POSTED IN Virkelighetsforståelse

Det finnes spørsmål uten klare svar.

Var det en startende finger av universet?

9 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

I disse juletider:

Kan det finnes noen Gud?

Av VOX

Religion – smak på ordet. Hva faller deg i hu når emnet kommer på bane i nyhetene. De fleste annammer kjapt at en eventuell skaper neppe kan oppebære en slik multippel personlighetsforstyrrelse at han kan stå bak hele den hyper-aggressive hurven som – innimellom pauser i bomberegnet – påberoper seg å være hans ambassadører. 

Hva sier vitenskapen?

Så hva kan sies om tankegrunnlaget bak ideene om en første-konstruktør av universet. La det først nevnes at naturlovene umiddelbart  ikke ser ut til å kunne utelukke en skapende kraft. Kompleksitet oppstår ikke av seg selv. Tvert i mot – en gjenstand som overlates til seg selv søker umiddelbart mot det som kalles likevektstilstanden. Et hus som ikke vedlikeholdes går langsomt i oppløsning. Altså har huset en opprinnelse og en konstruktør. Kan det samme sies om universet? Og oss selv?

Kan ikke ødelegges 

Loven om massens og energiens bevarelse sier at energi ikke kan ødelegges. Strukturen i bunden energi – masse – søker bare kontinuerlig hen i mot tilstand av fri energi – eksempelvis lyset. Men når ingenting kan bli til ingenting, kan det jo heller ikke ha oppstått av ingenting. Dette sannsynliggjør en førsteårsak.

Kosmos.

Big Bang

Bibelen sier at «gud er lys». Ettersom tid ikke eksisterer i lyshastigheten, er vedkommende følgelig fri energi og tidsuavhengig. Ikke bundet energi som oss i vår massetilhørighet. Men hvordan oppstod da den bundne energien – massen – oss? La oss drodle rundt big-bang. Vi vet at når en hydrogenbombe frigjør sin energi, oppstår det en mindre mengde masse som følge av den frie energiutfoldelsen. Skulle vi da tenke oss at en mulig konstruktør benyttet litt av sin frie energi til nettopp å kreere et big-bang, ville jo likeledes en viss mengde bunden energi-masse oppstå i kjølvannet.

Hubble-teleskopet

Via Hubble-teleskopet observerer vi lengst unna det som kalles rødforskyvningen, forsvinne i fra oss fordi den frie energien etter det store smellet har betydelig raskere fart enn oss. Jordens fart rundt solen er anslått til over 100 000 km/t. Selve vår galakse Melkeveien beveger seg i en estimert hastighet på en million km/t. Dette er imidlertid bare småtteri mot lysets og den frie energis hastighet på rundt 300 000 kilometer I SEKUNDET. 

Hva er tid?

Tid kan defineres som ulik hastighet, eller avstand mellom begivenheter. Vår tidsopplevelse er derfor et resultat av at vår bundne energi har en betydelig lavere hastighet enn den frie energien. Skulle vi teoretisk nærme oss lyshastigheten, ville vår bundne masse gå i oppløsning og konvertere til fri energi. Alle spor av kompleksitet ville da slutte å eksistere.

Naturlovenes konklusjoner:

Fundamentale naturlover utelukker altså ikke eksistensen av en universell skapende førsteårsak. 

A) Inertia-loven postulerer at «var urmaterien uvirksom, kunne den ikke sette seg selv i bevegelse eller øke sin kompleksitet».

B) Entropi-loven ( loven om likevektstilstanden – thermodynamikkens 2. hovedsetning ) sier altså: «Enhver fysisk forandring fører til et mindre ordnet system». Uten en ledende kraft var det umulig å utvikle seg i kompleks retning.

C) I følge loven om massens og energiens bevarelse kan altså ikke energi ødelegges og bli til ingenting. Den må alltid ha vært der.

D) Biogenesis-loven er empirisk og viser at det ikke finnes noe liv på jorden som ikke har sitt opphav fra tidligere liv. Alt liv må derfor ha en førsteårsak.

Konklusjon:

1) Kompleksitet – som liv – avhenger av ytre påvirkning.

2) Ytre påvirkning må settes i gang.

3) Skal en ting settes i gang kreves en kraftkilde.

4) Skal kompleksiteten øke, må kraftkilden må være kontrollert.

5) Følgelig kan ikke en «død» kilde skape et system.

6) Ingen kan derfor vitenskapelig utelukke en intelligent førsteårsak som er i stand til å sette noe i bevegelse. Liv og kompleksitet er avhengig av opphav, grunnstoffer og kretsløp. Mange vil mene at slikt ikke kan oppstå av seg selv.

Dimensjonene

Det er også grunn til å nevne at eksistens utenfor våre egne dimensjoner følgelig bare kan oppfattes intellektuelt/teoretisk/teknologisk. Våre øyne oppfatter kun en svært begrenset del av lysenergien rundt oss. Straks den energien som treffer oss er infrarød med lange bølger eller ultrafiolett og kortbølget blir vi «blinde». Samme med hørselens døvhet for høye og lave lyder. Vi sanser dessuten bare våre fire dimensjoner. (Høyde, bredde, lengde og tid) Vitenskapen har imidlertid antydet at det teoretisk må finnes flere dimensjoner om vi skal kunne forstå altets sfærer.

Fordummingen

Dessverre er de fleste mennesker ikke kommet lenger i sine livsanskuende tilbøyeligheter enn at de avviser forsøk på vitenskapelige tilnærminger til både dette emnet og andre foreteelser rundt dem. Skrik, skrål, støyende sang og bønn og følelsesutbrudd skal overdøve tvilen/engstelsen. 

Den kjente sveitsiske psykologen Carl Gustav Jung sa i «100 Briefe»:

«Redde mennesker søker støyende selskap og sterk larm som jager demonene vekk. Støyen gir en  følelse av sikkerhet. Av å være i en folkemengde. Den beskytter oss mot plagsom ettertanke, fordriver urolige drømmer og forsikrer oss om at vi alle er sammen og at vi holder et slikt leven at ingen våger å angripe oss. I stillhet får angsten oss til å tenke. Derfor er de fleste mennesker redde for stillheten. Når støyen slutter er det alltid noe som skal sies. plystres, nynnes, hostes eller mumles. Behovet for støy er følgelig umettelig, selv om det til tider er uutholdelig.. I den såkalte «dødsens stillhet» er atmosfæren uhyggelig. Det vi frykter er hva som dukker opp i vårt indre.»

    Matematikeren og filosofen Bertrand Russell sa også:

«Mennesket er mer redd for tanken enn noe annet på jorden. Ja, mer enn døden»

Det ser da også ut til at uvitenhet er et mål for svært mange. Noe vi også ser utdanningsinstitusjonene legger opp til i økende grad. Tidsåndens uvitenhet og intellektuelle ulyst er selvsagt plukket opp av makteliten, som ser fordelene med en fordummet befolkning. Smarte luringer har opp igjennom tidene kuppet religionene ved hjelp av nedarvet frykt og helvetestrusler. Dagens politiske yppersteprester har kuppet helveteslæren og konvertert den til til andre former for «jordens undergang». Same shit, new wrapping.

Religion utenkelig for globalistene

For globale ledere og oligarker er derimot gud og offentlig utøvelse av religion utenkelig å kombinere med en kommende verdensregjering. Selv om islam har vært en nyttig import for å ødelegge vesten. Regissørene arbeider derfor effektivt med å nulle ut alt det de kan komme på av religionsbaserte normer og moral.  Du kan også spørre deg om hvorfor man tillater Iran å bygge nukleære stridsvåpen. Tenk deg en slik rakett ramme mikrolandet Israel, som ikke er større enn tidligere Hedmark fylke. Vips har de tre mest aggressive verdensreligionene fått seg et alvorlig banesår. 

Fred og sikkerhet?

Og når Israel sender sine ABC-våpen i retur til både Iran og Mekka, vil spørsmålet lyde worldwide: Hvor ble det av Gud? Dukker han ikke opp for å beskytte sine? Enklere kan det ikke gjøres om man vil kvitte seg med en av globalismens hovedrivaler. Da kan alle verdens globale ledere til slutt møtes i FN’s storstue og samstemmige fortelle verden: «Endelig fred og sikkerhet»!

Forsidebilde: Lexica

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

9 kommentarer. Leave new

 • Suspekte SADHGURU, «åndelig leder» og aktiv i WEF, den fyren er verdt å holde et øye med;
  WEFerne mener gud og Jesus er fake news, så jeg antar at et nytt NWO-«opium for folket» er i hans regi.

  Svar
  • «Suspekte SADHGURU, «åndelig leder» og aktiv i WEF, den fyren er verdt å holde et øye med;» Så et klipp med denne fyren som med et sleskt smil og uhyggelig latter forsikret et annet WEF medlem nødvendigheten av å utrydde «alle disse folka»! Min mor sa til meg som liten, da jeg spurte henne hvorfor vi ikke gikk i kirken? «Jeg har Gud inni meg!» Mer sa hun ikke. Case closed. Jeg var fornøyd med svaret. Undringen lever fortsatt. Don’t say no, just say ohh!
   Erkjennelse gror langsomt. Takk vox, for bidraget til videre tankevirksomhet.

   Svar
 • »Religion – smak på ordet» . . .
  »Hva faller deg i hu når emnet kommer på bane i nyhetene?» . . .

  Svar:
  Det DESIDERT fremste, mest effektive og mest utbredte verktøy for Mind Control som noen gang har sett dagens lys på den tredje planeten fra solen (og det eneste astronomiske objektet som så langt vites å inneha levende liv)!

  PS: M.h.t. »tesen» omkring en s.k. ‘Prime Mover’, er denne bare et infantilt utslag av NETTOPP religion.

  Det er mye jeg ‘ikke vet’ (selv etter snart 70 vintre på denne planeten), dette inkluderer naturlig nok også de overordnede [‘overarching’] spørsmålene i f.m. ‘NÅR det det hele startet’, ‘HVOR det hele startet’, ‘HVA som gjorde at det hele startet’ – o.s.v., o.s.v., o.s.v., . . .

  Dette er i skrivende stund FULLSTENDIG uløste gåter, gåter som gjør at ethvert menneske på denne kloden er i NØYAKTIG samme båt, og denne båten heter: M/S »VETIKKE»!

  Uansett føler jeg meg relativt overbevist om én sak, og det er – at kun VITENSKAP (science) er det eneste som noensinne vil kunne gi oss svar på det ovenstående, inntil så evt. skjer, vil ferden ombord i M/S »VETIKKE» fortsette – med ukjent kurs . . . .

  Svar
 • Northern Light.
  29 desember 2023 17:24

  I følge mainstream Big Bang teoretikerne, var det ingenting før alt og tiden ble til i Big Bang. Hele vårt Univers, beregnet til 94 milliarder lysår i utstrekning, med trillioner av galakser, hver med flere hundre milliarder stjerner, hvor mange har planeter, måner, astroider, kometer, hvite, brune og sorte dvergstjerner, planetariske tåker, sorte hull, pulsarer, magnetarer og intergalaktiske og interstellare støv og gass-skyer skal ha oppstått fra ingenting, det tomme rom.

  Noen kosmologer og astrofysikere sier at før Big Bang var det bare ren energi, men energi må ha energibærere. Fotonet er energibærer for den elektromagnetiske kraften, gluonet for sterk kjernekraft og holder kvarkene sammen, pioner holder protoner og nøytroner sammen, W+ bosonet er involert i radioaktiv nedbrytning og når nøytoner blir gjort om til protoner, Higgs-bosonet gir masse til partiklene. Men i følge Big Bang teoretikerne ble disse energibærerne dannet etter Big Bang, så hvordan kan det ha vært bare ren energi før Big Bang?

  Skulle Big Bang teorien heller blitt kalt en religion, for det må tro til – i religiøs betydning av ordet tro – for å tro at det ufattelig store og masserike Universet har oppstått fra det fullstendig tomme rom. Kan svaret være at vi lever i en datasimulering? Men det gir nye spørsmål, som hvem skapte de som utviklet datasimuleringen? Kan verdensrommet være en datasimulering? Universet inneholder stort sett det samme uansett i hvilken retning en peker, det er bare litt mer masse noen steder enn andre, som vises med en ørliten temperaturforskjell, så en kan forvente at algoritmer i supercomputere en gang i fremtiden vil kunne gjøre dette.

  Er vi avatarer i et dataspill som nærmer seg sluttspillet? Er det to venner som spiller dataspillet Humanity- Menneskeheten? De har kastet mynt og kron om hvem som skal ha administrator-rettigheter, og hvem som skal være Guds motstander. Spillet spilles på gaming-plattformen Jorden, tidligere brukt til kjemper og titaner, som ble utslettet av administrator i det vi kaller syndfloden, for å gjøre gamingplattformen Jorden klar til mennesket.

  Spillet dreier seg om at Administrators folk skal leve etter 10 regler for organiserte fredelige samfunn, kalt de Ti Bud. Han har gitt hvert av sine folk, fra 12 stammer, hver sin nasjon. Han sender en avatar, Menneskesønnen, ned i spillet, (det kan sies slik, for de to vennene som spiller, bruker bordet i spisestuen som også fungerer som pc-skjerm), Hans Sønn skal lære menneskeheten om Guds Lover og forordninger, som gjør at Hans folk vil leve fredelig sammen i organiserte samfunn styrt av rettferdige lover. Hans lære blir notert av disipler og andre som samler lærdommen i skrifter, som skal bli til Bibelen og gjøres kjent for alle folkeslag.

  Hans venn som sitter på på andre siden av skjermen, er Hans motspiller, og skal snu alt dette på hodet. Satans folk har ikke en egen nasjon, og han må gi de en nasjon med politisk list. Han vil vinne menneskeheten over på hans side, få dem til å bryte alle budene, forgjelde og oppløse nasjonene, og blande folkeslagene så det blir kaos. Et kaos som han vil bruke for sin verdensordning, hvor hans fremmede folk, som har menneskekropper som de andre avatarene, men programmert til å gjøre det motsatte av hva som står i Biblelen, til slutt tar over nasjonene, eier alt, og gjør Administators folk til sine slaver.

  Til slutt må Administrator bruke sine administrator-rettigheter, og ordne opp i kaoset så Hans folk lever som Han har tenkt, «Han renser all ondskap fra menneskenes sinn, og tørker tårene fra deres kinn», og Hans menneskehet lever på Hans Jord i 1000 år i fred og fordragelighet, som det står i skriftene.

  Hvis vi lever i en datasimulering som beskrevet, så er vi nå svært nære sluttspillet. Guds motstanders folk, bare to tusendeler av verdens befolkning, eier nå over halvparten av verdens samlede rikdom, og det meste av verdens gjeld på over 330 000 milliarder. De driver krig mot menneskeheten på alle plan med sin globalisme og nyliberale markedsøkonomi, som gjør at de vil eie alt, de forgifter menneskene med Big Pharma og Big Food, ødelegger flora og fauna, driver militære og økonomiske kriger, ødelegger kjernefamilien, ødelegger nasjoner med masseinnvandring, de gjør alt motsatt av det som står i Bibelen, det en kan forvente seg av Guds motstanders folk.

  Vanskelige å identifisere for vanlige folk som ikke er interessert i geopolitikk og geoøkonomi, for de har menneskekropper, ser stort sett kaukasisk hvite ut, og det virker som Guds motstander har en avdeling av sine i alle land, tilpasset nasjonens folk sitt lynne, mentalitet og særegenheter. Hvis ikke befolkningene klarer å forstå at de driver krig mot menneskeheten på sin måte i hver nasjon, er det bare Administrators inngripen vi kan håpe på.

  Svar
 • «Altså har huset en opprinnelse og en konstruktør. Kan det samme sies om universet? Og oss selv?»

  Hvordan universet er skapt er vel relativt uinteressant. Det er stort/uendelig, og skapt av energi.
  Og menneskene ( i motsetning til dyrene – som ikke har noen fantasi/forestillingsevne. ) har vel i all tid laget hypoteser om en tilblivelse og ‘skaperkraft’.
  Og noen bruker livsredselen og undringen til å lage religioner.- Som kunne vært både greit og morsomt, – og til trøst for de som trenger dette.
  Men disse ‘prestene’, organisert i ‘trossamfunn’ eller ikke, har altfor ofte brukt vår religiøse lengsel
  ( dvs. undring) til å skaffe seg makt .- Ikke til å opplyse.

  Om dette forunderlige under stjernene/planetene er det laget mange forestillinger.
  Også om et ‘paradis’ der oppe.
  Men hvor begynner himmelen? 1000 m. opp, 1000 000 m. opp?
  Selvfølgelig nede på bakken, her vi lever.

  ‘ Paradiset er jo ikke et «sted», men en tilstand. Kunnskapens tre er ingen palme eller epletre, men kunnskapen om vårt eget liv — enten til godt eller ondt. Denne «naturtro» skildring i høyt artistisk form er derfor sikkert blitt til, fordi mennesket fra sin tidligste refleksjons morgen straks fikk en riktig anelse eller intuisjon om at kunnskap og bevissthet, skaperånd og fantasi kunne være og bli et tveegget sverd. Det er både godt og ondt å tilegne seg kunnskap. Dyret har det bedre enn de mennesker som tilegner seg falsk kunnskap. Men hvor mye mer er ikke vi, hvis vi får sannhetens kunnskap. ‘
  samfunnsliv.no/kunst-08.html

  For alle konvensjoner lager vi selv. Men livslovene ( Altet/Gud/livslovene) kan vi bare konstatere, de har vi ikke laget selv. Det er dette figuren/seeren Kristus sikter til når han irettesetter fariseerne for deres søndags-pedanteri, og når han sier: «Og dere, hvordan bryter dere Guds bud for deres vedtekters skyld?» Matt. 15, 3. Her sier jo Jesusfiguren med meget tydelige ord at vi må skjelne mellom Guds bud — livslovene, på den ene side, og våre mange vilkårlige vedtekter på den andre side.
  Det er en jammer å sitte i et herredsstyre eller et «stats»-styre og legge merke til hvordan «kloke hoder» lager forskrifter for hverandre. For hvis livets lovmessighet blir oppfattet og fulgt slik som vi følger «naturlovene» så behøvde vi ingen andre forskrifter. ‘

  Men vi sover, og leker heller som om vi var barn. Og leker fortsat liv i stener, gull og penger.
  – Og lager ‘politikk’ og konstruerer interessemotsetninger.
  Er det ikke på tide å bli voksne?

  Svar
  • Kanskje litt på siden av artikkelen, men..
   Det er mye som skal dø i oss for å bli voksne mennesker, så vi skal berge ‘sjelen’.
   Barnet må delvis dø i oss hvis vi skal bli helt menneske.
   Og det er rimelig at vi føler dødsangst når noe dør i oss av gamle forestillinger.
   Men slik er livet . Gamle forestillinger må dø for at ny skal fødes. Vi må pløye før vi kan så.

   Hva vil vi egentlig?
   Er det å sikte mot stjernene før vi er modne. Bare som en barnslig fascinasjon.
   Eller bør vi konsentrere oss om stjernene/himmelen der vi er.
   Mer spennende enn ‘ BIg Bang’ er den utviklingsreisen vi som mennesker får lov til å være en del av.

   Men de som gjør dette til preste- religiøsitet bør vi ikke ta alvorlig. Og vi bør le av de som i denne reisen ser på seg sjøl som utvalgte.
   Vi er alle utvalgte på vår egen reise. Og dette kommer til syvende og sist alle til gode.

   Og solen skinner.

   En liten historie på tampen:
   Vitenskapen sier : ‘ Solen kommer til å vokse og sluke jorden om en million år!’

   Hjelp, hjelp, – hører dere hva han sier; – solen kommer til å sluke oss og utradere alt om en million år!

   Beklager, jeg sa feil. Jeg mente en milliard år.

   Aåååå, Heldigvis.

   Godt nytt år 2024. 😉

   Svar
 • Trygve Horgen
  30 desember 2023 16:09

  I bibelen er der en metafor «Fra evighet til evighet». De religiøse tror at det er en gud/ånd som står bak dette. Jeg tror at universet alltid har eksister og aldrig kommer til å forsvinne. Dette har vi mennesker med vår begrensede fatteevne problemer med å fostå, da vi er vant/opplært til å se alt i tid og rom. Jeg mener at tid ikke eksisterer, mene er en «oppfinnelse» som gjør det mulig for oss å organisere våre liv. Tid hverken kommer eller går. Universet er i en kontunuerlig prosess. Alt er i engring uten stopp.

  Svar
 • Evig – ad olam på hebraisk – kan rettere oversettes med «til ubestemt tid».

  Svar
 • Pravda Pundit
  31 desember 2023 11:48

  Kan noe oppstå fra ingenting?
  Matematikkprofessor emeritus Claes Johnson, KTH, har en interessant tilnærming.
  https://claesjohnson.blogspot.com/2016/01/mystery-of-dark-energy-and-matter.html
  Fra likevektstilstanden ingenting, null, kan man tenke seg at det er ørsmå vibrasjoner (perturbations) rundt likevektstilstandens som er opphav til vekslende gravitasjonsfelt (elektromagnetiske bølger???) med positiv og negativ amplitude, altså til sammen null (ingenting). Fra det vekslende feltet energi oppstår positiv og negativ materie (materie og anti-materie), som frastøter hverandre og skilles i to verdener med anti-materie som kjerne og materie utenfor. Vi lever i den verden med positiv materie.
  Likeledes oppstår positiv og negativ ladning (+ og -), som også til sammen blir null (ingenting). Ladningene vil søke sammen og nulle hverandre ut, men blir hindret av at de har masse som gir frastøtende kraft. Dermed oppstår Hydrogen. Etter hvert oppstår større atomer og molekyler, og til slutt etter 13 milliarder år, den verden vi lever i. Paralell-verdenen med antimaterie vet vi ingenting om. Det er kanskje den som får universet til å ekspandere.
  Prof. Johnsons innvending mot Big Bang er at da må det først ha vært en enorm energi til stede før smellet, mens hans teori er basert på ingenting.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Next Post

Document.no skulle forsvare sannheten.

Nå er det en propagandamaskin for Israels Gazakrig.

Previous Post

Så var det ikke en konspirasjonsteori om tvangsvaksinering likevel:

Stortinget har vedtatt loven i all stillhet.

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.