POSTED IN Imperialismen, Russland

Det Russland opplevde på 1990-tallet.

Er det dette Europa nå står overfor: Økonomisk folkemord.

19 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Opplevde det tidligere Sovjet-Unionen det som nå venter Europa?

Av Larry Johnson

Larry Johnson er X-CIA rådgiver

Jeg har kommet over nok en bok som jeg vil anbefale at du skaffer deg og leser. Det er Alex Krainers Grand Deception: The Broader Hoax. (Det store bedraget: En stor bløff). Den er full av informasjon som han kommer med i kapitlet The Enterprise. (Bedriften).

Krainers har forklaring på hva som skjedde med Russland etter Sovjet-Unionens kollaps – masse-voldtekten av et land utført av  den økonomiske eliten i USA og Europa.

Med en gang det går opp for deg hva det russiske folket måte tåle av privat økonomisering og økonomiske mirakler som har kommet fram under Vladimir Putions ledelse, vil det gå opp for deg at Putin ikke er noen hjerteløs bølle som klynger seg til makten ved å bruke frykt, trusler  og overtalelser.

Den terror som beskrives av Krainer kan likne den sultkatastrofen  ukrainerne opplevde under Stalins styre på 1930-tallet (Holodomor), da man regner med at en million ukrainere sultet i hjel. Det var på grunn av Stalins politikk – «Russland hadde mellom fem og seks millioner «for mange dødsfall» – dødsfall som ikke kunne forklares med tidligere trender i befolkningen».

Den økonomiske kollapsen og den påfølgende arbeidsløsheten og hungeren forklarer hvorfor mennesker som min venn Andrei Martyanov, emigrerte fra Russland og i stedet ble borgere av De Forente Stater og Canada. Og nå snakker vi  ikke om noe som hendte for 100 år siden. Dette skjedde mellom 1992 og 1999. Russland ble et jævla høl.

Når jeg leser mr. Krainers utmerkede bok begynner jeg å lure på om det helvetet det russiske folket opplevde da er det som venter folket i Europa når deres økonomi stopper opp. Og det samme for USA.

Her er et relevant utdrag fra Krainers bok som beskriver Russlands fall ned i avgrunnen av hyperinflasjon og masse-arbeidsløshet på 1990-tallet:

Det overgangs-programmet som var snekret sammen av Amerikas Deep State og deres Wall Street-beskyttere skulle  bli en katastrofe for Russland.  Det var en perfekt storm av plutselig prisliberalisering, drastiske innskrenkninger av regjeringsutgifter og bank-kreditter, og åpning av hjemmemarkedet for ubegrenset utenlandske konkurrenter.

Dette til sammen skulle ødelegge russisk økonomi, ødelegge deres valuta, og kaste store deler av befolkningen ut i fattigdom og sult. Etter 1992 skulle den russiske middelklassen se at deres sparepenger fordampet og deres lønninger falt ned til det halve – om de var så heldige nok til å få lønn i det hele tatt.

Økonomiske reformer ville i full fart ødelegge landets landbruksproduksjon,. Butikkhyllene ville bli nesten tomme. I 1992 ville den gjennomsnittelige russer konsumere 40 % mindre enn i 1991.

Fram til 1998 ville 80 % av de russiske bondegårdene være konkurs, og nasjonen som en gang var verdensledende i matproduksjon skulle plutselig bli avhengige av utenlandsk hjelp. Omtrent 70 000 fabrikker måtte stenge, og Russland ville produserte 88 % færre traktorer, 77 % færre vaskemaskiner, 77 % færre bomullsfabrikker, 78 % færre fjersynsapparater – og så videre. 

Alt i alt falt landets BNP med 50 % i denne omstillingen, verre enn det var under den tyske okkupasjonen i den andre verdenskrigen.

Tanks before Russian White house.jpg
Jeltsin beskjøt det russiske parlamentet for å få gjennom politikken sin. Det var en del av «demokratiet» som vesten påførte den russiske befolkningen.

Krainers bok fortsetter :

En stor del av befolkningen ville bli nødlidende. I 1989 levde to millioner russere i fattigdom. (4 dollar dagen eller mindre). På midten av nittitallet ville tallet øke til 74 millioner, ifølge tall fra Verdensbanken.

I 1996 levde én av fire russere under forhold som beskrives som «desperat» fattigdom.  Alkoholisme herjet, og selvmordstallene var doblet, noe som gjorde selvmord til den viktigste dødsårsaken.

Alvorlige forbrytelser doblet seg også på 1990-tallet. Og i løpet av de første seks årene etter reformen ville nesten 170 000 mennesker  være myrdet. Det oppsto en akutt helsekrise som resulterte i epidemier av sykdommer som kan kureres, som meslinger og difteri.

Antallet kreft-tilfeller, hjertesykdommer og tuberkulose ble også de høyeste for noe industrialiserte land i verden. Leveladeren for menn sank til 57 år. Samtidig steg antallet aborter skyhøyt i været, og fødselsraten kollapset. I Moskva var den så lav som 8,2 pr. 1000 innbygger. Dødsfall i Russland økte med 60 %, et nivå man bare finner i land som er i krig.

Vestlige og russiske statistikere er enige om at fra 1992 til 2000 var folketallet uforandret på grunn av mellom 5 og 6 millioner flere dødsfall – dødsfall som ikke kunne forklares ved å vise til tidligere demografiske trender i befolkningen.

Det tilsvarer mellom 3.4 og 4 % av den totale befolkningen i Russland.

Ser vi på dette tallet i perspektiv, så vet vi at i løpet av andre verdenskrig sank folketallet i Storbritannia med 0,94 %, Frankrike mistet 1,35 % av befolkningen, Kina mistet 1,89 % og USA mistet 0,32 % av befolkningen. Aleksandr Rutskoy overdrev faktisk ikke når han kalte 90-tallets reformprogram et «økonomisk folkemord».

Forsidebilde: nikko macaspac

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst.

Tidligere publisert på derimot.no

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

19 kommentarer. Leave new

 • «Det overgangs-programmet som var snekret sammen av Amerikas Deep State og deres Wall Street-beskyttere skulle bli en katastrofe for Russland.»

  I ettertid ser vi at dette var en del av en langsiktig strategi for å ødelegge/dele opp Russland, slik at resursene kunne kjøpes opp av bakmennene ved hjelp av trojanske hester i Sovjetunionen.
  Nå et nytt forsøk, ved å bruke Ukraina som brekkstang.

  ‘ Etter røveriet og plyndringskampanjen under Jeltsin, ble de russiske oligarkene tøylet.
  Putin gjorde det klart for dem at han ikke ville overlate landet til dem for ytterligere plyndring og forarmelse av folket. Hvis det var opp til Vesten, kunne den russiske befolkningen godt ha råtnet bort, det hadde ikke brydd de vestlige elitene.
  Det faktum at Putin stoppet den vestlige røveri-kampanjen gjorde ham til en fiende av det transatlantiske elite-komplottet.
  Det vil de ikke tilgi ham. ‘
  midtifleisen.wordpress.com/2019/03/30/skygge-makten/

  Svar
 • Arno Mong Daastøl
  14 november 2022 18:33

  Opprinnelig artikkel: https://sonar21.com/did-the-former-soviet-union-experience-what-awaits-europe/
  Kommentar.
  Fin artikkel. Gammelt nytt, men det bør repeteres!!!
  Jeg gjorde en 80 siders studie i 1996, midt i kaoset – og konkluderte at Russlands eneste redning lå i forsvaret – fordi alt annet gikk i oppløsning. Jeg glemte KGB. Min studie ble publisert i Tyskland, men ble bare så vidt godkjent, fordi min konklusjon var upopulær. Takket være min redelige «doktor-far», Jürgen Backhaus. Se : http://arno.daastol.com/artprof/96russia.html
  Her er starten på sammendraget, som står seg like bra idag som i 1996: Både Kina og Russland har de siste 20 årene forsøkt denne strategien, men møter sabotasje fra Vesten (les: UKUSA).

  «Abstract

  This article has intentionally been written «without focus» trying instead to gain perspective. It is about geopolitical economics and concerns economics as an ingredient in international power politics. The article addresses the failed efforts to reform the communist system as well as the failed efforts to introduce a radical market system. An alternative is suggested with strong roots in Russian and Western historical experience. This alternative is based on Minister Count Sergei Witte’s (1849-1915) successful and state-led grand investments into infrastructure, as a vehicle of economic growth and general welfare. On the road to US President Clinton`s 2nd inauguration, the «most-likely-to-become-Russian President», General Lebed, claimed January 12th in a TV6-interview, that the whole of the Russian society is on the edge of collapse. (Aftenposten, Jan.13, 1997). January 15th, at a press conference in Bonn, Germany, he claimed that, «Russia has to proceed on the basis of the Stolypin reforms, and the reforms of Sergei Witte.» This article will look into the nature of these reforms. Witte was inspired by Russian experience, but especially by Friedrich List (1789-1846), and thereby indirectly by Alexander Hamilton (1757-1804) and James Steuart (1712-1780). Witte believed that this policy in particular had three characteristics. First, investments in infrastructure would unify Russia, and also unify Eurasia into one market promoting international division of labour and economics of scale. This would eventually promote international friendship across borders. Secondly, investments in infrastructure would create public and private demand for capital goods and later on demand for consumer goods, and thereby act as a locomotive for general economic growth. Thirdly, the policy was deliberately protectionist according to the infant industry argument, so as to establish Russian industry in the face of strong foreign competition. «

  Svar
  • Svært interessant det du her skriver. Jeg bodde i Finnmark på Midten av 1990-tallet og opplevde en flik av den sosiale oppløsningen som foregikk gjennom å være vitne til hyppige besøk fra russere som kom over grensa til Norge for å selge alt de hadde for å overleve. En tur til Murmansk i 1997 forsterket det samme inntrykket. Da Jeltsin ble borte og Putin overtok fikk offentlig ansatte lønn igjen og landet ble gradvis brakt på fote. Hvis en ikke forstår at politikken under Putin reddet landet for oppløsning blir det umulig å skjønne oppslutningen han har i befolkningen.

   Svar
   • Arno Mong Daastøl
    19 november 2022 16:24

    Nettopp Knut! Jeg har i mange år forskrekket mine venne ved å si at Putin var Russlands redningsmann. Men det skal også sies at han har vært skrekkelig naiv og brukt lang tid på å forstå, og enda lengre tid på å regagere – mht. hvilken ondskap han står overfor.
    Jeg fant – omsider – en av de første beskrivelsene av tragedien i Sovjetsamveldet
    Genocide: Russia and the New World, by Sergei Glazyev (Author), Rachel B. Douglas (Author), December 15, 1999:

    SERGEI GLAZYEV ON RUSSIA IN THE 1990s:
    «The rate of annual population loss has been more than double the rate of loss during the period of Stalinist repression and mass famine in the first half of the 1930s…. There has been nothing like this in the thousand-year history of Russia.»

    Minister of Foreign Economic Relations in Boris Yeltsin’s first cabinet, the only member of the Russian government to resign in protest of the abolition of the Parliment and the Constitution in 1993, Doctor of Economics Sergei Glazyev looks at post-Soviet policy in Russia from a unique vantage point. He is confident that Russia can recover, but only if the «reform» policies of the 1990s are rejected as the instrument of national castrophe that they have been. Glazyev’s book is must reading for an understanding of what was wrong from the outset, after the Soviet Union broke up.

    https://www.amazon.com/Genocide-Russia-New-World-Order/dp/0943235162/ref=sr_1_1?crid=3A2EBRRO4XU8A&keywords=Sergei+Glazyev&qid=1668870900&sprefix=sergei+glazyev%2Caps%2C983&sr=8-1

 • Kazharjødane, askenasijødane frå Pale (Russland, Ukraina, Polen, Litauen var først utviste frå Spania, Frankrike og Tyskland) og så utviste frå russiske byar for hundre år sidan og så massedrept av ukrainske naziar for åtti år sidan. Dei har enorm hukommelse og gløymer aldri fornedrelse. Dei var fattige, heldt saman, hjelpte kvarandre, utvandra og styrer no USA.
  Jeltsin si regjering var jødar, og jødar plyndra Russland som hemn. No drep dei Ukraina som hemn. Den som ikkje påtalar jødemakt i bank, media, politikk i dag er feig eller kunnskapslaus. Og forstår lite av sin verden i dag. Jødane står bak dei fleste av verdens krigar, og jøden Ron Unz skriv at pr kapita er dei suverent verdens største massemordarar.

  Svar
  • Som hemn for 2. Verdskrigen kaldkveler og fornedrer dei no Tyskland og Europa.
   Jødisk administrerte folketellinger på tidleg trettital og etter krigen på nittenførtitalet viser talet på jødar i alle land, totalt ca støtten millionar med ein naturleg auke på nokre hundre tusen. Redusert tal i Tyskland samsvarer med auka tal i USA. Dei nøyaktige tala får du finne sjølv.

   Svar
   • S skriver:
    «Som hemn for 2. verdenskrig».
    Men satanistene, frimurerne, kryptojødene var selv årsaken til 2. verdenskrig.

    Som Nagasaki ble a-bombet som hevn for at satanistene, frimurerne, kryptojødene ble utvist fra Nagasaki i 1926/30.

    https://www.henrymakow.com/

   • «Som Nagasaki ble a-bombet som hevn for at satanistene, frimurerne, kryptojødene ble utvist fra Nagasaki i 1926/30.
    henrymakow.com/

    Nå fant jeg ikke noe om dette på de oppgitte lenken.

    – men det skulle ikke forundre meg.
    – Som brannbombingen av den sivile byen Dresden. ( to ganger !) antagelig var en hevn for at jødene mistet bank og media -makt i Tyskland i mellomkrigstiden, og ble bedt om å reise til andre land. ( f.eks. Palestina)

  • S:
   «Kazharjødane, askenasijødane frå Pale (Russland, Ukraina, Polen, Litauen var først utviste frå Spania, Frankrike og Tyskland)»

   Har du slått sammen de angivelig semittiske sefardi-jødene i Spania (utvist fra Spania og Portugal i 1492) med de ikke-semittiske ashkenazi-jødene (Khazarjødene) nå, S?

   Ellers virker det som du ikke har fått med deg Holodomor I og II, der et tosifret antall MILLIONER av ukrainske/tysk-etniske og russiske innbyggere i Ukraina og i de opprinnelig russiske områdene der krigen nå pågår, ble sultet ihjel og ellers myrdet på alle mulige måter av de khazar-jødiske bolsjevikene i mellomkrigsårene.
   De khazajødene som ble drept av ukrainere i 2.vk. ble utsatt for hevn for de massemord ukrainerene selv var blitt utsatt for noen få år tidligere, eller de ble drept fordi de drev ulovlig krigføring i tidligere bolsjevik-okkuperte områder, eller ikke hadde rukket å flykte østover etter at de hadde vært med på massemord av politiske fanger og andre, rett før tyskerne rykket inn.

   Dersom khazar-mafiaens pågående krig i Novo-Russia er hevn for noe, må det være for at riket deres – Khazaria – ble erobret og oppløst for ca 1100 år siden av russere og svenske vikinger sammen, som hadde fått nok av khazarene plyndringstokt i ikke-khazarske områder, og deres plyndring av handelsreisende.

   Svar
   • Takk for dine presiseringar. Eg er samd i det du skriv.
    Upresist av meg å vise til Spania der utvisinga skjedde for fem hundre år sidan, men Frankrike og Tyskland var kanskje der mange slo seg ned.
    Stalin sende jødar som taktisk etnisk tredjepart til å stå for matplyndringa i Ukraina pga matmangel i Russland. Det var ufatteleg brutalt og førte til svolt og massedød i matfatet, som du skriv. Det er viktig å kjenne historien for å forstå vår tids krig.
    Eg trur khazarjødane i London og NewYork kan ha mange skjulte hemnmotiv, også at dei vart jaga ut av Khazaria, der det seiest at dei drepte alltid dei mest intelligente framande for å halde på kontrollen.
    Tankane går også til ein millon svoltdøde tyske krigsfangar etter krigen, der den seinare president Eisenhower fylte arbeidsleirane med millionar av tyske krigsfangar og svalt mange til døde.

   • «Khazaria, der det seiest at dei drepte alltid dei mest intelligente framande for å halde på kontrollen.»

    Det var nettopp det bolsjevik-khazarene gjorde i Russland, Ukaina og i alle de landene de erobret. Katyn-massakren dreide seg jo akkurat om det: Drepe de beste blant polakkene.
    Det skal være et bud i talmudismen som sier: «Drep de beste blant goyim.»

    «Tankane går også til ein millon svoltdøde tyske krigsfangar etter krigen, der den seinare president Eisenhower fylte arbeidsleirane med millionar av tyske krigsfangar og svalt mange til døde.»

    Ja, men du må søke på «RHEINWIESENLAGER» og lese deg opp. Det var ikke i arbeidleire massemorderen Ike «the Kike «Eisenhower sendte de tyske soldatene som hadde overgitt seg ved krigens slutt. Han stuet millioner av dem sammen i åpne innhegninger, inngjærede åkre langs Rhinen, der de ble stående i ÅREVIS under åpen himmel. Det var der de reelle «dødsleirene» var. Hvordan noen av dem overhode kunne overleve er for meg ufattelig. Men kanadieren James Bacque skriver i sine bøker at ca 1,7 millioner tyske soldater og ikke-soldater ble myrdet av jøden Eisenhower i disse innhegningene. Røde Kors, og lokalbefolkningen, ble nektet å hjelpe de tyske krigsfangene.

  • Monica Sortland
   9 mai 2023 0:00

   Nei, Vatikanstaten tronar på suveren førsteplass på det området.

   Svar
 • Svar
  • Fortsatt ikke så mye informativt.
   Kanskje bortsett fra :

   «Vi bør ikke overse at Nagasaki UTVISTE frimurerne i 1926.
   På 1930-tallet forbød Japan dem fullstendig. Var dette dette en «tilbakebetaling» med Nagasaki-bomben?»

   Store likheter her med brannbombingen av, den militært uinteresante, Dresden, ja.
   Og vi bør ( snart/etterhvert) skjønne at det er en psykopatisk kultur vi har med å gjøre.

   Svar
 • Eric Kamov
  7 mai 2023 18:33

  »Den som ikkje påtalar jødemakt i bank, media, politikk i dag er feig eller kunnskapslaus. Og forstår lite av sin verden i dag.»

  Den påførte kognitive dissonansen stikker dypt, VELDIG dypt.

  Takk S! . . .

  Svar
 • «… kan likne den sultkatastrofen ukrainerne opplevde under Stalins styre på 1930-tallet (Holodomor), da man regner med at en million ukrainere sultet i hjel. »

  Og sult altså i dette kornkammeret!
  Like forunderlig er at at norsk v.side demoniserte, OG demoniserer, Nasjonal- sosialistene som kom til makten i Tyskland i 1932. – Som bygget opp velstand for alle innbyggere/arbeidere på samme tid. Med bolig for alle, pensjoner, betalt ferie, alderpensjon og barnetrygd. ( Bortsett fra de, jøder og kommunister, som satte i gang uroligheter og streiker for å stoppe denne velstandsbyggingen.)
  En velstandsoppbygging uten sidestykke på den tiden. – Og altså det motsatte av de man kunne se i det globalistiske Stalin- Sovjetunionen.

  Vi hadde altså hatt , og hadde amerikans/britisk/nederlandsk røver- kapitalisme i vest.
  Kommunisme i Sovjetunionen, med fattigdom og undertrykking.
  Og velstandsbygging for alle, med et system for etablering av fripenger i istedet for gjeldsbasert økonomi styrt av jødiske organisasjoner, i Nasjonal- sosialistenes Tyskland.
  Så valgte altså norsk v.side kommunisme/Sovjetunionen ! 😉

  Forunderlig. Og da er det lett å anta, som Øgrim var inne på på 1970-tallet, at kommunismen ( event- AKP-ML) var en religion.
  Da hjelper jo ingen fornuft.

  Svar
 • «Dette til sammen skulle ødelegge russisk økonomi, ødelegge deres valuta, og kaste store deler av befolkningen ut i fattigdom og sult. »

  ‘ Etter røveriet og plyndringskampanjen under Jeltsin, ble de russiske oligarkene tøylet. Putin gjorde det klart for dem at han ikke ville overlate landet til dem for ytterligere plyndring og forarmelse av folket. Hvis det var opp til Vesten, kunne den russiske befolkningen godt ha råtnet bort, det hadde ikke brydd de vestlige elitene. Det faktum at Putin stoppet den vestlige røveri-kampanjen gjorde ham til en fiende av det transatlantiske elite-komplottet.
  Det vil de ikke tilgi ham. (!)
  midtifleisen.wordpress.com/2019/03/30/skygge-makten/

  Uffda, disse fæle ‘ høyreorienterte.’ 😉

  ‘EU er en organisasjon der medlemslandene på noen områder har gitt fra seg sin suverenitet. Det betyr at EU kan lage lover og at denne lovgivingen har fortrinn over nasjonal lovgiving.
  Dette er Le Pen sterkt imot, og ønsker å gjennomføre en folkeavstemning over å sette nasjonal lov over EU. ‘
  e24.no/internasjonal-oekonomi/i/8Q886d/le-pen-seier-kan-ryste-europa-konsekvensene-kan-ikke-overdrives

  ‘ Vil du ha frihet, vær stolt av landet ditt. Hvis du vil ha demokrati, hold fast ved suvereniteten din. Vil du ha fred, elsk landet ditt, sier Trump. Fremtiden tilhører patrioter, ikke globalister. Fremtiden tilhører suverene, uavhengige nasjoner med ledere som beskytter deres borgeres interesser og respekterer sine naboer. ‘

  Men heldigvis har vi demokrati i Norge.:

  Nå som folk er gjort om til en flokk sauer, så er det naturlig at utviklingshemmede får stemmerett, ja.:

  ‘ Pølsepartiet sanket flest tilhengere denne gangen, og derfor får alle som deltok pølser. De som ikke brukte stemmeretten sin, blir derimot skuffet. De ville jo egentlig ha pizza.
  – Det er slik et demokrati er. Den som får flest stemmer, vinner, forteller reporteren.’
  nrk.no/trondelag/valg-2021_-slik-skal-tv-bra-fa-folk-med-utviklingshemning-til-a-bruke-stemmeretten-1.15529759

  ‘Både Quisling, Hitler og Mussolini var innbitte motstandere av kapitalismen. Bare hør på hva Quisling skrev i nyttårstalen fra 1941 hvor han brukte ordet “samholdskraft”:
  “Liksom de amerikanske kolonisters heldige opprør mot England for 170 år siden, startet den revolusjonen som var bestemt til å gjøre slutt på feudalvesen og fyrstevesen og å skape de 19de århundres årdning, således gjør den europeiske revolusjon nå slutt på kapitalismen og demokratiet og skaper det 20de århundres nasjonal-socialistiske stats- og samfundsordning.
  Det er i sandhet en forrykt idé å hevde at i denne Europas frihetskamp faller Norges interesser sammen med Englands kapitalistiske og imperialistiske maktpolitikk.” ‘
  onarki.no/blogg/2011/12/samholdskraft/

  Svar
 • Eg har lært noko. Det er ei lekse som er stila til Pepe Escobar av den truverdigerussiske patrioten Rolo Slaviskiy, The Slavland Chronicles roloslavskiy.subistack.com
  Han forsvarar alarmropet frå Prighozin i Wagnergruppa og varslar at Russland kan tape krigen på grunn av korrupsjonen på alle nivå i hæren og i Kreml.
  Han beskriv ei korrupt duglaus hærleiing på alle nivå som ofrar liva til unge menn. Han advarer mot fortellingane til folk som Duran, Martyanov, Scott Ritter som liknar for litt for mykje på statspropagandaen. Mange i Russland er skeptiske til korrupt makt med god grunn.

  Svar
  • Vel, vel , meir læring. Danses with Bears, johnhelmer.net skriv at avtalen mellom Prigozhin / Wagner og hæren skulle vare i seks månder til 1. Mai for så å bli avslutta. Derfor er avslutting på ammoleveranser kanskje berre krigslist overfor fienden.

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

I Washington lekker det som en sil.

Hunter Biden-saken kan nå ramme Blinken og Biden selv.

Forrige innlegg

Dagen da John F. Kennedy advarte oss:

Globalister’s «monolittiske og hensynsløse konspirasjon» og deres sensurregime

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.