POSTED IN Helse, Konspirasjoner / Sammensvergelser

Det russiske militære:

Covid-«pandemien» var en strategisk operasjon.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det russiske militæret erklærer at covid-«pandemien» var ein strategisk operasjon for å kontrollere menneskeheita

Den sokalla «pandemien» var ikkje ein pandemi i det heile, men ein global strategisk operasjon for å kontrollere menneskeheita – og den hadde vore under planlegging i fleire tiår. Dette skriv Baxter Dmitry på nettstaden The People’s Voice. Han hevdar at denne påstanden kjem direkte frå Moskva, og er resultatet av ei etterforsking gjort av den russiske militær-etterretningstenesta i eit forsøk på å avdekkje det ekte opphavet til «pandemien», og å forstå kven som er skuldige i dette brotsverket mot menneskeheita.

Innlegget er hentet fra Saksyndig

Dmitry skriv (mi omsetjing):

«Hovudstraumsmedia, som er eigd av den globale eliten, er bestemte på å feie denne informasjonen under teppet. Og det er ikkje so rart, fordi den russiske militær-etterretningstenesta sine funn går langt i å bevise at hovudstraumsmedia og vestlege regjeringar har drive og hjernevaska folket med falske nyheiter og farleg feilinformasjon i årevis. […]

Ifølgje [ein] russisk general [i videoen vedlagt artikkelen]: ‘Dette koronaviruset og denne sokalla pandemien er ikkje ein pandemi i det heile. Det er ein global strategisk operasjon for å kontrollere menneskeheita. Sionistane og finanskreftene i denne verda ønskjer å redusere befolkninga! Dei ønskjer rundt 100 millionar av sine eigne og rundt ein milliard til å vere tenarar for dei.’

Covid-pandemien var rett og slett det siste i ei lang rekkje av globalist-bløffar designa for å skremme folk til underkasting og gradvis fjerne fridommen deira.

World Economic Forum har innrømt at pandemien var ein prøverunde for ein mykje større global katastrofe. Ifølgje Schwab kjem dei milliardane av sauer som lydde dei drakoniske nedstengingsrestriksjonane og vaksinepåboda òg lyde den komande sosialkreditt-poengsum-planen.

Vi har nyheiter til Klaus Schwab og kompisane hans i WEF. Folket er i ferd med å vakne opp og kjem ikkje til å lyde nokon som helst framtidige globalist-diktat.

Tilbake i 1999 hadde Bill Gates eit spel skapt for Microsoft Windows kalla ‘Omikron’. Det handla om demonar som lest som dei var menneske for å kunne hauste inn sjelene deira.

Høyrest Omikron kjent ut? Ja, akkurat som covid-varianten. Du veit, den varianten som eliten brukte som ei orsaking for å påby mRNA-vaksinar og gjere planeten om til eit fengsel.

Eliten har drive og utbasunert sine planar til menneskeheita i fleire tiår. Det blir kalla prediktiv programmering, eller Avsløring av Metoden.

Dette konseptet, som har opphav i rosekrossordenen sine tekstar, forklarer kvifor eliten eksponerer massane for mørke realitetar, ofte på ein tilslørt og underdriven måte, for å oppnå implisert samtykke frå massane.

So fort desse skjulte sanningane i det stille og på ein svikefull måte blir avslørt til folket og møtt med generell apati og likesæle, blir dei normalisert og innvovne i det kollektive undermedvitet til samfunnet. Ta til dømes den globale eliten sin ekle agenda om å seksualisere barn og normalisere pedofili.

Jeffrey Epstein sin trafikk med mindreårige til «Pedo-øya» for en rekke internasjonale kjendiser og celebriteter er del av dette.

Vi har blitt åtvara mot denne prosessen i årevis, og no kan alle som følgjer med sjå det rett framfor auga sine. Enkelte okkultistar samanliknar denne normaliseringsprosessen til det alkymiske ‘Great Work’, der verda blir ‘forvandla’ etter viljen til den okkulte eliten.

Der er berre eitt problem for den globale eliten og deira okkulte ritual. Vi, folket, vaknar opp og vi samtykkjer ikkje til deira mørke sataniske agenda lenger.

Vi kan ikkje late globalistane og Big Pharma-selskap sleppe unna med mord. Med tanke på at vi veit at eliten planla brotsverket i fleire tiår, og dei er bestemte på å avfolke verda, er det på tide å ansvarleggjere dei.»

Intervjuet med den namnlause russiske generalen blir berre i lita grad gjengjeve i Dmitry sin artikkel, men er interessant i seg sjølv. Han dukkar opp ca. eit minutt ut i videoen. Intervjuet har engelske undertekstar.

Han seier elles i intervjuet (mi omsetjing):

«Målet er å stoppe rørslene til folk rundt om i verda, og leggje føringar på politisk fridom. I politiske termar ville det vere praktisk umogleg å gjere alt det. Der er skilnader i grunnlover; om dei blir implementert eller ikkje – det er eit anna spørsmål. Derimot er der enkelte politiske rettar som folk er vande med, og dei trur at dei vil ha dei for alltid. Det fyrste forsøket på å ta ifrå folket desse rettane skjedde 11.september 2001. Ikkje mange ser ut til å hugse at, etter det sokalla åtaket på World Trade Center-tårna, erklærte Pentagon og Det kvite hus i USA global krig mot terrorisme.

Lat oss hugse at, for å forstå kva koronavirus er no, lat oss analysere det fyrste forsøket – erklæringa om krig mot menneskeheita som var forkledd som ein krig mot terrorisme. Det var 19 år sidan. Verdsmaktene bak scena skapte hendingane rundt 11.september 2001. No treng dei ei anna orsaking for større kontroll og maktovertaking av menneskeheita. Det er sånn dei fann på koronaviruset. Heilt grunnleggjande, for å seie det slik, er det ikkje ein pandemi, ikkje ein epidemi. Sjølv no såg eg bokstavleg tala på dataa i dag tidleg. 300 menneske i verda døyr av det dagleg. Du kan førestille deg kva for ein skala det er. Naturlegvis er eg lei meg for kvar person som døyr, men 300 menneske av 7,5 milliardar menneske – det er omtrent ingenting.

Desse kommando- og stabsøvingane gjort av verdsmaktene bak scena har som mål å avgrense ymse politiske rettar og gjere folk redde.»

Redaksjonen har lagt til bilde m/tekst.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Ingen tvil for meg om at plandemien var planlagt og at viruset kommer fra en biolab. Men viktig å huske på i denne sammenheng at også russiske myndigheter kastet seg på den tyranniske bølgen og lagde sin egen vaksine på rekordtid sammen med Vesten. Mye propaganda rundt vaksinen og den fikk til og med navnet Sputnik. Det var vanskelig for russere som ikke vaksinerte seg i storbyer som Moskva.

  Svar
 • wasan Totland
  15 januar 2024 11:15

  Coronavirus er en mengde virus vi blir utsette for som også innbefatter influensa Aog B. Covid 19 er et virus de har funnet på nettopp til det formålet du beskriver her. I dag finnes det ikke teknologi for å endre virus.

  Svar
 • Hvorfor tror dere at plandemien er en bløff, mens dere samtidig tror at viruset er reelt? Hvorfor ikke heller innse at begge deler er en løgn? Blir det for vanskelig å legge bort et helt liv med indoktrinering? I så tilfelle, husk at dere svelger en del av propagandaen – selve virusets eksistens, et virus dere aldri selv har sett. Samtidig som dere avviser en annen del av propagandaen, dvs. plandemien.

  Så dere stoler på ekspertene når det gjelder virusets eksistens, men ikke når det gjelder selve plandemien. «De lyver vel ikke om det også», tenker dere om viruset. Men hvordan kan dere vite det? Hvorfor tro på noe som helst, som disse serieløgn-ekspertene sier? Er ikke det en stor risiko i seg selv?

  «Men folk blir jo syke», sier du kanskje. Ja, men må årsaken være et virus? Kan det ikke være andre årsaker til at folk blir syke? Vi vet jo at denne PCR-testen er ubrukelig, da den reagerer på nukleinsyrerester fra celledød, som øker ved stress.

  «Men folk flest tror jo på virus», sier du kanskje. Vel, det spiller liten rolle hva folk flest tror på, det blir jo ikke sant av den grunn. Men det er riktig at det ikke er et populært standpunkt å benekte virusers eksistens. Betyr det at man ikke bør benekte det? Er vi med i en slags popularitetskonkurranse her? Nei – søker du sannheten, så følger du den uansett hvor det måtte lede, uavhengig av hvor mange som allerede har oppdaget den.

  Ingen har noensinne sett et virus med vanlig mikroskop, og selv med elektronmikroskop har man aldri sett et virus i prøver tatt fra mennesker. Først må prøven blandes med apenyreceller, antibiotika og andre kjemikalier, og stå noen dager, før cellene så sprekker og ut tyter det små partikler som de tror er virus.

  Men det lar seg ikke gjøre å skille virus fra såkalte eksosomer, for de er helt like i form og størrelse. Mest sannsynlig er det eksosomer som tyter ut fra cellene, idet de dør pga næringsmangel og belastningen fra kjemikalier.

  Påvisning av virus ved hjelp av PCR er heller ikke pålitelig. Både fordi man kun ser etter fragmenter av viruset, men spesielt fordi selve viruset i utgangspunktet er konstruert av software, basert på hundrevis av små nukleinsyrefragmenter under 150 basepar i lengde, og senere modifisert til å bli 29.903 basepar langt. Viruset er en konstruksjon, et såkalt in-silico virus, konstruert av et dataprogram. Og det skal vi tro på? Det er fullstendig crazy, og alle som har satt seg inn i dette skjønner at vi også her ble lurt.

  Ingen har noensinne fulgt et virus bevege seg fra ett menneske til et annet, for så å skape sykdom. Vi har ikke teknologi for å kunne gjøre det, for partiklene er for små, og vi kan ikke observere hva som skjer inne i cellene i menneskekroppen. Vi har ikke roboter med kamera på mikronivå, så dette lar seg ganske enkelt ikke gjøre. Alt av viral patologi er basert på fri fantasi. Virologi er ganske enkelt en pseudovitenskap, et eventyr. Det er problemet, samt at folk liker eventyr, spesielt godt kjente eventyr som gjerne inneholder noen skremsler og som de har hørt hele livet.

  Så hva blir folk syke av da, for det er jo mistenkelig når flere blir syke samtidig? Ja, sykdom kan ha en felles årsak, fordi folk kan utsettes for de samme påvirkningene. Lenge trodde man at skjørbuk var smittsomt, fordi folk fikk det samtidig. Men folk utsettes også ofte for de samme omstendighetene, som f.eks. samme ensidige kosthold som var årsaken til skjørbuk. Eller det kan være de samme omgivelsene, der enten forgiftning av kjemikalier eller elektromagnetisk stråling kan føre til sykdom. At flere blir syke samtidig betyr slett ikke at det finnes smittsomme partikler som spres fra menneske til menneske.

  Partikkelsmitte må avvises fullstendig, for det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for å hevde at det er en realitet. Tallrike forsøk har blitt utført, for å bevise smitteoverføring, men alltid uten å lykkes. Hele greia er egentlig tilbakevist, men Big Pharma tjener grovt på at folk fremdeles tror på dette tullet. Hele plandemien og injeksjonsforgiftningsprogrammet henger på at folk er livredde for virusfantasien.

  Er det ikke snart på tide å våkne opp, og innse at også det er en løgn? Det var noe vi alle vokste opp med, som julenissen, men som ble hengende ved oss fordi det var en industri som ønsket at vi skulle tenke slik og være redde for det, slik at vi skulle kjøpe deres løsninger. Du trodde kanskje at de jobbet for din helse og din overlevelse? Nei, de gjorde de nok ikke. Snarere tvert imot.

  Gå til virustruth dot net for mer info. Eller søk opp Andrew Kaufman, Stefan Lanka eller Tom Cowan på Bitchute eller Rumble. Serien End of Covid har også info om denne megabløffen. Sannheten om virus er en sannhet som setter deg fri, speseielt fra frykt.

  Svar
 • Om det er/var et virus eller ikke. Om det var en pandemi eller ikke.

  Det vi bør reagere for er den manglende muligheten for å diskutere de løgnene vi ble servert.
  Det vi bør reagere på er tallene som ble manipulert.
  Det vi bør reagere for er grunnlovsbruddene og truslene vi ble utsatt for.
  Det vi bør reagere for er hysteriet vi ble utsatt for.
  Det vi bør reagere på er at disse overgriperne fortsatt sitter med politisk makt i Norge.

  Men det vi bør bli MEST forskrekket over, er hva slags løgner, trusler, overgrep og grunnlovsbrudd en befolkning spiser før de ( uten at de ) reagerer.

  ( Ikke et ord om vårt regjeringsparti sin bombing med våre ‘forsvars’-fly av en annen nasjon som ikke angrep noen andre nasjoner, Nato eller ikke. Dette er nok bare konspirasjonsteorier. )

  Svar
 • wasan Totland
  17 januar 2024 1:29

  Dette såkalte covid 19 viruset tok i to år bort influensaen vi har hatt i over tretti tusen år. Det muterte, og de klarte å sekvensere det på timer eller var det minutter. Over hele verden muterte det til Omnikrom samtidig. Det må ha vært et merkelig sammentreff? Tenk å sitte i et jetfly og vite at viruset er hundre ganger så raskt?
  Ikke la disse lavpannede idiotene manipulere dere. Nå babler de ivei om nye virus som skal komme og være tjue ganger så farlig? Er dette troverdig? Det ser ut som at helsevesenets ansatte er de som er lettest å manipulere. Pass nøye på alle vaksiner. Husk at Amish ikke har alle disse sykdommene som epilepsi, autonome sykdommer, allergier, ADHD og mange flere. Nå skal snart husdyrene våre vaksineres med mrNA tekologi. Det skader ikke å være forsiktig. Selv de nye medisinene som gis mot fedme inneholder mRNA og kan gi store nyreproblemer. Saxenda, Ozempic og Wegovy virker på samme måte ved at de påvirker appetitthormoner, slik at man spise mindre.
  Det som kunne ha stoppet noe av galskapen er å avkle denne rtPCR testen og hvordan den ble anvendt i et psykologisk spill mot folket og kommer til å bli det igjen. Når man fikk færre såkalte smittede lette man opp en større kohort et sted og testet dem. Slik holdt man dette egentlig lett gjennomskuelige spillet gående og det vr så vellykket t det kommer til å skje igjen. 45 repetisjoner og du kan påvise hva som helst i hvilken prøve som helst. 16 repetisjoner var vel anbefalt for å forsterke opp. Mulis sa også at det ikke var noe diagnoseinstrument og selv det er jo innlysende.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Militær analytiker:

USA vil mislykkes fordi de har navigert etter feilaktig militært kart i generasjoner.

Forrige innlegg

Vi kan ikke ha det slik.

Strømprisene er en skandale.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.