POSTED IN Norsk politikk, Økonomi

Det står på den politiske viljen.

Lav strømpris krever ingen mirakler.

12 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Mirakelkur og menneskerett

Dette innlegget er hentet fra Drammen Nei til EU sitt nyhetsbrev.

Hvordan kan det sikres, i et fritt og demokratisk land, at strømprisene for folk flest er forutsigbare og rimelige? 
Det er ingen mirakelkur, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. 
Vi har noen forslag:

1. Det kunne vedtas at strøm var en viktig del av landets infrastruktur, og at nødvendig strøm skulle leveres forbrukerne til selvkost. Denne basisprisen kunne bli fastsatt årlig av de folkevalgte.

2. Offentlige, folkevalgt-styrte selskaper – f.eks. eid av fylker eller storkommuner – kunne i sitt distrikt få enerett både til å produsere og levere strøm til innenlandske forbrukere til den fastsatte basisprisen.

3. Eventuell kraftutveksling med utlandet når kraftoverskudd, kunne administreres av et statlig eid selskap. Eksport/import av strøm skulle ikke påvirke den fastsatte basisprisen, og burde fortrinnsvis gjøres på en slags byttebasis: Den strøm som ble levert skulle kunne kjøpes tilbake til samme pris som den ble solgt for.

4. Et system med ulik strømtariff for nødvendig forbruk og overforbruk/luksusforbruk kunne innføres. Prisen for dette overforbruket kunne ta utgangspunkt i markedsprisen for strøm.

5. Det kunne legges opp til strømbevissthet og mest mulig fornuftig bruk av strøm. Gjennom egen strømmåler, f.eks. plassert på kjøkkenet, kunne husholdningene lett sjekke eget forbruk og unngå overforbruk. 

6. Fortjeneste på grunn av overforbruk og/eller salg av strøm til utlandet, kunne  øremerkes til å ruste opp kraftverk og kraftlinjer, hindre energitap og bedre innenlandsk overføringskapasitet.

For 50 år siden hadde mange husholdninger strøm-målere, såkalte wattmeter. Effekten som til enhver tid ble brukt, kunne lett avleses på den svarte viseren. Her står viseren på 0, dvs at ingen strøm brukes. Den røde nåla var fast plassert på den effekt det ble abonnert på, her 5 kW.  Om den svarte viseren passerte den røde nåla, ble det overforbruk og en høyere strømpris. Sånn passering kunne eventuelt også varsles ved et lydsignal. Hvorfor ikke gjeninnføre lignende strømmålere?

Med sånne tiltak ville alle – fattig som rik – bli sikret en viss mengde rimelig strøm til boligen. For eksempel kunne husholdningene få tilbud om å abonnere på maksimum 5 kilowatt (kW), og så betale en slags tilknytningsavgift for disse kilowattene. 
Om hver tilknyttet kW kostet 1.000 kroner, og husstanden valgte å abonnere på 3 kW, ville den faste årsprisen bli 3.000 kroner. 
Så kunne prisen for en kilowattime (kWh) settes til 25 øre. 
Uten overforbruk, moms eller andre påslag, ville en normalhusholdning med et årsforbruk på 16.000 kWh, få ei årlig strømregning på 7.000 kroner. 
Om husholdningen i løpet av ett år i tillegg hadde et overforbruk på 1.000 kilowattimer, og denne overforbruksstrømmen hadde en gjennomsnitts-markedspris på kr 1,50, ville nevnte strømregning øke med 1.500 kroner. Altså totalt 8.500 kroner å betale.

Strømmen er den samme uansett hvilket selskap som leverer den. Hvorfor da ha over 100 ulike strømselskaper? 
Mest fornuftig synes å være at produsent, strømselskap og nettleieselskap i for eksempel et fylke, slås sammen, gis enerett og underlegges offentlig eierskap. Behovet for tusenvis av smarte selgere, meglere, analytikere og lobbyister – alle som i dag lever fett på våre høye strømpriser – ville falt bort. Resultatet kunne blitt milliardinnsparinger.

Norge er i dag bundet opp av EØS-avtalen og allerede innførte EU-energidirektiver om mest mulig «samordning». Strømmen skal flyte fritt mellom EU/EØS-landene, og alt skal konkurranseutsettes. 
Hos oss som i det øvrige Europa, fører dette nå til strømpriser som løper løpsk. 
At det iverksettes akutt-tiltak for de mest vanskeligstilte er bra, men neppe noen varig løsning.

Å kjempe fram rettferdighet på strøm-markedet avhenger ikke av noe mirakel. Spørsmålet er snarere om våre folkevalgte tør ta de nødvendige skritt overfor EU sånn at vår selvbestemmelsesrett kan gjenreises. 
I klartekst: Reversere de EU-pålegg som hindrer nasjonal kontroll over egen strøm. 
Med seier her, blir neste steg å jobbe for grunnlovfesting av «folkets strøm». 
Det gir ingen mening at en ny Helleland-minister med tannkremtube, klemmeteknikk og et lite stortingsflertall i ryggen, skal kunne oppheve den menneskerett det burde være å få levert strøm til en rimelig og forutsigbar pris i vinterlandet Norge. 

Forsidebilde: Miltiadis Fragkidis

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

12 kommentarer. Leave new

 • Det er ganske dramatisk idioti at man legger «dynamiske» avgifter (avgift som øker når prise øker) på noe så kritisk for norske forbrukere som strøm. Flate (konstante) avgifter hadde vært mye mer fornuftig. Og hvis man virkelig vil demonstrere hvor avsindig man er, kan man gjøre begge deler: Pålegge fast elavgift, grønne sertifikater og enova-avgift, og så beregne moms av alt sammen på toppen. (momspliktige selskaper får tilbake momsen, dette er en skatt for vanlige folk, sluttbrukerne.)

  Det dreier seg selvfølgelig om penger. Stat og kommuner får enorme inntekter av økt moms på kraft og enorme utbytter som eiere av kraftselskaper – beløp som langt overstiger noen skarve millioner i økt bostøtte til de vanskeligst stilte. Andre kommuner må kutte i tjenestetilbudet og skru av varme og lys for å betale strømregningen. Det er blitt en gal, gal verden.

  Svar
  • Ja det er underlig idiotisk når statsadministrasjonen tjener mer i kroner pr. kWh på innbyggerne jo høyere en børspris hauses opp til.
   Folk trenger forutsigbarhet og stabilitet. Det vil gjøre mulighetene til å greie seg for den enkelte, større. Og gjøre en kostbar administrasjon mindre.
   Strømproduksjonsjonsprisen i Norge er stabil, 10 øre prkWh.
   Og politikerne ØDELEGGER altså folks muligheter til å planlegge eget liv og å greie seg sjøl.
   Dette er jo det motsatte av hva politikernes oppgave bør være i en nasjon.

   Svar
 • «Frihet, min venn – kostar alt du har» –
  sang Cornelius – en gang for lenge senn.
  EU, GB og USA har privatisert strøm/gass selskaper. Oligarker/teknokrater har sydd det sammen slik under en kapitalisme som nå går ad helvete til.
  Fed er i en orgie – papir dollars/til redningsaksjoner.
  Ps: NATO går godt.

  Svar
 • Jeg mener at jeg ser et mønster i de høye strømprisene. Når strømprisen i Norge er høy så eksporterer Norge samtidig mye strøm til utlandet! Norge importerer altså ikke strøm med høye strømpriser fra utlandet når de norske strømprisene er høye (selv om mange hevder at slik import forklarer de høye norske strømprisene). Det ser ut som strømmen med de høye prisene produseres i Norge. Hvorfor skjer dette?

  Når Norge importerer strøm fra utlandet så skjer dette når det er overproduksjon av strøm i Nord-Europa pga mye vindkraft i Nord-Europa. Dette er strøm har veldig lav pris.

  Det er på tide at noen begynner å analysere hva som egentlig foregår når strømprisen i Norge er høy (skjer det da samtidig netto-import av strøm til Norge eller skjer det netto-eksport av strøm fra Norge).
  Det er en teoretisk mulighet for at det kan skje netto-import av dyr strøm fra utlandet når vi kommer ut i februar og mars 2022 og vannkraftmagasinene er nedtømt.

  Svar
  • Det vi Vet, er at Norge produserer nok vannkraft-strøm til å dekke både innbyggerne og industriens behov. (Bortsett fra Bitcoin-«produksjon») Til en stabil pris på 10 øre pr kWh.
   Det AP nå vil gjøre for å «redusere strømprisene», er å bygge ut mer kostbar vindkraft i Norge!
   For å selge denne dyre strømmen ut av landet? Nei, det er den for dyr til, så kjøperne i Europa takker nok nei. Den blir nok solgt til innbyggerne i Norge som «kompensasjon» for den billigere kraften som politikerne selger til Europa. Innbyggerne i vinterlandet kan ikke takke nei til dette tilbudet, det vet våre politikere.
   Men hvis strømmen blir for dyr for oss, så er politikerne så gavmilde at vi kan tigge/søke om understøttelse. Kanskje vi får, hvis vi er fattige nok til deres skjemaer.
   Det underlige i dette er ikke den politiske galskapen. Men at folk ikke går mann av huse og kaster disse trojanske hestene ut fra Løvebakken. I det minste kapper kraftkablene til regjeringskontorene.

   Svar
   • Rolf Fatland
    26 oktober 2021 19:36

    Hovdfeilen som er gjort med vannet vårt er at de tømte ut vintervannet vårt!
    Samkjøringen har ansvaret. De må kunne juridisk forfølges!
    Rolf Fatland

  • Jan Christensen
   25 oktober 2021 22:24

   SVpolitikeren Ådne Naper mener at dagens høye kraftpriser ikke kan forklares med økt krafteksport. Se nettstedet energiogklima.no
   .

   Svar
  • Hverken analyser eller parti-politiske utredninger burde være nødvendig.
   Vannkraft anleggene er betalt av norske innbyggere. Tyveri er tyveri, – selv om Vedum og Støre danser rundt grøten og prøver å forvirre med utredninger. Gi oss oppvarmingstrømmen tilbake. Vær heller ærlige og si heller at dere vil hente 70 milliarder ekstra i skatt fra innbyggerne, – til f.eks. stortingsgarasjer eller støtte til krigføring i andre land. ( Så får vi se hvor lenge dere sitter i posisjon til å overkjøre innbyggerne. )

   ‘ Englandskabelen: Eksport i 194 av 200 dager i drift hittil.
   …vil mangelen på vann i disse magasinene temmelig sikkert gi rekordhøye priser i Sør-Norge i sommer.
   Den omstridte kabelen til England har hittil vært ren enveiskjøring.
   Siden den ble satt i prøvedrift 1. oktober i fjor, har den netto sendt til sammen 3,5 terawattimer (TWh) med vannkraft ut av landet.
   ( Men,… )Bare prisene i Norge blir høyest. Da kan også mye strøm importeres. ‘
   https://e24.no/norsk-oekonomi/i/47ee5o/enveiskjoering-i-englandskabelen-sender-ut-70-ganger-mer-stroem-enn-den-tar-inn

   Svar
 • «You shall own nothing, but be happy», dette er mantraet det kvernes på morgen, middag og kveld.
  Macron, Zelensky, Trudeau, Arden, «Johnny fra Stovner» osv. er Schwab sine puppets, man må undres på om ikke en del av de i «stortingspartiet» på Lyvebakken har gått under «radaren» en stund for de fleste. Det kan se ut som disse også er smittet av basillen «WEF».
  Støre er unntatt, i følge ham selv er han jesuitt, og dermed under kommando av «den sorte pave», jesuittenes general i Vatikanet.
  Da de stemte ned forslagene i «stortinget» som ville løse litt av problemene med høye strømpriser avslørte de seg, kledde seg nakne for folket, og viste frem heslighetene sine i nettoen.
  På tide å ta internasjonal naturlov i hånden, nedsette en rettsak, dømme dem via en jury, og eksekvere dommene øyeblikkelig.
  Folket har retten på sin side til å gjøre dette, og det bør man nå gjøre før det har gått for langt.

  Svar
 • «Lav strømpris krever ingen mirakler».

  Jo, det gjør det. Mirakelene består i å vekke folk slik at de forstår at de er LURT/SVINDLE/SNYTT for arven sin. Folkets fellesgoder som vi og våre etterkommere skulle dele og nyte godt av.

  I stedet har de på LYVEBAKKEN sluppet løs internasjonale pengekrefter som sakte men sikkert raserer landet med kun ett mål for øyet: Kortsiktig fortjeneste uten en eneste tanke på hverken miljø, folk, insekter eller dyr.

  Konsekvensene blir katastrofale for alle.

  Svar
  • «Mirakelene består i å vekke folk slik at de forstår at de er LURT/SVINDLE/SNYTT for arven sin. Folkets fellesgoder som vi og våre etterkommere skulle dele og nyte godt av.»

   Hvordan er det med vintertemperaturen i Norge i forhold til en rekke europeiske land. Er vintertemparaturen i Norge koblet til f.eks. Tyskland?
   Det er vel heller norske politikere som er koblet til EU. – Og har sugerør ned i lommene til norske innbyggere sin egeneide/egenproduserte vannkraft. Helt utrolig.
   Og det utrolige er at vi ikke brenner ned gård & grunn & sugerørene til disse idiotene som terroriserer oss.

   ‘ Og fordi Norge nå er direkte koblet til en rekke europeiske land, følger norske priser i stadig større grad europeiske priser.
   … Det er prisen å betale for energisikkerhet, sa Rystad under Fornybarkonferansen .’
   nettavisen.no/okonomi/varsler-sjokkpriser-pa-strom-hvis-russisk-gass-stopper-opp/s/5-95-470712

   Er de ulovelig frekke eller ulovelig dumme disse folka? Eller er det kun fordi de har tilranet seg makt, og makt korrumperer?
   Hvilke sikkerhet? Sikkerhet for høye strømpriser i vinterlandet Norge?

   Svar
 • ‘Nei til EU mener at avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER er grunnlovsstridig. Derfor har vi gått til sak mot staten. 31. oktober skal saken opp for Borgarting lagmannsrett. ‘

  https://neitileu.no/kampanjer/acer-soksmalet

  Grunnlovstridig.
  – Og like viktig: Dette er tyveri fra norske innbyggere fra norske ‘folkevalgte’ som burde ha det norske samfunnet sin velferd som rettesnor.
  Uansett utfall av rettsaken bør vi skjønne at dette er politikere som tjener andre herrer enn den norske befolkningen.
  Fei de ut.
  Vi har ikke råd til å fø slike trojanske hester lengre; vi skal bygge landet.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Allierte trenger ikke være redde.

USA lover å bruke atomvåpen.

Forrige innlegg

Åpent brev til Camilla Stoltenberg:

Min penn mot dine sprøytespisser.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.