POSTED IN Klima

Det nordlige «kjøleskapet» Grønland:

Ingen tegn til massetap av is, heller ingen havstigning.

6 kommentarer

Vi klipper dette innlegg fra Klimarealistene for gi litt informasjon som aldri når frem til den norske offentligheten. En trenger ikke lure på hvorfor. Våre store medier er kontrollert av de som vil holde oss skremt for å få gjennom bruk av skattepenger til krefter som tjener på skremselen.

Nå skal offenlige budsjetter tappes (vår felles penger) og for å få folk til å godta dette må de skremmes på ulike vis, i dette tilfelle med global oppvarming som ikke skjer. Her er innlegget fra Klimarealistene:

Redaksjonen.

Global temperatur august 2022

Temperaturdata for august fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for august korrigerer ned fra juli måned, til 0,28 C, i det sjette året med global nedkjøling. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. August 2022 korrigerer ned til 0,28 C, fra forrige måneds 0,36 o.

 • Nordlige halvkule noe ned til 0,31 o C, fra 0,37 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule noe ned til 0,24 o C, fra 0,35 C forrige mnd.
 • Tropene klart ned med -0,04 C, fra 0,13 C forrige mnd.
 • USA48 klart ned til 0,59 C, fra 0,84 C forrige mnd.
 • Arktis noe ned til 0,50 C, fra 0,55 C forrige mnd.
 • Australia kraftig ned til -0,01 C, fra 0,65 C forrige mnd.
Det går litt opp og ned fra måned til måned i det tredje året med kontinuerlig La Nina-sesong.

Dataene her er fra lavere troposfære (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren over, i en fersk analyse (29. august).

Denne prognosen viser, som de fem forrige, en fortsatt La Niña sesong. For senhøsten 86 % La Niña sjanse, og for månedene desember til og med februar 60 % La Niña sjanse, med en mulig retur til nøytrale forhold fra og med mars 2023.

Værstat ser på norske august-temperaturer

Værstat har sett på august-dataene for følgende norske værstasjoner, Oslo (Blinderen), Bergen (Florida), Tromsø, Vardø, Kautokeino og Svalbard Lufthavn. I to figurer fra hvert sted får vi se daglig middeltemperatur for august 2022 og månedsmiddel for august så langt tilbake Meteorologisk Institutt har data. Her er figuren for Oslo, som går helt tilbake til 1837.

Værstats høykvalitetsanalyse konkluderer med at det ikke er indikasjoner i datane på noen økende trend i august-temperaturene for noen av disse værstasjonene. Ikke forvent at NRK eller ledende aviser i Norge vil gjøre oppmerksom på at vi i disse byene ikke har hatt global oppvarming i augustmånedene, med data for 185 år fra Oslo, for 182 år fra Vardø, eller for 155 år fra Tromsø.

Kaldt smelteår på Grønland

Danske meteorologer regner issmelteåret fra 1.september til 31.august, og her er status for smelteåret 2021 til 2022. Vi ser at det på Grønland har vært kjølig med mer nedbør og mer isdannelse enn gjennomsnittet for 30-års perioden 1981-2010. Dette var forventet, siden dette har vært utviklingen også i de 8 foregående årene, med bidrag fra kaldere hav i Arktis.

Men i medier som NRK og VG er det bare skremsler å se, basert på villedende modeller og oppspinn fra subjektive forskermiljøer. (VGs tekst hadde stått til stryk på journaliststudiet).Klimarealistenes Vitenskapelige Råd har omtalt Grønland en rekke ganger og vi siterer professor Ole Henrik Ellestad i Klimanytt 298:

Årlig tap av ismasse siden 2003, 18 år, er 264 Gigatonn, hvilket er mikroskopisk lite sammenlignet med total ismasse på 2.7 millioner Gigatonn. Siste 8 år er istapet under gjennomsnittet for de siste 20 år, (se nedre figur her). Når neste store istid kommer om 1500-2500 år er Grønlandsisen minimalt endret om de naturlige variasjonene fortsetter. Bidraget til havnivåstigningen er nå mellom 0.005 og 0.021 mm/år.

Ellestad konkluderer:
Det bør bli slutt på de mange urealistiske skremsler i mediene basert på ikke-validerte beregningsmodeller. Dagens temperatur og isforhold på Grønland faller godt innenfor rammen av oppvarmingen etter Den lille istid og øvrige kjente naturlige variasjoner med et for tiden minimalt bidrag til havnivåstigning.

Redaksjonen presiserer at smelting av mye is på Grønland vil resultere i havsenkning ved Grønland og en havstigning som er proporsjonal med økende avstand til Grønland, på grunn av gravitasjonseffekten. Noen merkbar havsenkning/landhevning på Grønland er IKKE observert. Når det gjelder samlet havstigning på kloden i dette århundret, så er beste estimat fortsatt fra Niklas Mörner (se heftet Naturen Styrer Klima), med 1 mm/år og en usikkerhet på 0,1 mm/år.

Forsidebilde: Visit Greenland1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 555 ganger.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

6 kommentarer. Leave new

 • «Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.
  ….Det bør bli slutt på de mange urealistiske skremsler i mediene basert på ikke-validerte beregningsmodeller.»

  Mens det altså stadig ropes/skrikes KRISE.

  ‘Tørken i Europa i sommer er trolig den verste på 500 år, ifølge EU-kommisjonen. ‘
  nrk.no/urix/torke-og-flom-sees-fra-verdensrommet-1.16081988

  Det er noen som VIL krise og FRYKT/frustrasjon..
  Enten det er klima, virus eller penge-økonomi.
  Og det er nok ikke bare et media som vil ha ‘klikk’.
  Det er for massivt og gjennomført.
  Og noen vil selvfølgelig få oss med på hva som helst av utgifter, avgifter og restriksjoner for ‘det grønne skiftet’, – uten at vi tenker og protesterer.

  Svar
  • Scott Ritter melder idag at Europa er ute av komfortsonen.
   Alle ekte revolusjoner starter med ett underkuet folk som gjör opprör.Hele Europa er spent til bristepunktet,hvor antennes lunta ?.

   Svar
 • ‘ I løpet av noen tusen år steg temperaturen på jorda med mellom fem og åtte grader.’
  nrk.no/nordland/forskere-naer-svar-pa-mystisk-klimakatastrofe-utenfor-sandnessjoen-1.16085011

  Men, men,…. ‘ Tipping Point’, da. 😉

  Svar
  • At Grönland i en ikke altfor fjern fortid var isfri,det er noe vi ikke skal bry nesa våres med,sånn kunnskap forkludrer jo «menneskeskapt klimahysteri»sannhet fullstendig.At det var varmere för i tiden må begraves i tonnevis med grönn forskning,det er der pengene(slavebindingen av folk ligger).

   Svar
 • Northern Light.
  8 september 2022 14:05

  Greenpeace-grunnlegger Patrick Moore sier at påstanden om klimaendringer er basert på uriktige fortellinger.

  Av Dr. Patrick Moore og Professor Lee Yun-Jeong.
  Del 1. Patrick Moore, en av grunnleggerne av Greenpeace, sa at årsaken til at han forlot Greenpeace var veldig klare: «Greenpeace ble kapret av den politiske venstresiden da de innså at det var penger og makt i miljøbevegelsen. Politiske aktivister endret Greenpeace fra en vitenskapsbasert organisasjon til en politisk pengeinnsamlings-organisasjon».

  Moore forlot Greenpeace 15 år etter at han var med å grunnlegge organisasjonen.
  «Miljøbevegelsen har blitt mer en politisk bevegelse enn en miljøbevegelse». De er først og fremst fokusert på å lage fortellinger, som er utformet for å innpode frykt og skyldfølelse hos folk, slik at publikum vil sende dem penger». Han sa at de hovedsakelig opererer bak lukkede dører med andre politiske operatører som FN og World Economic Forum.

  «Panelet for klimaendringer [IPCC] er ikke en vitenskapelig organisasjon. Det er en politisk organisasjon sammensatt av Verdens meteorologiske organisasjon og FNs miljøprogram. IPCC ansetter forskere for å gi dem «informasjon» som støtter narrativet om klimanød. Kampanjene deres mot fossilt brensel, atomenergi og CO2 er utformet for å få folk til å tro at verden vil gå under, med mindre vi lammer sivilisasjonen vår og ødelegger økonomien vår. Mange såkalte «miljøledere» sier nå at «mennesker er fiender av jorden, naturens fiender». Han sa at den nye dominerende filosofien er at verden ville vært bedre hvis færre mennesker eksisterte.

  Som en fremtredende forsker, økolog og mangeårig leder innen det internasjonale miljøfeltet, er Patrick Moore ansett som en av verdens mest kvalifiserte eksperter på miljø. Moore fikk sin Ph.D. i økologi fra University of British Columbia i 1974 og en æresdoktorgrad fra North Carolina State University i 2005.

  «Da jeg bestemte meg for å forlate Greenpeace, var jeg en av 6 direktører for Greenpeace International. Jeg var den eneste med realfagsutdanning, BSc Honours in Science and Forestry, og Ph.D. i økologi. Greenpeace skulle starte en kampanje for å forby klor over hele verden. Imidlertid er klor et av de 94 grunnstoffene og har mange roller i biologi og menneskers helse. For eksempel er bordsalt (NaCl) et essensielt næringsstoff for alle dyr og mange planter. Det er umulig å forby NaCl. «Greenpeace kalte klor djevelens grunnstoff’ og kaller PVC ‘the Poison Plastic’. Alt dette er falskt og for å skremme publikum.

  Falsk fortelling om isbjørnbestanden.
  På spørsmål om hvordan Greenpeace bruker sine massive donasjoner, sa Moore at de ble brukt til å betale for et veldig stort personale, omfattende annonser og innsamlingsprogrammer. Og praktisk talt alle organisasjonens annonser for pengeinnsamling er basert på falske fortellinger, som han hadde grundig motbevist i bøkene sine, et eksempel er isbjørnene. Greenpeace sier at isbjørnen er i ferd med å utryddes på grunn av smeltende is i Arktis. Faktisk har isbjørnbestanden økt fra 6 000 til 8 000 i 1973 til 30 000 til 50 000 i dag. Faktisk så den siste vinteren i Arktis en utvidelse av isdekket fra tidligere år, og Antarktis var kaldere den siste vinteren enn de siste 50 årene.»

  Demoniseringen av karbondioksid.
  «Klimahistorien viser tydelig at verden har blitt varmet opp siden rundt år 1700, 150 år før vi brukte fossilt brensel. Vi vet ikke årsaken til disse periodiske svingningene i temperatur, men det var absolutt ikke CO2 . Mange tror CO2 er hovedårsaken til oppvarming, CO2 er usynlig, så ingen kan faktisk se hva det gjør. Og dette ‘flertallet’ er hovedsakelig forskere betalt av politikere og byråkrater, media som lager overskrifter, eller aktivister som tjener penger, resten er publikum som tror på denne historien». Moore beskrev demoniseringen av CO2 som fullstendig latterlig. Han la til at CO2 er grunnlaget for alt liv på jorden, og konsentrasjonen i atmosfæren i dag, selv med økningen, er lavere nå enn den har vært i mesteparten av livets eksistens.

  Svar
 • Northern Light.
  8 september 2022 14:09

  Økende CO2 nivåer gir økende plantevekst.
  Del 2. En studie i 2013 fant at økte nivåer av CO2 har bidratt til å øke grønt løvverk over hele verdens tørre områder de siste 30 årene. Det australske myndighetsorganet CSIRO utførte forskningen sammen med med Australian National University. Dataene var basert på satellittobservasjoner fra år 1982 til 2010 over de tørre områdene i Australia, Nord-Amerika, Midtøsten og Afrika. Den fant en økning på 11 prosent i løvverket i området som ble studert.

  «Forhøyet CO2 fører til at vannbruken til individuelle blader synker, og planter i tørre miljøer reagerer med å øke det totale antallet blader. Disse endringene i bladdekket kan oppdages av satellitt, spesielt i ørkener og savanner der dekket er mindre komplett enn på våte steder.

  «Mer CO2 er gunstig for miljøet og mennesker».
  Ifølge Moore bruker nesten alle drivhusbønder over hele verden CO2 for å tilsette det i drivhusene for å oppnå opptil 60 prosent høyere avling. «Jeg ble imponert da jeg fløy over Sør-Korea og så hvor mange drivhus det er i dalene. Dette er fordi nesten alle planter som vokser ute i den naturlige atmosfæren er sultne på CO2, og det er det som begrenser dem fra å vokse raskere». «Jeg vet at mer CO2 er helt gunstig for både miljøet og den menneskelige sivilisasjonen.».

  Ironien med «karbonnøytralitet».
  Moore sa at «karbonnøytralitet» er et politisk begrep, ikke et vitenskapelig. «‘Net-Zero’ er også et politisk begrep laget av aktivister som ikke er vitenskapsmenn. For eksempel er de øverste lederne for dette korstoget folk som Al Gore, Leonardo DiCaprio og Greta Thunberg, og ingen av dem er vitenskapsmenn». Russland, Kina og India utgjør40 prosent av den menneskelige befolkningen, og de er ikke enige i denne anti-fossile drivstoffagendaen. «Hvis vi legger til Brasil, Indonesia og de fleste afrikanske land, er det et flertall av befolkningen som ikke er klimafanatikere». Moore sa også at røyk fra motorer ikke er CO2, de er andre stoffer. Og kullverk som bygges i dag er mye renere enn de som ble bygget for 20 år siden.

  «Vind- og solkraft er parasitter på økonomien».
  «Sol- og vindkraft er begge svært kostbare og svært upålitelige. Moore sa at «vind- og solenergi-leverandører er avhengige av statlige subsidier og skatteavskrivninger, der innbyggerne blir tvunget til å kjøpe vind- og solenergi selv om det er dyrere, med påskudd av at det er «miljøvennlig». Millioner av mennesker betaler mer for vind- og solenergi, mens noen få mennesker tjener millioner, det er som en Ponzi-ordning i aksjemarkedene».

  «De krever store landområder, og krever pålitelig energi som kjernekraft, vannkraft, kull og naturgass når det ikke er vind og sol «. Ifølge Moore bruker byggingen av vind- og solfarmer enorme mengder fossilt brensel til transport og konstruksjon. Og mange steder produserer de ikke på langt nær nok energi i løpet av levetiden som det kreves for å bygge og vedlikeholde dem».

  Fra Global Research, publisert 7 September 2022, skrevet av Dr. Patrick Moore og Prof. Lee Yun-Jeong.
  Oversatt fra en lengre artikkel på engelsk, redigert og mye forkortet, det anbefales å lese orginalartikkelen med linker, diagram og en oversikt.
  Orginalartikkel: Former Greenpeace Founder Patrick Moore Says Climate Change Based on False Narratives.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Bakgrunnen for energikrisen i Europa:

«Det grønne skiftet.»

Previous Post

Agiterende medier

Bodø/NRK framhever EU og MDG

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.