POSTED IN Helse

Det kan bli et stort samfunnsproblem

Kostnaden med å være syk av mat med sprøytemidler, er høyere enn prisen på økologisk mat som gir mye bedre helse og immunforsvar

4 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av S.D. Wells.

Har du irritabel tarm? Da vil du vil kanskje vite at vitenskapen beviser at høyere nivåer av plantevernmidler, også gir en høyere grad av irritabel tarmsyndrom (IBS), ifølge en grundig studie publisert i Environmental Toxicology and Pharmacology, over 18 000 tilfeller av IBS ble studert.

Hvor mange spiser konvensjonell mat med plantevernmidler, og bruker deretter en formue på leger og sykehus, diagnostiske tester etter diagnostiske tester for å prøve å finne ut av det?

IBS påvirker en stor del av befolkningen, hovedsakelig kvinner. Til tross for at det medisinske industrielle komplekset lider av «ukjent årsak»-syndrom, viser et fjell av kliniske bevis at miljøforurensninger, som plantevernmidler er synderen, ettersom de negativt påvirker tarmmikrober, og forårsaker ubalanse og kronisk betennelse direkte assosiert med IBS.

Kort-og langsiktige kostnader med «konvensjonell» mat med sprøytemidler.
Fra helsekostnader som egenandeler til medisiner, bruker folk mye, mye mer enn de tror på sin «konvensjonelle» livsstil med mat med sprøytemidler. Vi hører det om og om igjen, ettersom de fleste hevder at økologisk mat er «for dyr», så de «velger» den konvensjonelle, tarmirriterende, immunsystem-svekkende, betennelsesutløsende konvensjonelle maten. La oss sammenligne. Det er omtrent 22 prosent dyrere å kjøpe økologisk enn ikke-økologisk, men mesteparten av den forskjellen kommer fra kjøp av kjøtt. Hvis du skulle fjernet kjøtt, ville det kun blitt rundt 13 prosent dyrere å velge økologisk mat.

Sammenlign nå dette med kostnaden per husholdning, per år, som lider av mange av de kroniske og tilbakevendende sykdommene ved å spise mat med plantevernmiddel, fluor, antibiotika og hormoner. De bruker i gjennomsnitt mye mer for å leve sitt såkalte «billigere» konvensjonelle liv. Det er elendigheten ved å være syk av prosessert mat full av tilsetninger og sprøytemidler.

Mange grunner til at du bør «handle økologisk».
Økologiske avlinger bidrar til å redusere mengden giftig insekt- og ugressdrepende kjemikalier i kroppene våre og miljøet, fordi organisk merking sikrer at maten har blitt inspisert for syntetiske kjemiske plantevernmidler og ugressmidler. I tillegg betyr en human behandling av husdyr ingen bruk av syntetisk antibiotika, ingen tilsatte veksthormoner og ikke GMO giftig fôr. Det betyr også at produkter som egg og ost ikke vil inneholde disse kjemikaliene som forårsaker IBS, et svekket immunsystem og demens.

Så mye for unnskyldningen med at «økologisk mat koster for mye».
I 2011 undersøkte noen studenter ved Colby College, 21 organiske matvarer og sammenlignet prisene med ikke-organisk mat i 5 forskjellige dagligvarebutikker. De fant ut at noen priser på ikke-økologisk mat faktisk var høyere, og totalt sett var ikke økologisk mat så mye dyrere.

Er du lei av å være syk og sliten? Besøk NaturalMedicine news nettside for tips om hvordan du kan bruke naturlige midler for forebyggende medisin og for helbredelse, i stedet for å gi etter for Big Pharma og Big Food-produkter som forårsaker, sprer og forverrer sykdom og lidelse.

Fra Natural News, publisert 9 april.
Oversatt fra engelsk og forkortet. Linker i orginalartikkelen. Oversatt av Northern Light
Orginalartikkel: The TOTAL COST of being SICK from conventional food vs. the “higher” price of organic food that yields much better health and immunity.

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

4 kommentarer. Leave new

 • «Økologiske avlinger bidrar til å redusere mengden giftig insekt- og ugressdrepende kjemikalier i kroppene våre og miljøet, fordi organisk merking sikrer at maten har blitt inspisert for syntetiske kjemiske plantevernmidler og ugressmidler.»

  Riktigere:
  » «Økologiske avlinger bidrar til å redusere mengden giftig insekt- og ugressdrepende kjemikalier i kroppene våre og miljøet, – fordi organisk dyrking gjør plantene sterkere/mer robuste slik at de ikke trenger gift for å slå tilbake skadedyr-angrep.

  Husdyrgjødsel, og grønngjødsling styrker miljøet i jorda/humusen. Og gir høyere innhold av næringsstoffer, godt regulert av plantene sjøl. – Som igjen styrker plantene, dyra og menneskene som spiser dette.

  Men kanskje er ikke økologiske dyrkere gode nok til å ta i bruk ny kunnskap på området. (?)
  Det er for mye ‘religiøsitet’ innen økologisk/biodynamisk jordbruk.

  ‘Dersom 4000 norske gårder og gartnerier lager biokull og blander det i jorda, kan utslippene fra landbrukssektoren halveres. I tillegg gir metoden sterkere og sunnere planter – helt naturlig.’
  gemini.no/2017/09/genial-metode-binder-co2-forbedrer-jorda-samtidig/?

  Og fanget CO2 bør jo sprutes ned i åkeren, eller i skogbunnen, til hjelp for planteveksten.
  Istedet for å bruke resurser på å begave det i havbunnen. De ‘politisk grønne’ ødelegger for de virkelige grønne.

  Og husdyrgjødsel bør utnyttes enda bedre. ( Og vi bør få enda flere kjøttfe i Norge, med så begrensede dykningsmuligheter i dette vinterlandet.) :

  ‘Resultatene er imponerende. Det er 50 forsøk i gang i Europa og Sør-Afrika som viser et avlingene øker med 40 prosent sammenliknet med ubehandlet møkk.
  Får mye mer ut av dyregjødsel.
  En ny, lysbuebasert prosess fikserer nitrogen fra luft – som Kristian Birkeland gjorde i starten av forrige århundre. Men denne gangen handler det ikke om å lage kunstgjødsel, men om å gjøre dyremøkk mye mer potent.
  Resultatene er imponerende. Det er 50 forsøk i gang i Europa og Sør-Afrika som viser et avlingene øker med 40 prosent sammenliknet med ubehandlet møkk.
  – Denne maskinen tar luft, det er det eneste råstoffet den trenger, og så trenger den strøm.
  Strømmen kan komme fra det lokale nettet når prisen er lav eller kan være laget på gården med solceller.’
  tu.no/artikler/far-mye-mer-ut-av-dyregjodsel/524305/

  Hvorfor har ingen grepet tak i dette før? Er avfall/gjødsel i landbruk er jo ikke noe nytt?:

  ‘Tanken om å lage økologisk gjødsel av fiskeavfall er ikke ny. Den har bare ikke fått sitt store gjennombrudd ennå. Mye av årsaken har vært konkurranse fra billig kunstgjødsel.’
  nrk.no/mr/fiskeavfall-kan-erstatte-store-mengder-kunstgjodsel-nar-landbruket-sliter-med-fosformangel-1.15946178

  Svar
  • Northern Light.
   22 april 2024 18:12

   Helt riktig. Hadde vi hatt politikere og regjeringer som representerte folk og lands interesser, og mat er eksistensielt, så hadde de brukt av oljefondet til å styrke selvforsyningen i den grad det er mulig, for å sikre at befolkningen får så mye økologisk mat som mulig. Det kunne også ha vært brukt av oljefondet for bygging av store drivhus for grønnsakproduksjon, som får strøm til oppvarming og drift også fra jordvarme.

   Da hadde pengene fra oljefondet blitt investert i virkelige realverdier for en nasjon, og ikke på Wall Streets aksjemarkeder som kan gå over ende i morgen. Men «våre» politikere er ikke våre, de representerer den globalistiske storkapitalens interesser, som er å ta over eierskapet og kontrollen over matproduksjonen i verden, og da må lokal matproduksjon fra småbrukere og middels store gårdsbruk legges ned, med klima som påskudd.Ddet er hovedhensikten med klimaskremmingen fra deres FN/WEFs IPCC, storkapitalens «vitenskapsfolk» og hovedstrømpresse og media.

   Globalistene vil at all mat skal leveres fra deres industri-gårdsbruk for GMO-mat og fabrikker, derfor kjøper de opp gjødselprodusenter. Kontrollen over de andre innsatsfaktorene diesel og elektrisitet har de allerede, ikke et vestlig land kontrollerer nå sin egen kraftforsyning, og med ACER-svindelen tok de kontrollen over norsk kraftproduksjon også. Dermed er alle innsatsfaktorene for landbruk og matproduksjon snart helt under globalistenes kontroll, også såkornet er i fare.

   En nasjon er bare fri fra globalistenes åk, når den har kontroll på matproduksjon og drikkevann til innbyggerne, og den har en egen sentralbank og valuta. Alt dette demonterer globalistenes politikere i alle vestlige land, mens den samme kapitalens presse og media avleder oppmerksomheten fra dette med sport og underholdning.

   Matproduksjonen er under angrep, politiske og fysiske. Politikerne lager regelverk med «klima» og «miljø» som påskudd, som gjør det umulig for småbrukere å drive gårdene. Gårdbruk må redusere CO2 utslipp ved å legge dyrket mark brakk. Det brukes PCR-tester for å påvise «fuglevirus», så millioner av fjørfe destrueres. Det påvises usannsynlig mye listeria og e-coli i mange matvarer sammenlignet med tidligere år. Matlagre går i lufta i mystiske eksplosjoner over hele vesten, og flere matvarer tilbakekalles hver eneste dag i hvert vestlig land.

   Dette er for mye på en gang til det kan være tilfeldigheter. Globalistene driver krig mot befolkningene med sine politikere, som har som oppdrag å tømme statskassene for storkapitalens prosjekter som grønn energi, Ukraina, plandemier som betyr det farmasøytiske komplekset, og NATO som betyr det miltær-industrielle komplekset, hvor de hvitvaskes. De bruker ikke penger på befolkningene lenger, tvert i mot skal det spares penger på statbudsjettene, for å kunne gi enda mer penger til den globale storkapitalen. Til deres nye verdensordning er fullendt, hvor en elite av billionær eier alt, og nasjoner og folk ingenting.

   Svar
 • en vennine gikk tur med hunden, uten bånd, langs en bananplantasje, hunden så en vannpytt under bananene og eieren fikk ikke stanset hunden før det var for sent: hunden ble så SYK i nyrene at det stod om liv, men overlevde. så giftig er PESTicidene.
  at PESTicider forårsaker parkinson har man visst i årtier, kanskje 50 år, tror jeg.
  farmlaks? toksisk! kyrne er fulle av antibiotika, mrna og vi vet ikke hva mer, veksthormon i kjøttproduksjon. dyreplageri og menneskeplageri, to fluer i ett smekk, hvis fluene fortsatt er i live i området, kanskje de er døde av 5G. ille!
  TILLITEN til det aller meste er ødelagt: «ekspertene» lyger så det renner, ADVARER mot vitamin D, like lite troverdige har de gjort seg med alle sine løgner som «faktasjekkerne», det er moralsk forfall på alle fronter. og for å forhindre at folk lager sin egen mat gjøres FORSKRIFTER f.eks. som forbyr hønsehold: LIVSFARLIG-FUGLEIMFLUENSA! å dyrke egne grønnsaker er en koselig hobby; det skal ikke store balkongen til for å produsere noe sjøl, garantert ren mat. jeg produserer så mye i kasser at jeg har overskudd til å dele med venner og naboer. klipp-klipp-klipp på balkongen, og jeg har en full bolle salat, selleri, sjikori, purre, urter…..
  ingen såpesmak. noen av de største gulerøttene synes jeg smaker som såpe.

  Svar
 • en vennine gikk tur med hunden, uten bånd, langs en bananplantasje, hunden så en vannpytt under bananene og eieren fikk ikke stanset hunden før det var for sent: hunden ble så SYK i nyrene at det stod om liv, men overlevde. så giftig er PESTicidene.
  at PESTicider forårsaker parkinson har man visst i årtier, kanskje 50 år, tror jeg.
  farmlaks? toksisk!! kyrne er fulle av antibiotika, kanskje mrna og vi vet ikke hva mer, veksthormon i kjøttproduksjon., dyreplageri og menneskeplageri, to fluer i ett smekk, hvis fluene fortsatt er i live i området, kanskje de er døde av 5G. ille!
  MIKROPLAST er noe svineri, fluor, SØTNINGSSTOFFER i brus og slankekjeks, ikke engang fluene vil ha det.
  TILLITEN til det aller meste er ødelagt: «ekspertene» lyger så det renner, ADVARER mot vitamin D, like lite troverdige har de gjort seg med alle sine løgner som «faktasjekkerne», det er moralsk forfall på alle fronter. og for å forhindre at folk lager sin egen mat gjøres FORSKRIFTER f.eks. som forbyr hønsehold: LIVSFARLIG-FUGLEIMFLUENSA! å dyrke egne grønnsaker er en koselig hobby; det skal ikke store balkongen til for å produsere noe sjøl, garantert ren mat. jeg produserer så mye i kasser at jeg har overskudd til å dele med venner og naboer. klipp-klipp-klipp på balkongen, og jeg har en full bolle salat, selleri, sjikori, purre, urter…..
  ingen såpesmak. noen av de største gulerøttene synes jeg smaker som såpe.
  årets lam er vel nærmest organisk kan man si, hvis de beiter i usprøytet utmark, elg, hjort, rein, vill fisk. kantarell og hvit piggsopp for nybegynnere i soppsamlig, helt safe, lite sannsynlig å ta feil, jeg plukket bare de da jeg hadde tilgang til en norsk skog. mye snadder.
  å gjøre seg klok på hvilke viltvoksende

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Medieoverkerne episode 10.

Er nøytral nyhetsformidling mulig i ekstreme situasjoner?

Forrige innlegg

Langsomt strammer «makten» grepet.

Ytringsfriheten svekkes skritt for skritt.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.