POSTED IN Ideologi

Det har levd folk før oss som har kunnet tenke:

Tre vise menn.

5 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Av Tor Guttorm Syvertsen

Da jeg begynte å bli voksen i trettiårsalderen, ble jeg interessert i sitater og jeg begynte å samle…

Sitatsamling er fortsatt et av mine kjæreste gjøremål.

Et godt sitat sammenfatter en enkelt idé i et kompakt og elegant uttrykk.

Noen vil nok synes at dette er tåpelig siden det allerede finnes utallige sitatsamlinger om alt mulig. Det er riktig: Jeg er tåpelig, men «mine» sitater er mine egne; jeg har selv funnet dem, jeg har selv tatt vare på dem, og jeg har selv forstått dem på min egen måte.

Stundom blir jeg hjemsøkt av mine sitater, de kan vekke meg om natten med et budskap om at nå må du tenke klart.

Nylig ble jeg oppsøkt av tre vise menn som hadde klare budskap til meg. De hadde alle vært virksomme før tanketørken satte inn.

De tre vise menn talte til meg gjennom mine sitater.

Max Born

Max Born var en tysk matematiker og fysiker. Han fikk nobelprisen i fysikk i 1954. Wikipedia

Først kom Max Born (1882-1970). Han rynket pannen og erklærte:

«Troen på at det bare finnes én sannhet, og at man selv besitter denne sannheten, er roten til all ondskap i verden

David Bohm

David Joseph Bohm var en amerikansk-født britisk fysiker og filosof, som skrev en rekke bøker om kvantefysikkens tolkning. Albert Einstein uttalte at hvis det var noen som kunne få kvantefysikken til å gi mening ut over å blott fungere matematisk, så måtte det være nettopp David Bohm. Wikipedia

Så kom David Bohm (1917-1992) slentrende inn.  Han hevdet at virkeligheten ofte ikke er så virkelig som man tror:

«Virkelighet er det vi tar for å være sant.

Det vi tar for sant er det vi tror.

Hva vi tror er basert på våre oppfatninger.

Hva vi oppfatter beror på hva vi ser etter.

Hva vi ser etter avhenger av hva vi tenker.

Hva vi tenker avhenger av hva vi oppfatter.

Hva vi oppfatter bestemmer hva vi tror.

Hva vi tror bestemmer hva vi tar for å være sant.

Det vi tar for å være sant er vår virkelighet».

Bertrand Russell

Til slutt kom Bertrand Russell (1872-1970) ruslende. Han smattet på pipa si, gløttet mot meg og sa:

«I alle sammenhenger er det sunt at man stundom setter spørsmålstegn ved alle saker man lenge har tatt for gitt«.

Bertrand Arthur William Russell, den 3. jarl Russell var en britisk matematiker, filosof, logiker, historiker og samfunnskritiker. På ulike tidspunkt i livet betraktet han seg som liberaler, sosialist og pasifist, men sa selv at dette aldri hadde vært dyptgående overbevisninger. Wikipedia

Da de tre var på veg ut, snudde Bertrand Russell seg og sa:

«Den grunnleggende årsak til problemene er at i vår moderne verden er fjolsene skråsikre, mens de intelligente er fulle av tvil

Leo Szilard

Leó Szilárd var en ungarskfødt amerikansk fysiker.

I døra møtte de Leo Szilard (1898-1964) som hilste muntert og utbrøt:

«Jeg støtter fullt ut det demokratiske prinsipp at en idiot er like bra som et geni, men jeg tar avstand fra dem som konkluderer med at to idioter er bedre enn ett geni

Etterpå forsvant jeg inn i søvnen, og de vise menn vandret videre.

Da jeg våknet, grunnet jeg lenge på hva de hadde sagt…

Tor Guttorm Syvertsen

Glad Pensjonist og Radikal Raring


PS: Jeg har selv oversatt sitatene til norsk.

Disse sitatene i engelsk språkform var mitt utgangspunkt:

The belief that there is only one truth and that oneself is in possession of it seems to me the root of all the evil that is in the world

― Max Born (1882-1970)

«Reality is what we take to be true.

What we take to be true is what we believe.

What we believe is based upon our perceptions.

What we perceive depends upon what we look for.

What we look for depends on what we think.

What we think depends on what we perceive.

What we perceive determines what we believe.

What we believe determines what we take to be true.

What we take to be true is our reality.«

—David Bohm (1917-1992)

«In all affairs it’s a healthy thing now and then to hang a question mark on the things you have long taken for granted.«

-Bertrand Russell (1872-1970)

The fundamental cause of the trouble is that in the modern world the stupid are cocksure while the intelligent are full of doubt.

― Bertrand Russell (1872-1970)

I’m all in favor of the democratic principle that one idiot is as good as one genius, but I draw the line when someone takes the next step and concludes that two idiots are better than one genius.

― Leo Szilard (1898-1964)

Redaksjonen har lagt til bilder m/tekst

Dette innlegget er hentet fra nettstedet Trønderrød

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

5 kommentarer. Leave new

 • Hva om det i stedet finnes en sannhet, men løgnen er uendelig..?

  Svar
 • Vise menn boikotter Norge da man på den utposten risikerer tvangsinjisering og interneringsleir og karantene på ubestemt tid;
  det stedet der er ikke trygt, og dessuten er det for mye stress å finne en jomfru.

  Svar
 • Takk, Tor Guttorm Syvertsen for din glimrende alegoriske fortelling.

  Svar
  • Et sitat fra en Mor:
   «Forholdene menneskene lever under på jorden er et resultat av deres bevissthetstilstand. Å ville endre forholdene uten å endre bevisstheten er en forgjeves affære.»
   Mor.

   Svar
   • «Du vil ikke gjenkjenne denne verden om to år ettersom den fortsetter å prostituere deler av seg selv til denne nye agendaen, forvrenge virkeligheten og tilbe det onde, og du vil ikke gjenkjenne deg selv hvis du fortsetter å selge deler av din egen sjel for å passe inn i den.»
    Ukjent

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Estlands utenriksminister:

Vi vil arrestere og sende ukrainske flyktninger (menn) tilbake til den militære kjøttkvernen.

Forrige innlegg

Sionisme og falske narrativ:

Israel – Der svart er hvitt og hvitt er svart.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.