POSTED IN Norsk politikk, Overvåkning, Tyskland

Det NORSKE forsvaret.

Hvilken fantasi.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Det strammer seg.

Jan Hårstad

Som vi nå burde vite: det finnes ingen stat i Europa som til de grader er en vasallstat under de imperialistiske metropolene som Norge. Alt som blir vedtatt der blir umiddelbart iverksatt også i Norge og da ikke bare i saker som ACER og energi, også innen overvåkning og etterretning.

Nå er dette som kjent et gammelt tema på denne bloggen men det skjer nye saker vi må få med oss: I sin State of Union-tale 7 mars manet selvfølgelig Joe Biden til full krig mot Russland, men han sa også en del andre saker som gikk fullstendig under radaren, dette: det gjelder «to save the country from the threat of political dissent.» Hør,hør.

Beveger vi oss til Tyskland finner vi ut at Forfatningspolitiet allerede 3 mars 2021 vedtok at partiet AFD skulle settes under overvåkning. Og det som har skjedd siden den gang er at denne etaten av overvåkning holder seg med 4286  ansatte!

Men i øyeblikket er fokus på bystyret i Bremen som består av SPD, De Grønne og Linke. Alle disse partiene er for krig i Ukraina og mot Putin. Den 13 mars skal altså denne byregjeringen vedta om den ønsker et forbud mot AfD eller ikke.

Sånn som det tenkes i Norge nå, sikter både SV og Rødt seg på en tettere allianse med kriger AP og det er slett ikke utenkelig at de begynner å opptre på nøyaktig samme måte som alliansen i Bremen: forby det nest største partiet i Tyskland fordi det er ukorrekt. (19% oppslutning.)

Å bekjempe hate-speech med hate-speech er en velkjent øvelse.

Så kommer meldinger om at EU har bevilget 600 millioner Euro for å bekjempe uønskede politiske holdninger. Rettet mot franske Marie Le Pen og AFD blant annet.

Nå er det også slik at for å bli utnevnt til tysk general må du avlegge en troskapsed for å tjene Tyskland og ingen andre.

Her kommer da media i Tyskland på sporet av, at forut for samtalene mellom tyske generaler om å sprenge russiske broer med TAURUS raketten, var det møter med de amerikanske generalene Wilsbach og Schneider. (Høyst sannsynlig av tyske aner.) Og avsatte Victoria Nuland har også vært innblandet i høyst tysk militærpolitikk.

Det får kommentatorer til å skrive allerede nå mens saken knapt er avdekket helt: Diese Bundeswehr ist nicht unsere!

Og her i Norge skriver den ene statsviter etter den andre om «det norske forsvaret» som om det skulle finnes noe sånt. Vilken fantasi.

Keep fasten seat belts.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Torfinn Slettebø
  12 mars 2024 7:53

  Bravo, Hårstad!

  Folk kjem ikkje til å forstå at det norske forsvaret er amerikansk før norske krigarar stiller i rett, dvs US-uniform.

  4286 tilsette i tysk meiningspoliti. Like mange i det norske? Nokon som veit kor mange stillingar PST og e-tenesta har i 2024? Budsjetta stig bratt.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  12 mars 2024 18:26

  Ein annan fantasi handlar om Sverige og NATO.

  Mange trur at Serige var nøytralt til 24.2. 2022. Det stemmer dårleg. Sverige har hatt NATO i landet i 30 år.

  NRK har ein del av ansvaret for fantasien.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  13 mars 2024 9:11

  Det meiningslause militæret. Fyrst må det øydeleggja det som skal forsvarast:

  https://www.forsvaretsforum.no/ffi-forsvarets-forskningsinstitutt-forsvarsbygg/tungmetall-funnet-i-baer-og-sopp-i-skytefelt/366974

  Nyleg høyrde me om militært utslepp i den halvdaude Oslo-fjorden. Og alt dette greier militæret i fredstid! Då anar me utfallet i krigstider.

  Folk som samstundes greier å fyra opp i krigen mot Russland og å vera uroa for CO2-utslepp, fortener psykiatri på blå resept. I dag går tankane våre særskilt til Mdg og Venstre. Men ingen er gløymt.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  13 mars 2024 21:32

  Fleire fakta om det sokalla «forsvaret» og utslepp i Oslo-fjorden:

  https://www.nrk.no/stor-oslo/norge-trenger-mer-ammunisjon_-sprengstoffabrikken-chemring-nobel-far-femdoble-utslippene-sine-1.16791600

  Dette er planlagd miljø-kriminalitet med statleg godkjenning. Når domstolen er ferdig med Fosen-aktivistane, kan han gå laus på den sokalla miljø-ministeren, krigsdepartementet og Chemring Nobel.

  Svar
 • Torfinn Slettebø
  14 mars 2024 9:52

  Er Stoltenberg-dyrkinga på retur i Noreg?

  BT la for eit par dagar sidan ut ei sak om Jens Stoltenberg. Meininga var nok at lesarane skulle lovprisa mannen. Lesar-responsen var i hovudsak sterkt kritisk til Stoltenberg. Det kom nok overraskande på BT, og difor fjerna avisa saka fortare enn svint.

  Tek folk endeleg til å sjå mønsteret i Stoltenberg sin innsats for opprusting og krig?

  Eg minner om utgangspunktet for elendet i Ukraina. Russland bad om nøytralitet og buffersoner. Eit høgst fornuftig og legitimt ynskje. Fleire skulle satsa på det. Men det passar ikkje inn i NATO sine globale planar.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Skremmende data fra den britiske regjeringen.

Covid-19 vaksinene skader immunsystemet.

Forrige innlegg

CDC, USAs folkehelseinstitutt:

Covid er ikke farligere enn en sesonginfluensa

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.