POSTED IN Psykologi

Det finnes psykologiske metoder.

Kan folk hjernevaskes?

13 kommentarer
Print Friendly, PDF & Email

Vi publiserer denne artikkelen midt under Ukraina- og Gaza-krigen, ikke fordi vi er tilhengere av krig som politisk løsningsmiddel, men fordi løsningen på krisen/krigen slik vi ser det det ligger i diplomatiet. Men den veien har Ukraina/Israel/USA nå forlatt. Her skal det kriges med Nato-våpen i store mengder. Hele Norges befolkning utsettes samtidig for et enormt propagandapress for å slutte seg til dette alternativet.

Det finnes effektive måter å påvirke befolkningen slik at de slutter opp om den rådende politikken. Fra psykologisk forskning vet vi noe om hva som virker og ikke virker. Det er det denne artikkelen handler om.

Knut Lindtner
Redaktør

Hjernekontroll under tvang og hjernevaskingstaktikker

Taktikken som brukes for å skape utilbørlig psykologisk og sosial påvirkning, ofte ved hjelp av midler som involverer angst og stress

Av Dr. Margaret Singer

Margaret Singer - Wikipedia
Margaret Thaler Singer var en amerikansk klinisk psykolog og forsker med sin kollega Lyman Wynne om familiekommunikasjon. Hun var en fremtredende skikkelse i studiet av unødig innflytelse i sosiale og religiøse sammenhenger, og en forkjemper for hjernevaskteorien til New Religious Movements. Wikipedia (engelsk)

Global Research, 27. oktober 2021

I dag blir tankekontroll eller hjernevasking i akademia ofte referert til som tvangsovertalelse, tvangspsykologiske systemer eller tvangspåvirkning. Den korte beskrivelsen nedenfor kommer fra Dr. Margaret Singer professor emeritus ved University of California i Berkeley, den anerkjente ledende autoriteten i verden på tankekontroll og kulter.

En kort oversikt

Tvang er definert av American Heritage Dictionary som:

1. Å tvinge til å handle eller tenke på en bestemt måte
2. Å dominere, begrense eller kontrollere med makt
3. Å få til med makt.

Tvangspsykologiske systemer er atferdsendringsprogrammer som bruker psykologisk kraft på en tvangsmessig måte for å forårsake læring og adopsjon av en ideologi eller et utpekt sett med tro, ideer, holdninger eller atferd. Den essensielle strategien som brukes av operatørene av disse programmene er å systematisk velge, sekvensere og koordinere mange forskjellige typer tvangspåvirkning, angst og stressproduserende taktikker over kontinuerlige tidsperioder. I et slikt program blir forsøkspersonen tvunget til å tilpasse seg gjennom en rekke små «usynlige» trinn.

Hvert lille trinn er designet for å være tilstrekkelig lite, slik at forsøkspersonene ikke vil legge merke til endringene i seg selv eller identifisere tvangsnaturen til prosessene som brukes. De som blir utsatt for disse taktikkene blir ikke klar over det skjulte organisatoriske formålet med det tvangspsykologiske programmet før mye senere, om noen gang.

Disse metodene brukes vanligvis i en grupper av velmente, men lurte «venner og allierte» av offeret. Dette hindrer offeret fra å sette opp egoforsvaret vi vanligvis opprettholder i kjente motstridende situasjoner. Den psykologiske innflytelsen til disse programmene tar sikte på å overvinne individets evner til kritisk tenkning og frie vilje.

Ofrene mister gradvis sin evne til å ta selvstendige beslutninger og utøve informert samtykke.

Deres kritiske tenkning, forsvar, kognitive prosesser, verdier, ideer, holdninger, oppførsel og evne til å resonnere undergraves av en teknologisk prosess snarere enn av meningsfylte frie valg, rasjonalitet eller den iboende verdien til ideene eller forslagene som presenteres. Hvordan fungerer de?

Taktikkene som brukes for å skape utilbørlig psykologisk og sosial påvirkning , ofte ved hjelp av midler som involverer angst og stress, faller inn i syv hovedkategorier.

TAKTIKK 1

Øk suggestibilitet og «myk opp» individet gjennom spesifikke hypnotiske eller andre suggestibilitetsøkende teknikker som: Utvidede lyd-, visuelle, verbale eller taktile fikseringsøvelser, overdreven nøyaktig repetisjon av rutinemessige aktiviteter, søvnbegrensning og/eller ernæringsbegrensning.

TAKTIKK 2

Etablere kontroll over personens sosiale miljø, tid og kilder til sosial støtte ved hjelpav et system med ofte overdreven belønning og straff. Sosial isolasjon fremmes. Kontakt med familie og venner er forkortet, det samme er kontakt med personer som ikke deler gruppegodkjente holdninger. Økonomisk og annen avhengighet av gruppen fremmes.

TAKTIKK 3

Forby avkreftende informasjon og ikke-støttende meninger i gruppekommunikasjon. Det finnes regler om tillatte emner å diskutere med utenforstående. Kommunikasjonen er svært kontrollert. Et «in-group»-språk er vanligvis konstruert.

white Good News Is Coming paper on wall
Ingen motforestillinger må slippe til

TAKTIKK 4

Få personen til å revurdere de mest sentrale aspektene ved hans eller hennes opplevelse av seg selv og tidligere oppførsel på negative måter. Arbeidet er utformet for å destabilisere og undergrave subjektets grunnleggende bevissthet, virkelighetssans, verdensbilde, emosjonelle kontroll og forsvarsmekanismer.Han eller hun blir ledet til å omtolke hele sin livshistorie og ta til seg en ny kausalitetsversjon.

TAKTIKK 5

Skape en følelse av maktesløshet ved å utsette personen for intense og hyppige handlinger og situasjoner som undergraver personens tillit til seg selv og sin dømmekraft.

TAKTIKK 6

Provosere fram kraftig sinnsbevegelse med emosjonell motvilje i subjektet ved bruk av ikke-fysisk straff som intens ydmykelse, tap av privilegier, sosial isolasjon, endringer i sosial status, intens skyldfølelse, angst, manipulasjon og andre teknikker.

TAKTIKK 7

Skremme personen med kraften i gruppesanksjonerte, sekulære, psykologiske trusler. For eksempel kan det ymtes om eller antydes at å unnlate å innta den godkjente holdningen, troen eller oppførselen vil føre til alvorlig straff eller alvorlige konsekvenser som fysisk eller psykisk sykdom, gjenopptreden av en tidligere fysisk sykdom, narkotikaavhengighet, økonomisk kollaps, sosiale problemer, skilsmisse, utenforskap, manglende evne til å finne en ektefelle osv.

Disse psykologiske makttaktikkene blir brukt i en så alvorlig grad at individets kapasitet til å ta informerte eller frie valg blir hemmet. Ofrene blir ute av stand til å ta de normale, kloke eller balanserte avgjørelsene som de mest sannsynlig eller normalt ville ha tatt, hvis de ikke ubevisst hadde blitt manipulert av disse koordinerte tekniske prosessene. Den kumulative effekten av disse prosessene kan være en enda mer effektiv form for utilbørlig påvirkning enn smerte, tortur, narkotika eller bruk av fysisk makt og fysiske og juridiske trusler.

Hvordan skiller tvangspsykologisk overtalelse seg fra andre typer påvirkning?

Tvangspsykologiske systemer skiller seg fra godartet sosial læring eller fredelig overtalelse ved de spesifikke forholdene de utføres under. Disse forholdene inkluderer typen og antallet tvangspsykologiske taktikker som brukes, alvorlighetsgraden av miljømessig og mellommenneskelig manipulasjon, og mengden psykologisk makt som brukes for å undertrykke spesiell uønsket atferd og trene ønsket atferd.

Tvangsmakt visualiseres tradisjonelt i fysiske termer. I denne formen er den lett definerbar, tydelig og entydig. Tvangspsykologisk makt har dessverre ikke vært så lett å se og definere. Loven har ligget foran naturvitenskapene ved at den har tillatt at tvang ikke trenger å innebære fysisk makt. Den har erkjent at et individ kan være truet og psykologisk tvunget av det han eller hun oppfatter som farlig, ikke nødvendigvis av det som er farlig.

Loven har anerkjent at selv den truende handlingen ikke trenger å være fysisk. Trusler om økonomisk tap, sosial utstøting og latterliggjøring, blant annet, er alle anerkjent av loven, i ulike sammenhenger, som tvangspsykologiske krefter.

Hvorfor er tvangspsykologiske systemer skadelige?

Tvangspsykologiske systemer bryter med våre mest grunnleggende forestillinger om grunnleggende menneskerettigheter. De bryter rettighetene til enkeltpersoner som er garantert av Første tillegg til USAs grunnlov (First Amendment) og erklært i mange prinsipperklæringer over hele verden.

Ved å forvirre, skremme og sette munnkurv på ofrene sine, unngår de som tjener på disse systemene eksponering og rettsforfølgelse for handlinger som er anerkjent som skadelige og som er ulovlige i de fleste land, for eksempel: svindel, justismord, utilbørlig påvirkning, påføring av ufrivillig slaveri, forsettlig påføring av følelsesmessig lidelse, opprørende oppførsel og andre innviklede handlinger.

Avdøde  Dr. Margaret Thaler Singer, professor i psykologi ved University of California i Berkeley, var ekspert på kulter og sekter, hjernevasking og tvangsovertalelse og tvangskontroll. Hun ble to ganger nominert til Nobelprisen. 

Hennes arv vil leve.
Margaret Thaler Singer, Ph.D. Biografi

Oversettelse: Google translate/MS

Knut Lindtner har lagt til bilder m/tekst

Tidligere publisert på deromot.no

Forsidebilde:Tarikul Raana

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.

13 kommentarer. Leave new

 • Det skremmende er at denne taktikken ser ut til å vært brukt når det gjelder de konstruerte » KRISENE » De siste tiår.
  Enten de er bygget rundt klima, virus eller økonomi.
  Bevisst eller ubevisst?
  Det vi VET, er at en redd og frustrert befolkning uten framtidstro er lettere å styre.
  Spesielt når divergerende meninger latterliggjøres og fri diskusjon stoppes.

  Svar
 • Tor Guttorm Syvertsen
  1 november 2021 9:45

  “In brainwashing and the eliciting of confessions, the physiological importance of inducing a sense of guilt and conflict can hardly be over emphasized.”
  — William Sargant (1907-1988)

  Svar
 • Lettfattelig og lærerik redegjørelse for hva vi blir utsatt for av myndigheter som anser seg hevet over loven .

  Svar
 • At statslederne egentlig hele tiden visste at livsfaren og tiltakene var tull kommer fram eksempelvis i BoJo’s «partygate» og ved Ernas 60-årsfeiring, eller Pelosi hos frisøren, eller herr & fru Markle som tar raskt munnbindet av når fotosession er over. Bare for show. I det skjiktet har de visst fra før det begynte at dette er en psy-op. Den bevisste hjernevaskingen har lyktes skremmende bra.

  Svar
 • «Dr. Margaret Singer professor emeritus» Det heter Emerita, når tittelen brukes på/av en dame. (emeritus for en mann) Forøvrig kan hvem som helst legge denne tittelen til sin stilling (når en er avgått/har trukket seg tilbake fra en hvilken som helst jobb) i Norge. I Sverige er dette derimot en beskyttet tittel.

  For øvrig en god forklaring på hva vi utsettes for gjennom media.

  I tillegg kan nevnes, subliminal persepsjon. Mye brukt i reklamebransjen.

  Det er å stimulere en mottaker (deg og meg) med så svake signal at vi ikke rekker å fatte hva som skjer, men likevel påvirker det oss til bestemte handlinger eller å kjøpe bestemte varer og tjenester.

  Det ligger under terskelen for hva vi oppfatter bevisst, men hjerne har fått signalet og vi handler slik som avsenderen ønsker.

  Rett og slett skummelt er det!

  Svar
 • Ett av de viktigste verktöyene som brukes for å hjernevaske folk på er det opinionsskapende uhyret som kalles medier.
  I en av avdelingene for bröd og sirkus har vi det som kalles spill og spell.Den avdelingen trigger folks grådighet ved å gi de drömmer og fantasier,men bakom alt finnes en kynisk manipulerende industri som har alt annet enn godt i tankene.
  I avdelingen for spill og spell vaskes svarte og grå penger.Derfor er det viktig å holde sirkusavdelingen igang ved å fore folk med idrettshelter som gjör suksess på pengemarkedet,de tjener milliarder og de pöses på en grådig befolkning.
  Ett eksempel på hvor galt dette denne bransjen driver med er denne.
  Postkodlotteriet,ett av Sveriges störste lotteriselskaper bruker sitt overskudd til blant annet PAY FOR PLAY,de har värt store bidragsytere til Clinton Foundations.Clinton foundations har en sjefsrådgiver som er Svensk.Er man passe hjernevasket,da tror man ikke på sant,man tror på lögnen som blir presentert de av opinionsbyggerne.

  Svar
 • Reidar Kaarbø
  7 november 2022 9:00

  Såkalt ”psykopatisk debatt-teknikk” nyttes gjerne i vanskelige saker. Fundamentalistiske bevegelser og menigheter bruker ofte slik teknikk. Eksempler er mus-limers reaksjon på Muhammed-tegningene, og Israels versjon av krigen i Gaza. Også argumentasjonen mot den nye ekteskapsloven var preget av denne teknikken fra fundamentalistisk kristelig hold.

  Her er eksempler på elementer vi finner i psykopatisk debatteknikk:

  • bruker slagord og sitater
  • gjentar den samme innøvete trygge setningen
  • går ikke inn i saklig argumentasjon
  • tar mannen istedenfor ballen
  • møter ett argument med et helt annet motargument
  • selekterer: plukker ut en uvesentlig del av et argu-ment og avsporer
  • omskriver problemet slik at det ikke lenger er et problem
  • opphøyer egne argumenter til Guds (Muhammed, Jahve osv.) sine argumenter
  • demoniserer: et argument møtes med å kritisere avsender som ond
  • diskvalifiserer: et argument møtes med påstand at motparten ikke fortjener å bli lyttet til på grunn av kvalifikasjoner, tidligere utsagn, eller annet
  • bruker doble budskap
  • bruker stråmenn
  • møter saklig argumentasjon med følelser
  • bruker trusler, vold eller terror for å få gjennomslag
  • slipper ikke motparten til orde

  Med disse teknikkene kan man vinne debatten uten engang å debattere saken.
  (fra boken «20 år etter 11. september 2001)

  Svar
 • Not a covidiot...
  7 november 2022 9:59

  Woke idiotien er et eksempel på hjernevask… Det foregår en MASSIVA hjernevask operasjon via media og alle offentlige kilder og propaganda som skaper cognitiv dissonans som gjør at folk gir opp å tenke selv og langsomt blir omskapt til lydige roboter som bare gjør det de får beskjed om uten å tenke. Slik som alle covidiotene med munnbin på alene inne i sin egen bil eller med munnbin på alene ute i naturen….

  Svar
 • Hjernevask, ja…
  Av helsemessige grunner så blir det en del innetid. Mye på nett og suger til med nyheter (elendigheter blir det vel mest av) ofte så pass graverende at jeg må slå av og legge meg en kabal eller et annet spill for å koble ut hjernen i perioder.
  Er bare nødt til det, det blir bare for mye å ta inn over seg i store porsjoner.

  Disse spilla ligger ofte samle på en side, og jeg åpner flere for å se hva det er. Noen av dem åpner med en helside, fargerik og fjong, ordnet som et skikkelig blikkfang med teksten:

  STØTT UKRAINA!

  Dette er reklame rettet mot små barn som ikke har noen forutsetninger til å forstå hva som skjer i «nabolaget» (ute i verden)
  Hvor simpel går det an å bli for denne industrien – tydeligvis så finnes det ingen grenser lengre.

  Svar
 • wasan Totland
  3 mai 2023 9:12

  Mathias Desmet er ikke nevnt her. Han tror jeg har vært en øyeåpner for mange.

  Svar
 • .Jan Zörlie
  3 mai 2023 17:22

  I 2014 ble vi vitne til brannen i Maidan.Vestlige medier meldte om disse Stephan Bandera tilhengerne som satte fyr på teateret og brant inne en masse med mennesker som ikke hadde gjort annet galt enn å ikke tro på nazisme.
  Men makten skriver historien så nå har alle glemt Maidan.
  Bedre eksempel på hjernevask er vanskelig å finne.

  Svar
 • Olav Beverbakke
  5 mai 2023 19:54

  Debatt er en måte for flere personer å utveksle meninger og argumenter. En debatt kan foregå uformelt, og oppstå spontant i ulike sosiale situasjoner, eller avholdes innenfor en formell ramme med en dirigent, ordstyrer eller møteleder, og med klare regler for hvordan debatten skal føres. Jfr. Wikipedia.
  En debatt forbinder jeg med konkuranse. Man « vinner» eller «taper».
  Sam talen opplever jeg mer fruktbar. Da har jeg opplevet at jeg kan bli «opplyst».
  Og får lære nye ting. Jeg spør ofte: Hvor dannes mine meninger? Har jeg funnet fram til det ved egen tenkning, eller er jeg pappegøye som velger en mening som jeg tror er min, men viser seg å stamme fra siste taler.

  Svar
 • Vil vanlige folk vite kva som er sant? Eller vil dei helst halde fast på løgna? Slik som dei er vande med? Søker du etter sanninga? Gjer du ein innsats for å trenge gjennom løgna? Trur du på dine eigne auger? Stolar du på eigen vurderingsevne?

  Prins Harry og kronprins William har same mor men ulik far. Arvingen liknar på kongen, Harry liknar på Diana sin elskar, og han veit stefar godkjente mordet på mor. Ho kunne levd, men forblødde til døden i den stillestående ambulansen i nesten ein time før hospitalisering. Stefar er mordar. Harry «Spare» har ingen familie. Dette er openbart.
  Juryen i rettsaken ti år etter sa Unlawful Killing. Diana frykta for sitt liv. Det veit Harry.
  Veit ikkje folk det? Redaktørane veit. Nrk og norsk tv er patetisk og farlig. Vår løgnkultur har ikkje livets rett.

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fill out this field
Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.

Neste innlegg

Ikke nostalgi,
men en annen politikk.

En som tjener folk,
ikke EU-kommisjonen
og oligarkene.

Forrige innlegg

Zelensky’s tid nærmer seg slutten.

Når vender vesten ham ryggen?

Teksten står for forfatterens mening, ikke nødvendigvis www.derimot.no sin.