POSTED IN Norge, Olje-Energi

Det skjer i Norge akkurat nå:

Naturvandalisme uten sidestykke.

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Norsk vindkraft krever mer areal enn all industri, byer og tettsteder sammenlagt

Av Jan Herdal

«Vindkraft på land i Norge krever i dag mer areal enn industri, byer og tettsteder til sammen. Unntaket fra normale planprosesser gir store utfordringer knyttet til demokrati, tillit og legitimitet for beslutninger.»

Dette framgår av høringsuttalelsen om vindkraft fra kommunenes fellesorganisasjon KS, avgitt i midten av mars. KS er ingen kamporganisasjon, og understreker at de ikke tar stilling til hvor mye vindkraft som bør bygges ut i Norge. De er opptatt av beslutningsprosessene.

______________________________________________________________
Innlegget er hentet fra oljekrisa.no
______________________________________________________________

Mange er ikke klar over det skadeomfanget som allerede innvilget vindkraft vil påføre norsk natur. Tallene fra KS burde være egnet til å få opp øynene på de fleste av oss. Det er kort og godt snakk om en naturvandalisme uten sidestykke i norsk historie.

Deres regnestykke er som følger:

– Til nå er det gitt 88 konsesjoner for vindkraft, med antatt gjennomsnitt per konsesjon på 20 kvadratkilometer. Det medfører at 1760 kvadratkilometer areal er omdisponert fra friluftsområder (LNFR) til bygge- og anleggsområder for vindkraft i kommuneplanen.

– Det er over ti ganger mer enn samlet industriareal i Norge. Samlet by- og tettstedsareal er på 1 138 kvadratkilometer.  Det er altså langt større områder som går med til vindkraft enn til både by-, tettsteds- og industriarealer til sammen.

Likevel er det utrolig nok gjort unntak fra normal arealforvaltning av disse områdene.

Da vindkraft er spredt energi, kreves det enorme inngrep og miljøødeleggelser for å samle betydelige mengder av den, de største i vår historie. Dette ville et levende lokaldemokrati ha satt en stopper for. Det har regjeringen og byråkratene i Oslo skjønt. Folket er lurt. Igjen.

Foto: Laurel and Michael Evans

KS stiller for sin del store spørsmål ved begrunnelsen for å unnta vindkraftutbygginger fra normale planprosesser, og mener at dagens situasjon kan løses gjennom enkle tilpasninger i energiloven og plan- og bygningsloven.

Disse må sikre at arealavklaring for vindkraftanlegg skjer gjennom kommunale arealplanvedtak, etter plan- og bygningsloven, før det gis konsesjon, mener KS.

Det vil være et godt første steg å la lokaldemokratiet få avgjørende innflytelse på dette området. Neste steg er å innse at vindkraft ikke hører hjemme i norsk natur i det hele tatt. Det er en ineffektiv, ustabil, dyr og miljøfiendtlig energikilde.

Dessuten er vi så heldige at vi ikke trenger den.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • Tor Larsen
  12 mai 2020 9:42

  Vindkraft er ingenting annet enn kortsiktig profittkraft. Den koster uforholdsmessig mye i form av etableringskostnader og naturødeleggelser, også av naturopplevelser. Den krever utskifting av raskt utslitte deler som koster oljebasert energi å erstatte og fører til enorme søppelproblemer som krever ny energiinnsats og svindyrt spesialverktøy som ikke finnes for å løse noenlunde tilfredsstillende. Profitten, har det vist seg, går til investorer som har etablert seg i skatteparadiser og er ment for profitørene i og med at Norge ikke behøver vindkraft for sitt energibehov. Det er en skandale, men i det politiske Norge er skandaler husmannskost: https://steigan.no/2019/11/na-kommer-vindkraftskandalene-for-en-dag/

  Svar
 • Planen er å øke de norske strømprisene til europeisk nivå. Med slike høye strømpriser vil man kunne bygge ut norsk vindkraft helt uten subsidiering.
  Siste nytt er at EL-avgiften for produksjon av kryptovaluta i Norge nå har blitt redusert til nesten null!!! Dermed kan produksjon av kryptovaluta i Norge være med på å presse opp norske strømpriser.
  Arbeiderpartiet sier at de vil avvente erfaringer med de to nye kablene til England og Tyskland før man tar stilling til bygging av NorthConnect. Erfaringene med de to nye kablene vil også kunne påvirke resultatet av stortingsvalget i 2021. Kanskje vi nå kan forvente et «spill i kulissene» ved at bruken av disse to nye kabler holdes bevisst lavt fram til etter stortingsvalget i 2021 (slik at AP og Høyre til sammen fortsatt vil få flertall i det norske Storting slik det tilnærmet bestandig har vært – alliansen AP og Høyre er den mest sentrale og dominerende alliansen i norsk politikk).

  Svar
 • «Planen er å øke de norske strømprisene til europeisk nivå. …
  …..»

  Det vi VET, er at norsk strøm/energi-forbruk, for å holde levelige forhold i norske hjem i vinterlande Norge, er 4 ganger så høyt som oppvarmingsforbruket i resten av Europa.
  Og at energi/strøm-forbruket for å konstruere det idiotiske kryptovauta/Bitcoin og deslike, uten å produsere annet enn tall, snart er lik nasjonens energibehov for virkelig velferdsøkende produksjon. Selvfølgelig skammelig. Realverdier er realveier, Tall er tall.
  Produser gjerne vindkraft ( til havs) og selg det gjerne, som annen industriproduksjon i Norge. Men hold det unna produksjonskostnadene fra vår egen nasjonseide vannkraft og nasjonens energi pris.
  Hvis våre politikere er tyver og godseiere, så bør vi eksportere/fjerne disse eller sette de langt til havs. Vi trenger de ikke.

  Svar
 • Hva er dette for noe tull ??

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Regi Enerstvedt:

Språket under imperialismen.

Forrige innlegg

En ekte norsk heltehistorie:

Om de norske kommunistene.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.