POSTED IN Migrasjon og flyktninger

Det store problemet for mange europeiske land:

Hva gjør vi med mange ulovlige migranter som ikke kan integreres?

3 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Europa klarte å stenge sine grenser for uvaksinerte. Hvorfor klarer de ikke å stoppe ulovlige innvandrere?

Europa har gått inn i den andre store migrasjonskrisen siden 2014.

Av Eugyppius.

Tallene er nå på nivåer som ikke er sett siden den libyske borgerkrigen i 2014. EUs statistikk bekrefter den ekstreme situasjonen:

Før utgangen av 2023 anslås EU, Norge og Sveits til sammen å motta mer enn en million asylsøknader, og derfor til og med overgår 2016-rekorden på 1,23 millioner. Tyskland alene har sett en økning på 74 % i søknader sammenlignet med samme periode i 2022.

Så langt har EU, som er betrodd sikkerheten til europeiske grenser, reagert med lunkne tiltak, og foreslår å fremskynde godkjenningsprosessen utenfor Europa for de søkerne med minst sjanser for å lykkes. Dette forventes å påvirke kanskje bare en fjerdedel av migrantene. Resten vil gå inn i Schengen-området som før, og leve på statlige bidrag mens søknadene deres behandles over måneder og år.

Eksemplene fra Danmark og Ungarn viser at migrasjonspolitikken til de enkelte medlemslandene kan ha en dramatisk innvirkning på bosettingen av migranter. Begge land har gått hardt ut mot masseimmigrasjon, og Danmark har sett asylsøknadene deres falle med 56 % sammenlignet med 2022, mens Ungarn har behandlet kun 26 søknader i hele 2023. Det er i utgangspunktet ingen sjanse for at den nåværende tyske regjeringen, dominert av sosialdemokrater og grønne, vil følge deres eksempel. De forhandler for tiden om juridiske justeringer som angivelig skal gjøre det litt lettere å utvise migranter som har fått avslag på asylsøknaden. Ingen tror at dette vil endre noe.

De siste meningsmålingene viser at migrasjon nå er den viktigste politiske saken for 44 % av tyskerne. Til tross for klimahysteri fra statlige medier, inntar miljøhensyn nå en andreplass, og opptar bare 18 % av velgerne. Energikrisen i 2022 startet den store tyske politiske volten, og migrantkrisen ser ut til å fullføre den. Samlet har den regjerende partikoalisjonen den fortsatte lojaliteten til bare 33% av tyskerne.

Media kan ikke undertrykke migrantproblemet eller snakke det bort, fordi konsekvensene er svært umiddelbare og ekstremt synlige på lokalt nivå. Hvert lokalsamfunn må finne boliger til migrantene. Vanligvis blir de først innkvartert i skolens idrettshaller. På lengre sikt får de bolig leid av kommunale myndigheter, noe som er dyrt og de er begrenset i antall.

Statsviteren Stefan Luft har gitt et intervju som forklarer de langsiktige politiske konsekvensene av migrasjonskrisen for Europa slik han ser dem. Hvis EU ikke kan stoppe flommen, vil flere og flere medlemsland forverre forholdene for asylsøkere, og motivere dem til å bosette seg andre steder.

De politiske visjonene til nasjonalistiske og euroskeptiske partier er dermed snart realisert, en uunngåelig konsekvens til visjonen om åpne grenser. Naturligvis vil dette skje først etter at europeiske land har importert millioner flere fattige, ikke integrerbare utlendinger enn de realistisk kan håndtere eller integrere. I mellomtiden vil det bli en kamp for å oppheve Merkel-tidens stempling av migrasjonsmotstandere som høyreorienterte fremmedfiendtlige.

Selv solide flertall av tyske De Grønne og SPD krever strengere grensekontroll. Som de danske sosialdemokratene har innsett, fremmedgjør pro-migrasjonspolitikk arbeiderklassen mest av alt, og etterlater venstresiden uten velgere bortsett fra velstående, klimabesatte urbane folk, som utøver en stor innflytelse på media og akademisk diskurs, men ikke utgjør ikke mer enn 10 % av velgerne.

Fra The Daily Sceptic, publisert 15 oktober 2023.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light. Linker og oversikter i orginalartikkelen.
Orginalartikkel: Europe Successfully Closed its Borders to the Unvaccinated. Why Can’t it Stop Illegal Immigrants Pouring in?

Kommentar av oversetter:


Det holder ikke med å stoppe masseinnvandringen fra MENA-land, det er for sent, millioner av ikke-integrerbare må sendes tilbake til hjemlandene. Kostnadene med dette kan bli svært høy, og vil det internasjonale samfunnet tillate at statsborgerskap oppheves for folk født i Europa med innvandrerbakgrunn? Skal boligene eksproprieres, og vil de få penger til å kjøpe bolig i hjemlandet? Det blir mange spørsmål, og uansett svært dyrt.

Men prisen for at de får bli blir høyere. Den globale storkapitalen som står bak, kan bare lene seg tilbake i skinnstolene, for masseinnvandringen fra MENA-land alene vil uansett gjøre europeiske land konkurs og forgjeldet med ubetalbar statsgjeld til finanskapitalen, og de overtar nasjonene som planlagt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

3 kommentarer. Leave new

 • Slik blir vi satt på prøve: « La de rive hverandre i filler!» «De må aldri skjønne hvem som står bak!» «Slik skal vi skape kaos!» …..for så og skape orden i vårt bilde!»

  Gralen

  Efteraar 1917.
  Udslukte er Aandernes Lamper
  af Os fra de kvælende Baal.
  Vi øjner kun Blodet, der damper
  højt af den skændede Skaal.

  Vi kvægslagter Menneskeheden,
  besudler dens Minder i Mord.
  Vi hugger ved Roden det Eden,
  hvis Palmer beskygged vor Jord.

  Alt Livet er lammet af Smerte,
  fornedret af Nag og af Kval.
  Hvem agter det blødende Hjerte,
  der funkled i Fortidens Gral?

  Hvor er vel de vogtende Skarer,
  der slog om dens Helligdom Vagt?
  Hør, hen gennem Folkene farer
  kun Hadets hylende Jagt!

  Gralridderne slumrer som døde,
  deres Skjolde siver af Blod:
  Skal Verdens Hjerte forbløde?
  Vil ingen tænke paa Bod?

  Hen gennem Jorden gik Revnen
  af Hadets vædskende Byld,
  hvor alle raaber paa Hævnen
  og ingen vil sone sin Skyld.

  Naar kommer den rene Daare,
  der frelser Verden fra Kval?
  Naar renser vel Angerens Taare
  igen den besudlede Gral?

  Naar slutter de sørgende Sjæle
  paany om dens Helligdom Vagt?
  Naar lærer vi atter at knæle
  for andet end Vaabnenes Magt?

  Sophus Michaëlis (1865–1932)

  Svar
 • Løsningen for å få disse til å integrere seg, det er å tvinge de ut i jobb. Ta fra de ALL stønad slik at de MÅ lære seg språket og selv MÅ ta ansvar for sine egne liv.

  Svar
  • Hvor skal jobbene komme fra, når det er vanskelig nok for vertslandenes egen befolkning å finne en jobb som kan forsørge en familie?

   Gjennom inflasjon og renter trekker finanseliten mer og mer av realverdiene opp hva som kan kalles den globale finanspyramiden. Krig og sult er en forretningsmodell sett med disse menneskenes øyne. De desperate menneskene som så blir lokket over til Europa, tjener bare som verktøy til å destabilisere kontinentet. Slik kan finanseliten splitte og herske ved å bryte ned middelklassen og ødelegge nasjonalstatene. Gjeldtstrykket og lovløsheten vil til slutt bringe den europeiske befolkningen til bristepunktet,hvor man aksepterer totalitært styre i samsvar med finanselitens interesser. Så kan de rane (og drepe) oss lettere.

   Hvis ikke tilstrekkelig mange av oss våkner og gjør politkerne oppmerksom på at vi vet. Da tør de forhåpentligvis ikke å la seg bruke som marionetter av finanseliten mer. Vi er mange, de er få. Uten at det urettferdige pengesystemet endres, tror jeg bare at utviklingens om vi ser nå vil fortsette. Samtidig tror jeg ikke at vi får utryddet fattigdom før Jesus kommer igjen (Markus evangeliet, 14:7, «De fattige har dere alltid hos dere, og når dere vil, kan dere gjøre vel mot dem. Men meg har dere ikke alltid»).

   Flere av de landene som migrantene kommer fra, er i utgangspunkte rike på ressurser. Problemet er en relativt liten, grisk elite. og korrupsjon. Det er her innsatsen må settes inn, lokalt i hvert land som migrantene kommer fra. Noen lett oppgave, er det ikke. Nøkkelen tror jeg ligger i et opplyst folk.

   Anbefaler å se intervjuet av den tidligere nederlandske bankmannen, Ronald Bernard. De to første delene er særlig interessante og forklarer mentaliteten til de som er høyt oppe i finanspyramiden, samt forklarer finanspyramiden. Den siste delen handler mest om bakgrunnen til Ronald Bernard (han ble misbrukt som barn både av far og fosterforeldre):

   https://www.youtube.com/watch?v=yqx5pFYLF2M

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Tyrkia tar klar stilling til Gaza-krigen.

Som viktig Nato-land truer dette Natos eksistens.

Forrige innlegg

Israel vil ikke at folk skal få vite om hva de foretar seg:

Elon Musk sin Starlink må stoppes.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.