tiden kan vise dette. Vi er også på vei inn i et DIKTATUR, null respekt for menneskets IBOENDE rett til å neste over sitt liv og sin kropp. Den gaven som ble gitt dem av embedsvelde og de adelen eneveldets kongemakt, fikk de parlamentarismen og demokrati gjennom nye muligheter i Grunnloven av 1814. De fikk makta gradvis gjennom utvidet stemmerett fra valgloven i Grunnloven til utvidet til alle menn over 25 år i 1898 og kvinner i 1913. Nå er det mangel på kunnskap og mangel på respekt for sin egen befolkning men kun sin eget ego og og misbruk av makt og null ærbarhet og null respekt for menneskets ukrenkelighet igjen. En flokk med nolldusser som ofrer befolkningen til et eksperimentell vaksine program. De er eksempler på «grisene» i Animal farm. De har aksjer, ekstra rettigheter, godtgjørelser og veibomaksjer. Og nå sikret seg poenger i Bill Gates klanen og Dr.Faucer AGENDA. Disse er selve inkarnasjonen av Guds falne Engel, som sanker deres pengegriske sjeler ved hjelp av deres våpen «vaksine strategien». Jeg har ikke vært opptatt av kristendommen og bibelhistorien tidligere men nå ser jeg helt klart hva mine slekters gang mente og sto opp for da de reformerte den danske katolske kirken og senere støttet lovendringer da de kom til Norge fra Danmark, for å bedre folks muligheter og ta bort privilegium og privilegier gjennom Grunnloven. Men det ser ikke ut som de forvalter Norges befolkning med den respekten som Grunnloven og menneskerettighetene har gitt dem. Dette minner om den «siste tiden» jamfør Bibelen.

  Svar
 • Kunne ikke sagt meg mer enig med alt dere skriver. Det varmer hjertet å få «slått fast» at man ikke selv bare er paranoid, VI ER MANGE PARANOIDE, (eller oppegående som vi ellers normalt vil kalle det). Stå på, denne kampen skal og MÅ vi vinne for fremtidige ætter på jorden.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Skottland: 5522 døde 28 dager etter vaksinering.

Antall vaksinedøde overstiger nå Korona-døde.

Previous Post

Asle Toje:

Hvordan kan Norge unngå å gjenta Afghanistan-operasjonen igjen og igjen og igjen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.